Serwis Doradztwa Podatkowego

Serwis Doradztwa Podatkowego – nr 354 – 30 maja 2016

 

 

 

Prawo Finansowe i Skarbowość

 

POSTĘPOWANIA KONTROLNE, PODATKOWE I SĄDOWO-ADMINISTRACYJNE: CENTRUM OBSŁUGI ISP. Instytut Studiów Podatkowych, będący spółką doradztwa podatkowego, od 19 lat skutecznie reprezentuje podatników w sporach z organami podatkowymi. Nasz Zespół doświadczonych specjalistów reprezentuje podatników przed organami podatkowymi i organami kontroli skarbowej na każdym stadium postępowań kontrolno – podatkowych a także w postępowaniach sądowo – administracyjnych.

Czytaj więcej >>

 

AKTUALNOŚCI PODATKOWE

 

 

Spis treści:

Komentarz nieuczesany: „Światowcy” i „prowincjusze”: czyli gra o to, w czyimś interesie będziemy stanowić podatki.

PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG

1. Zmiana stanowiska organów podatkowych w zakresie definiowania „pierwszego zasiedlenia” – Marcin Szymocha
2. Charakterystyka nowelizacji rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) nr 282/2011, które weszło w życie z dniem 1 stycznia 2015 r. – Andrzej Dembiński  
3. Zróżnicowane opodatkowanie towarów krajowych obniżonymi stawkami VAT w świetle wyroku NSA z dnia 12 kwietnia 2016 r. (I FSK 2018/14) – dr Joanna Kiszka
4. Obowiązek poinformowania organów podatkowych o operacjach optymalizacyjnych – Witold Modzelewski

AKCYZA

5. Brak zwolnienia od podatku przywożonego samochodu osobowego z Wielkiej Brytanii – Marek Zagórski
6. Nowelizacja ustawy o podatku akcyzowym – Andrzej Dembiński  

PODATKI DOCHODOWE

7. Czy odpisy amortyzacyjne naliczone od wartości środka trwałego sfinansowanego otrzymaną dotacją stanowią koszty uzyskania przychodu? – Małgorzata Słomka
8. Kiedy informatykowi pracownikowi przysługują koszty uzyskania przychodu w wysokości 50 %? – Andrzej Łukiańczuk
9. Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów nieodliczonego podatku od towarów i usług od wydatków związanych z pojazdami samochodowymi – Wojciech Safian
10. Ustalenie wartości wydatków na nabycie udziałów w spółce dzielonej – dr Joanna Kiszka
11. Opodatkowanie odszkodowania z tytułu zakazu konkurencji zryczałtowanym 70% podatkiem – Piotr Wesołowski
12. Wstępna opłata leasingowa – ujęcie w kosztach – Małgorzata Słomka
13. Jak postąpić w przypadku zwrotu nienależnie pobranego świadczenia? – Andrzej Łukiańczuk
14. Opodatkowania zasiedzenia nieruchomości przez spółkę – Marcin Szymocha
15. Zmiana roku podatkowego a wpis do KRS – Piotr Wesołowski
16. Spłata kredytu jako koszt uzyskania przychodu z tytułu zbycia nieruchomości – Michał Rosa

INNE PODATKI

17. Pożyczka papierów wartościowych a skutki w PCC – Marek Zagórski

POZOSTAŁE ZAGADNIENIA

18. Zmiany w ustawie o świadczeniach rodzinnych – Malwina Sik
19. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sposobu przesyłania za pomocą środków komunikacji elektronicznej ksiąg oraz wymagań technicznych dla informatycznych nośników danych, na których księgi mogą być zapisane i przekazywane – Mikołaj Stelmach
20. Umowy podatkowe z Etiopią i Sri Lanką podpisane przez Prezydenta – Piotr Zyśk
21. Czy pakiet paliwowy ograniczy swobodę działalności? Wątpliwości Konfederacji Lewiatan – Piotr Zyśk

O WSPÓŁCZESNOŚCI, HISTORII I DNIACH PRZYSZŁYCH
(Dział publicystyczny)

22. Szkice polsko-rosyjskie: Związek Radziecki wiecznie żywy

 

II. AUDYT PODATKOWY

 

  1. Uniwersalna Instrukcja rozliczeń podatku od towarów i usług przez  jednostki samorządu terytorialnego  w związku z uchwałą NSA z dnia 24 czerwca 2013 r.
  2. Nowe zasady opodatkowania podatkiem od towarów i usług zbycia towarów używanych, w tym środków trwałych i innych towarów będących majątkiem podatnika
  3. Wzorcowy Regulamin w zakresie udostępniania pracownikom do celów prywatnych samochodów służbowych objętych ograniczonym prawem do odliczenia

 

IV. PROMOCJE WYDAWNICZE

 

V. SATYRYCZNY KOMENTARZ TYGODNIA

 

Kontakt z Redakcją

W przypadku Państwa zainteresowania usługami doradztwa podatkowego uprzejmie prosimy o kontakt z Panem Mariuszem Uniskiem – Dyrektorem Generalnym ds. Doradztwa Podatkowego (tel. 22 517 30 94, mariusz.unisk@isp-modzelewski.pl).
W przypadku Państwa zainteresowania usługami w zakresie obsługi postępowań uprzejmie prosimy o kontakt z Panem Jackiem Aninowskim – Dyrektorem Generalnym ds. Obsługi Postępowań (tel. 22 517 30 60, jacek.aninowski@isp-modzelewski.pl).

 

 

Pejzaż na 30 maja 2016 r.

 

 

 

Komentarz nieuczesany: „Światowcy” i „prowincjusze”: czyli gra o to, w czyimś interesie będziemy stanowić podatki.

Wreszcie dowiedzieliśmy się gdzie jest istota sporu o opodatkowanie hipermarketów, podatek bankowy, czy też dotyczącego załamania dochodów z podatku od towarów i usług a nawet o Frankowiczów. Czy idzie tu tylko o pieniądze? Oczywiście, ale o coś znacznie więcej: idzie o to, czy władze Polski mają prawo działać w interesie większości obywateli, stanowić prawo zgodnie z ich wolą, czy też są strażnikami interesów kilku zagranicznych banków, niemieckiego, francuskiego czy innego kapitału w handlu detalicznym albo międzynarodowego biznesu optymalizacyjnego, żyjącego dzięki lukom w systemie podatkowym, których nam ponoć nie wolno usunąć. Z tej perspektywy mamy dwa warianty rządów w naszym kraju:

  • chwalone przez oficjalne media rządy „liberalne”, akceptowane przez tzw. rynki finansowe, otoczone wianuszkiem międzynarodowych ekspertów, lobbystów i innych interesariuszy,
  • zahukanych i zakompleksionych zaściankowców, którzy naiwnie chcą coś zrobić w interesie obywateli, bez sensu wierząc w ich wdzięczność i poparcie.

Tych pierwszych można nazwać „światowcami”, tych drugich „prowincjuszami”. Ci ostatni nie mają żadnych szans na poparcie opiniotwórczych mediów. W końcu przez sporo lat doskonalono obecny system podatkowy w interesie ich klienteli, którzy przyzwyczaili się do swoich przywilejów. Mówiąc wprost stan rzeczy jest na tyle korzystny, że po dobroci nikt nie zgodzi się na jego zmianę. Skoro „dziura Szczurka”, czyli utracone co rok dochody budżetowe wynosiły co najmniej 60 mld zł, przecież ktoś korzystał (i korzysta dalej) z tych pieniędzy i jest się o co bić. Jeden z politycznych idoli „światowców” nawołuje nawet, że trzeba „bić PiS”, zresztą wcześniej również nawoływał do bójek, czemu poświęcił odrębną książkę, co jest unikalnym wydarzeniem na rynku literackim. Zapewne owa partia jest dla niego typowym przykładem „prowincjuszy”, którzy chcą podnieść rękę na przywileje (faktycznie) rządzących i – co szczególnie groźne – „chcą sięgnąć do kieszeni” najbogatszych, a zwłaszcza banków (skandal!). A to jest już grzechem śmiertelnym: ten, kto chce np. zmusić banki do płacenia podatków i działania zgodnie z prawem nie wie co robi. Jest „samobójcą” lub „szaleńcem”. Jego pomysły można nazwać „księżycowymi”, podobnie jak określił program wyborczy obecnego prezydenta jeden z najważniejszych doradców ekonomicznych poprzedniego rządu.

Cóż jednak się stanie, gdy jednak obywatele opowiedzieli się za „prowincjuszami” i dają im legitymację do realizacji swego programu? A strach pomyśleć, co się może stać. Będziemy mieli „drugą Grecję”, „drugi Budapeszt” albo coś jeszcze gorszego. Przecież rządy w interesie obywateli są czymś przerażającym, katastrofą narodową, a przede wszystkim „klęską Polski”, co był łaskaw powiedzieć poprzedni minister finansów komentując zamiar przewalutowania kredytów frankowych po kursie z dnia ich udzielenia.

Zgoda: rządy w interesie obywateli będą czymś zupełnie nowym i obcym w naszej polskiej rzeczywistości. Tego jeszcze nie było; czeka nas więc wielka niewiadoma, której nie znamy. Może jednak warto spróbować? Dziś głównym towarem eksportowym naszego kraju są jego obywatele, których „wysyłamy na Zachód”, aby tam pracowali na bogatszych od nas. I jest to sprawiedliwe: jak biedny dokłada do bogatego, to jesteśmy na „Zachodzie”, a gdy odwrotnie – to mamy do czynienia z dzikim „Wschodem”. Nasi sąsiedzi ze starej Europy gdy mają do wyboru z jednej strony Syryjczyka czy Pakistańczyka albo Polaka, zawsze wybór padnie na naszego krajana. Zna języki, chce tyrać za małe (w ich realiach) pieniądze i nie tworzy diaspory. Gdy dodamy do tego, że obok obywateli oddajemy tym lepszym również swoje zyski, to możemy być pewni, że „światowcy” są i będą popierani przez „wolny świat” i „społeczność międzynarodową”. A ich boi się nawet Putin, w co jakoś nie chce mi się wierzyć.                                            
Witold Modzelewski
Profesor Uniwersytetu Warszawskiego
Instytut Studiów Podatkowych

 

Uszczelnienie VAT 

 

       

Skontaktuj się z naszą redakcją