Serwis Doradztwa Podatkowego

Serwis Doradztwa Podatkowego – nr 359 – 4 lipca 2016

 

 

 

Prawo Finansowe i Skarbowość

 

POSTĘPOWANIA KONTROLNE, PODATKOWE I SĄDOWO-ADMINISTRACYJNE: CENTRUM OBSŁUGI ISP. Instytut Studiów Podatkowych, będący spółką doradztwa podatkowego, od 19 lat skutecznie reprezentuje podatników w sporach z organami podatkowymi. Nasz Zespół doświadczonych specjalistów reprezentuje podatników przed organami podatkowymi i organami kontroli skarbowej na każdym stadium postępowań kontrolno – podatkowych a także w postępowaniach sądowo – administracyjnych.

Czytaj więcej >>

 

AKTUALNOŚCI PODATKOWE

 • Skutki zaprzestania prowadzenia działalności podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (zatrzymanie towarów, w stosunku do których odliczono podatek przy ich nabyciu) – wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 16 czerwca 2016 r., C-229/15 – czytaj więcej tekst nr 2
 • VAT – stracone pół roku: czy budżet stracił 25 mld zł? –  czytaj więcej tekst nr 3
 • Powiększanie się szarej strefy w branży tytoniowej w 2016 r. – czytaj więcej tekst nr 5
 • Obniżka CIT dla małych podatników już w 2017 roku – czytaj więcej tekst nr 11
 • Błędnie naliczone składki za pracowników delegowanych – czytaj więcej tekst nr 19
 • Jakie organy mogą żądać przekazania danych w formacie jednolitego pliku kontrolnego? Czy powiązania kapitałowe mają znaczenie dla objęcia obowiązkiem sporządzania jednolitego pliku kontrolnego od dnia 1 lipca 2016 r. – czytaj więcej tekst nr 20, 21

 

 

 

Spis treści:

Komentarz nieuczesany: Czy polski VAT „w najlepszym wydaniu”, przynoszący ponoć roczne straty wynoszące ponad 50 mld zł, jest dla nas nienaprawialny?

PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG

1. Moment powstania obowiązku podatkowego z tytułu otrzymania zaliczek przy stosowaniu procedury VAT marża dla biur podróży – Wojciech Safian
2. Skutki zaprzestania prowadzenia działalności podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (zatrzymanie towarów, w stosunku do których odliczono podatek przy ich nabyciu) – wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 16 czerwca 2016 r., C-229/15 – Mikołaj Stelmach
3. VAT – stracone pół roku: czy budżet stracił 25 mld zł? – Witold Modzelewski
4. Możliwości zastosowania preferencyjnej stawki podatku w wysokości 0% do dostawy monitorów interaktywnych z wbudowanym komputerem na rzecz przedszkoli i szkół – Piotr Wesołowski

AKCYZA

5. Powiększanie się szarej strefy w branży tytoniowej w 2016 r. – Piotr Zyśk
6. Wykazanie w deklaracji ubytków wyrobów akcyzowych wymienionych w załączniku nr 2 ustawy objętych zerową stawką akcyzy ze względu na przeznaczenie – Marek Zagórski

PODATKI DOCHODOWE

7. Czy koszty organizacji pikniku rodzinnego stanowią koszty uzyskania przychodu? – Andrzej Łukiańczuk
8. Czy nabyte przez spółkę karnety na siłownię oraz na inne formy aktywności ruchowej dla pracowników stanowią koszty uzyskania przychodów? – Wojciech Safian
9. Wydatki na własne cele mieszkaniowe a zwolnienie w PIT – Małgorzata Słomka
10. Skutki podatkowe umorzenia pożyczki – Piotr Wesołowski
11. Obniżka CIT dla małych podatników już w 2017 roku – Piotr Zyśk
12. Sprzedaż nieruchomości wykorzystywanej w prowadzonej działalności gospodarczej – Małgorzata Słomka
13. Czy wysokość dopuszczalnej pomocy publicznej w działalności strefowej można ustalać sumując dostępne limity zwolnień? – dr Joanna Kiszka
14. Przychód uzyskany z odpłatnego zbycia udziału w lokalu mieszkalnym – Malwina Sik
15. Czy wydatki na wykonanie przyłączy stanowią koszty uzyskania przychodu? – Andrzej Łukiańczuk

INNE PODATKI

16. Skutki podatkowe wypłaty zachowku – Marek Zagórski
17. Podatek od czynności cywilnoprawnych z tytułu pożyczki udzielanej przez spółkę jej zagranicznemu udziałowcowi – dr Joanna Kiszka
18. Umowa cash poolingu a podatek od czynności cywilnoprawnych – Michał Rosa

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE

19. Błędnie naliczone składki za pracowników delegowanych – Malwina Sik

POZOSTAŁE ZAGADNIENIA

20. Jakie organy mogą żądać przekazania danych w formacie jednolitego pliku kontrolnego? – Marcin Szymocha
21. Czy powiązania kapitałowe mają znaczenie dla objęcia obowiązkiem sporządzania jednolitego pliku kontrolnego od dnia 1 lipca 2016 r. – Marcin Szymocha

O WSPÓŁCZESNOŚCI, HISTORII I DNIACH PRZYSZŁYCH
(Dział publicystyczny)

22. Szkice polsko – rosyjskie: wielkie Niemcy są najgroźniejszym sąsiadem Polski.

 

II. AUDYT PODATKOWY

 

 1. Uniwersalna Instrukcja rozliczeń podatku od towarów i usług przez  jednostki samorządu terytorialnego  w związku z uchwałą NSA z dnia 24 czerwca 2013 r.
 2. Nowe zasady opodatkowania podatkiem od towarów i usług zbycia towarów używanych, w tym środków trwałych i innych towarów będących majątkiem podatnika
 3. Wzorcowy Regulamin w zakresie udostępniania pracownikom do celów prywatnych samochodów służbowych objętych ograniczonym prawem do odliczenia

 

IV. PROMOCJE WYDAWNICZE

 

V. SATYRYCZNY KOMENTARZ TYGODNIA

 

Kontakt z Redakcją

W przypadku Państwa zainteresowania usługami doradztwa podatkowego uprzejmie prosimy o kontakt z Panem Mariuszem Uniskiem – Dyrektorem Generalnym ds. Doradztwa Podatkowego (tel. 22 517 30 94, mariusz.unisk@isp-modzelewski.pl).
W przypadku Państwa zainteresowania usługami w zakresie obsługi postępowań uprzejmie prosimy o kontakt z Panem Jackiem Aninowskim – Dyrektorem Generalnym ds. Obsługi Postępowań (tel. 22 517 30 60, jacek.aninowski@isp-modzelewski.pl).

 

Pejzaż na 4 lipca 2016 r.

 

 

 

 

Komentarz nieuczesany: czy polski VAT „w najlepszym wydaniu”, przynoszący ponoć roczne straty wynoszące ponad 50 mld zł, jest dla nas nienaprawialny?

Ile stracimy pieniędzy przez pierwsze pół roku w wyniku zaniechania działań naprawczych w systemie podatkowym, a zwłaszcza w podatku od towarów i usług? Z nieznanych powodów nie wprowadzono z życie do dnia 1 lipca 2016 r. jakichkolwiek zmian w prawie „uszczelniających” ten podatek , mimo że nie tylko zapowiadano te działania „w  ciągu pierwszych 100 dni rządu”, lecz były gotowe projekty ustaw. Dochody budżetowe w pierwszym półroczu będą wynosiły z tego podatku około 60 mld zł, czyli na poziomie zbliżonym do 2015 roku, który był jednym z najgorszych lat w całym okresie 22 lat historii tego podatku. Tak więc „luka podatkowa”, która tak pasjonuje zagraniczny biznes podatkowy, będzie w tym roku na zbliżonym poziomie co w 2015 r. Według szacunków blisko związanej z poprzednią (i obecną?) władzą firmy wyniosła ona wtedy aż 53 mld zł, czyli po pół roku – poprzez zaniechanie – stracimy około połowy tej kwoty. Czy to możliwe? Są to raczej spekulacje, podobnie jak „księżycowe” szacunki owej „luki” w tym wydaniu, bo obliczenie potencjalnego poziomu dochodów budżetowych jest zawsze oparte na zbyt dużej ilości nieweryfikowalnych założeń. Tu refleksja na marginesie: przez poprzednie 10 lat dość skutecznie wmawiano nam, że trzeba jak najszybciej i jak najpełniej  „zharmonizować polski podatek od towarów i usług”, w sumie ogłupiając nas, że dzięki temu również wzrosną dochody budżetowe. Przeciwników tej wiary odsądzano od czci i wiary – terror proeuropejski poprawności był wszechwładny i wszechobecny. Dziś już wszyscy wiedzą, że owa „implementacja dyrektyw” była czymś wyjątkowo szkodliwym i służyła głównie interesom zagranicznego biznesu podatkowego, który od dawna opanował unijne prawodawstwo podatkowe. W wyniku tego – choć nie tylko – na pewno tracimy rok rocznie dziesiątki miliardów złotych, które tuczą aferzystów. Gdy napisano kolejną dyrektywę na temat VAT-u zaraz powstała książka, którą reklamowano jako „VAT w najlepszym wydaniu”: prawda, że piękne?  To „najlepsze wydanie” stworzyło największą w historii przestępczość podatkową również w białych kołnierzykach, posiadającą gigantyczne fundusze pochodzące z „optymalizacji podatkowej”, za które można kupić wiele (wszystko?).

Czy jednak straty w dochodach z tego podatku , czyli różnica między potencjalnym i jednocześnie realnym poziomem a ich rzeczywistą wysokością może wynosić ponad 50 mld zł rocznie?  Najpierw wytłumaczmy, czym są owe „dochody”: jest różnica między wpływami czyli kwotą, którą realnie wpłacają podatnicy (prawdziwe pieniądze), a wypłacanymi z budżetu w każdym roku podatkowym:

 • zwrotami tego podatku,
 • nadpłatami zwróconymi podatnikom.

Podatnicy w zeszłym roku wpłacili prawdopodobnie ponad 210 mld zł: jest to kwota szacunkowa, bo nasza oficjalna statystyka budżetowa jest niewiele warta i chyba celowo zagmatwana. Prawdopodobnie wypłacono około 90 mld zł zwrotów. O wielkości wypłat nadpłat oraz ich zaliczenia na przyszłe dochody budżetowe nic nie wiadomo, ale nie są zbyt duże. Czy to oznacza, że do budżetu powinno wpłynąć ponad 260 mld zł, albo zwroty powinny wynosić tylko 40 mld zł? A może owa „luka” rozkłada się w ten sposób – co zresztą bardziej prawdopodobne – że wpływy powinny być wyższe a zwroty niższe? Może. Ale 50 mld zł utraconych dochodów budżetowych brzmi raczej nieprawdopodobnie: to prawie „mniejsza połowa” kwoty dochodów, wynoszących około 120 mld zł i nie chcą od lat być wyższe. Wiemy jednak, że rok rocznie tracone dochody budżetowe z tego podatku od 2008 są duże i prawdopodobnie stale rosną, porównując zwłaszcza udział dochodów w PKB w ciągu całego okresu obowiązywania tego podatku. Jest to dość miarodajny wskaźnik, który urealnia ten szacunek. Wiemy, że udział ten obniżył się o dwa punkty procentowe w relacji do PKB, czyli bezpowrotne straty wyniosły w zeszłym roku około 33 mld zł, co jest kwotą dużą, ale o 20 mld zł niższą niż owa „luka podatkowa”, o której była mowa na wstępie.

A jakie będą straty w tym roku? Przez pierwsze sześć miesięcy nie zrobiono w zasadzie nic, poza intensyfikacją działań kontrolnych. Dobre i to, ale może warto przekazać niektórym politykom starą prawdę, że kontrole, nawet najbardziej represyjne, mają z perspektywy dochodów budżetowych wyłącznie skutek prewencyjny: może część oszustów przestraszy się i nie będzie wyłudzać zwrotów. Natomiast nie ma i nie będzie możliwości uzyskania trwałego wzrostu dochodów budżetowych jako bezpośredniego skutku tych działań: tzw. ściągalność domiarów wynikających z decyzji organów skarbowych nigdy nie przekracza 10% kwoty długów, a podatku od towarów i usług jest jeszcze niższa. Podobnie skutkują wszystkie „instrumenty informatyczne”: dużo kosztują i zabierają czas podatnikom i organom skarbowym, a nie dają (bo nie mogą) bezpośrednich skutków fiskalnych. Według oficjalnych enuncjacji „uszczelnienie” przy pomocy owych instrumentów ma jakoby dać realne efekty fiskalne. Padają nawet określony, obiektywnie dość małe zresztą kwoty: kilka miliardów złotych. Czyste mrzonki. Przyjrzyjmy się na czym owe instrumenty mają polegać: od połowy tego roku duzi podatnicy – jeżeli prowadzą ewidencję w podatku od towarów i usług przy użyciu programu komputerowego – mają ich część przesyłać ministrowi finansów. Po co? Nie wiadomo. A cóż nowego dowie się ów minister z zakresu tych informacji? Dokładnie tego samego, co wiedziałby porównując dane z deklaracji podatkowych. Rejestry te nie mają i najczęściej nie obejmują danych na temat poszczególnych faktur, zawierają tylko kwoty zbiorcze, raporty okresowe z kas fiskalnych i saldo korekt. Może twórcy tych „instrumentów” tego nie wiedzą, ale rejestry prowadzone dla potrzeb sporządzenia deklaracji są prowadzone jako saldo zdarzeń o skutku dodatnim i ujemnym, bo faktury korygujące ujmuje się w bieżących rejestrach. Jaka jest wartość analityków dla potrzeb kontrolnych tych danych? Niewielka, prawie żadna. W sumie zawracanie głowy: wzrost dochodów budżetowych bez zmian w prawie a zwłaszcza nowej ustawy o podatku od towarów i usług, jest niemożliwy.

Witold Modzelewski
Profesor Uniwersytetu Warszawskiego
Instytut Studiów Podatkowych
    
         

Zmiany w VAT od 1 września 2016 r.

   

Skontaktuj się z naszą redakcją