Serwis Doradztwa Podatkowego

Serwis Doradztwa Podatkowego – nr 376 – 2 listopada 2016

 

 

 

Podyplomowe studium podatków i prawa podatkowego

 

Zaproszenie na konferencję 20-lecia BISP

 

 

Zaproszenie na konferencję UW

 

 

POSTĘPOWANIA KONTROLNE, PODATKOWE I SĄDOWO-ADMINISTRACYJNE:
CENTRUM OBSŁUGI ISP.
Instytut Studiów Podatkowych, będący spółką
doradztwa podatkowego, od 19 lat skutecznie reprezentuje podatników w sporach z organami podatkowymi.
Nasz Zespół doświadczonych specjalistów reprezentuje podatników przed organami podatkowymi i organami
kontroli skarbowej na każdym stadium postępowań kontrolno – podatkowych a także w postępowaniach sądowo
– administracyjnych.

Czytaj
więcej >>

 

AKTUALNOŚCI PODATKOWE

 

 

Spis treści:

Komentarz nieuczesany: czy Wicepremier Mateusz Morawiecki jako nowy minister finansów wie, jaką przejął schedę?

 

PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG

1. Nowe przesłanki warunkujące możliwość złożenia kaucji gwarancyjnej od dnia 1 stycznia 2017 r. – Wojciech Safian
2. Naruszenie obowiązku składania e-deklaracji będzie uznawane za wykroczenie – Piotr Zyśk
3. Oznaczanie faktur przez komorników sądowych od dnia 1 stycznia 2017 r. – Wojciech Safian

AKCYZA

4. Projektowane zmiany warunków zwolnienia z akcyzy skażonego alkoholu etylowego – dr Joanna Kiszka

PODATKI DOCHODOWE

5. Czy można potrącić całość kosztów w dacie uzyskania pierwszej złotówki przychodu? – Andrzej Łukiańczuk
6. Określanie przychodu z tytułu objęcia udziałów w spółce kapitałowej w zamian za aport w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część – dr Joanna Kiszka
7. Czy można odliczyć stratę podatkową zagranicznego oddziału znajdującego się w innym kraju UE? – Andrzej Łukiańczuk

INNE PODATKI

8. Zamiana umowy spółki kapitałowej a podatek o czynności cywilnoprawnych – Piotr Wesołowski
9. Dodatnia wartość firmy stanowi prawo majątkowe – Małgorzata Słomka
10. Spłaty kredytu przez niektórych współkredytobiorców (rodziców),  nie można zakwalifikować jako darowizny – Malwina Sik
11. Skutki podatkowe nabycia przez spółkę udziałów celem ich umorzenia – Piotr Wesołowski

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE

12. Nowe regulacje w sprawie rozliczeń z ZUS – Piotr Zyśk
13. Ingerencja ZUS w wysokość wynagrodzenia określonego autonomicznie przez strony stosunku pracy – Malwina Sik

POZOSTAŁE ZAGADNIENIA

14. Podwyższone odsetki w przypadku dodatkowego zobowiązania podatkowego od dnia 1 stycznia 2017 r. – Wojciech Safian
15. Po uchyleniu interpretacji indywidualnej przez sąd organ ma kolejne 3 miesiące na wydanie nowej – Małgorzata Słomka

O WSPÓŁCZESNOŚCI, HISTORII I DNIACH PRZYSZŁYCH
(Dział publicystyczny)

16. Szkice polsko-rosyjskie: czy mamy pomysł jak zareagować na zwycięstwo Donalda Trumpa?

 

II. AUDYT PODATKOWY

 

III. INSTRUKCJE PODATKOWE

 1. Instrukcja dotyczącą obowiązku składania miesięcznych informacji elektronicznych w formacie jednolitego pliku kontrolnego na podstawie art. 82 § 1b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa
 2. Uniwersalna Instrukcja dotycząca obowiązkowej centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług przez  jednostki samorządu terytorialnego

 

IV. PROMOCJE WYDAWNICZE

 

V. SATYRYCZNY KOMENTARZ TYGODNIA

 

Kontakt z Redakcją

W przypadku Państwa zainteresowania usługami doradztwa
podatkowego
uprzejmie prosimy o kontakt z Panem Mariuszem
Uniskiem
– Dyrektorem Generalnym ds. Doradztwa Podatkowego (tel. 22 517 30
94
, mariusz.unisk@isp-modzelewski.pl).
W przypadku Państwa zainteresowania usługami w zakresie obsługi
postępowań
uprzejmie prosimy o kontakt z Panem Jackiem
Aninowskim
– Dyrektorem Generalnym ds. Obsługi Postępowań (tel. 22 517 30 60,
jacek.aninowski@isp-modzelewski.pl).

 

Pejzaż na 7 listopada 2016 r.

 

 

 

Komentarz nieuczesany: czy Wicepremier Mateusz Morawiecki jako nowy minister finansów wie, jaką przejął schedę?

Nie raz w naszej Odrodzonej historii ministrowie finansów byli również
wicepremierami, choć miało to również fatalny wpływ na funkcjonowanie tego resortu. Wiadomo, że wicepremierzy
rezydują w Alejach Ujazdowskich, bo tam jest bliżej tronu. Powodowało to, że z reguły nie było ich na ulicy
Świętokrzyskiej, a tam rządzili faktycznie ich zastępcy. Gdy byli pracowici i kompetentni, działając w interesie
publicznym, układ ten działał dość dobrze. Pamiętamy jednak, że kilku ważnych i znanych w najnowszej historii
wicepremierów zupełnie raczej nie nadawało się na ministrów finansów, przez co ich trwała nieobecność na
Świętokrzyskiej raczej wychodziła na dobre. Przykładów było kilka. Nie będę pastwił się nad dwukrotnym wicepremierem
i ministrem finansów: on nawet nie wiedział, które organy administracji rządowej podlegają jego nadzorowi. To już
było dawno – nie ma co wracać do przeszłości. Dziś pamiętamy już tylko poprzedniego wicepremiera i szefa resortu,
który za szybkie zadłużanie Polski został nagrodzony tytułem „najlepszego ministra finansów”: doprowadził on do
tego, że resort finansów dogadał się („wyśmienite relacje”) z zagranicznym biznesem podatkowym i już od lat
realizuje jego pomysły. To za jego czasów zapłacił on kilkadziesiąt milionów złotych za jakąś opinię o
informatyzacji organów aparatu skarbowego firmie specjalizującej się m.in. w obsłudze unikania opodatkowania. Owa
świetna komitywa trwa do dziś i niczego tu nie zmieniła krótka obecność pierwszego pisowskiego ministra finansów. To
on w pełni zaakceptował ten stan, publicznie cytował (podając nazwę!) poglądy zagranicznych firm doradczych, a
przede wszystkim wyjmował z szafy pomysły tych podmiotów, które firmowane były przez Platformę Obywatelską i
podrzucał je nowemu rządowi. Lista tych wrzutek jest prawie tak długa jak wykaz podjętych inicjatyw legislacyjnych
ostatniego roku. Są to m.in.:

 • obciążenie podatników obowiązkiem przesyłania w formie elektronicznej swoich
  ewidencji podatkowych (pomysł jednej z firm doradczych),
 • rozszerzenie stawki 0% (pod nazwą „odwrotnego obciążenia”) na kolejne grupy towarów
  i usług (pomysł innej firmy doradczej),
 • obowiązkowe „scentralizowanie rozliczeń VAT-u” w jednostkach samorządu
  terytorialnego ( pomysł tej samej firmy doradczej),
 • wyłączenie z akcyzy dostaw energii elektrycznej dla niektórych odbiorców (lobbing
  jednej z firm doradczych).

Teraz załatwia się kolejne zmiany przepisów „korzystne dla podatników”, które dziś
mają tylko nową narrację: ma to jakoby służyć „uszczelnieniu” systemu podatkowego. Może ktoś jest w stanie uwierzyć,
że kontynuatorzy tradycji Arthura Andersena „ostro walczą z przestępcami” i chcą zlikwidować luki w systemie
podatkowym. Ciekawe czy wierzy w to nowy minister finansów? Na razie jego wiceministrowie uczestniczą w
konwentyklach organizowanych przez te firmy, gdzie, ku rozbawieniu zwykłych podatników, radzi się o „ograniczeniu
szarej strefy”. Groteska.
Znając życie, nowy minister finansów będzie dalej firmował podrzucane przez
pracowników resortu finansów pomysły biznesu podatkowego. Wywodzi się przecież z banków, które żyją za pan brat z
tymi podmiotami. Jak tak dalej pójdzie nie wykona planowanych na 2017 r. dochodów budżetowych, bo dziś nie ma na to
systemowej szansy. Ale nie na tym może polec: w przyszłym roku będą realizowane dwie unikatowe i bardzo ryzykowne
operacje. Pierwszą jest likwidacja całości aparatu skarbowego i celnego a drugą połączenie w jedną daninę podatku
dochodowego i składek na ZUS i NFZ. Obie  skończą się niepowodzeniem, bo tych operacji nie da się w sposób
racjonalny przeprowadzić, gdyż ze swej istoty są czymś nieracjonalnym. Pamiętamy, że już zaczęła się „centralizacja”
rozliczeń VAT-u w sektorze samorządu terytorialnego, co też nie może skończyć się sukcesem. Wiemy jednak, że
przeciwnicy obecnego rządu muszą udowodnić tezę, że jego działalność jest szkodliwa i groźna. Teraz wykonawcami tego
zadania są tradycyjni klienci liberałów, czyli zagraniczny biznes podatkowy. On to załatwi. Ma szansę, bo także
wytrwani politycy prawicy jeszcze nie połapali się w prowadzonej grze. A powinni. Ktoś przecież już ich raz
ośmieszył wyrzucając do kosza wszystkie projekty z kampanii wyborczej (dały im przecież władzę), zwiększające
dochody budżetowe oraz załatwił „zawieszenie” podatku od sprzedaży detalicznej. Kto to zrobił, oczywiście rękami
byłego ministra finansów? Możemy się domyślać. To nie koniec. Ktoś również podrzucił Kancelarii Prezydenta projekt
ustawy o tzw. spreadach, co zostało słusznie uznane przez frankowiczów za złamanie zobowiązań wyborczych. Z tej
wizerunkowej klęski już trudno będzie się podnieść.

A nowy minister finansów? On będzie siłą rzeczy firmował rok 2017. Może stanie się
kozłem ofiarnym, czyli nowym Marcinkiewiczem. To da szanse obecnej większości na dokończenie kadencji, ale już z
nowym ministrem finansów. Ciekawe, kto nim będzie?

Witold Modzelewski
Profesor
Uniwersytetu Warszawskiego

Instytut Studiów
Podatkowych
 

Zmiany w systemie VAT

  

Skontaktuj się z naszą redakcją