Serwis Doradztwa Podatkowego

Serwis Doradztwa Podatkowego – nr 375 – 24 października 2016

 

 

 

 

Podyplomowe studium podatków i prawa podatkowego

 

POSTĘPOWANIA KONTROLNE, PODATKOWE I SĄDOWO-ADMINISTRACYJNE: CENTRUM OBSŁUGI ISP. Instytut Studiów Podatkowych, będący spółką doradztwa podatkowego, od 19 lat skutecznie reprezentuje podatników w sporach z organami podatkowymi. Nasz Zespół doświadczonych specjalistów reprezentuje podatników przed organami podatkowymi i organami kontroli skarbowej na każdym stadium postępowań kontrolno – podatkowych a także w postępowaniach sądowo – administracyjnych.

Czytaj więcej >>

 

 

AKTUALNOŚCI PODATKOWE

 

 

Spis treści:

Komentarz nieuczesany: niereformowalne ministerstwo finansów

PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG

1. Czy sprzedaż lub windykacja własnych wierzytelności podlega VAT – Andrzej Łukiańczuk
2. Sprzedaż nieściągalnej wierzytelności, a ponowna korekta podatku należnego pomniejszonego w ramach „ulgi na złe długi” – Maciej Jendraszczyk
3. Podstawa opodatkowania przy usłudze najmu obejmującej dostawę mediów – dr Joanna Kiszka
4. Pełne odliczenie VAT od raty leasingu samochodów nabytych na podstawie umowy leasingu zawartej przed 1 kwietnia 2014 r. – Oliwia Mórawska
5. Sprzedaż nieruchomości oddanej w dzierżawę – zwolnienie od podatku – Mikołaj Stelmach

AKCYZA

6. Suplement diety – zwolnienie z akcyzy – Marcin Szymocha

PODATKI DOCHODOWE

7. Regulowanie płatności możliwe także w formie potrącenia (kompensaty) – komunikat Ministerstwa Finansów – Marcin Szymocha
8. Nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych – Oliwia Mórawska
9. Kiedy powstaje przychód z tytułu obrotu wierzytelnościami? – Andrzej Łukiańczuk
10. Nieodpłatne używanie samochodów służbowych przez pracowników podczas długotrwałej nieobecności w pracy – jak określić przychód? – Małgorzata Słomka
11. Opodatkowania wypłacanych pracownikom dodatków mieszkaniowych – Piotr Wesołowski
12. Przychód ze sprzedaży środka trwałego wykorzystywanego w specjalnej strefie ekonomicznej – Maciej Jendraszczyk
13. Ustalenie dochodu w związku z otrzymaniem środków pieniężnych w wyniku zmniejszenia udziału kapitałowego w spółce osobowej Piotr Wesołowski
14. Opodatkowanie sprzedaży nieruchomości nabytej w drodze aportu – Mikołaj Stelmach

POZOSTAŁE ZAGADNIENIA

15. Ochrona z interpretacji indywidualnej w przypadku następstwa prawnego – dr Joanna Kiszka
16. Likwidacja zakładowego funduszu świadczeń socjalnych – Małgorzata Słomka

O WSPÓŁCZESNOŚCI, HISTORII I DNIACH PRZYSZŁYCH
(Dział publicystyczny)

17. Szkice polsko-rosyjskie: bolszewizm był najdłuższą smutą w historii Rosji.

 

II. AUDYT PODATKOWY

 

III. INSTRUKCJE PODATKOWE

  1. Instrukcja dotyczącą obowiązku składania miesięcznych informacji elektronicznych w formacie jednolitego pliku kontrolnego na podstawie art. 82 § 1b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa
  2. Uniwersalna Instrukcja dotycząca obowiązkowej centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług przez  jednostki samorządu terytorialnego

 

IV. PROMOCJE WYDAWNICZE

 

V. SATYRYCZNY KOMENTARZ TYGODNIA

 

Kontakt z Redakcją

W przypadku Państwa zainteresowania usługami doradztwa podatkowego uprzejmie prosimy o kontakt z Panem Mariuszem Uniskiem – Dyrektorem Generalnym ds. Doradztwa Podatkowego (tel. 22 517 30 94, mariusz.unisk@isp-modzelewski.pl).
W przypadku Państwa zainteresowania usługami w zakresie obsługi postępowań uprzejmie prosimy o kontakt z Panem Jackiem Aninowskim – Dyrektorem Generalnym ds. Obsługi Postępowań (tel. 22 517 30 60, jacek.aninowski@isp-modzelewski.pl).

 

 

Pejzaż na 24 października 2016 r.

 

 

 

 

Komentarz nieuczesany: niereformowalne ministerstwo finansów

Czytając najnowszy projekt nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług, zwany nie wiadomo dlaczego „dużą nowelizacją” (już druga wersją), dochodzę do wniosku, że znane z poprzedniego ustroju, zwanego komunizmem, pojęcie „niereformowalności”, ma uniwersalny charakter. Nasz rodzinny kapitalizm też jest niereformowalny, zarówno z sensie ustrojowym jak i instytucjonalnym. Nie przeczy tej tezie ilość codziennie stanowionego prawa i ciągłość wprowadzanych zmian – podobnie było w tamtych czasach. Najbardziej odporny na wszelkie zmiany jest oczywiście ministerstwo finansów, które z uporem realizuje swoje (?) pomysły, a polityczne zmiany, zwłaszcza wybory parlamentarne, nie mają dla nich żadnego znaczenia. Niedługo minie rok od powołania nowego rządu, reprezentującego większość parlamentarną, której mandat wyborczy zrodził się ze sprzeciwu wobec władzy liberałów, w tym również na ulicy Świętokrzyskiej 12. Czy miało to jakiekolwiek znaczenie? Oczywiście, że nie, bo projekty ustaw powstające dziś pod tym adresem niczym nie różnią się twórczością lat poprzednich i piszą je ci sami ludzie. Dam jeden spektakularny przykład: przed ponad rokiem powstał projekt noweli ustawy o podatku od towarów i usług (opublikował go Komitet Wyborczy partii, która wygrała wybory), który przewidywał wprowadzenie tzw. granicznej płatność podatku od towarów i usług. Miała ona objąć wszystkie tzw. towary wrażliwe, wymienione w załącznikach nr 11 i 13 do obecnej ustawy o tym podatku. Oczywiście resort finansów storpedował ten projekt, lecz pod wpływem krytyki wprowadził to rozwiązanie w koślawej formie tylko do paliw silnikowych dopiero z dniem 1 sierpnia 2016 r., co oczywiście dało natychmiastowy efekt w postaci wzrostu dochodów budżetowych tego podatku z tytułu krajowej sprzedaży tych towarów. Dlaczego to zrobił? Bo zabiegali o to producenci tych paliw, a to silny lobbysta, którego interesy są akurat zgodne z interesem fiskalnym. Wzrosły dochody budżetowe: dlaczego więc nie wprowadzono tego rozwiązania dla wyrobów stalowych, elektroniki, złomu, metali kolorowych, tak jak zapowiedziała to rządząca partia? Przecież przyniosłoby to kolejne miliardy do budżetu państwa. Pytanie to ma sens jeśli oczywiście przyjmiemy założenie, że komuś pod tym adresem zależy na dobru publicznym. Może nawet tak jest, ale trudno w to uwierzyć oceniając po ich działaniach legislacyjnych. Odpowiedź na to zadane pytanie jest chyba dość prosta: lobbyści z tych branż są zainteresowani napływem nieopodatkowanych towarów z innych państw członkowskich UE, bo dzięki tzw. „odwrotnemu obciążeniu”, czyli stawce 0%, nie płacą ani grosza VAT-u, w dodatku uzyskując wielkie kwoty zwrotów. Oni nie chcą granicznej płatności VAT-u, dlatego resort jej nie wpisał do projektu ustawy.

Tak powstaje prawo podatkowe w Polsce od lat i nic się tu nie zmienia. Nikt nie ukrywa tego faktu: w czasie „podatkowego” panelu w Krynicy, organizowanego przez firmę, która kiedyś nazywała się Arthur Andersen, wystąpił wiceminister finansów. Podobnie było za czasów Platformy.

Witold Modzelewski
Profesor Uniwersytetu Warszawskiego
Instytut Studiów Podatkowych

 

Zmiany w systemie VAT

 

Skontaktuj się z naszą redakcją