Serwis Doradztwa Podatkowego

Serwis Doradztwa Podatkowego – nr 353 – 23 maja 2016

 

 

 

Prawo Finansowe i Skarbowość

 

POSTĘPOWANIA KONTROLNE, PODATKOWE I SĄDOWO-ADMINISTRACYJNE: CENTRUM OBSŁUGI ISP. Instytut Studiów Podatkowych, będący spółką doradztwa podatkowego, od 19 lat skutecznie reprezentuje podatników w sporach z organami podatkowymi. Nasz Zespół doświadczonych specjalistów reprezentuje podatników przed organami podatkowymi i organami kontroli skarbowej na każdym stadium postępowań kontrolno – podatkowych a także w postępowaniach sądowo – administracyjnych.

Czytaj więcej >>

 

AKTUALNOŚCI PODATKOWE

 

 

Spis treści:

Komentarz nieuczesany: czy po ośmiu latach rządów „liberalnych” podatków czeka nas jednak „dobra kontynuacja”?

 

PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG

1. Sprzedaż znaków towarowych a podatek od towarów i usług – Oliwia Mórawska
2. Darowizna znaku handlowego a podatek od towarów i usług – Malwina Sik
3. Zapytanie do TSUE w zakresie definiowania „pierwszego zasiedlenia” – Marcin Szymocha
4. Czy PiS wygra (wreszcie) wybory w Ministerstwie Finansów? – Witold Modzelewski
5. Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w pełnej wysokości wynikającego z faktur dokumentujących wydatki dotyczące samochodów – Piotr Wesołowski
6. Czy nabycie usługi przejazdu autostradą na terytorium innego państwa członkowskiego stanowi importu usług i podlega opodatkowaniu na terytorium kraju – Wojciech Safian

AKCYZA

7. Definicja procesu mineralogicznego w podatku akcyzowym – Marek Zagórski

PODATKI DOCHODOWE

8. Nowe wzory deklaracji CIT za rok 2016 – Małgorzata Słomka
9. Czy usługi gastronomiczne zwiększają koszt wytworzenia środka trwałego? – Andrzej Łukiańczuk
10. Zakup majątkowego prawa autorskiego za 1 zł – Małgorzata Słomka
11. Przychód z działalności gospodarczej w przypadku otrzymania dotacji – Oliwia Mórawska
12. Jak wyodrębnić wartość prawa autorskiego z wynagrodzenia za usługę? – Andrzej Łukiańczuk
13. Opodatkowanie otrzymanej odprawy pieniężnej – Piotr Wesołowski
14. Rozłożenie należności na raty a podatek dochodowy od osób prawnych – Michał Rosa

INNE PODATKI

15. Czynność sprzedaży nieruchomości a jej opodatkowanie – Malwina Sik
16. Skutki podatkowe umowy cesji wierzytelności przyszłych – Marek Zagórski
17. Fundamenty pod maszyny – przedmiot opodatkowania podatkiem od nieruchomości – Marcin Szymocha
18. Podatek od czynności cywilnoprawnych a umowa o przeniesienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w zamian za dożywotnią opiekę i utrzymanie – dr Joanna Kiszka

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE

19. Zmiana w zakresie właściwości miejscowej oddziałów ZUS – Piotr Zyśk

POZOSTAŁE ZAGADNIENIA

20. Zabezpieczenie wykonania zobowiązania podatkowego w okolicznościach innych niż wskazane w ustawie w świetle wyroku WSA we Wrocławiu z dnia 30 marca 2016 r. (I SA/Wr 26/16) – dr Joanna Kiszka
21. Warunki wstrzymania wykonania aktu lub czynności przez sąd administracyjny – Andrzej Dembiński

O WSPÓŁCZESNOŚCI, HISTORII I DNIACH PRZYSZŁYCH
(Dział publicystyczny)

22. Szkice polsko-rosyjskie: jak wyhodowano potwora – prof. Witold Modzelewski

 

II. AUDYT PODATKOWY

 

  1. Uniwersalna Instrukcja rozliczeń podatku od towarów i usług przez  jednostki samorządu terytorialnego  w związku z uchwałą NSA z dnia 24 czerwca 2013 r.
  2. Nowe zasady opodatkowania podatkiem od towarów i usług zbycia towarów używanych, w tym środków trwałych i innych towarów będących majątkiem podatnika
  3. Wzorcowy Regulamin w zakresie udostępniania pracownikom do celów prywatnych samochodów służbowych objętych ograniczonym prawem do odliczenia

 

IV. PROMOCJE WYDAWNICZE

 

V. SATYRYCZNY KOMENTARZ TYGODNIA

 

Kontakt z Redakcją

W przypadku Państwa zainteresowania usługami doradztwa podatkowego uprzejmie prosimy o kontakt z Panem Mariuszem Uniskiem – Dyrektorem Generalnym ds. Doradztwa Podatkowego (tel. 22 517 30 94, mariusz.unisk@isp-modzelewski.pl).
W przypadku Państwa zainteresowania usługami w zakresie obsługi postępowań uprzejmie prosimy o kontakt z Panem Jackiem Aninowskim – Dyrektorem Generalnym ds. Obsługi Postępowań (tel. 22 517 30 60, jacek.aninowski@isp-modzelewski.pl).

 

 

Pejzaż na 23 maja 2016 r.

 

 

 

 

 Komentarz nieuczesany: czy po ośmiu latach rządów „liberalnych” podatków czeka nas jednak „dobra kontynuacja”?

W czasie jednej z dyskusji na temat zmian w systemie podatkowym usłyszałem i  zrozumiałem (wreszcie) credo „liberalnego” rozumienia celu, któremu (jakoby) służą podatki. Pocieszam się, że lepiej późno niż wcale. Rzecz dotyczyła (jak zawsze) koncepcji „docelowego” ujednolicenia stawem VAT. Wiadomo: każdy prawdziwy liberał uważa, że musi obowiązywać na wszystko jedna stawka. Na moje stwierdzenie, że nikt przecież nie sprzeda np. kilograma siana ze stawką 23%, usłyszałem odpowiedź „to niech pada”. I już. Czyli podatki mają służyć eliminacji tych podatników, których nie stać na zapłatę arbitralnie określonych ciężarów, które muszą być na jednolitym poziomie (świat liberała jest prosty). Wyniszczające skutki takich działań dla gospodarki, konsumentów, dochodów budżetowych i naszego państwa nie mają żadnego znaczenia. Koszt ten – jak się domyślam – trzeba ponieść, aby zrealizować liberalne utopie „jednolitych stawek”. Sądziłem, że wraz z klęską Platformy Obywatelskiej tego rodzaju bzdury stały się przeszłością, ale – jak zawsze – jestem dość naiwny.

Trzeba jednak zauważyć, że ten sposób likwidacji krajowych producentów – nawet gdyby jakiś szaleniec wprowadził te przepisy – nie przyniesie spodziewanych efektów wyniszczenia („restrukturyzacji”) gospodarki. Producenci albo przynajmniej ich część będzie sprzedawać swoje towary bez podatków, wróci pokątny obrót, zwłaszcza bazary w środku miast: w końcu nawet w czasie okupacji niemieckiej nie udało się do cna zlikwidować „nielegalnej” sprzedaży żywności (oczywiście bez podatku) dla tych, którzy nie chcieli umrzeć z głodu.

Zresztą nie trzeba sięgać do dalekich przykładów: przecież podatnicy płacą podatki wtedy, kiedy chcą je płacić i stać ich na to: jeżeli nie, budżet nie otrzymuje nic, a fizyczne zmuszenie nawet niewielkiej części „zobowiązanych” do zapłaty absurdalnych ciężarów jest niemożliwe: w końcu ma rację szef służb skarbowych twierdząc, że statystycznie na jednego podatnika kontrola przypada raz na… 270 lat.

Rodzi się pytanie, czy liberałowie głoszący z uporem swoje podatkowe pomysły nic nie wiedzą na ten temat i nie rozumieją oczywistej reakcji gospodarki na swoje pomysły? Często są traktowani jako niegroźni fantaści, którzy są opętani potrzebą „prostoty”, bo wtedy – ich zdaniem – będzie dobrze, gdy wszystko będzie (ich zdaniem) proste. Jak coś jest skomplikowane, to znaczy, że jest złe. Wszystko należy uprościć: podatki, medycynę, arytmetykę, elektronikę, biologię i przede wszystkim „przepisy”. Złośliwi twierdzą, że ów nieprzejednany postulat „uproszczenia” wynika z cech poznawczych: jeśli nie mogę czegoś zrozumieć, to tego nie lubię: niech więc świat dostosuje się do mnie, abym go mógł pojąć, ale to pewnie jakieś złośliwości.

Oczywiście ani medycyna, ani np. prawo cywilne nie dostosuje się do potrzeb liberałów, zresztą z wielu powodów. Pierwszym, najważniejszym, jest „suweren” czyli Wyborcy, którzy dali (raz na zawsze?) kopa w tylną część ciała liberałom z Platformy i PSL. Wiem, że jest gdzieś schowana „liberalna frakcja w PiSie”, która tylko przez niedopatrzenie nie załapała się do władzy w latach 2007-2015, ale na razie siedzi cicho i czeka „swojego czasu”. Mówi że niepoprawnym liberałem jest obecny minister finansów, co chyba jest prawdą, bo jak dotąd w resorcie finansów nie zmieniło się nic i słusznie nazwano je „twierdzą III RP”. Twierdza, jak zawsze, broni się, bo po to tworzy się wszystkie twierdze. Powstał tam nawet dokument, który – a jakże – zapowiadał ujednolicenie stawek VAT na poziomie 20%, z kilkoma tylko nieistotnymi wyjątkami. Czyli wyborcy mogą sobie głosować jak chcą, ale podatkami chcą dalej rządzić liberałowie, szkodząc Państwu i podatnikom. Czy to tylko obłęd fantastów, którzy wbrew wszystkim forsować będą swoje pomysły? Może. Jest również inny wariant. Jest to coś w rodzaju doktryny politycznej: forsując te pomysły prowokuje się wyborców, którzy mają czuć się oszukani, bo ich głosy miały odsunąć liberałów od władzy, w tym nad podatkami. Okazuje się to wcale nie tak proste. Po co więc głosować w wyborach parlamentarnych skoro i tak podatki będą „liberalne”? Poprzednie 8 lat przyniosło straty w dochodach budżetowych przekraczające 300 mld zł – przynajmniej tak mówi obecny rząd. Czas, aby to uległo zmianie.

                                            
Witold Modzelewski
Profesor Uniwersytetu Warszawskiego
Instytut Studiów Podatkowych

 

Uszczelnienie VAT

 

Skontaktuj się z naszą redakcją