Serwis Doradztwa Podatkowego

Serwis Doradztwa Podatkowego – nr 370 – 19 września 2016

 

 

 

 

POSTĘPOWANIA KONTROLNE, PODATKOWE I SĄDOWO-ADMINISTRACYJNE: CENTRUM OBSŁUGI ISP. Instytut Studiów Podatkowych, będący spółką doradztwa podatkowego, od 19 lat skutecznie reprezentuje podatników w sporach z organami podatkowymi. Nasz Zespół doświadczonych specjalistów reprezentuje podatników przed organami podatkowymi i organami kontroli skarbowej na każdym stadium postępowań kontrolno – podatkowych a także w postępowaniach sądowo – administracyjnych.

Czytaj więcej >>

 

AKTUALNOŚCI PODATKOWE

 

 

Spis treści:

Komentarz nieuczesany: komentarz nieuczesany: czym jest „szara strefa”, która nie płaci podatków?

PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG

1. Moment powstania obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług w przypadku świadczenia usług merchadisingowych – dr Joanna Kiszka
2. Użyczenie lokalu – użycie towaru czy nieodpłatna usługa? – Marcin Szymocha
3. Prawo do pełnego odliczenia podatku naliczonego od wydatków inwestycyjnych związanych z basenem ponoszonych przez gminę – Piotr Wesołowski
4. JPK – bzdury – Witold Modzelewski
5. Opodatkowanie dotacji podatkiem od towarów i usług – Wojciech Safian
6. Opodatkowanie wycofania z działalności gospodarczej samochodu osobowego oraz sprzedaży samochodu osobowego wycofanego z działalności gospodarczej – Piotr Wesołowski

PODATKI DOCHODOWE

7. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego zapowiada zmiany w sprawie 50 proc. kosztów uzyskania przychodu – Piotr Zyśk
8. Czy otrzymanie w drodze użyczenia składnik majątku w celach wystawowych stanowi przychód podatkowy? – Andrzej Łukiańczuk
9. Jednolita linia orzecznicza odnośnie skutków podatkowych umowy cash poolingu – Małgorzata Słomka
10. Wydatki na związki zawodowe jako koszt uzyskania przychodów – Marcin Szymocha
11. Anulowanie kary nałożonej na pracownika – Małgorzata Słomka
12. Konsekwencje na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych śmierci wspólnika spółki jawnej – Oliwia Mórawska
13. Premia pieniężna od obrotu jako rabat – Wojciech Safian
14. Czy podmiot wypłacający składkę ubezpieczeniową na rzecz ubezpieczyciela nierezydenta obowiązany jest pobrać podatek u źródła? – Andrzej Łukiańczuk
15. Zwolnienie z opodatkowania a odszkodowanie z tytułu służebności przesyłu wypłacane na podstawie  porozumienia właściciela nieruchomości z inwestorem – dr Joanna Kiszka

INNE PODATKI

16. Umowa cash poolingu nie podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych – Maciej Jendraszczyk
17. Brak możliwości wykorzystania gruntu na potrzeby działalności gospodarczej, a podatek od nieruchomości – Maciej Jendraszczyk

POZOSTAŁE ZAGADNIENIA

18. Projekt ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej – Oliwia Mórawska
19. Rozszerzenie wymiany danych pomiędzy ZUS i MF – Piotr Zyśk

O WSPÓŁCZESNOŚCI, HISTORII I DNIACH PRZYSZŁYCH
(Dział publicystyczny)

20. Szkice polsko-rosyjskie: pogarda dla Rosji nie daje szansy na racjonalną debatę

 

II. AUDYT PODATKOWY

 

III. INSTRUKCJE PODATKOWE

  1. Instrukcja dotyczącą obowiązku składania miesięcznych informacji elektronicznych w formacie jednolitego pliku kontrolnego na podstawie art. 82 § 1b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa

 

IV. PROMOCJE WYDAWNICZE

 

V. SATYRYCZNY KOMENTARZ TYGODNIA

 

Kontakt z Redakcją

W przypadku Państwa zainteresowania usługami doradztwa podatkowego uprzejmie prosimy o kontakt z Panem Mariuszem Uniskiem – Dyrektorem Generalnym ds. Doradztwa Podatkowego (tel. 22 517 30 94, mariusz.unisk@isp-modzelewski.pl).
W przypadku Państwa zainteresowania usługami w zakresie obsługi postępowań uprzejmie prosimy o kontakt z Panem Jackiem Aninowskim – Dyrektorem Generalnym ds. Obsługi Postępowań (tel. 22 517 30 60, jacek.aninowski@isp-modzelewski.pl).

 

Pejzaż na 19 września 2016 r.

 

 

Komentarz nieuczesany: czym jest „szara strefa”, która nie płaci podatków?

Fakt, że zarówno wielcy jak i  częściowo mali w ten czy inny sposób masowo uchylają się płacenia podatków jest w Polsce powszechnie znany, skala tego zjawiska jest już czymś wyjątkowo groźnym i powinniśmy bić na alarm. Tak przynajmniej sądzą „zwykli” i oczywiście  „prości” ludzie. Podczas „liberalnych” rządów oficjele i wspierające je media z uporem zaprzeczały tym faktom, bo przecież rządził podatkami „najlepszy minister finansów”, a tak naprawdę to zagraniczny biznes doradczo-audytorski i zgraja potężnych lobbystów. Państwo Polskie było i jest w większości przypadków bezsilne, toleruje ten stan, a nieprzestrzeganie prawa podatkowego nie jest dla firm „optymalizujących swoje podatki” i ich doradców czymś obiektywnie groźnym. Potencjalne kary są niewspółmiernie niskie w porównaniu z uzyskiwanymi korzyściami, władza jest nieskuteczna w swoich działaniach, a przede wszystkim… nieobecna. Destrukcja systemu podatkowego zaczęła się oczywiście od usuwania sankcji za naruszenie prawa: gdy ich nie ma, uchylanie się od podatków przestaje – z oczywistych względów –  być groźne. Przez ostatnie dziesięć lat skutecznie usunięto z systemu prawa najistotniejsze sankcje prawnopodatkowe, również świadomie oszukując Sejm, że np. w przypadku VAT-u są one sprzeczne… z prawem wspólnotowym, mimo że nawet student I roku Wydziału Prawa wie, że prawo regulujące kary nie podlega harmonizacji. Ale to tak na marginesie, choć warto byłoby przypomnieć, kto wtedy pisał takie opinie prawne dla „liberalnego” Sejmu: trzeba tych ludzi z daleka trzymać od prawodawstwa – niech się zajmą już tylko „optymalizacją podatkową”: to im lepiej wychodzi. Chyba że działali w złej wierze.

Są cztery główne przyczyny głębokiego spadku efektywności fiskalnej oraz utraty gigantycznych kwot dochodów budżetowych:

  • tworzenie prawa, które zmniejsza obciążenia podatkowe lub utrudnia wykrycie ucieczki od podatków,
  • działalność „biznesu optymalizacyjnego”, który sprzedaje usługi niepłacenia podatków
  • zorganizowana i niezorganizowana przestępczość podatkowa, której działalność ma za przedmiot uchylanie się od opodatkowania i wyłudzanie zwrotów,
  • masowe ignorowanie obowiązków podatkowych na relatywnie jednostkowo niewielkie kwoty, które ze względu na tolerowaną (praktycznie bezkarną) skalę zjawiska powodują utratę dużych sum w strukturze dochodów budżetowych.

Uwagę opinii publicznej koncentruje się na zjawiskach wymienionych w pkt 3) i 4): nazywa się je „szarą strefą” i uwypukla ich wagę. Jak zawsze jest w tym trochę prawdy. Zjawisko wymienione w pkt 4) było, jest i będzie – choć w różnej skali – obecne bo nikt, żadne państwo, nie jest w stanie wyegzekwować niewielkich zaległości podatkowych od drobnych transakcji, czy też jednostkowo niewielkich dochodów niezadeklarowanych dla potrzeb podatkowych. Gdy prawodawca znosi obowiązek składania deklaracji (u nas w podatkach dochodowych), praktyczna możliwość ujawnienia tych faktów sprowadza się do zera. Wykonanie „bez faktury” prac remontowych lub konserwacyjnych, zatrudnianie pomocy domowych lub „przydomowa” produkcja, zwłaszcza artykułów spożywczych, jest zjawiskiem codziennym i powszechnym. Ale nie to jest najważniejsze: większość dochodów budżetowych utracono w wyniku zjawisk wymienionych w pkt 1) i 2): z utraconych bezpowrotnie kwot wynoszących co rok blisko 4% PKB, większą połowę „zawdzięczamy” biznesowi legislacyjnemu i optymalizacyjnemu. To około 40 mld zł. Szczegółowe wyliczenia pominę: pisałem o tym nie raz, można sięgnąć do tych publikacji. To jest prawdziwa „szara strefa”. Ostatnio w wąskim obiegu pojawił się raport na temat szarej strefy autorstwa jednej z czterech zagranicznych firm podatkowych, którego wstęp okraszono podobiznami i wypowiedziami … ministra finansów. Można stąd wnioskować, że „ostra walka z przestępcami” podatkowymi dotyczyć będzie tylko małych cwaniaczków.
Z poważaniem
Witold Modzelewski

 

Nowe deklaracje VAT - 7, VAT - 7K i VAT - 7D

 

Skontaktuj się z naszą redakcją