Serwis Doradztwa Podatkowego

Serwis Doradztwa Podatkowego – nr 352 – 16 maja 2016

AKCYZA

6. Zmiany w sprawie branży paliwowej i akcyzy przygotowywane przez Ministerstwo Finansów

W związku z wprowadzaniem tzw. pakietu paliwowego, zmianie podlegać będzie także ustawa o podatku akcyzowym – wynika z przygotowanego przez Ministerstwo Finansów projektu nowej ustawy. Zgodnie z zapowiedziami projektodawców, chcą oni uniemożliwić obchodzenie zabezpieczającej funkcji koncesji na obrót paliwami ciekłymi (OPZ). Wprowadzenie zmian przewiduje projekt ustawy z dnia 29 kwietnia 2016 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym, ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Prawo Energetyczne.

Jak wynika z treści samego projektu, obecnie przestępcy tworzą fikcyjne firmy za granicą, które uzyskują koncesję OPZ i pełnią funkcje pośredników w dostawach paliw z wykorzystaniem mechanizmu uproszczonych transakcji trójstronnych. Wyprowadzenie koncesji OPZ poza granice kraju z wykorzystaniem podmiotu, który dzięki ułatwieniom w rozliczeniu międzynarodowych transakcji trójstronnych, nie posiada żadnych obowiązków podatkowych w kraju powoduje, że egzekwowanie nałożonego na te podmioty zabezpieczenia majątkowego staje się niemożliwe.
Wskazać także należy, że w nowym projekcie ustawy wyłączona ma zostać możliwość nabywania paliw na rzecz innych podmiotów poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy. Równocześnie nabycie paliwa na własną rzecz będzie ograniczone tylko do podmiotów posiadających koncesję dotyczącą obrotu paliwami z zagranicą.

Reasumując, można stwierdzić, że MF chce ograniczyć wykonywanie funkcji usługowej przez składy podatkowe, zarejestrowanych odbiorców oraz podmioty nabywające wewnątrzwspólnotowo wyroby akcyzowe z zapłaconą akcyzą. Zgodnie z nowymi regulacjami, świadczenie usług będzie możliwe jedynie na rzecz podmiotów posiadających oddział z siedzibą na terenie Polski albo też podmiotów zagranicznych z oddziałem z siedzibą na terytorium kraju.
Piotr Zyśk
Konsultant podatkowy
piotr.zysk@isp-modzelewski.pl

 

Podatkowe, karne i karnoskarbowe skutki nienależnego odliczenia lub zwrotu podatku od towarów i usług

 

Skontaktuj się z naszą redakcją