Serwis Doradztwa Podatkowego

Serwis Doradztwa Podatkowego – nr 358 – 27 czerwca 2016

 

 

 

Prawo Finansowe i Skarbowość

 

POSTĘPOWANIA KONTROLNE, PODATKOWE I SĄDOWO-ADMINISTRACYJNE: CENTRUM OBSŁUGI ISP. Instytut Studiów Podatkowych, będący spółką doradztwa podatkowego, od 19 lat skutecznie reprezentuje podatników w sporach z organami podatkowymi. Nasz Zespół doświadczonych specjalistów reprezentuje podatników przed organami podatkowymi i organami kontroli skarbowej na każdym stadium postępowań kontrolno – podatkowych a także w postępowaniach sądowo – administracyjnych.

Czytaj więcej >>

 

 

AKTUALNOŚCI PODATKOWE

 

 

 

Spis treści:

Komentarz nieuczesany:  dlaczego do tej pory nie wprowadzono „podzielonej płatności VAT”

PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG

1. VAT na e-booki przed TSUE – Piotr Zyśk
2. Odliczenie podatku od zakupów związanych z eksploatacją samochodu służbowego po wyroku WSA we Wrocławiu z dnia 2 czerwca 2016 r. – dr Joanna Kiszka
3. Nowa miesięczna informacja o rejestrach składana przez podatników VAT nie ma sensu – Witold Modzelewski
4. JPK a stosowanie systemu MOSS przez podmioty objęte szczególną procedurą VAT – dr Joanna Kiszka

AKCYZA

5. Sposób ustalania procentowego udziału wyrobów gazowych w wartości produkcji sprzedanej – Marek Zagórski

PODATKI DOCHODOWE

6. Czy z tytułu wypłaty wynagrodzenia agencyjnego należy pobrać podatek u źródła? – Andrzej Łukiańczuk
7. Odsetki od kredytu zaciągniętego na nabycie nieruchomości nie mogą być kosztem jej zbycia – Oliwia Mórawska
8. Skutki podatkowe transakcji wymiany udziałów – Piotr Wesołowski
9. Kiedy skapitalizowane odsetki od pożyczki stanowią koszt uzyskania przychodu? – Andrzej Łukiańczuk
10. Wartość początkowa samochodu osobowego  jako przedmiotu leasingu – Malwina Sik
11. Świadczenie usług w ramach prowadzonej działalności gospodarczej nie jest pracą własną w rozumieniu art. 23 ust. 1 pkt 10 – Michał Rosa
12. Czy wydatki związane z kształceniem ustawicznym pracowników i pracodawcy sfinansowane otrzymaną pomocą z Funduszu Pracy stanowią koszt uzyskania przychodów? – Piotr Wesołowski

INNE PODATKI

13. Spłata wspólnego kredytu nie jest darowizną – Małgorzata Słomka
14. Czy sądowe postanowienie zobowiązujące do złożenia oświadczenia woli podlega opodatkowaniu? – Marek Zagórski

POZOSTAŁE ZAGADNIENIA

15. e-Faktura i e-Paragon przedstawione przez Rząd – Piotr Zyśk
16. Nowe zasady uznawania zagranicznej praktyki kandydatów na doradców podatkowych – Małgorzata Słomka
17. Uchylenie pisemnej interpretacji a termin na wydanie kolejnej interpretacji Malwina Sik

O WSPÓŁCZESNOŚCI, HISTORII I DNIACH PRZYSZŁYCH
(Dział publicystyczny)

18. Szkice polsko – rosyjskie: Brytyjczycy wybrali niepodległość. A kiedy my?

 

II. AUDYT PODATKOWY

 

  1. Uniwersalna Instrukcja rozliczeń podatku od towarów i usług przez  jednostki samorządu terytorialnego  w związku z uchwałą NSA z dnia 24 czerwca 2013 r.
  2. Nowe zasady opodatkowania podatkiem od towarów i usług zbycia towarów używanych, w tym środków trwałych i innych towarów będących majątkiem podatnika
  3. Wzorcowy Regulamin w zakresie udostępniania pracownikom do celów prywatnych samochodów służbowych objętych ograniczonym prawem do odliczenia

 

IV. PROMOCJE WYDAWNICZE

 

V. SATYRYCZNY KOMENTARZ TYGODNIA

 

Kontakt z Redakcją

W przypadku Państwa zainteresowania usługami doradztwa podatkowego uprzejmie prosimy o kontakt z Panem Mariuszem Uniskiem – Dyrektorem Generalnym ds. Doradztwa Podatkowego (tel. 22 517 30 94, mariusz.unisk@isp-modzelewski.pl).
W przypadku Państwa zainteresowania usługami w zakresie obsługi postępowań uprzejmie prosimy o kontakt z Panem Jackiem Aninowskim – Dyrektorem Generalnym ds. Obsługi Postępowań (tel. 22 517 30 60, jacek.aninowski@isp-modzelewski.pl).

 

 

Pejzaż na 27 czerwca 2016 r.

 

 

 

 

 

Komentarz nieuczesany: dlaczego do tej pory nie wprowadzono „podzielonej płatności VAT”

Niedługo minie rok, jak w gronie ekspertów i przedsiębiorców pojawiła się potrzeba wprowadzenia do ustawy o VAT koncepcji tzw. podzielonej płatności, czyli sposobu na pogodzenie bezpieczeństwa podatkowego podatników VAT oraz interesu publicznego. Od wielu już lat głównym zagrożeniem dla każdej (bez wyjątku!) firmy kupującej w kraju towary i usługi jest nierzetelny a często fikcyjny, choć dobrze zakamuflowany kontrahent, który wystawia faktury nie dające nabywcy prawa do odliczenia. Po co to robi? Oczywiście w celu „optymalizacji obciążeń podatkowych”, czyli stosuje „nowoczesne metody zarządzania VAT” aby zarobić na tym podatku. Najczęściej są to następujące przypadki:

  • dostawca (usługodawca) wystawia faktury, lecz nie wykonuje w rzeczywistości dostawy lub usługi (słup legalny),
  • podmiot wystawiający fakturę faktycznie nie istnieje, czyli nawet nie jest „podatnikiem” i to, co wystawił, nie jest „fakturą” (słup fikcyjny),
  • dostawca (usługodawca) wykonuje w rzeczywistości jakieś świadczenie, lecz to, za co wystawia fakturę, jest czystą fikcją, czyli faktura jest „fakturą” w rozumieniu przepisów podatkowych, lecz celowo i całkowicie niezgodną z prawem i rzeczywistością (słup zakonspirowany).

W realiach „liberalnej gospodarki” większość podatników nie jest w stanie odróżnić, z którym z powyższych słupów ma do czynienia, bo „optymalizacja podatkowa” cechuje się już wysokim profesjonalizmem i każdy z powyższych „kontrahentów” zachowuje wszelkie pozory legalizmu: ma NIP, wpis do KRS, rachunek bankowy i stronę internetową. Oferuje z zasady niższe niż konkurencja ceny, bo finansuje się niepłaconym podatkiem. Na niektórych rynkach są oni wręcz dominującą grupą „dostawców”, bo dobrze wiadomo, że w Polsce można zupełnie bezkarnie wyłudzać VAT i ściągnęli tu nie tylko zawodowi oszuści, lecz również obce służby, którzy w ten sposób „pozyskują” pieniądze na swoje cele. Ciekawe, czy również agendy „Państwa Islamskiego” zarabiają w ten sposób na swoje potrzeby, a kilku raczej życzliwych mi ludzi poradziło mi, abym przestał pisać na temat tego podatku, bo zacząłem „przeszkadzać w międzynarodowej optymalizacji podatkowej”, a tam są wielkie pieniądze, za które można wiele (wszystko?) kupić. Nie mogą mi przykładowo darować opóźnienia o miesiąc (napisałem w tej sprawie list do ówczesnego Prezydenta RP) wejścia w życie likwidacji opodatkowania stali, musieli więc zapłacić do budżetu jeszcze kilkaset milionów złotych: naraziłem więc ich na „straty”.

Koncepcję podzielonej płatności w dość „miękkiej”, strawnej dla brukselskich strażników patologii tego podatku formie, opracowano w 2015 roku, a jej legislacyjny kształt znalazł się w projekcie nowej ustawy o VAT opracowanej przez Komitet Wyborczy Prawa i Sprawiedliwości. Jej istota jest bardzo prosta:

  • nabywca może zażądać od krajowego dostawcy wydzielenia odrębnego rachunku bankowego, na który ten pierwszy będzie wpłacał część ceny będącej odpowiednikiem podatku naliczonego,
  • z tego rachunku dostawca (usługodawca) będzie mógł płacić wyłącznie VAT  i inne należności publiczno-prawne, a przekazanie tych pieniędzy na inne cele będzie pod nadzorem publicznym,
  • ustawa zagwarantuje, że tak zapłacony podatek naliczony podlegałby u nabywcy odliczeniu nawet wówczas, gdy nabywca został oszukany, gdy jego kontrahent był fikcyjny lub w rzeczywistości nie wykazał dostawcy,
  • zwrot różnicy podatku w części odpowiadającej opłaconemu podatkowi naliczonemu, następowałby w możliwie najszybszym terminie (30 dni) na preferencyjnych zasadach.

Powyższe reguły nie miałyby zastosowania tylko w jednym przypadku: gdy nabywcy udowodniono by, że świadomie i w sposób zawiniony w celu popełnienia oszustwa uczestniczył w czynności, której w rzeczywistości nie było.

Koncepcja ta spotkała się z ciepłym przyjęciem uczciwych podatkowych i gwałtownym atakiem, w tym mediów, ze strony lobby wspierającego lub żyjącego z wyłudzeń VAT-u. Najskuteczniejszym przeciwnikiem okazał się ktoś inny: od lat podatkiem tym rządzi lobby tzw. odwrotnego obciążenia, opłacane przez tych, którzy pod tą nazwą załatwiają sobie legalne niepłacenie podatku. Jak to się robi? Specjalizuje się w tym jedna z zagranicznych firm doradczych, która ma sprzymierzeńców w odpowiednich władzach oraz w mediach. Nie kosztuje to mało, ale korzyści podatkowe są setki razy większe. To oni ponoć storpedowali w resorcie finansów wprowadzenie tych przepisów, a budżet stracił przez to kolejne miliardy złotych. Czy zamiast bredzić na temat jakichś „instrumentów informatycznych”, które mają „uszczelnić VAT” można wreszcie wprowadzić te przepisy? Dlaczego tak się dzieje? Nie sposób zrozumieć tego, co się wokół nas dzieje. Czekamy na dobrą zmianę. Również w podatku od towarów i usług.

Witold Modzelewski
Profesor Uniwersytetu Warszawskiego
Instytut Studiów Podatkowych

 

Zmiany w VAT od 1 września 2016 r.        

                             

Skontaktuj się z naszą redakcją