Serwis Doradztwa Podatkowego

Serwis Doradztwa Podatkowego – nr 367 – 29 sierpnia 2016

12. Prezenty o wartości poniżej 200 zł przekazywane pracownikom dystrybutora, a nieodpłatne świadczenie na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 68a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zwolniona z podatku jest wartość nieodpłatnych świadczeń otrzymanych od świadczeniodawcy w związku z jego promocją lub reklamą, jeżeli jednorazowa wartość świadczeń nie przekracza kwoty 200 zł  pod warunkiem jednak, że świadczenie nie jest dokonywane na rzecz pracownika świadczeniodawcy lub osoby pozostającej ze świadczeniodawcą w stosunku cywilnoprawnym.

Jak wynika z zacytowanego przepisu, aby przy przekazaniu świadczenia można było skorzystać z tego zwolnienia, spełnione powinny być następujące warunki:

  1. przekazanie świadczenia ma związek z promocją lub reklamą świadczeniodawcy,
  2. świadczenie przekazywane jest nieodpłatnie,
  3. między świadczeniodawcą i obdarowanym nie istnieje stosunek cywilnoprawny lub umowa o pracę.
  4. wartość świadczenia przekazywanego jednorazowo nie przekracza kwoty 200 zł,

Z brzmienia przepisu art. 21 ust. 1 pkt 68a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika, że nieodpłatne świadczenie powinno pozostawać w związku z promocją świadczeniodawcy. Zatem skoro nieodpłatne świadczenie otrzymane od świadczeniodawcy następuje w związku z promocją świadczeniodawcy to mając na uwadze definicję promocji należy uznać, iż ma to dotyczyć działalności gospodarczej świadczeniodawcy. Promocja świadczeniodawcy skierowana jest co do zasady do potencjalnych finalnych odbiorców jej działań. Promocja i reklama ma na celu zwiększenie popytu na towary lub usługi sprzedawane przez podmiot prowadzący akcje promocyjne i reklamowe. Jednakże zasadą jest, iż reklama i promocja są skierowane do faktycznych bądź potencjalnych odbiorców tych towarów lub usług w celu zachęcenia ich do dokonania zakupu, a nie do pracowników dystrybutora, którzy będą promować produkty oraz doprowadzać do sprzedaży produktów klientom końcowym.  Wręczanie prezentów pracownikom dystrybutora niewątpliwie ma na celu zachętę sprzedawców do aktywnego promowania i oferowania produktów marki producenta ostatecznym klientom (patrz. wyrok NSA z dnia 11 czerwca 2013 r. sygn. akt II FSK 2009/11). W takiej sytuacji trudno mówić o reklamie lub promocji własnej działalności podatnika w stosunku do finalnych odbiorców produktów.

Oliwia Mórawska
Młodszy konsultant podatkowy
Oliwia.morawska@isp-modzelewski.pl

 

Skontaktuj się z naszą redakcją