Serwis Doradztwa Podatkowego

Serwis Doradztwa Podatkowego – nr 364 – 8 sierpnia 2016

11. Skutki podatkowe osiągania dochodu z pracy najemnej na pokładzie statków

Dochody jakie podatnik uzyskał od 2010 r. z tytułu pracy najemnej na statku z siedzibą w Stanach Zjednoczonych nie podlegają opodatkowaniu w Polsce, bowiem korzystają one ze zwolnienia z opodatkowania, o którym mowa w art. 16 ust. 3 umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o uniknięciu podwójnego opodatkowania i zapobieżeniu uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu.Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej prawa podatkowego z dnia 29 lipca 2014 r., nr IBPB-2-2/4511-519/16/JG rozpatrzył kwestię dotycząca podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych osiągania dochodu z pracy najemnej na pokładzie statków.

Przedmiotowe rozstrzygnięcie zapadło w następującym stanie faktycznym. Podatnik posiada rezydencję podatkową w Polsce, gdzie posiada także centrum interesów życiowych. Od 2010 r. wykonuje pracę jako członek regularnej załogi statku eksploatowanego w transporcie międzynarodowym przez przedsiębiorstwo z faktycznym zarządem i siedzibą w Stanach Zjednoczonych. W Polsce podatnik nie osiąga żadnego dochodu. W 2016 r. jak i w latach następnych podatnik zamierza kontynuować zatrudnienie na statkach zarządzanych przez przedsiębiorstwo z miejscem faktycznego zarządu i siedzibą w Stanach Zjednoczonych.

Organ podatkowy stanął na stanowisku, że w stosunku do dochodów uzyskanych przez podatnika z tytułu pracy najemnej wykonywanej na statku morskim eksploatowanym przez przedsiębiorstwo mające swoją siedzibę w Stanach Zjednoczonych znajduje zastosowanie przepis art. 16 ust. 3 Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o uniknięciu podwójnego opodatkowania i zapobieżeniu uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu. Należy wskazać, że zgodnie z przywołanym artykułem umowy istotne znaczenie dla jego zastosowania ma siedziba przedsiębiorstwa, które eksploatuje statek, a nie faktyczny zarząd podmiotu eksploatującego statek w transporcie międzynarodowym.

 Reasumując dochody jakie podatnik uzyskał od 2010 r. z tytułu pracy najemnej na statku z siedzibą w Stanach Zjednoczonych nie podlegają opodatkowaniu w Polsce, bowiem korzystają one ze zwolnienia z opodatkowania, o którym mowa w art. 16 ust. 3 powołanej powyżej umowy. Na podatnika nie ciąży zatem obowiązek złożenia zeznania podatkowego od 2010 r. do 2016 r. uwzględniającego jego dochody z powyższego tytułu.
Piotr Wesołowski
konsultant podatkowy
piotr.wesołowski@isp-modzelewski.pl
tel. (22) 517 30 60 wew. 255

 

Skontaktuj się z naszą redakcją