Serwis Doradztwa Podatkowego

Serwis Doradztwa Podatkowego – nr 356 – 13 czerwca 2016

 

 

 

 

Prawo Finansowe i Skarbowość

 

POSTĘPOWANIA KONTROLNE, PODATKOWE I SĄDOWO-ADMINISTRACYJNE: CENTRUM OBSŁUGI ISP. Instytut Studiów Podatkowych, będący spółką doradztwa podatkowego, od 19 lat skutecznie reprezentuje podatników w sporach z organami podatkowymi. Nasz Zespół doświadczonych specjalistów reprezentuje podatników przed organami podatkowymi i organami kontroli skarbowej na każdym stadium postępowań kontrolno – podatkowych a także w postępowaniach sądowo – administracyjnych.

Czytaj więcej >>

 

AKTUALNOŚCI PODATKOWE

 • Przemysł okrętowy będzie mógł skorzystać z nowych preferencji podatkowych w podatku od towarów i usług –  czytaj więcej tekst nr 3
 • Odsetki z tytułu nieterminowej zapłaty stanowią odrębne źródło przychodów –  czytaj więcej tekst nr 7
 • Założenia projektu ustawy z dnia 1 czerwca 2016 r. o podatku od sprzedaży detalicznej –  czytaj więcej tekst nr 14
 • Deklaracje podatkowe dla podatku od sprzedaży detalicznej – czytaj więcej tekst nr 15
 • Projekt ustawy z dnia 29 kwietnia 2016 r. o szczególnych zasadach wykonywania niektórych zadań z zakresu informatyzacji – czytaj więcej tekst nr 16
 • Odpowiedzialność prokurenta w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością – zmiana przepisów z dnia 1 stycznia 2016 r.  – czytaj więcej tekst nr 18
 • Zmiany w obowiązku przesyłania jednolitego pliku kontrolnego w związku z ustawą nowelizującą z dnia 13 maja 2016 r. – czytaj więcej tekst nr 19
 • Jeszcze do końca czerwca podatnicy mogą skorzystać z obniżonych odsetek za zwłokę w wysokości 50% przy korekcie deklaracji za cały okres przedawnienia  – czytaj więcej tekst nr 20

 

Spis treści:

 

Komentarz nieuczesany: Sposób na wzrost dochodów z VAT

PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG

1. Wpływ dokonania korekty deklaracji na upływ 60 dniowego terminu do zwrotu różnicy podatku – Wojciech Safian
2. Ustanowienie służebności gruntowej a VAT – Małgorzata Słomka
3. Przemysł okrętowy będzie mógł skorzystać z nowych preferencji podatkowych w podatku od towarów i usług – Piotr Zyśk
4. Dowóz uczniów do szkół  przez gminę a prowadzenie działalności gospodarczej jako podatnik – Malwina Sik

AKCYZA

5. Przemieszczanie wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy bez zabezpieczenia akcyzowego – Marek Zagórski
6. Skutki niezłożenia miesięcznego zestawienia oświadczeń o przeznaczeniu oleju opałowego w świetle wyroku TSUE z dnia 2 czerwca 2016r. C-418/14 – dr Joanna Kiszka

PODATKI DOCHODOWE

7. Odsetki z tytułu nieterminowej zapłaty stanowią odrębne źródło przychodów – Wojciech Safian
8. Skutki otrzymania dotacji na zakup środków trwałych po rozpoczęciu ich użytkowania – Małgorzata Słomka
9. Jakie wydatki stanowią koszty uzyskania przychodu w związku z obchodami rocznicy firmy? – Andrzej Łukiańczuk
10. Obowiązki płatnika w związku z realizacją programu motywacyjnego – Piotr Wesołowski
11. Czy zwrot pracownikowi mobilnemu kosztów przejazdu komunikacją publiczną stanowi koszt uzyskania przychodu? – Andrzej Łukiańczuk
12. Kiedy przychody zagranicznych osób prawnych uznaje się za uzyskane na terytorium Polski? – dr Joanna Kiszka
13. Skutki podatkowe wykupienia przez pracodawcę ubezpieczenia dla oddelegowanych pracowników – Piotr Wesołowski

INNE PODATKI

14. Założenia projektu ustawy z dnia 1 czerwca 2016 r. o podatku od sprzedaży detalicznej – Oliwia Mórawska
15. Deklaracje podatkowe dla podatku od sprzedaży detalicznej – Piotr Zyśk
16. Projekt ustawy z dnia 29 kwietnia 2016 r. o szczególnych zasadach wykonywania niektórych zadań z zakresu informatyzacji – Oliwia Mórawska
17. Opodatkowanie podatkiem od nieruchomości budynków i budowli należących do spółdzielni mieszkaniowych – Marcin Szymocha

POZOSTAŁE ZAGADNIENIA

18. Odpowiedzialność prokurenta w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością – zmiana przepisów z dnia 1 stycznia 2016 r. – Mikołaj Stelmach
19. Zmiany w obowiązku przesyłania jednolitego pliku kontrolnego w związku z ustawą nowelizującą z dnia 13 maja 2016 r. – Michał Rosa
20. Jeszcze do końca czerwca podatnicy mogą skorzystać z obniżonych odsetek za zwłokę w wysokości 50% przy korekcie deklaracji za cały okres przedawnienia – Marcin Szymocha

O WSPÓŁCZESNOŚCI, HISTORII I DNIACH PRZYSZŁYCH
(Dział publicystyczny)

21. Szkice polsko-rosyjskie: czy „prozachodnia” Rosja jest naszym wrogiem?

 

II. AUDYT PODATKOWY

 

 1. Uniwersalna Instrukcja rozliczeń podatku od towarów i usług przez  jednostki samorządu terytorialnego  w związku z uchwałą NSA z dnia 24 czerwca 2013 r.
 2. Nowe zasady opodatkowania podatkiem od towarów i usług zbycia towarów używanych, w tym środków trwałych i innych towarów będących majątkiem podatnika
 3. Nowe zasady opodatkowania podatkiem od towarów i usług zbycia towarów używanych, w tym środków trwałych i innych towarów będących majątkiem podatnika
 4. Wzorcowy Regulamin w zakresie udostępniania pracownikom do celów prywatnych samochodów służbowych objętych ograniczonym prawem do odliczenia

 

IV. PROMOCJE WYDAWNICZE

 

V. SATYRYCZNY KOMENTARZ TYGODNIA

 

Kontakt z Redakcją

W przypadku Państwa zainteresowania usługami doradztwa podatkowego uprzejmie prosimy o kontakt z Panem Mariuszem Uniskiem – Dyrektorem Generalnym ds. Doradztwa Podatkowego (tel. 22 517 30 94, mariusz.unisk@isp-modzelewski.pl).
W przypadku Państwa zainteresowania usługami w zakresie obsługi postępowań uprzejmie prosimy o kontakt z Panem Jackiem Aninowskim – Dyrektorem Generalnym ds. Obsługi Postępowań (tel. 22 517 30 60, jacek.aninowski@isp-modzelewski.pl).

 

 

Pejzaż na 13 czerwca 2016 r.

 

 

 

 

 

Komentarz nieuczesany: Sposób na wzrost dochodów z VAT                                           

Od lipca 2016 r. wszyscy „duzi” podatnicy podatku od towarów i usług będą musieli przekazywać drogą elektroniczną ewidencję prowadzoną dla potrzeb sporządzania deklaracji VAT. Przypomnę, że owa informacja będzie składana metodą elektroniczną ministrowi finansów do 25 dnia w każdym miesiącu oczywiście pod warunkiem, że rejestry są prowadzone przy pomocy programu komputerowego. Warto przypomnieć, że nie ma definicji, co jest „prowadzeniem ewidencji przy pomocy programu komputerowego” oraz, co najważniejsze, nikt nie ma obowiązku jej tak prowadzić: przymus pojawi się dopiero w 2018 roku. Ale to tak na marginesie, bo wielu podatników, a zwłaszcza ci mali i średni, którzy mają składać te informacje od przyszłego roku, twierdzą, że nie prowadzą całości rejestrów przy pomocy tego programu, co oznacza, że nie będą musieli składać tej informacji. Ważniejsze jest to, że jest to chyba pierwszy pomysł na „uszczelnianie VAT-u przy pomocy „instrumentów informatycznych”. Jest to pierwszy przykład w jaki sposób wdrażane są koncepcje naprawy tego podatku, które zaprezentowano w czasie kampanii wyborczej w projekcie nowej ustawy o tym podatku. Tam koncepcja była prosta: obowiązek przekazania ewidencji występował tylko w przypadku podatników, którzy występowali o zwroty podatków i to od pewnej kwoty: wtedy można byłoby dużo szybciej sprawdzić podatek naliczony podatnika, co jest zarówno w interesie publicznym, jak i w interesie podatników. Po co gromadzić wszystkie ewidencje podatników tego podatku, gdzie w 99% ewidencjonowane są faktury wystawione w sposób rzetelny i zgodny z prawem? To pytanie zadają sobie wszyscy podatnicy, więc może ktoś publicznie na nie odpowie. Sam pomysł ma oczywiście sens, ale wykonanie – niepotrzebny „wszystkoizm” – już budzi zastrzeżenia. Resort finansów, który ma już wieloletnie zasługi w „upraszczaniu” tego podatku, jest w stanie zniekształcić każdy, najbardziej racjonalny pomysł. Dziwią się tylko urzędnicy organów skarbowych, dlaczego informacje te, tak bardzo potrzebne dla analizy treści deklaracji, będą wysyłane do resortu finansów, który przecież nie otrzymuje żadnej deklaracji, nie dokonuje zwrotów, a zasada tajemnicy skarbowej ogranicza (eliminuje?) jego możliwości posługiwania się zgromadzonymi w ten sposób danymi.

Czy pomysł ten zwiększy kulejące od początku roku dochody z tego podatku? Oczywiście że nie, bo przyczyny ich spadku są zupełnie inne. Być może w dalszym ciągu funkcjonuje ten sam co w poprzednich latach mechanizm tworzenia przepisów tego podatku. Przypomnę, że polega on na „załatwianiu” rozwiązań „korzystnych dla podatników”. Procedura była i jest dość prosta: zagraniczna firma doradcza, dobrze widziana w odpowiednich gabinetach, świadczyła usługę polegającą na doprowadzeniu do zmiany przepisów, pisała ich projekt, organizowała kampanię medialną i „konferencję”, a potem posłowie, w większości nieświadomi w czym uczestniczą, uchwalali te brednie, które już kosztowały budżet dziesiątki miliardów złotych. Uczciwi podatnicy, podobnie jak większość ekonomistów, krytykowali ten proceder, ale cóż mogli zrobić? Opublikowanie krytycznego artykułu w tzw. opiniotwórczych dziennikach było (i jest) czymś zupełnie niemożliwym. Dobrze wiem, bo doświadczyłem tego już kilkakrotnie. Wiadomo, w liberalnym kraju, pieniądze, w tym pochodzące z optymalizacji podatkowej, dają władzę. Teraz jesteśmy świadkami jak załatwia się zmiany przepisów, aby kolejne towary były faktycznie objęte stawką 0%, pod nazwą „odwrotnego obciążenia”. Jeden z uczestników tej kampanii nawet już chciał mnie zastraszyć, abym nie pisał nic na ten temat. Ciekawe, czy uda się im rozszerzyć po raz kolejny przywileje podatkowe? Czy w „twierdzy III RP” nastąpiła już „dobra zmiana”? Zobaczymy. Dla mnie jest to test, bo jak dotychczas przepisy o tym podatku są stanowione po staremu, dochody budżetowe spadają, czyli nasze państwo jest w dalszym ciągu „liberalne”, a wyborcy mogą się tylko wkurzać. W końcu udało się jak dotąd wyrzucić do kosza podatkowy program wyborczy większości parlamentarnej, czyli wiemy, kto tu naprawdę rządzi.

Jak można by jednym ruchem zwiększyć dochody budżetowe bez zmian legislacyjnych, bo tu – jak widzimy – ktoś inny decyduje o kształcie przepisów? Odpowiedź jest prosta: wystarczy zakazać korzystania przez sektor publiczny z usług firm, które zajmują się „optymalizacją podatkową”. Główni liderzy tego rynku są znani, mają w większości międzynarodowe doświadczenie i odpowiednią renomę. Jest bowiem rzeczą absurdalną, że np. spółka skarbu państwa płaci ciężkie pieniądze za to, żeby nie płacić polskich podatków. Niech z ich usług korzysta sektor prywatny pod warunkiem, że również władze publiczne nie korzystają z usług tego sektora. Mam nadzieję, że to się wreszcie zmieni. Nie tylko ja: tak sądzą również wszyscy podatnicy, którzy chcą uczciwie płacić podatki.

 

Witold Modzelewski
Profesor Uniwersytetu Warszawskiego
Instytut Studiów Podatkowych
 

Uszczelnienie VAT

                 

 

Skontaktuj się z naszą redakcją