Serwis Doradztwa Podatkowego

Serwis Doradztwa Podatkowego – nr 351 – 9 maja 2016

11. Projekt zmian w sprawie opodatkowania rolników przygotowany przez Kukuz’15

Projekt ustawy o sprzedaży żywności przez rolników i zmianie niektórych innych ustaw, przygotowany przez klub parlamentarny Kukuz’15 został zgłoszony już na początku roku. Nowa ustawa ma w założeniu uregulować warunki sprzedaży produktów spożywczych wytwarzanych przez rolników w tradycyjny i domowy sposób.Zdaniem posłów klubu, nowe przepisy mają docelowo rozgraniczyć wytwarzanie żywności metodami przemysłowymi oraz tradycyjnymi. W uzasadnieniu projektu wskazano też, że w efekcie rolnicy „uzyskają wartość dodaną z przetwarzania własnego surowca”, a konsumenci będą mieć lepszy dostęp do żywności produkowanej w naturalny sposób.

Jednakże ważnym aspektem nowej ustawy są zmiany w zakresie podatku dochodowego rolników. Należy bowiem wskazać, że obecnie produkcja oraz sprzedaż żywności przetworzonej w sposób naturalny i nieprzemysłowy podlega opodatkowaniu podatkiem ryczałtowym na poziomie 2 proc. przychodów. W aktualnej wersji projektu zaproponowano uznanie takiej działalności za działalność rolniczą – pod warunkiem spełnienia określonych warunków. Oznaczałoby to, że taka działalność nie podlegałaby opodatkowaniu podatkiem dochodowym PIT. Zgodnie z projektem, podstawowymi warunkami, które musiałyby być spełnione aby tak potraktować daną działalność to nieprzekroczenie limitu przychodu ze sprzedaży bezpośredniej na poziomie 75 tys. zł w roku rozliczeniowym oraz prowadzenie ewidencji sprzedaży w celach dowodowych.

Posłowie w swoim projekcie dokonali jednak autopoprawki, która ma raczej charakter doprecyzowujący. Szczegółowo określono np. zasady prowadzenia ewidencji sprzedaży oraz wskazano, że sprzedaż przez rolników żywności na zasadach określonych w ustawie stanowiłaby pomoc de minimis.

Zgodnie z projektem, w dodanym art. 2b doprecyzowane została sytuacja, w której rolnik przekroczy kwotę nieobjętą podatkiem, czyli 75 tys. zł. W takim przypadku możliwe jest opłacanie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych na zasadach określonych w ustawie z dnia 20 listopada 1998 r., o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Pozwoli to na uniknięcie niejasności w związku z warunkami opodatkowania przychodów uzyskiwanych przez rolników ze sprzedaży żywności.

Reasumując celem wprowadzenia nowej ustawy jest stworzenie warunków do sprzedaży produktów spożywczych wytwarzanych przez rolników w sposób tradycyjny, domowy, z własnego gospodarstwa. Potrzeba takiego rozwiązania wynika z braku rozgraniczenia wytwarzania żywności metodami przemysłowymi i tradycyjnymi. Regulacja ma przywrócić rolnikowi naturalne prawo do wytwarzania i sprzedaży żywności.
Piotr Zyśk
Konsultant podatkowy
piotr.zysk@isp-modzelewski.pl

 

Pałac Alexandrinum

 

Skontaktuj się z naszą redakcją