Serwis Doradztwa Podatkowego

Serwis Doradztwa Podatkowego – nr 367 – 29 sierpnia 2016

 

 

 

 

 

 

 

POSTĘPOWANIA KONTROLNE, PODATKOWE I SĄDOWO-ADMINISTRACYJNE: CENTRUM OBSŁUGI ISP. Instytut Studiów Podatkowych, będący spółką doradztwa podatkowego, od 19 lat skutecznie reprezentuje podatników w sporach z organami podatkowymi. Nasz Zespół doświadczonych specjalistów reprezentuje podatników przed organami podatkowymi i organami kontroli skarbowej na każdym stadium postępowań kontrolno – podatkowych a także w postępowaniach sądowo – administracyjnych.

Czytaj więcej >>

 

AKTUALNOŚCI PODATKOWE

 • JPK_VAT – aplikacja kliencka opublikowana przez Ministerstwo Finansów – czytaj więcej tekst nr 1
 • Zmiany dotyczące kryteriów i warunków technicznych kas rejestrujących w 2018 r. –  czytaj więcej tekst nr 2
 • Rozporządzenie Ministra Finansów określające katalog podmiotów, którym przedłuża się do 31 stycznia 2017 r. termin przekazywania informacji o prowadzonej ewidencji (JPK_VAT), za miesiące, które przypadają od 1 lipca 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. – czytaj więcej tekst nr 3
 • JPK kompromitacja –  czytaj więcej tekst nr 6
 • Zmiany w zakresie podwyższenia kwoty maksymalnego odliczenia kosztów kwalifikowanych –  czytaj więcej tekst nr 10
 • Uproszczenie postępowania celnego poprzez nowelizację –  czytaj więcej tekst nr 18

 

 

Spis treści:

Komentarz nieuczesany: związki władzy z biznesem optymalizacyjnym – gangrena systemu podatkowego

PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG

1. JPK_VAT – aplikacja kliencka opublikowana przez Ministerstwo Finansów – Marcin Szymocha
2. Zmiany dotyczące kryteriów i warunków technicznych kas rejestrujących w 2018 r. – Piotr Zyśk
3. Rozporządzenie Ministra Finansów określające katalog podmiotów, którym przedłuża się do 31 stycznia 2017 r. termin przekazywania informacji o prowadzonej ewidencji (JPK_VAT), za miesiące, które przypadają od 1 lipca 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. – Marcin Szymocha
4. Budowa drogi gminnej a możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego – Piotr Wesołowski

5. JPK kompromitacja – Witold Modzelewski
6. Zasady przeliczania na PLN wielkości wyrażonych w EUR z definicji mikroprzedsiębiorcy, małego, średniego i „dużego” przedsiębiorcy – Marcin Szymocha
7. Podstawa opodatkowania dla sprzedaży udziału w części nieruchomości, stanowiącego współwłasność małżeńską – Piotr Wesołowski
8. Miejsce świadczenia przy usługach magazynowych – Wojciech Safian

PODATKI DOCHODOWE

9. Co stanowi koszt wytworzenia środka trwałego? – Andrzej Łukiańczuk
10. Zmiany w zakresie podwyższenia kwoty maksymalnego odliczenia kosztów kwalifikowanych – Piotr Zyśk
11. Jakie wydatki można uznać za koszt podatkowy? – Małgorzata Słomka
12. Prezenty o wartości poniżej 200 zł przekazywane pracownikom dystrybutora, a nieodpłatne świadczenie na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – Oliwia Mórawska
13. Udostępnienie narzędzi kontrahentowi bez wynagrodzenia a przychód podatkowy – Małgorzata Słomka
14. Opodatkowanie przychodu akcjonariusza przy przekształceniu spółki komandytowo-akcyjnej w spółkę komandytową – Maciej Jendraszczyk
15. Czy na spółce ciąży obowiązek poboru zaliczki na podatek z tytułu wypłaty stypendium? – Andrzej Łukiańczuk
16. Spółka przejmująca w roli płatnika od niepodzielonego zysku spółki przejmowanej – Maciej Jendraszczyk
17. Wydatki na prowadzenie bloga a koszt uzyskania przychodów z działalności gospodarczej  – Malwina Sik

POZOSTAŁE ZAGADNIENIA

18. Uproszczenie postępowania celnego poprzez nowelizację – Malwina Sik
19. Wybór podmiotu świadczącego usługę pocztową a zachowanie terminu – Wojciech Safian

O WSPÓŁCZESNOŚCI, HISTORII I DNIACH PRZYSZŁYCH
(Dział publicystyczny)

20. Szkice polsko-rosyjskie: czy wszyscy musimy pogodzić się z realizacją koncepcji Mittel Europy?

 

II. AUDYT PODATKOWY

 

III. INSTRUKCJE PODATKOWE

 1. Instrukcja dotyczącą obowiązku składania miesięcznych informacji elektronicznych w formacie jednolitego pliku kontrolnego na podstawie art. 82 § 1b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa

 

IV. PROMOCJE WYDAWNICZE

 

V. SATYRYCZNY KOMENTARZ TYGODNIA

 

Kontakt z Redakcją

W przypadku Państwa zainteresowania usługami doradztwa podatkowego uprzejmie prosimy o kontakt z Panem Mariuszem Uniskiem – Dyrektorem Generalnym ds. Doradztwa Podatkowego (tel. 22 517 30 94, mariusz.unisk@isp-modzelewski.pl).
W przypadku Państwa zainteresowania usługami w zakresie obsługi postępowań uprzejmie prosimy o kontakt z Panem Jackiem Aninowskim – Dyrektorem Generalnym ds. Obsługi Postępowań (tel. 22 517 30 60, jacek.aninowski@isp-modzelewski.pl).

 

 

Pejzaż na 29 sierpnia 2016 r.

 

 

 

Komentarz nieuczesany: związki władzy z biznesem optymalizacyjnym – gangrena systemu podatkowego.

Przyjęta w dniu 6 lipca 2016 r. Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie interpretacji prawa podatkowego i innych środków o podobnym charakterze lub skutkach (TAXE 2) uwypukla jedną z najważniejszych przyczyn głębokiego spadku efektywności fiskalnej systemów podatkowych i powstania gigantycznej luki podatkowej wynoszącej nawet 4-5% PKB państw UE. Przyczyn tych patologii należy upatrywać w tym, że banki, firmy doradcze i prawne zajmując się jednocześnie tworzeniem oraz wsparciem unikania opodatkowania i „pomagają rządom krajowym w tworzeniu para podatkowego”. Ten oczywisty konflikt interesów powoduje atrofię prawa podatkowego, które już nie służy interesowi publicznemu. Są to m.in. znane w Polsce „nowelizacje optymalizacyjne”, które na zlecenie biznesu doradczego uchwalili liberałowie w ciągu ostatnich ośmiu lat. Lista jest długa i kosztowała nasz kraj ponad 150 mld zł (a może więcej). W rezolucji tej Parlament Europejski:

 • apeluje również o zaostrzenie zasad dotyczących sektora doradztwa podatkowego w celu zapobieżenia konfliktom interesów wynikających z udzielania porad podmiotom sektora publicznego i prywatnego (w Polsce jest to regułą),
 • uwypukla ryzyko konfliktu interesów wynikających ze świadczenia usług doradztwa prawnego, podatkowego i audytu w ramach tych samych firm audytorskich podkreślając, że ważne jest jasne rozdzielenie tych usług (u nas jest to normą),
 • zwraca uwagę Komisji Europejskiej na prowadzenie dochodzenia w sprawie powiązań istniejących między środowiskiem akademickim a środowiskiem doradców podatkowych, przynajmniej w odniesieniu do kwestii konfliktu interesów (czy można pogodzić rzetelność naukową z uczestnictwem w tworzeniu sztucznych transakcji?),
 • wzywa państwa członkowskie do wprowadzenia „skutecznych, proporcjonalnych i odstraszających sankcji, w tym sankcji karnych” w stosunku do menadżerów firm zamieszanych w unikanie opodatkowania oraz wprowadzenie możliwości cofania zezwolenia na prowadzenie działalności przedsiębiorcom, którym udowodniono udział w sprzecznym z prawem planowaniu podatkowym i uchylaniu się od opodatkowania, doradzania w korzystaniu z tych systemów lub ich stosowaniu (u nas są to kary śmiesznie niskie).

Rezolucja została w Polsce prawie nie zauważona, wręcz przemilczana, mimo że ma wprost zastosowanie do sytuacji w naszym kraju. Władza i sektor publiczny korzysta z usług znanych firm, które zajmują się głównie świadczeniem usług planowania podatkowego i optymalizacji podatkowej, płacąc za ich usługi gigantyczne kwoty. Co najgorsze, uchwala rozwiązania podatkowe, które mają jakoby „uszczelnić” system podatkowy, które są autorstwa tychże firm. Więcej, wysocy urzędnicy nawet cytują publicznie „raporty” na temat luki podatkowej i uczestniczą od lat w „konferencjach” z udziałem biznesu optymalizacyjnego. Znana jest powszechnie lista przepisów podatkowych, które podsunął władzy ów sektor. Oto pierwsze z brzegu przykłady:

 • „odwrotne obciążenie”, czyli stawka 0% VAT na wybrane towary w obrocie krajowym,
 • solidarna odpowiedzialność za zaległości podatkowe dostawy niektórych towarów: to miało jakoby uszczelnić opodatkowanie obrotu paliwowego,
 • „centralizacja” rozliczeń podatkowych w sektorze samorządu terytorialnego: budżet straci na tej operacji co najmniej 6 mld zł, a biznes podatkowy i informatyczny zarobi już na jej wdrażaniu grube miliony złotych,
 • zwolnienie z akcyzy  dostawy energii elektrycznej do niektórych producentów,
 • „instrumenty informatyczne”, czyli zbędne, nikomu niepotrzebne obowiązki sprawozdawcze podatników, które zarzucą władzę setkami miliardów nie mających znaczenia danych.

Ten ostatni przykład jest szczególnie pouczający: urzędnicy resortu finansów przekonują, że „uszczelnienie systemu podatkowego” nastąpi dzięki tym instrumentom. Od 1 lipca br. wprowadzono obowiązek raportowania przez duże firmy swoich ewidencji dla potrzeb VAT-u. Tymczasem wysoki przedstawiciel resortu stwierdził z rozbrajającą szczerością, że dane uzyskane przez resort „nie pozwolą na wychwycenie karuzel podatkowych”, bo „wśród dużych przedsiębiorców nie ma słupów” („Gazeta Prawna” z 18 sierpnia 2016 r.). Potwierdza również – o czym wszyscy wiemy – że nie ma również systemu analitycznego dla potrzeb analizy tych danych. Zresztą po co je analizować? Po co więc wydaje się na to publiczne i prywatne pieniądze? Czy pomysły te podsunęła (nie za darmo) jedna z zagranicznych firm doradczych, która zdobyła sławę jako główny operator tzw. umów luksemburskich? Może ktoś publicznie odpowie na te pytania. Jest to najbardziej namacalny przykład patologii, która niszczy nasz system podatkowy: resort finansów realizuje rękami rządu i Sejmu pomysły tych, którym z oczywistych względów niezbyt zależy na słabości tego systemu. Jest to skandal, który może wreszcie otworzy oczy politykom i opinii publicznej.

Czy coś zmieniło się po ostatnich wyborach? Jak widać nie: rządzi wciąż ten sam układ powiązań między urzędnikami a biznesem podatkowym, zwłaszcza tym zagranicznym, a resort finansów realizuje jego postulaty. Teraz przekonuje się opinię publiczną, że nad dalszy rozszerzeniem stawki 0% pod nazwą „odwrotnego obciążenia”: dotyczy to kolejnych wyrobów elektronicznych. Przypomnę, że od połowy 2015 roku większość tej branży nie płaci nic do budżetu. To, czy uda im się zdobyć kolejne przywileje, będzie probierzem rzeczywistych intencji: rząd i Sejm jest parawanem, za którym kryją się ci, którzy faktycznie kształtują system podatkowy w naszym kraju. Tak jak banki mają zbyt duży wpływ na prawo bankowe, tak biznes optymalizacyjny rządzi prawem podatkowym.

Nie będzie naprawy systemu podatkowego bez usunięcia z przepisów prawa wszystkich „zdobyczy” załatwianych przez biznes optymalizacyjny i całkowitego odseparowania władzy od jego wpływów: tak postuluje Parlament Europejski. Sądzę, że jest to również zgodne z interesami uczciwych podatników, których nie stać na załatwienie sobie „nowelizacji optymalizacyjnych”.                                            
Witold Modzelewski
Uniwersytet Warszawski
Instytut Studiów Podatkowych
        

Nowe deklaracje VAT - 7, VAT - 7K i VAT - 7D

 

                

Skontaktuj się z naszą redakcją