Serwis Doradztwa Podatkowego

Serwis Doradztwa Podatkowego – nr 372 – 3 października 2016

 

 

 

POSTĘPOWANIA KONTROLNE, PODATKOWE I SĄDOWO-ADMINISTRACYJNE: CENTRUM OBSŁUGI ISP. Instytut Studiów Podatkowych, będący spółką doradztwa podatkowego, od 19 lat skutecznie reprezentuje podatników w sporach z organami podatkowymi. Nasz Zespół doświadczonych specjalistów reprezentuje podatników przed organami podatkowymi i organami kontroli skarbowej na każdym stadium postępowań kontrolno – podatkowych a także w postępowaniach sądowo – administracyjnych.

Czytaj więcej >>

 

Szanowni Państwo,

Z dniem 1 października 2016 r. weszła w życie Ustawa o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków publicznych przeznaczonych na realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu przez jednostki samorządu terytorialnego narzucająca wszystkim gminom, miastom, powiatom i województwom obowiązek tzw. centralizacji rozliczenia podatku od towarów i usług na szczeblu jednostek samorządu terytorialnego.

W celu sprawnego przeprowadzenia powyższej operacji Instytut Studiów Podatkowych przygotował nową wersję: „Uniwersalnej Instrukcji dotyczącej obowiązkowej centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług przez  jednostki samorządu terytorialnego  od dnia 1 października 2016 r. do 1 stycznia 2017 r. w związku z Ustawą z dnia 5 września 2016 r.”

Jest to niezbędny w każdej jednostce samorządu terytorialnego dokument wewnętrzny będący podstawą przeprowadzenia tej bardzo skomplikowanej operacji.Pobierz skróconą wersję Instrukcji

 

 

AKTUALNOŚCI PODATKOWE

 

 

Spis treści:

Komentarz nieuczesany: „Centralizacja” rozliczeń VAT w jednostkach samorządu terytorialnego: co będzie dalej?

PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG

1. Podmiotowość prawno-podatkowa jednostek samorządu terytorialnego w świetle wyroku C-276/14 – Marcin Rozbicki
2. Centralizacja podatku od towarów i usług w JST możliwa od dnia 1 października 2016 r. – Piotr Zyśk
3. Obowiązek jednostek samorządu terytorialnego przekazywania informacji w formacie JPK – Oliwia Mórawska
4. Warunki skutecznego złożenia korekty deklaracji podatkowych w scentralizowanym modelu rozliczeń podatku od towarów i usług – dr Joanna Kiszka
5. Kto powinien korygować deklaracje jednostek organizacyjnych za okresy sprzed podjęcia wspólnego rozliczania z JST? – Wojciech Safian
6. „Duża” nowelizacja ustawy o VAT: gratulacje dla lobbystów – Witold Modzelewski
7. Czy każdy dom kultury podlegać będzie centralizacji w zakresie podatku od towarów i usług? – Andrzej Łukiańczuk
8. Stosowanie kas fiskalnych przez jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego – Maciej Jendraszczyk
9. Korekta podatku od towarów i usług a koszty kwalifikowane – Wojciech Safian
10. Ewidencja obrotu za pomocą kas rejestrujących po dokonaniu centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług w jednostce samorządu terytorialnego – Aleksandra Garbarczyk
11. „Teren pod zabudowę” a zwolnienie na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku od towarów i usług – dr Joanna Kiszka

PODATKI DOCHODOWE

12. Czy otrzymanie nieodpłatnie licencji przez gminę skutkuje powstaniem przychodu podatkowego w gminie? – Andrzej Łukiańczuk
13. Obniżona stawka podatku CIT podpisana przez Prezydenta. Nowa regulacja od dnia 1 stycznia 2017 r. – Piotr Zyśk
14. Czy wydatki pracodawcy związane z zagranicznym pobytem delegowanego pracownika są przychodem z tytułu nieodpłatnych świadczeń? – dr Joanna Kiszka

POZOSTAŁE ZAGADNIENIA

15. Centralizacja rozliczeń a wszczęte postępowania podatkowe, kontrolne oraz kontrole podatkowe i czynności sprawdzające – Wojciech Safian
16. Wzrosną kary za przestępstwa i wykroczenia skarbowe – Małgorzata Słomka

O WSPÓŁCZESNOŚCI, HISTORII I DNIACH PRZYSZŁYCH
(Dział publicystyczny)

17. Szkice polsko-rosyjskie : Czy Tadeusz Kościuszko był do ostatnich swoich dni „wiernym sługą Caratu”?

II. AUDYT PODATKOWY

 

III. INSTRUKCJE PODATKOWE

  1. Instrukcja dotyczącą obowiązku składania miesięcznych informacji elektronicznych w formacie jednolitego pliku kontrolnego na podstawie art. 82 § 1b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa
  2. Uniwersalna Instrukcja dotycząca obowiązkowej centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług przez  jednostki samorządu terytorialnego

 

IV. PROMOCJE WYDAWNICZE

 

V. SATYRYCZNY KOMENTARZ TYGODNIA

 

Kontakt z Redakcją

W przypadku Państwa zainteresowania usługami doradztwa podatkowego uprzejmie prosimy o kontakt z Panem Mariuszem Uniskiem – Dyrektorem Generalnym ds. Doradztwa Podatkowego (tel. 22 517 30 94, mariusz.unisk@isp-modzelewski.pl).
W przypadku Państwa zainteresowania usługami w zakresie obsługi postępowań uprzejmie prosimy o kontakt z Panem Jackiem Aninowskim – Dyrektorem Generalnym ds. Obsługi Postępowań (tel. 22 517 30 60, jacek.aninowski@isp-modzelewski.pl).

 

 

Pejzaż na 3 października 2016 r.

 

 

Komentarz nieuczesany: „Centralizacja” rozliczeń VAT w jednostkach samorządu terytorialnego: co będzie dalej?

 

Mimo protestów i uzasadnionych zastrzeżeń prawnych, ekonomicznych i ustrojowych weszła w życie z dniem 1 października 2016 r. ustawa nakazująca „podjęcie” (co to znaczy?) rozliczeń podatku od towarów i usług przez wszystkie jednostki wspólne samorządu terytorialnego (dalej JST). Jej lektura budzi tak wiele wątpliwości interpretacyjnych i zawiera zbyt dużo zwykłych błędów, że stawia to pod znakiem zapytania możliwości jej wdrożenia zgodnie z prawem. Dam przykład już na wstępie: ustawa rozróżnia „samorządowe jednostki budżetowe” i urzędy (gminy, starostwa powiatowe i urzędy marszałkowskie) – art. 2 pkt 1 lit. A) tej ustawy, mimo że są to też samorządowe jednostki budżetowe. Autor tej ustawy nie rozumie tego podatku chyba nie wie, że JST jest osobą prawną i ona ma „podjąć” rozliczenie ze wszystkimi „jednostkami organizacyjnymi”, czyli wraz z urzędami gmin, starostwami i urzędami marszałkowskimi, co to oznacza? Czy osoba ta musi stworzyć odrębną strukturę organizacyjną (czyli kolejną jednostkę budżetową) do obsługi owego rozliczenia (centrum rozliczeń?)? Tak przynajmniej wynika z lektury tej ustawy.

Ustawa zawiera przepisy w sposób oczywisty sprzeczne z Konstytucją, a zwłaszcza zasadą niedziałania prawa wstecz. Przykładem jest tu art. 6, który „reaktywuje” zwolnienie od podatku w rozumieniu art. 113 ustawy o VAT istniejące na dzień 29 września 2015 r., czyli również na cały rok 2016.
Curiosum legislacyjne stanowi art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 5 września 2016 r., który nakazuje stosować propozycję w rozumieniu art. 90 ust. 2 ustawy o VAT dla każdej jednostki organizacyjnej w 2016 i 2017 r., mimo że nie będą już podatnikami, w tym nawet przez podmioty, które korzystają ze zwolnienia na podstawie art. 113 ustawy o VAT, mimo że proporcja ta nie ma i nie może mieć zastosowania (brak sprzedaży opodatkowanej).

Nie wiadomo po co ustawodawca dąży do przeprowadzenia tej operacji, której przez trzy miesiące zrobić się nie da, zwłaszcza w dużych JST. Wiadomo przecież, że nie ma precyzyjnego wzorca przeprowadzenia tej operacji: czyli wszyscy zrobią to źle. Ustawa ta stanowi swoistą minę podłożoną pod te struktury, która kiedyś eksploduje. Jak? Zobaczymy. Może po zmianie ministrów finansów zmieni się również stosunek resortu finansów do tej operacji? Oby.

Witold Modzelewski
Profesor Uniwersytetu Warszawskiego
Instytut Studiów Podatkowych

 

 

Nowe deklaracje VAT - 7, VAT - 7K i VAT - 7D

 

 

Skontaktuj się z naszą redakcją