Serwis Doradztwa Podatkowego

Serwis Doradztwa Podatkowego – nr 350 – 29 kwietnia 2016

 

 

 

Prawo Finansowe i Skarbowość

 

POSTĘPOWANIA KONTROLNE, PODATKOWE I SĄDOWO-ADMINISTRACYJNE: CENTRUM OBSŁUGI ISP. Instytut Studiów Podatkowych, będący spółką doradztwa podatkowego, od 19 lat skutecznie reprezentuje podatników w sporach z organami podatkowymi. Nasz Zespół doświadczonych specjalistów reprezentuje podatników przed organami podatkowymi i organami kontroli skarbowej na każdym stadium postępowań kontrolno – podatkowych a także w postępowaniach sądowo – administracyjnych.

Czytaj więcej >>

 

AKTUALNOŚCI PODATKOWE

 • Zwolnienie odpraw zależy od charakteru danego świadczenia – czytaj więcej tekst nr 6
 • Koszty pośrednie z tytułu przekwalifikowania gruntów w świetle wyroku NSA z 22 marca 2016r. (II FSK 687/14) – – czytaj więcej tekst nr  9
 • Przydzielenie akcji z nowej emisji akcjonariuszowi spółki komandytowo-akcyjnej  a opodatkowanie przychodów w świetle wyroku NSA z dnia 4 marca 2016r. (II FSK 52/14)   – czytaj więcej tekst nr 13
 • Czy przywrócenie wieku emerytalnego może kosztować budżet państwa do końca dziesięciolecia nawet 400 mld zł? – czytaj więcej tekst nr 19
 • Nowe wzory informacji INF – czytaj więcej tekst nr 20

 

Spis treści:

Komentarz nieuczesany: jak znaleźć brakujące w budżecie 52 mld zł, czyli na marginesie wypowiedzi Pani Premier

PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG

1. Warunki konieczne do zwolnienia z opodatkowania dostawy towarów – Michał Rosa
2. Prawo do odliczenia podatku naliczonego w trakcie zawieszenia działalności – Wojciech Safian
3. Nie można nałożyć na gminę obowiązku poszukiwania metody określenia podatku – Małgorzata Słomka
4. Zwolnienie ze sprzedaży towaru sprzedawanego za pośrednictwem portalu Allegro – Michał Rosa

AKCYZA

5. Czy wspólnik spółki cywilnej ma prawo do reprezentowania spółki przed organami sądowymi i administracyjnymi w sprawach związanych z podatkiem akcyzowym? Andrzej Dembiński 
 

PODATKI DOCHODOWE

6. Zwolnienie odpraw zależy od charakteru danego świadczenia – Małgorzata Słomka
7. Czy odpisy amortyzacyjne stanowią koszty uzyskania przychodów w miesiącach, w których podatnik nie uzyskuje przychodów z najmu – Piotr Wesołowski
8. Czy można ulepszyć wartość niematerialną i prawną? – Andrzej Łukiańczuk
9. Koszty pośrednie z tytułu przekwalifikowania gruntów w świetle wyroku NSA z 22 marca 2016r. (II FSK 687/14) – dr Joanna Kiszka
10. Kto może skorzystać z rozliczenia PIT jako osoba samotnie wychowująca dziecko? – Oliwia Mórawska
11. Cele statutowe działalności  a uprawnienia do zwolnienia – Malwina Sik
12. Czy wydanie posiłków profilaktycznych uprawnionym pracownikom skutkuje powstaniem dochodu do opodatkowania? – Andrzej Łukiańczuk
13. Przydzielenie akcji z nowej emisji akcjonariuszowi spółki komandytowo-akcyjnej  a opodatkowanie przychodów w świetle wyroku NSA z dnia 4 marca 2016r. (II FSK 52/14) – dr Joanna Kiszka
14. Opodatkowanie samodzielnej działalności gospodarczej na podstawie podatku liniowego – Andrzej Dembiński
15. Odliczenie od dochodu składek na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne – Wojciech Safian
16. Opodatkowanie przychodu uzyskanego w związku z likwidacją spółki zagranicznej – Oliwia Mórawska
17. Czy wydatki spółki cywilnej na nabycie usług świadczonych przez podatnika w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej mogą stanowić koszty uzyskania przychodów tej spółki – Piotr Wesołowski
18. Zaliczenie odpisów przeznaczonych na fundusz rekultywacyjny do kosztów uzyskania przychodów przez podmiot zarządzający składowiskiem odpadów – Mikołaj Stelmach

POZOSTAŁE ZAGADNIENIA

19. Czy przywrócenie wieku emerytalnego może kosztować budżet państwa do końca dziesięciolecia nawet 400 mld zł? – Witold Modzelewski
20. Nowe wzory informacji INF – Piotr Zyśk
21. Podróż służbowa a zmiana miejsca świadczenia pracy – konsekwencje – Malwina Sik

O WSPÓŁCZESNOŚCI, HISTORII I DNIACH PRZYSZŁYCH
(Dział publicystyczny)

22. Szkice polsko-rosyjskie: warto zacząć rozmawiać z Putinem – prof. Witold Modzelewski

II. AUDYT PODATKOWY

 

 1. Uniwersalna Instrukcja rozliczeń podatku od towarów i usług przez  jednostki samorządu terytorialnego  w związku z uchwałą NSA z dnia 24 czerwca 2013 r.
 2. Nowe zasady opodatkowania podatkiem od towarów i usług zbycia towarów używanych, w tym środków trwałych i innych towarów będących majątkiem podatnika
 3. Wzorcowy Regulamin w zakresie udostępniania pracownikom do celów prywatnych samochodów służbowych objętych ograniczonym prawem do odliczenia

 

IV. PROMOCJE WYDAWNICZE

 

V. SATYRYCZNY KOMENTARZ TYGODNIA

 

Kontakt z Redakcją

W przypadku Państwa zainteresowania usługami doradztwa podatkowego uprzejmie prosimy o kontakt z Panem Mariuszem Uniskiem – Dyrektorem Generalnym ds. Doradztwa Podatkowego (tel. 22 517 30 94, mariusz.unisk@isp-modzelewski.pl).
W przypadku Państwa zainteresowania usługami w zakresie obsługi postępowań uprzejmie prosimy o kontakt z Panem Jackiem Aninowskim – Dyrektorem Generalnym ds. Obsługi Postępowań (tel. 22 517 30 60, jacek.aninowski@isp-modzelewski.pl).

 

Pejzaż na 29 kwietnia 2016 r.

 

 

 

Komentarz nieuczesany: jak znaleźć brakujące w budżecie 52 mld zł, czyli na marginesie wypowiedzi Pani Premier.

Zapewne wielu przedsiębiorców mogłaby zaszokować wypowiedź Pani Premier (Premierzycy?), że zapowiadane przez opozycję „uszczelnienie systemu podatkowego”, które może przynieść nawet 52 mld zł, musi polegać na masowych kontrolach skarbowych u wszystkich podatników. W retoryce wyborczej liberałów polegającej na „straszeniu PiS-em”, jest to zupełnie „normalna” teza, lecz dla większości (wszystkich?) podatników tego rodzaju strachy nie robią już większego wrażenia. Dlaczego? Bo po jedenastu latach członkostwa w Unii Europejskiej i ośmiu liberalnych rządów dobrze wiemy, że:

 • zdezorganizowany ciągłymi „reformami” aparat skarbowy i celny (np. w tym roku bez sensu połączono organizacyjnie urzędy skarbowe z izbami skarbowymi) jest w stanie „masowo” skontrolować tylko niewielką grupę podatników,
 • zagmatwane i niejasne przepisy, w dodatku „wyjaśnione” w 250 tysiącach interpretacji, tworzą stan, w którym każdy robi co chce, a teraz „wszystkie wątpliwości będą interpretowane na korzyść podatników”,
 • jeżeli mały podatnik będzie siedzieć cicho i „nie podpadnie” jakąś nieakceptowaną przez rządzących wypowiedzią lub działaniem, to może spać spokojnie, bo to czy płaci, czy nie płaci podatków, naprawdę nikogo w rzeczywistości nie obchodzi,
 • „duzi podatnicy” dobrze wiedzą jak zapewnić sobie bezpieczną optymalizację podatkową: trzeba wejść pod parasol dobrze widzianych na salonach firm konsultingowych, które jednocześnie doradzają władzy; tu układ jest jasny – jak opłacisz takiego „doradcę”, możesz spać spokojnie pod warunkiem, że również z tej firmy masz audytora,
 • „bardzo duzi podatnicy”, czyli „tłuste misie” w narracji sienkiewiczowskiej, są pod bezpośrednią ochroną ustawodawcy, bo dla nich są pisane i zmieniane przepisy tak, aby wszystko co robią było lege artis.

Kto miałby więc bać się „masowych kontroli”? Typowe bajki o żelaznym wilku (PiS-ie). Oczywiście również dobrze wiemy, że nielicznych da się „przeczołgać” kontrolami, a zwłaszcza zmieniając wstecz interpretację urzędową twierdząc, że „od zawsze” ktoś był podatnikiem; działania te nie przynoszą istotnych efektów fiskalnych, służąc tylko eliminacji z rynku nieporządnych konkurentów. W tych działaniach rządzących nie idzie o pieniądze dla budżetu, bo nie taki jest ich cel.

W jaki więc sposób obecna czy przyszła władza może zwiększyć dochody podatkowe? Czy jest skazana na bezsilność, pastwiąc się co najwyżej nad nielicznymi, aby osiągnąć efekt prewencyjny: inni przestraszą się i dobrowolnie zaczną płacić wyższe podatki? Jeżeli chciałaby znaleźć owe 52 mld zł, może to obiektywnie zrobić lecz musi jednak wiedzieć jak, a przede wszystkim chcieć osiągnąć ten cel. A na tej drodze kontrole skarbowe są najmniej ważnym, w dodatku finalnym działaniem w stosunku do tych, którzy nie będą chcieli płacić „po dobroci”. Bo może warto przypomnieć zarówno Pani Premier, jak i jej „eksperckiemu zapleczu”, że w ponad 90% przypadków podatnicy obliczają i wpłacają podatki sami, a władzę stanowi tylko adres przesyłania ich pieniędzy. Podatki nie są „ściągane” przez aparat skarbowy: on je tylko inkasuje; o tym, że o wpłacie i o jej wielkości decyduje sam podatnik lub płatnik, stosując (lub nie stosując) przepisy prawa. Gdy to prawo, po pierwsze, nie ma luk pozwalających aby nic nie płacić, po drugie, gdy jest szanowane przez podatników, to pieniądze płyną same do budżetu i najlepiej nic nie mieszać. Polski stan rzeczy ma niewiele wspólnego z tym obrazem, bo po przez ostatnie osiem lat wprowadzono setki „nowelizacji optymalizacyjnych”, aby „więcej pieniędzy zostało w kieszeniach podatników” („tłustych misiów”), a o szacunku dla prawa lepiej nic nie mówić. Najgorszy przykład dają tu organy władzy, wydając setki tysięcy interpretacji urzędowych, często nie mających nic wspólnego z treścią interpretowanych przepisów. Stan, który osiągniemy w najbliższej perspektywie, będzie jeszcze gorszy: im przepisy będą bardziej mętne i wewnętrznie sprzeczne (to się da załatwić), tym mniejsze będą dochody budżetowe, bo wątpliwości interpretacyjne („nie dające się usunąć” – co to znaczy?) muszą być interpretowane na korzyść podatników. W przedwyborczym amoku oczywiście nikogo nie obchodzi (wcześniej też nie obchodził) interes publiczny, ale już dobrze wiemy, jak w tej nowej rzeczywistości nic nie płacić do budżetu: wystarczy uchwalić dwa całkowicie sprzeczne ze sobą przepisy, z których jeden będzie „korzystny” a drugi „niekorzystny” dla podatników, a nie tylko „tłuste misie”, lecz wielu innych zwykłych ludzi (przy okazji?), których stać jednak na długotrwałe spory, może już przestać płacić podatki.

Warto dodać, że swoją cegiełkę do strat w dochodach budżetowych wniosły również sądy, które wymyśliły wiele dziwnych „interpretacji” (np. że samorządowe jednostki budżetowe nie są podatnikami VAT-u) i dzięki temu można „legalnie” wyciągnąć z budżetu kwoty liczone już w miliardach złotych. W tych działaniach specjalizując się (a jakże) dobrze widziane przez władzę firmy doradcze.

Cóż więc zrobić, aby zwiększyć dochody budżetowe? Są tu trzy powszechnie znane przez uczciwych podatników kroki. Należy:

 • przeciąć mieczem Damoklesa wszystkie związki władzy z biznesem podatkowym,
 • usunąć z przepisów wszystkie luki, które legalizują unikanie opodatkowania,
 • uchylić wszystkie interpretacje urzędowe, które często wbrew treści przepisów prawa tworzą „pomoc publiczną” dla ich beneficjentów.

Proste? Niekoniecznie, bo status quo ma zbyt wielu obrońców. Oni staną murem za obecną władzą w najbliższych wyborach. Widać to było również w czasie kampanii prezydenckiej, gdzie cały „renomowany” biznes optymalizacyjny mówił, podobnie jak banki, jednym głosem z liberałami.                            
Witold Modzelewski
Profesor Uniwersytetu Warszawskiego
Instytut Studiów Podatkowych
                                        
  

Uszczelnienie VAT

          

Skontaktuj się z naszą redakcją