Serwis Doradztwa Podatkowego

Serwis Doradztwa Podatkowego – nr 379 – 21 listopada 2016

 

 

 

Podyplomowe studium podatków i prawa podatkowego

 

Zaproszenie na konferencję 20-lecia BISP

 

 

Zaproszenie na konferencję UW

 

 

POSTĘPOWANIA KONTROLNE, PODATKOWE I SĄDOWO-ADMINISTRACYJNE:
CENTRUM OBSŁUGI ISP.
Instytut Studiów Podatkowych, będący spółką
doradztwa podatkowego, od 19 lat skutecznie reprezentuje podatników w sporach z organami podatkowymi.
Nasz Zespół doświadczonych specjalistów reprezentuje podatników przed organami podatkowymi i organami
kontroli skarbowej na każdym stadium postępowań kontrolno – podatkowych a także w postępowaniach sądowo
– administracyjnych.

Czytaj
więcej >>

 

 

AKTUALNOŚCI PODATKOWE

 • Rozliczanie faktur z tytułu usług budowlanych objętych „odwrotnym
  obciążeniem” – moment powstania obowiązku podatkowego i prawa do odliczenia przy otrzymaniu faktury
  z opóźnieniem – czytaj
  więcej tekst nr 1
 • Zmiany w zakresie księgowości – pełna księgowość dla mniejszej liczby
  przedsiębiorstw – czytaj
  więcej tekst nr 7
 • Zwiększony limit ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych – czytaj więcej
  tekst nr 10
 • Ryczałt za korzystanie z samochodu służbowego do celów prywatnych a
  koszty paliwa –  czytaj
  więcej tekst nr 13
 • Odwołanie od dnia 1 stycznia 2017 r. od decyzji Dyrektora UKS wydanych
  do dnia 31 grudnia 2016 r. – czytaj więcej
  tekst nr 17

 

 

Spis treści:

Komentarz nieuczesany: myśli (podatkowe) na Dzień Niepodległości

PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG

1. Rozliczanie faktur z tytułu usług budowlanych objętych „odwrotnym obciążeniem” – moment powstania obowiązku podatkowego i prawa do odliczenia przy otrzymaniu faktury z opóźnieniem – Marcin Szymocha
2. Korekta deklaracji VAT po wyrejestrowaniu podatnika – Wojciech Safian
3. Kompleksowa budowa budynku mieszkalnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą a określenie właściwych stawek ( 8% lub 23% ) w fakturze na rzecz inwestora – Marcin Szymocha
4. Skutki wydawania towarów na rzecz uczestników akcji promocyjnych w podatku od towarów i usług – dr Joanna Kiszka
5. Prawo do odliczenia podatku naliczonego w zakresie wydatków związanych z samochodami – Oliwia Mórawska
6. Określenie na fakturze daty dokonania dostawy – Piotr Wesołowski

PODATKI DOCHODOWE

7. Zmiany w zakresie księgowości – pełna księgowość dla mniejszej liczby przedsiębiorstw – Piotr Zyśk
8. Czy nabycie udziałów w celu umorzenia rodzi przychód w spółce nabywającej? – Andrzej Łukiańczuk
9. Koszt uzyskania przychodu w przypadku dobrowolnego umorzenia udziałów nabytych w zamian za udziały własne – Maciej Jendraszczyk
10. Zwiększony limit ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych – Piotr Zyśk
11. Jakie powinno być wyodrębnienie ZCP aby podział spółki był neutralny na gruncie podatku dochodowego od osób prawnych? – Andrzej Łukiańczuk
12. Lekarz może nie zapłacić podatku od dochodów uzyskanych w Wielkiej Brytanii – Małgorzata Słomka
13. Ryczałt za korzystanie z samochodu służbowego do celów prywatnych a koszty paliwa – dr Joanna Kiszka
14. 50% koszty uzyskania przychodu w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej – Maciej Jendraszczyk
15. Aport do spółki dokonywany przez osobę fizyczną – rozpoznanie dochodu podlegającego opodatkowaniu – Mikołaj Stelmach

INNE PODATKI

16. Konwersja wniesionych dopłat na udziały a podatek od czynności cywilnoprawnych – Piotr Wesołowski

POZOSTAŁE ZAGADNIENIA

17. Odwołanie od dnia 1 stycznia 2017 r. od decyzji Dyrektora UKS wydanych do dnia 31 grudnia 2016 r. – Wojciech Safian
18. Zasady uznawania zagranicznej praktyki kandydatów na doradców podatkowych – Małgorzata Słomiaka
19. Czy spółka cywilna posiada status przedsiębiorcy? – Oliwia Mórawska

O WSPÓŁCZESNOŚCI, HISTORII I DNIACH PRZYSZŁYCH
(Dział publicystyczny)

20. Szkice polsko-rosyjskie: nie wpychajmy Rosji w ramiona Berlina

 

II. AUDYT PODATKOWY

 

III. INSTRUKCJE PODATKOWE

 1. Instrukcja dotyczącą obowiązku składania miesięcznych informacji elektronicznych w formacie jednolitego pliku kontrolnego na podstawie art. 82 § 1b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa
 2. Uniwersalna Instrukcja dotycząca obowiązkowej centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług przez  jednostki samorządu terytorialnego

 

IV. PROMOCJE WYDAWNICZE

 

V. SATYRYCZNY KOMENTARZ TYGODNIA

 

Kontakt z Redakcją

W przypadku Państwa zainteresowania usługami doradztwa
podatkowego
uprzejmie prosimy o kontakt z Panem Mariuszem
Uniskiem
– Dyrektorem Generalnym ds. Doradztwa Podatkowego (tel. 22 517 30
94
, mariusz.unisk@isp-modzelewski.pl).
W przypadku Państwa zainteresowania usługami w zakresie obsługi
postępowań
uprzejmie prosimy o kontakt z Panem Jackiem
Aninowskim
– Dyrektorem Generalnym ds. Obsługi Postępowań (tel. 22 517 30 60,
jacek.aninowski@isp-modzelewski.pl).

 

Pejzaż na 21 listopada 2016 r.

 

 

 

 
Komentarz nieuczesany: myśli (podatkowe) na Dzień Niepodległości.

 W rocznicę Odrodzenia naszej Ojczyzny czujemy się w obowiązku (słusznie) mówić o
patriotyzmie. Staramy się nadać mu współczesną treść. Mamy wolność słowa, więc wolno również głosić, że nasz nowy
patriotyzm ma mieć „wymiar” (rozmiar?) europejski. Mamy być „zintegrowanymi” Polakami, wspierać pogłębienie owej
„integracji”, czyli wtapiać naszą państwowość w nieefektywne, zbiurokratyzowane struktury tej organizacji. Ciekawe,
czy ów twór będzie istniał jeszcze za 10 lat? Zdolność przewidywania nie była nigdy naszą mocną cechą. Z reguły
robimy coś za wcześnie ponosząc klęskę, mimo że cierpliwe odczekanie kilku lat mogło przynieść sukces. Przykładów z
przeszłości jest aż nadto. Gdyby Polska pogrodzieńska spokojnie przetrwała jeszcze tylko dwa lata – do 1796 r.,
czyli do śmierci Katarzyny II, nie byłoby trzeciego rozbioru. Współcześni dobrze wiedzieli, że jej syn, czyli
późniejszy Paweł I, będzie prowadził przeciwstawną politykę do swojej matki, darzył synowskim szacunkiem naszego
króla, który wcale nie musiałby abdykować. Trzeci rozbiór Polski był przecież polityczną klęską Rosji, niszczył jej
wpływy w środkowej Europie.

Tyle wspominek z odległej ale wciąż ważnej historii. Teraz też raczej powinniśmy
przyjąć wyczekującą postawę, bo Unia Europejska w obecnym kształcie nie ma raczej przyszłości. Nie powinniśmy się
również godzić na gospodarczy status 17 landu RFN (określenie jednego z publicystów), bo w tym państwie, po
zwycięstwie za oceanem Donalda Trumpa, może zdarzyć się wiele, raczej na naszą niekorzyść. Cóż więc powinno być
treścią współczesnego patriotyzmu? Sądzę, że powinniśmy odbudować po latach liberalnej dewastacji nasze postawy
obywatelskie. Ma to konkretną treść: nie powinniśmy żyć na kredyt, bogacić się, inwestować, zwiększać nasze
ekonomiczne bezpieczeństwo, a przede wszystkim płacić podatki. Warunkiem realizacji tego dość oczywistego celu jest
oględnie mówiąc nie dawanie posłuchu tym, którzy są tu mało wiarygodni. A lista na co dzień obecnych „autorytetów”
jest raczej długa. Z uporem lansowany jest wciąż były minister finansów, którego działalność finansuje… fundacja
położona w raju podatkowym. Tę nokautująca dla każdego polityka informację podano w związku z aferą Panama Papers:
jak dotąd nikt jej nie zdementował. Jeżeli to prawda, to jak można wymagać od zwykłych obywateli, aby płacili
podatki, jeżeli celebrowany przez media (oczywiście liberalne) dwukrotny minister finansów korzysta z pieniędzy
pochodzących z raju podatkowego? Wciąż mam nadzieję, że to nieprawda, ale przypomina mi się pewien szczegół: za jego
drugiej bytności w resorcie finansów utworzono coś pod nazwą „Komisja do spraw odbiurokratyzowania gospodarki”.
Okazuje się, że w ten sposób wpuszczono tam pracowników firmy Arthur Andersen, znanych z sukcesów w dziedzinie
optymalizacji podatkowej. Według mojej wiedzy już tam pozostali i są do dziś, oczywiście dzięki „wyśmienitym
kontaktom” z pracownikami tego resortu, którzy tradycyjnie przechodzą do pracy w tej firmie (dziś już nosi inną
nazwę). Nie jest również żadną tajemnicą, że od ponad dziesięciu lat przepisy podatkowe w naszym kraju tworzą
lobbyści do spółki z biznesem optymalizacyjnym. Ostatnio załatwili sobie objęcie stawką 0% (pod nazwą „odwrotnego
obciążenia”) na kolejne grupy towarów i usług (np. twarde dyski).

Zmieniają się więc formalne rządy, a faktyczne rządy systemem podatkowym pozostają
te same. Uczciwych podatników, których jeszcze sytuacja ta nie zniechęciła całkowicie do płacenia podatków, straszy
się gigantycznymi karami za „oszustwa podatkowe”. O co tu chodzi? Sądzę, że odpowiedź jest ta sama, bo tak zawsze
było w przeszłości, gdy byliśmy w sferze wpływów niemieckich, czyli „zachodnich”. Od czasów saskich i rządów
wielkiego Fryca istotą „polskiej” polityki była demoralizacja obywateli poprzez destrukcję państwa polskiego: ma być
ono „głupie”, „nieefektywne”, a przede wszystkim wrogie wobec nas. Bo przecież wiadomo, że „Polacy nie umieją się
sami rządzić”. A dziw bierze jak podobne opinie o nas formułowali Niemcy zarówno w czasie Konfederacji Barskiej, po
okupacji lat 1939-1945 i w całym okresie powojennym: polnischewirtschalt. A my, zwykli ludzie mamy przez to tęsknić
za „porządkiem”, który mamy utożsamiać z wiadomo kim.

Jaki z tego wniosek: aby krzewić wśród obywateli nowoczesne postawy patriotyczne,
których istotą jest uczciwe wykonywanie obowiązków, w tym zwłaszcza płacenie podatków, musimy obronić nasze państwo
od destrukcyjnego wpływu tych, którzy działają na jego (i naszą) szkodę. Wiemy co mamy zrobić:

 • trzeba wyrzucić z resortu finansów wszystkich agentów wpływu zagranicznego biznesu
  podatkowego,
 • usunąć z przepisów podatkowych wszystkie zdobycze lobbystów i tego biznesu.

Wtedy będziemy wiedzieli, że płacimy podatki tworzone w interesie publicznym.
Czekamy na dobrą zmianę, której jak dotąd nie ma na ul. Świętokrzyskiej.

Witold Modzelewski
Profesor Uniwersytetu
Warszawskiego

Instytut Studiów Podatkowych

 Zmiany w systemie VAT

 

 

Skontaktuj się z naszą redakcją