Serwis Doradztwa Podatkowego

Serwis Doradztwa Podatkowego – nr 360 – 11 lipca 2016

 

 

 

Prawo Finansowe i Skarbowość

 

POSTĘPOWANIA KONTROLNE, PODATKOWE I SĄDOWO-ADMINISTRACYJNE: CENTRUM OBSŁUGI ISP. Instytut Studiów Podatkowych, będący spółką doradztwa podatkowego, od 19 lat skutecznie reprezentuje podatników w sporach z organami podatkowymi. Nasz Zespół doświadczonych specjalistów reprezentuje podatników przed organami podatkowymi i organami kontroli skarbowej na każdym stadium postępowań kontrolno – podatkowych a także w postępowaniach sądowo – administracyjnych.

Czytaj więcej >>

 

AKTUALNOŚCI PODATKOWE

  • Nowe wymogi ewidencji sprzedaży i zakupu VAT od dnia 1 lipca 2016 r., 1 stycznia 2017 r., 1 stycznia 2018 r. – czytaj więcej tekst nr 1
  • Sprzedaż gotowych posiłków i dań a stawka VAT – interpretacja ogólna MF –  czytaj więcej tekst nr 2
  • Możliwość zaliczenia płatności gotówką powyżej 15 tysięcy złotych do kosztów uzyskania przychodów – zmiany w przepisach o podatkach dochodowych – czytaj więcej tekst nr 9
  • Opóźnienie przy wprowadzeniu ustawy o administracji podatkowej – czytaj więcej tekst nr 14
  • Faktury zakupowe a JPK FA. Jakie informacje należy ujawniać? – czytaj więcej tekst nr 18
  • Odliczenie straty a przechowywanie dokumentów księgowych w świetle wyroku WSA w  Gliwicach z dnia 20 kwietnia 2016r.(I SA/Gl 1458/15) – czytaj więcej tekst nr 19

 

 

Spis treści:

Komentarz nieuczesany: „Centralizacja” rozliczeń VAT w jednostkach samorządu terytorialnego skończy się katastrofą budżetu państwa.

PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG

1. Sprzedaż gotowych posiłków i dań a stawka VAT – interpretacja ogólna MF – Małgorzata Słomka
2. Czy połączenie spółek podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług? – Andrzej Łukiańczuk
3. Zwolnienie z opodatkowania dostawy budynków hotelowych – Piotr Wesołowski
4. Odsprzedaż mediów a „transakcje związane z nieruchomościami” w świetle wyroku WSA w Poznaniu z dnia 19 maja 2016r. (I SA/Po 2427/15) – dr Joanna Kiszka
5. Wyrok TSUE w sprawie opłaty audiowizualnej z dnia 22 czerwca 2016 r. (C-11/15) – Oliwia Mórawska
6. Opodatkowanie sprzedaży nieruchomości zabudowanej – Piotr Wesołowski
7. Opodatkowanie podatkiem od towarów i usług składek członkowskich wpłacanych przez członków spółek wodnych – Wojciech Safian

PODATKI DOCHODOWE

8. Możliwość zaliczenia płatności gotówką powyżej 15 tysięcy złotych do kosztów uzyskania przychodów – zmiany w przepisach o podatkach dochodowych – Mikołaj Stelmach
9. Przygotowanie indywidualnej, pisemnej ekspertyzy, oceny lub opinii przez eksperta bez wynagrodzenia, a powstanie przychodu z tego tytułu – Marek Zagórski
10. Jakie są skutki podatkowe podziału spółki dla spółki dzielonej i jej wspólników? – Andrzej Łukiańczuk
11. Strata na działalności statutowej – Michał Rosa

INNE PODATKI

12. Opodatkowanie transakcji wymiany udziałów podatkiem od czynności cywilnoprawnych – Marek Zagórski

POZOSTAŁE ZAGADNIENIA

13. Opóźnienie przy wprowadzeniu ustawy o administracji podatkowej – Piotr Zyśk
14. Wniesienie skargi do WSA przed otrzymaniem odpowiedzi na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa – Wojciech Safian
15. Raport NIK dotyczący przedawnienia zobowiązań podatkowych – Piotr Zyśk
16. Samozatrudnienie a stosunek pracy – Małgorzata Słomka
17. Faktury zakupowe a JPK FA. Jakie informacje należy ujawniać? – Marcin Szymocha
18. Odliczenie straty a przechowywanie dokumentów księgowych w świetle wyroku WSA w  Gliwicach z dnia 20 kwietnia 2016r.(I SA/Gl 1458/15) – dr Joanna Kiszka

O WSPÓŁCZESNOŚCI, HISTORII I DNIACH PRZYSZŁYCH
(Dział publicystyczny)

19. Szkice polsko-rosyjskie: doktryna Kaczyńskiego.

II. AUDYT PODATKOWY

 

  1. Uniwersalna Instrukcja rozliczeń podatku od towarów i usług przez  jednostki samorządu terytorialnego  w związku z uchwałą NSA z dnia 24 czerwca 2013 r.
  2. Nowe zasady opodatkowania podatkiem od towarów i usług zbycia towarów używanych, w tym środków trwałych i innych towarów będących majątkiem podatnika
  3. Wzorcowy Regulamin w zakresie udostępniania pracownikom do celów prywatnych samochodów służbowych objętych ograniczonym prawem do odliczenia

 

IV. PROMOCJE WYDAWNICZE

 

V. SATYRYCZNY KOMENTARZ TYGODNIA

 

Kontakt z Redakcją

W przypadku Państwa zainteresowania usługami doradztwa podatkowego uprzejmie prosimy o kontakt z Panem Mariuszem Uniskiem – Dyrektorem Generalnym ds. Doradztwa Podatkowego (tel. 22 517 30 94, mariusz.unisk@isp-modzelewski.pl).
W przypadku Państwa zainteresowania usługami w zakresie obsługi postępowań uprzejmie prosimy o kontakt z Panem Jackiem Aninowskim – Dyrektorem Generalnym ds. Obsługi Postępowań (tel. 22 517 30 60, jacek.aninowski@isp-modzelewski.pl).

 

 

Pejzaż na 11 lipca 2016 r.

 

 

 

 

Komentarz nieuczesany: „Centralizacja” rozliczeń VAT w jednostkach samorządu terytorialnego skończy się katastrofą budżetu państwa.

 

Lobby zainteresowane destrukcją podatku od towarów i usług, mające w naszym kraju ogromne wpływy przez poprzednie 8 lat, w dalszym ciągu nie oddało władzy nad tym podatkiem. Na razie ma same sukcesy: storpedowało skutecznie uchwalenie nowej ustawy o tym podatku, której projekt powstał w czasie kampanii wyborczej, zachowując przez to wszystkie luki w tym podatku. Skutkuje to utrzymującym się w dalszym ciągu kryzysem dochodów budżetowych z tego tytułu: wyniki za pół roku będą – mimo różnych zabiegów z arsenału kreatywnej księgowości budżetowej – nie lepsze od zeszłego, bardzo złego roku. Lobby to jednak zamierza dokonać całkowitej dezorganizacji tego podatku poprzez podrzucanie rządowi ustawy nakazującej coś co nazywa się „centralizacją” rozliczeń VAT-u w jednostkach samorządu terytorialnego. Tu aktywność projektodawców jest wręcz wyjątkowa: powstały aż trzy projekty ustawy – najnowszy z dnia 17 czerwca 2016 r., który nakazuje (?), aby wszystkie gminy, powiaty i województwa do końca tego roku zrobiły coś, co jest obiektywnie niemożliwe: mają być zlikwidowano jako podatników wszystkie podległe jednostki i zakłady budżetowe, a jedynymi podatnikami staną się wyłącznie gminy, miasta, powiaty i województwa jako osoby prawne. Nikt w historii tego podatku nie robił czegoś podobnego, nie ma ani czasu ani doświadczeń w przygotowaniu tej operacji, brak jest środków technicznych, kadry oraz wiedzy jak to zrobić. Przede wszystkim nie ma jednak czasu: mniej niż pół roku to bardzo mało. Nie ma przede wszystkim podstawy prawnej dla tej operacji, bo dwie uchwały NSA z 2013 r. i 2015 r. nie zmieniły (bo nie mogły) stanu prawnego: są tylko poglądami prawymi i to w dodatku sprzecznymi wewnętrznie. W jednej uchwale NSA twierdzi, że zakłady budżetowe są podatnikami, w drugiej już nie. Czy na podstawie tak rozchwianej doktryny, która nie została potwierdzona w uchwale pełnego składu Izby lub całości NSA, można coś „nakazać”? To przecież jakieś szaleństwo lub świadome szkodnictwo. Projektodawcy odwołują się również do wyroku TSUE z dnia 29 września 2015 r. (C-276/14), który był reakcją na pytanie zawierające już z góry odpowiedź. Jeżeli ktoś a priori twierdzi (bez dowodów), że samorządowe jednostki budżetowe są „niesamodzielne”, to nie mogą być one podatnikiem VAT, bo są – jak twierdzi pytający – „niesamodzielne”. Odpowiedź jest w pytaniu. Tym wszystkim, którzy uważają, że ten wyrok coś „rozstrzygnął”, przypomnę, że TSUE nie dokonuje interpretacji prawa krajowego, nie bada stanu faktycznego, bo nie ma takich uprawnień – jest to wiedza z pierwszego roku studiów prawniczych. Widać jej za jakichś powodów brakuje i plecie się takie głupstwa. Przypomnę, że państwowe jednostki budżetowe mają te same cechy prawne i finansowe co samorządowe jednostki budżetowe, a te już zdaniem NSA są „samodzielne” i są podatnikami VAT. Toć to przecież jakiś nonsens, który jakoś jednak nie skłania do „centralizacji” VAT w sektorze Skarbu Państwa: kto składałby wtedy deklaracje VAT-7? Minister Skarbu Ministrowi Finansów? Bzdury, których nikt szczęśliwie nie chce robić. Natomiast w samorządzie terytorialnym jest inaczej: tam równie niesamodzielne jednostki budżetowe nie są już podatnikami i trzeba je likwidować. „Niesamodzielne” zgodnie z drugą uchwałą NSA, są również zakłady budżetowe, mimo że wykonują czynności podlegające opodatkowaniu, osiągając przychody przeznaczone na własne wydatki i w sensie ekonomicznym niczym nie różnią się od konkurentów będących spółkami kapitałowymi i osobowymi. Pozwalam sobie przypomnieć wszystkim, którzy napisali ten projekt ustawy, która „centralizuje” VAT w sektorze samorządu terytorialnego, powołując się na prawo wspólnotowe, że zgodnie z ustawodawczą doktryną tego prawa istotą podatkową są zdarzenia i fakty gospodarcze a nie jakieś prawnicze niuanse: czym się różni w sensie ekonomicznym świadczenie usługi przez zakład budżetowy i spółkę jawną? Niczym, więc w obu przypadkach mamy do czynienia z działaniami podatnika.

Projekt tej ustawy jest jakimś fenomenem. Pracownicy resortu finansów przez ponad pół roku nie są w stanie napisać nawet kilku przepisów na temat tego podatku (twierdzą publicznie, że wciąż nad tym „intensywnie pracują”), a byli w stanie napisać aż trzy projekty ostatniej ustawy o centralizacji VAT-u w samorządzie terytorialnym. Skąd taka umiejętność i chęć do pracy, mimo że ani w planach rządu ani tym bardziej w sensie prawnym nie ma obowiązku uchwalania tu jakiejś ustawy? Czy w przeszłości po wydaniu konkretnej uchwały NSA i wyroku TSUE ktoś natychmiast pisał ustawy? W zasadzie nigdy. A to jakaś siła i chęć zupełnie nieznana pod tym adresem. O co więc tu idzie? Komu jest potrzebne to całe zamieszanie? Czy tak skuteczne jest lobby samorządu terytorialnego? Na pewno nie. W ciągu ostatniego roku wielokrotnie spotykałem się z przedstawicielami i pracownikami gmin i miast i dobrze wiem, że ich stosunek przynajmniej w większości jest głęboko sceptyczny do tej „centralizacji”. Mówią wprost: jak będzie trzeba, nakażą nam, to będę to robić, ale nie ma na to ani czasu ani środków. W większych strukturach wyraża się powszechną wątpliwość, czy jest wykonalne, czy nie doprowadzi się do pełnej dezorganizacji funkcjonowania tego podatku? Kto o zdrowych zmysłach podpisze się pod deklaracją miasta „sporządzoną na podstawie np. 300 rejestrów sprzedaży i zakupu? Kto sprawdzi, czy zostały sporządzone w sposób prawidłowy? Nikt, bo nie ma na to ludzi ani pieniędzy. Po co rząd chce wprowadzać nakaz tych działań? Przecież przez najbliższe pięć lat będą przedmiotem niekończącej się krytyki (zresztą zupełnie zasłużonej), że bez sensu namieszał w tym podatku. Straty budżetu państwa są oczywiste, bo również organy podatkowe nie będą w stanie tego sprawdzić.

Wiemy, że najbardziej zainteresowanym przeprowadzeniem tej operacji jest biznes podatkowy, który oblega cały sektor samorządu terytorialnego, oferując mu swoje usługi za przeprowadzenie tej „centralizacji”. Czy ma aż tak wielkie wpływy, aby powodować uchwalanie nowych ustaw? Nie raz tak było w przeszłości, ale miała być „dobra zmiana”.

Zwracam się po raz kolejny do liderów politycznych, którzy decydują o tym podatku: po co uchwalać nikomu nie potrzebna ustawę, która zdezorganizuje ten podatek i skompromituje politycznie obecną większość parlamentarną?
Witold Modzelewski
Uniwersytet Warszawski
Instytut Studiów Podatkowych

 

Zmiany w VAT od 1 września 2016 r.

 

Skontaktuj się z naszą redakcją