Serwis Doradztwa Podatkowego

Serwis Doradztwa Podatkowego – nr 367 – 29 sierpnia 2016

                            
PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG

1. JPK_VAT – aplikacja kliencka opublikowana przez Ministerstwo Finansów

Na stronie Ministerstwa Finansów (http://www.mf.gov.pl/kontrola-skarbowa/dzialalnosc/jednolity-plik-kontrolny, zakładka „Aplikacja kliencka do wysyłania plików JPK”, dostęp: 22 sierpnia 2016 r.) została opublikowana aplikacja kliencka    umożliwiającej podatnikom samodzielne tworzenie i przesyłanie JPK_VAT do systemu Ministerstwa Finansów wraz z instrukcją dla użytkownika aplikacji oraz przykładowym plikiem .csv.Aplikacja pozwala na wytworzenie pliku JPK_VAT na podstawie danych zaimportowanych z pliku .csv (m.in. możliwego do wytworzenia i odtworzenia w programie Microsoft Excel). Ministerstwo opublikowało również przykładowy plik w formacie .csv  przedstawiający zawartości pliku pośredniego jaki może być użyty do przygotowania właściwego pliku JPK_VAT w aplikacji Klient JPK opublikowanej przez Ministerstwo Finansów.

Aplikacja umożliwia po zaimportowaniu danych z pliku .csv wytworzenie i przesłanie z zaimportowanych danych właściwego pliku JPK_VAT zgodnie z opublikowanymi przez Ministerstwo Finansów zasadami tj. w formie pliku xml zgodnie z opublikowanym przez Ministerstwo schematem, kompresji pliku w formacie ZIP oraz podział na części o wielkości nie przekraczającej 60 MB, szyfrowanie wydzielonych plików, podpisanie podpisem kwalifikowanym otrzymanie Urzędowego Potwierdzenie Odbioru wysłanych dokumentów.

Marcin Szymocha
Doradca podatkowy nr 12870
p.o. Dyrektora Oddziału Śląskiego ISP
marcin.szymocha@isp-modzelewski.pl
tel. (32) 259 71 50

 

Rola Prezesa, Właściciela i Głównego Księgowego

 

Skontaktuj się z naszą redakcją