Serwis Doradztwa Podatkowego

Serwis Doradztwa Podatkowego – nr 355 – 6 czerwca 2016

 

 

 

Prawo Finansowe i Skarbowość

 

POSTĘPOWANIA KONTROLNE, PODATKOWE I SĄDOWO-ADMINISTRACYJNE: CENTRUM OBSŁUGI ISP. Instytut Studiów Podatkowych, będący spółką doradztwa podatkowego, od 19 lat skutecznie reprezentuje podatników w sporach z organami podatkowymi. Nasz Zespół doświadczonych specjalistów reprezentuje podatników przed organami podatkowymi i organami kontroli skarbowej na każdym stadium postępowań kontrolno – podatkowych a także w postępowaniach sądowo – administracyjnych.

Czytaj więcej >>

 

AKTUALNOŚCI PODATKOWE

  • Brak zapłaty a korekta VAT w świetle wyroku WSA w Warszawie  z dnia 16 marca 2016 r. (III SA /Wa 1118/15) – czytaj więcej tekst nr  5
  • Zryczałtowany podatek od odpraw, a przychody osiągnięte przed 1 stycznia 2016 r. –  czytaj więcej tekst nr 12
  • Przychód z działalności gospodarczej a podatek od towarów i usług i podatek od wartości dodanej w świetle wyroku WSA w Gdańsku z dnia 6 kwietnia 2016 r. (I SA/Gd 86/16) –  czytaj więcej tekst nr 13
  • Nowy podatek od sprzedaży detalicznej obejmować będzie sprzedaż stacjonarną, bez sprzedaży przez Internet – czytaj więcej tekst nr 16
  • Ustawa o wymianie informacji podatkowych do zmiany –  czytaj więcej tekst nr 18

 

 

Spis treści:

Komentarz nieuczesany: podatkami w dalszym ciągu rządzą w Polsce liberałowie.

PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG

 

1. Czy obowiązek przekazywania danych w formacie JPK mają podmioty, które spełniły warunek obrotu i sumy bilansowej łącznie czy też wystarczy jeden z nich osobno? – Marcin Szymocha
2. Czy przekazanie majątku wspólnikowi likwidowanej spółki kapitałowej podlega VAT? – Andrzej Łukiańczuk
3. Zwolnienie dostawy nieruchomości na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług – Piotr Wesołowski
4. Czy do obliczania stanu zatrudnienia dla podmiotu zagranicznego dla obowiązku przygotowywania JPK bierze się pod uwagę tylko zatrudnienie w Polsce, zatrudnienie tylko w kraju siedziby czy całą działalność danego podmiotu w tym oddziały tego podmiotu w innych krajach? – Marcin Szymocha
5. Brak zapłaty a korekta VAT w świetle wyroku WSA w Warszawie  z dnia 16 marca 2016 r. (III SA /Wa 1118/15) – dr Joanna Kiszka
6. Możliwość korzystania przez komorników sądowych ze zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o podatku od towarów i usług – Wojciech Safian
7. Obowiązek ciążący na podatniku w związku z wykreśleniem z CEIDG z uwagi na zawieszenie działalności na okres powyżej 24 miesięcy – Piotr Wesołowski

AKCYZA

8. Zastosowanie stawki podatku dla gazów nabywanych wewnątrzwspólnotowo – Marek Zagórski

PODATKI DOCHODOWE

9. Ustalenie wartości początkowej nabytego w drodze darowizny know- how – Oliwia Mórawska
10. Usługi świadczone przez wspólnika mogą być kosztem spółki – Małgorzata Słomka
11. Czy postawienie w stan likwidacji spółki wiąże się z zakończeniem roku podatkowego? – Andrzej Łukiańczuk
12. Zryczałtowany podatek od odpraw, a przychody osiągnięte przed 1 stycznia 2016 r. – Michał Rosa
13. Przychód z działalności gospodarczej a podatek od towarów i usług i podatek od wartości dodanej w świetle wyroku WSA w Gdańsku z dnia 6 kwietnia 2016 r. (I SA/Gd 86/16) – dr Joanna Kiszka
14. Nabycie licencji jako wydatek kwalifikowany w rozumieniu przepisów o SSE – Wojciech Safian
15. Czy kwota podatku od towarów i usług zawarta w wartości brutto środka trwałego podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych? – Oliwia Mórawska

INNE PODATKI

16. Nowy podatek od sprzedaży detalicznej obejmować będzie sprzedaż stacjonarną, bez sprzedaży przez Internet – Piotr Zyśk
17. Podstawę opodatkowania PCC przy sprzedaży nieruchomości stanowi jej wartość rynkowa – Małgorzata Słomka

POZOSTAŁE ZAGADNIENIA

18. Ustawa o wymianie informacji podatkowych do zmiany – Piotr Zyśk
19. W jaki sposób sprawdzić czy spółki zagraniczne zarejestrowane do VAT w Polsce spełniają warunki, które nakładają na nie obowiązek generowania JPK? Czy sprawdzamy dane w odniesieniu do całej działalności gospodarczej, czy tylko do obrotów generowanych w Polsce? – Michał Rosa
20. Jaki powinien być wpis sądowy od skargi w przedmiocie wiążącej informacji akcyzowej (WIA)? – Andrzej Dembiński 

O WSPÓŁCZESNOŚCI, HISTORII I DNIACH PRZYSZŁYCH
(Dział publicystyczny)

21. Szkice polsko-rosyjskie: „putinizm” warszawskich rządów

II. AUDYT PODATKOWY

 

  1. Uniwersalna Instrukcja rozliczeń podatku od towarów i usług przez  jednostki samorządu terytorialnego  w związku z uchwałą NSA z dnia 24 czerwca 2013 r.
  2. Nowe zasady opodatkowania podatkiem od towarów i usług zbycia towarów używanych, w tym środków trwałych i innych towarów będących majątkiem podatnika
  3. Wzorcowy Regulamin w zakresie udostępniania pracownikom do celów prywatnych samochodów służbowych objętych ograniczonym prawem do odliczenia

 

IV. PROMOCJE WYDAWNICZE

 

V. SATYRYCZNY KOMENTARZ TYGODNIA

 

Kontakt z Redakcją

W przypadku Państwa zainteresowania usługami doradztwa podatkowego uprzejmie prosimy o kontakt z Panem Mariuszem Uniskiem – Dyrektorem Generalnym ds. Doradztwa Podatkowego (tel. 22 517 30 94, mariusz.unisk@isp-modzelewski.pl).
W przypadku Państwa zainteresowania usługami w zakresie obsługi postępowań uprzejmie prosimy o kontakt z Panem Jackiem Aninowskim – Dyrektorem Generalnym ds. Obsługi Postępowań (tel. 22 517 30 60, jacek.aninowski@isp-modzelewski.pl).

 

 

Pejzaż na 6 czerwca 2016 r.

 

 

 

Komentarz nieuczesany: podatkami w dalszym ciągu rządzą w Polsce liberałowie.

 

Czy jest sens łączyć w jedną daninę podatek dochodowy, składki na ubezpieczenie społeczne oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne? Taki oto pomysł – jako akt rozpaczy w beznadziejnej walce o głosy wyborców – przedstawiła w zeszłym roku koalicja PO-PSL tylko po to, aby przegrać wybory. Nikt z ówczesnych polityków (kto dziś ich jeszcze pamięta?) nie potrafił sensownie wytłumaczyć ani sensu ani celu tej operacji, a jedynym zrozumiałym argumentem było to, że co miesiąc pracodawcy mieliby robić jeden przelew a nie sześć, czyli nastąpi „uproszczenie” będące wszystkim w podatkowej doktrynie liberałów. Jak dotąd pracodawcy nie narzekali na to, że im owych kilka przelewów sprawia jakąś szczególną trudność, zwłaszcza że robią ich nawet kilka tysięcy w miesiącu, ale widać nie wiedzą, co jest dla nich „dobre” i „korzystne”. Ów pomysł był zgodnie wyśmiany przez praktyków i ekspertów, a nawet wszechobecni (ówcześnie) w mediach główni ekonomiści banków nie wykazali niezbędnego entuzjazmu dla scalenia tak odległych od siebie danin, ale ostatecznie zdecydowali wyborcy: im to się też zupełnie nie podobało, bo poza totalnym zamieszaniem i koniecznością uczenia się wszystkiego od początku, nie przyniosłoby to niczego dobrego.
Między Bogiem a prawdą należny jednak stwierdzić, że ma jakiś sens tylko włączenie składki na ubezpieczenie zdrowotnej do podatku dochodowego, bo dziś jej kwotę przecież odejmuje się od tego podatku, ale nie w całości, czyli ktoś musiałby na tej operacji stracić: albo budżet albo podatnicy. Idzie o tę część składki, którą obywatele płacą z własnej kieszeni. Ale po co demontować system składek na ubezpieczenie społeczne? Przecież część z nich dzieli między siebie pracodawca i pracownik, część płacą tylko pracodawcy a niektóre tylko ubezpieczeni.

Po wygranych wyborach podatnicy odetchnęli z ulgą, bo nikt nie chce takich „reform”. Wystarczyło pół roku i ku powszechnemu osłupieniu pomysł ten podjąć prawicowy rząd powtarzając już po raz kolejny błąd (?)porzucenia programu wyborczego rządzącej partii (pierwszy raz dotyczyło do VAT-u). Czyli wyborcy wyborcami, ale liberałowie są wciąż realnie u władzy i realizują program rządu Ewy Kopacz. Po raz kolejny pokazała swoją siłę „twierdza IIIRP”, czyli resort finansów, który – jak dotąd – storpedował skutecznie całośćwyborczego programu podatkowego rządzącej większości. Godzi się również przypomnieć wyjątkowy wręcz kuriozalny projekt ustawy o podatku handlowym, który skutecznie zraził do obecnego rządu prawie całe środowisko polskich kupców i handlowców, a wyjście z tej sytuacji było odsunięcie tego resortu od prac nad projektem tej ustawy.

Według publikowanych zapowiedzi scalenie tych danin ma nastąpić od 2018 r., będzie tylko jeden podatek od dochodu osób fizycznych, który następnie będzie dzielony – już przez władzę – na część przeznaczoną dla budżetu oraz fundusze ubezpieczeniowe. Nie trzeba nikogo przekonywać, że operacja ta zakończy się głębokim spadkiem dochodów publicznych, co zresztą zauważono już w zeszłym roku. Dlaczego? Odpowiedź jest raczej prosta: gdy jedyną daniną obciążająca podatnika będzie jakiś procent jego dochodów, to najprostszym sposobem uniknięcia tego ciężaru będzie… brak dochodu. Dziś przedsiębiorcy muszą zapłacić składki na ubezpieczenie społeczne, co prawda w dość niskiej kwocie (zrelacjonowane z przeciętnym wynagrodzeniem) nawet wtedy, gdy nie wykazują dochodu. Po tej „reformie” nie będzie już tej bariery. A wszyscy wiemy, że podatnicy prowadzący działalność gospodarczą płacą podatku tyle, ile chcą, powszechną praktyką jest „ponoszenie strat”, nie trzeba składać w ciągu roku żadnych zeznań, a dla wielu z nich składki na ubezpieczenie społeczne są jedyną daniną publiczną jaką w ogóle płacą. Od 2018 r. będzie to już przeszłością, ilość formalnie zatrudniających „na etacie” będzie wciąż spadać, bo przejście na samozatrudnienie oznaczać będzie likwidację wszelkich obciążeń podatkowych i składkowych. Przypomnę, że resort finansów, znów wbrew programowi wyborczemu sejmowej większości zapowiada, że podwyższając kwotę zwolnienia od VAT-u do 200 tys. zł rocznie. Co to oznacza? Na samozatrudnienie będą mogli przejść wszyscy o miesięcznych przychodach do 16 tys. zł, a dzięki „stracie” w podatku dochodowym (kto jest to w stanie sprawdzić?) zlikwidowane zostaną wszelkie obciążenia publiczno-prawne docelowo od kilku milionów osób. Zatrudnienie kogokolwiek na umowę o pracę straci jakikolwiek sens: i dla pracodawców i dla pracowników.

Jakie będą straty w dochodach publicznych z tego tytułu? Na pewno duże, sięgające co najmniej kilku miliardów złotych: dziś łączna kwota wpływów sektora finansów publicznych z tych trzech źródeł (podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne) to ponad 260 mld zł. Kto więc jest inicjatorem tego pomysłu będącegokolejną miną pod obecny rząd? Może opinia publiczna poznałaby autora tego pomysłu? Mogę mieć tylko skromną prośbę do rządzącej większość: jeżeli chcecie rządzić do końca kadencji wyrzućcie ten pomysł do kosza.
                                            
Witold Modzelewski
Profesor Uniwersytetu Warszawskiego
Instytut Studiów Podatkowych
              

 

Uszczelnienie VAT

 

Skontaktuj się z naszą redakcją