Serwis Doradztwa Podatkowego

Serwis Doradztwa Podatkowego – nr 351 – 9 maja 2016

4. Rekompensata mająca funkcję odszkodowawczą a jej opodatkowanie

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny reguluje zagadnienie odnośnie odszkodowań a także kar umownych. Odszkodowanie jest zapłatą za wyrządzone szkody, poniesione przez kogoś straty…

 

Czytaj więcej na portalu…

Malwina Sik
Młodszy konsultant podatkowy
 malwina.sik@isp-modzelewski.pl  
tel. (22) 517 30 60

 

Skontaktuj się z naszą redakcją