Serwis Doradztwa Podatkowego

Serwis Doradztwa Podatkowego – nr 369 – 12 września 2016

 

 

 

 

POSTĘPOWANIA KONTROLNE, PODATKOWE I SĄDOWO-ADMINISTRACYJNE: CENTRUM OBSŁUGI ISP. Instytut Studiów Podatkowych, będący spółką doradztwa podatkowego, od 19 lat skutecznie reprezentuje podatników w sporach z organami podatkowymi. Nasz Zespół doświadczonych specjalistów reprezentuje podatników przed organami podatkowymi i organami kontroli skarbowej na każdym stadium postępowań kontrolno – podatkowych a także w postępowaniach sądowo – administracyjnych.

Czytaj więcej >>

 

 

AKTUALNOŚCI PODATKOWE

  • Założenia do ustawy o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych – czytaj więcej tekst nr 1
  • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie przedłużenia terminu do przekazywania informacji, o której mowa w art. 82 § 1b Ordynacji podatkowej – czytaj więcej tekst nr 3
  • Od dnia 1 września 2016 r. obowiązuje nowy podatek od sprzedaży detalicznej – czytaj więcej tekst nr 5
  • Odzyskiwanie długów od kontrahentów będzie łatwiejsze od dnia 1 stycznia 2017 r. – czytaj więcej tekst nr 19

 

 

Spis treści:

Komentarz nieuczesany: Epigoni Arthura Andersena „ostro walczą z przestępczością” (podatkową).

PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG

1. Założenia do ustawy o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych – Malwina Sik
2. Tryb dokonania korekty rozliczenia podatkowego w związku z niezastosowaniem tzw. odwrotnego obciążenia – Piotr Wesołowski
3. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie przedłużenia terminu do przekazywania informacji, o której mowa w art. 82 § 1b Ordynacji podatkowej – Mikołaj Stelmach
4. Opodatkowanie świadczonych usług prawnych w ramach umowy zlecenia oraz ich dokumentowanie – Piotr Wesołowski

PODATKI DOCHODOWE

5. Od dnia 1 września 2016 r. obowiązuje nowy podatek od sprzedaży detalicznej – Piotr Zyśk
6. Cel uświęca środki – czyli proporcjonalne zmniejszanie odpisów amortyzacyjnych z tytułu środków trwałych oddanych do nieodpłatnego używania – Marcin Szymocha
7. Czy błędnie określona wartość początkowa środka trwałego skutkuje obowiązkiem korekty odpisów amortyzacyjnych – Andrzej Łukiańczuk
8. Montaż wentylacji a wartość początkowa budynku – Wojciech Safian
9. Projektowanie oprogramowania a podwyższone koszty uzyskania przychodów – dr Joanna Kiszka
10. Podatek VAT a różnice kursowe – Marcin Szymocha
11. Odszkodowanie dla byłego pracownika jako koszt podatkowy – Małgorzata Słomka
12. Koszt uzyskania przychodów w przypadku sprzedaży samochodu osobowego o wartości początkowej przewyższającej równowartość 20.000 euro – Oliwia Mórawska
13. Zasada neutralności transakcji w podatkowej grupie kapitałowej a wartość kosztu uzyskania przychodu przy darowiźnie między spółkami tworzącymi grupę – dr Joanna Kiszka
14. Diety i inne świadczenia za czas podróży służbowej nie stanowią nieodpłatnego świadczenia na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych – Maciej Jendraszczyk

INNE PODATKI

15. Wymóg zgłoszenia dokonanej darowizny na określonym formularzu – Malwina Sik
16. Powołanie się na fakt zawarcia umowy depozytu nieprawidłowego w trakcie postępowania podatkowego, a stawka sankcyjna w podatku od czynności cywilnoprawnych – Maciej Jendraszczyk

POZOSTAŁE ZAGADNIENIA

17. Wyłączenie pracownika organu – Małgorzata Słomka
18. Czy nieprawdziwe oświadczenie podatnika uchyla odpowiedzialność płatnika za niepobrany podatek – Andrzej Łukiańczuk
19. Odzyskiwanie długów od kontrahentów będzie łatwiejsze od dnia 1 stycznia 2017 r. – Piotr Zyśk

O WSPÓŁCZESNOŚCI, HISTORII I DNIACH PRZYSZŁYCH
(Dział publicystyczny)

20. Szkice polsko – rosyjskie: ideologia hipokryzji

 

II. AUDYT PODATKOWY

 

III. INSTRUKCJE PODATKOWE

  1. Instrukcja dotyczącą obowiązku składania miesięcznych informacji elektronicznych w formacie jednolitego pliku kontrolnego na podstawie art. 82 § 1b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa

 

IV. PROMOCJE WYDAWNICZE

 

V. SATYRYCZNY KOMENTARZ TYGODNIA

 

Kontakt z Redakcją

W przypadku Państwa zainteresowania usługami doradztwa podatkowego uprzejmie prosimy o kontakt z Panem Mariuszem Uniskiem – Dyrektorem Generalnym ds. Doradztwa Podatkowego (tel. 22 517 30 94, mariusz.unisk@isp-modzelewski.pl).
W przypadku Państwa zainteresowania usługami w zakresie obsługi postępowań uprzejmie prosimy o kontakt z Panem Jackiem Aninowskim – Dyrektorem Generalnym ds. Obsługi Postępowań (tel. 22 517 30 60, jacek.aninowski@isp-modzelewski.pl).

 

 

Pejzaż na 12 września 2016 r.

 

 

 

Komentarz nieuczesany: Epigoni Arthura Andersena „ostro walczą z przestępczością” (podatkową).

 

Krynickie panele podczas Forum Ekonomicznego mają również groteskowy wymiar. Jeden z nich zorganizowała firma EY, czyli dawny Ernst and Young, a przedtem Arthur Andersen, na temat … „uszczelnienia podatków” i walki z „szarą strefą”. Oczywiście każdy może robić co chce i nawet firmy zajmujące się międzynarodowym (i krajowym) unikaniem opodatkowania mogą dostąpić katharsis i mówić o dobru publicznym, choć wiarygodność tej nowej roli może budzić wątpliwości. Znamy dobrze wkład firm z tej półki za czasów platformianych rządów do naszego ustawodawstwa podatkowego, a zwłaszcza dotyczących VAT-u, na którym co rok tracimy między 30 mld zł a 50 mld zł – i kwota ta jest co rok większa. Może są wynikiem pomysłów „importowanych” do tego podatku przez biznes optymalizacyjny? Ale to tak na marginesie.

Niedawno Parlament Europejski w swojej rezolucji jasno stwierdził, że rządy państw członkowskich powinny odciąć się od wszystkich związków z biznesem, który zajmuje się unikaniem opodatkowania.  Konflikt interesów jest zbyt oczywisty. Biznes ten nie może w jakikolwiek sposób uczestniczyć w tworzeniu prawa podatkowego. My jednak widać nie jesteśmy członkami tej organizacji. W owym panelu – a jakże – uczestniczyli przedstawiciele … resortu finansów. Gdyby to byli tradycyjni, znani z wieloletnich „znakomitych relacji” z tym biznesem urzędnicy, to bym powiedział: normalka – tak jest od lat. Ale pojawił się tam … Główny Inspektor Kontroli Skarbowej, który pod egidą firmy zajmującej się optymalizacją podatkową ogłaszał pomysł na „uszczelnienie VAT-u”. Nie wiem, czy się śmiać, czy płakać: niezręczność tej sytuacji jest oczywista. W dodatku zapowiedział, że resort zgodził się na wyłączenie z tego podatku kolejnych towarów (procesory i twarde dyski) i myśli o „innych produktach” objętych tzw. odwrotnym obciążeniem, czyli faktycznie stawką 0%. Wiadomo, że trwa kampania lobbingowa w celu załatwienia kolejnych tego rodzaju przywilejów. To, zdaniem twórców tego pomysłu, ma być „uszczelnienie podatków”. Czyli powtarzają te same tezy, które głosił resort finansów pod rządami Platformy, gdy biznes optymalizacyjny załatwiał brak VAT-u dla branży stalowej (mnie też namawiano, abym się w to włączył): ciekawe ile na tym zarobił?

Mówię to ze smutkiem, bo naiwnie wyobrażałem sobie, że przynajmniej pion kontroli skarbowej przetnie związki z biznesem optymalizacyjnym. Jak ma wyglądać owa „ostra walka z przestępcami”? Czy klienci zagranicznego biznesu optymalizacyjnego płacą wszystkie co do grosza podatki? Jeśli tak, to za co płacą swoim doradcom, a wiemy, że są to nie małe kwoty? Przecież to tam tracimy owe dziesiątki miliardów złotych, tam jest owa luka podatkowa. Aby wyeliminować to zjawisko, organy kontroli skarbowej nie powinny mieć jakichkolwiek kontaktów, nawet poprzez udział w tego rodzaju panelach, z biznesem optymalizacyjnym. Można mieć tylko nadzieję, że tego rodzaju  wpadki nie powtórzą się?

Nie będzie sukcesów w walce z „szarą strefą”, jeśli władze skarbowe będą utrzymywać dotychczasowe stosunki z zagranicznym (i krajowym) biznesem optymalizacyjnym. Resort finansów już prawie rok „intensywnie pracuje” nad dużą (jak sam twierdzi) nowelizacją ustawy o podatku od towarów i usług. Według zapowiedzi ma ona wejść w życie dopiero w 2017 roku. Gdyby to zrobił, zgodnie z zapowiedzią, na początku kadencji nowego Sejmu, budżet nie straciłby kolejnych dziesiątków miliardów złotych. Jeśli to opóźnienie jest wynikiem braku wiedzy na ten temat, to chyba politycy powinni podjąć konieczne decyzje. Aby zlikwidować luki podatkowe trzeba oczywiście podjąć ostrą walkę z przestępcami. Przede wszystkim dotyczy to jednak tych, których nazywamy „białymi kołnierzykami”. Gdyby usunąć wszystkie wprowadzone do tej ustawy rozwiązania, które powstały pod wpływem zagranicznego biznesu optymalizacyjnego, to dochody budżetu wzrosłyby od razu o co najmniej 16-17 mld zł. Był projekt, aby to zrobić (nowa ustawa o VAT), ale resort wyrzucił ją do kosza i kontynuuje politykę liberałów, czyli „wyśmienitych relacji” z biznesem optymalizacyjnym. Dla uczciwych przedsiębiorców to bardzo zły sygnał.
Witold Modzelewski
Profesor Uniwersytetu Warszawskiego    
Instytut Studiów Podatkowych

 

 

 

Nowe deklaracje VAT - 7, VAT - 7K i VAT - 7D

 

Skontaktuj się z naszą redakcją