Serwis Doradztwa Podatkowego

Serwis Doradztwa Podatkowego – nr 351 – 9 maja 2016

12. Odsetki od kredytu są kosztem nabycia przy sprzedaży nieruchomości

Skoro środki na kupno ziemi podatnik uzyskał z kredytu, którego kosztem są odsetki, to odsetki zapłacone do dnia zbycia nieruchomości są kosztem zakupu tej działki.Osoba, która zaciągnęła kredyt na zakup działki, może przy jej sprzedaży zaliczyć do kosztów podatkowych odsetki. Taka jest konkluzja wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z 27 listopada 2012 r., I SA/Łd 1107/12/. W omawianej sprawie skarżący kupił w 2007 r. niezabudowaną działkę o powierzchni ponad 1,2 tys. mkw. Zaciągnął w tym celu kredyt w banku. Niedługo potem jego żona zachorowała i straciła pracę, więc w 2011 r. podatnik postanowił sprzedać ziemię. Spór dotyczył tego, czy zapłacone do dnia zbycia nieruchomości odsetki od kredytu można zaliczyć do kosztów jej zakupu, a w konsekwencji do kosztów podatkowych pomniejszających przychód ze sprzedaży. Sąd wyjaśnił, że dochód należy ustalić na podstawie art. 30e ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Będzie nim więc różnica między przychodem ze sprzedaży działki a kosztami jego uzyskania, które ustala się zgodnie z art. 22 ust. 6c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jak wynika z tego przepisu, kosztami uzyskania przychodów będą udokumentowane koszty nabycia powiększone o udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość nieruchomości, poczynione w czasie, gdy podatnik ją posiadał.

Koszty nabycia – jak wskazał sąd – nie mogą być zawężone do ceny nieruchomości ustalonej przez strony trans-akcji i rzeczywiście zapłaconej. Może to być również każdy uzasadniony wydatek poniesiony na zakup działki. Sąd orzekł, że skoro środki na kupno ziemi podatnik uzyskał z kredytu, którego kosztem są odsetki, to odsetki zapłacone do dnia zbycia nieruchomości są kosztem zakupu tej działki. Gdyby podatnik nie zaciągnął kredytu i nie poniósł dodatkowego wydatku w postaci odsetek, to nie doszłoby do zakupu działki, a później jej sprzedaży. Podobnie orzekł już np. WSA w Gliwicach (26 października 2011 r., I SA/Gl 385/11).

Małgorzata Słomka
doradca podatkowy nr wpisu 09900
malgorzata.slomka@isp-modzelewski.pl
(022) 517 30 64

 

Skontaktuj się z naszą redakcją