Serwis Doradztwa Podatkowego

Serwis Doradztwa Podatkowego – nr 380 – 28 listopada 2016

 

 

 

Podyplomowe studium podatków i prawa podatkowego

 

Zaproszenie na konferencję 20-lecia BISP

 

 

Zaproszenie na konferencję UW

 

 

POSTĘPOWANIA KONTROLNE, PODATKOWE I SĄDOWO-ADMINISTRACYJNE:
CENTRUM OBSŁUGI ISP.
Instytut Studiów Podatkowych, będący spółką
doradztwa podatkowego, od 19 lat skutecznie reprezentuje podatników w sporach z organami podatkowymi.
Nasz Zespół doświadczonych specjalistów reprezentuje podatników przed organami podatkowymi i organami
kontroli skarbowej na każdym stadium postępowań kontrolno – podatkowych a także w postępowaniach sądowo
– administracyjnych.

Czytaj
więcej >>

 

AKTUALNOŚCI PODATKOWE

 

Spis treści:

Komentarz nieuczesany: początek likwidacji „amerykańskiego protektoratu” w Europie?

PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG

1. Wykreślenie podatnika z rejestru VAT UE – Wojciech Safian
2. Wprowadzenie przestępstw fakturowych do kodeksu karnego – Alan Lipnicki
3. Zaświadczenie z urzędu skarbowego chroni jak interpretacja – Małgorzata Słomka
4. Dostawa złożona w podatku od towarów i usług – dr Joanna Kiszka

AKCYZA

5. Nabycie w dobrej wierze nie zwalnia posiadacza wyrobów akcyzowych z zapłaty nieuiszczonego podatku akcyzowego – Maciej Jendraszczyk

PODATKI DOCHODOWE

6. Jak opodatkowani są artyści ludowi? – Andrzej Łukiańczuk
7. Wystawienie noty obciążeniowej nie skutkuje powstaniem przychodu – Maciej Jendraszczyk
8. Wycofanie nieruchomości z działalności gospodarczej celem przekazania jej na cele osobiste – Mikołaj Stelmach
9. Nowa definicja ustawowa podmiotów powiązanych – Marcin Rozbicki
10. Zwrot kosztów wyżywienia za czas podróży służbowej – konsekwencje dla pracownika i pracodawcy – dr Joanna Kiszka
11. Czy wydatki poniesione przez spółkę na zagospodarowanie terenów zielenią mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów? – Mikołaj Stelmach

INNE PODATKI

12. Sposób ustalenia podstawy opodatkowania przy zniesieniu współwłasności – Wojciech Safian

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE

13. Nowe przepisy dotyczące outsourcingu pracowniczego przygotowywane przez ZUS – Piotr Zyśk

POZOSTAŁE ZAGADNIENIA

14. Udzielanie informacji zakładom ubezpieczeń przez podmioty wykonujące działalność leczniczą oraz Narodowy Fundusz Zdrowia – Malwina Sik
15. Klauzula unikania opodatkowania – 199a Ordynacji podatkowej realia regulacji – Marcin Rozbicki
16. Zapowiedź zmian w ustawie o rachunkowości – Piotr Zyśk
17. Zasady i tryb wydawania interpretacji indywidualnych przepisów prawa podatkowego – Oliwia Mórawska
18. Czy związek pracodawców jest jednostką powiązaną w ramach grupy kapitałowej? – Andrzej Łukiańczuk

O WSPÓŁCZESNOŚCI, HISTORII I DNIACH PRZYSZŁYCH
(Dział publicystyczny)

19. Szkice polsko-rosyjskie: proniemieckie wersje „niepodległości Polski” w dwudziestym wieku

II. AUDYT PODATKOWY

 

III. INSTRUKCJE PODATKOWE

  1. Instrukcja dotyczącą obowiązku składania miesięcznych informacji elektronicznych w formacie jednolitego pliku kontrolnego na podstawie art. 82 § 1b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa
  2. Uniwersalna Instrukcja dotycząca obowiązkowej centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług przez  jednostki samorządu terytorialnego

 

IV. PROMOCJE WYDAWNICZE

 

V. SATYRYCZNY KOMENTARZ TYGODNIA

 

Kontakt z Redakcją

W przypadku Państwa zainteresowania usługami doradztwa
podatkowego
uprzejmie prosimy o kontakt z Panem Mariuszem
Uniskiem
– Dyrektorem Generalnym ds. Doradztwa Podatkowego (tel. 22 517 30
94
, mariusz.unisk@isp-modzelewski.pl).
W przypadku Państwa zainteresowania usługami w zakresie obsługi
postępowań
uprzejmie prosimy o kontakt z Panem Jackiem
Aninowskim
– Dyrektorem Generalnym ds. Obsługi Postępowań (tel. 22 517 30 60,
jacek.aninowski@isp-modzelewski.pl).

 

Pejzaż na 28 listopada 2016 r.

 

 

 

Komentarz nieuczesany: początek likwidacji „amerykańskiego protektoratu” w Europie?

Spazmatyczna reakcja na wynik wyborów prezydenckich w USA przekroczyła wszelkie
wyobrażenie. Media „głównego nurtu” (same się tak nazwały), „autorytety” oraz wszystkich odcieni liberałowie nie
kryją swojego strachu: ich zdaniem jest źle, ale będzie oczywiście jeszcze gorzej. Licytacja czarnych scenariuszy
będzie trwać długo – aż do pełnej marginalizacji zagadanego tematu. Niestety wyborcy „stabilnej” i „wypróbowanej”
(co to znaczy?) demokracji amerykańskiej całkowicie zawiedli, mimo że pokładano w nich tak wielkie zaufanie.
Bezradność intelektualna, złość i inwektywy nie zastąpią rzetelnej debaty, zwłaszcza w owym „głównym nurcie”, w
którym już utonęły owe autorytety. To już ich koniec, zresztą nie ma – jak zawsze – czego żałować. Runął kolejny
dwudziestowieczny mit, kończąc ostatecznie tamto stulecie, ale również coś znacznie ważniejszego. Supermocarstwo
wypowiedziało umowę zawartą ze swoimi sługami i rzeczywistymi zwolennikami. Nie chce już być strażnikiem, gwarantem
i konserwatorem tamtej epoki. Tu nasuwa się dość oczywista analogia do roku samolikwidacji Związku Radzieckiego jako
kustosza lewicy i „światowego systemu socjalistycznego”, który zrezygnował ze swojej roli (nikt go nie pokonał;
wręcz odwrotnie –  jego przeciwnicy chcieli dalszych rządów prezydenta Michaiła Gorbaczowa). Amerykanie wybierając
45 prezydenta porzucili rolę „wielkiego protektora”, a proamerykańskie „elity” w całym protektoracie poczuły się
nagle nieważnymi sierotami po przemijającej epoce. Osierocenie to dotyczy nie tylko liberałów, ale również polityków
prawicowych, budujących swoją wizję świata na „stabilnym”, amerykańskim fundamencie. Poczuli, że grunt usuwa się im
spod nóg.

Chyba już nie będzie tamtej Ameryki, którą ukształtował najpierw ład jałtański, a
później pokolenie zbuntowanych, a później starzejących się hipisów (czyli moje). Nie trzeba być głębokim, uwikłanym
w poprawność analitykiem, żeby postawić tezę, że niedługo w innych państwach naszego regionu, będących częścią
„amerykańskiego protektoratu”, wyborcy dadzą solidnego kopniaka w tyłek innym „liberałom” i całej starzejącej się
postlewicy. Przejdą oni do historii, tak jak odeszli w przeszłość twórcy belle epoque, tworzący w XIX wieku (który
też skończył kilkanaście lat później, po 1900 r.), stabilny, europejski porządek monarchistycznej Europy. On też
miał swoją poprawność, ograniczenia, język i sposoby myślenia niepozwalające na postawienie racjonalnych diagnoz i
prognoz. Wtedy też uwikłani w niezrozumiałe dziś spory i zależności, w dodatku pobudowane wiarą w siłę i istotność
ich słów, nie znaleźli drogi prowadzącej do trzeźwego osądu otaczającego ich świata. Czy głupi (oni uważali się za
wyjątkowo mądrych) kajzerowscy politycy i generałowie, którzy wykreowali bolszewicką dywersję w Rosji, umieli
przewidzieć, że za ćwierć wieku zdepcze ich państwo i zgwałci ich córki i wnuczki armia stworzona przez tychże
bolszewików? Czy kreując pieniędzmi , uzbrojeniem i politycznym wsparciem radykalne ruchy islamskie, poczynając od
Afganistanu, będące dywersją przeciwko ekspansji politycznej Związku Radzieckiego, znany amerykański polityk
przewidział, że tworzy ruch, który zagrozi a być może zniszczy europejską część ich protektoratu? Chyba nie.

Strach przed przyszłością może otworzyć oczy i doprowadzić do lepszego zrozumienia
teraźniejszości i przyszłości. Jak zawsze jednak mądrość przychodzi spóźniona i na niewiele się zdaje. Trzeba więc
odwrócić się do przeszłości i szukać nowego miejsca Polski, bo w sumie barbarzyński scenariusz roztopienia się
Polaków w „wielkim, europejskim domu” jest już nieaktualny. Po radykalnych zmianach, które być może przyniosą wybory
we Francji i Niemczech, zaczną się ruchy odśrodkowe, secesje i „wyjścia”, nie tylko zresztą z Unii Europejskiej. My
już wysiadamy z tonącego statku. Nie warto wsiadać z powrotem.

Witold Modzelewski
Profesor
Uniwersytetu Warszawskiego

Instytut Studiów Podatkowych

 

Zmiany w systemie VAT

 

Skontaktuj się z naszą redakcją