Serwis Doradztwa Podatkowego

Serwis Doradztwa Podatkowego – nr 367 – 29 sierpnia 2016

13. Udostępnienie narzędzi kontrahentowi bez wynagrodzenia a przychód podatkowy

Nie każde udostępnienie kontrahentowi bez wynagrodzenia narzędzi rodzi po jego stronie przychód z nieodpłatnych świadczeń.Stanowisko takie potwierdził dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z 21 maja 2010 r. (nr IPPB5/423-191/10-2/AM). W powołanej interpretacji stwierdził on, że udostępnianie urządzeń nie powinno zostać zakwalifikowane jako nieodpłatne oddanie do używania. Dyrektor zauważył, że udostępnianie kontrahentom urządzeń w zamian za określone w umowach o współpracę świadczenie wzajemne jest jednym z najpopularniejszych i szeroko akceptowanych sposobów pozyskiwania kontrahentów. Ponadto sama forma umowy przewiduje w większości przypadków świadczenie wzajemne polegające na obowiązku zamówienia określonej liczby produktów, ich odpowiednim eksponowaniu czy udzielaniu klientom dodatkowych informacji. Dyrektor izby przychylił się do stanowiska spółki, że wynagrodzenie za udostępnianie urządzeń było wliczone w cenę oferowanych kontrahentom produktów, co tym bardziej wydaje się przekreślać możliwość uznania danego świadczenia za nieodpłatne.

Należy mieć jednak na uwadze, że kierując się wskazanym podejściem, stronom umowy toolingu przyświecać powinien jasno określony cel gospodarczy, a szczególnie uzasadnione powinny być korzyści osiągane przez podatnika w związku z przekazaniem środków trwałych innemu podmiotowi. Tym samym nie każda transakcja przewidująca udostępnienie środków trwałych bez wynagrodzenia pieniężnego może zostać uznana za umowę odpowiadającą prawnej i ekonomicznej konstrukcji umowy toolingu. Podatnik nie powinien zasadniczo ujmować w kosztach uzyskania przychodów wydatków, które służyły wyłącznie osiągnięciu przychodów przez innego podatnika. Przykładem może być sytuacja, gdy z rzeczy korzysta wyłącznie biorący do używania i korzysta tylko w swoim interesie. Z kolei Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 23 czerwca 2010 r. (sygn. akt II FSK 259/09), krytycznie odniósł się do możliwości zaliczania do koszów odpisów amortyzacyjnych od składników majątku przekazanych nieodpłatnie zleceniobiorcy świadczącemu na rzecz podatnika usługi menedżerskie i zarządzania, służących mu do prowadzenia tej formy działalności zarobkowej.

Małgorzata Słomka
doradca podatkowy nr wpisu 09900
malgorzata.slomka@isp-modzelewski.pl
(022) 517 30 64

 

Skontaktuj się z naszą redakcją