Serwis Doradztwa Podatkowego

Serwis Doradztwa Podatkowego – nr 382 – 12 grudnia 2016

 

 

 

Podyplomowe studium podatków i prawa podatkowego

 

 

Zaproszenie na konferencję UW

 

 

POSTĘPOWANIA KONTROLNE, PODATKOWE I SĄDOWO-ADMINISTRACYJNE: CENTRUM OBSŁUGI ISP. Instytut Studiów Podatkowych, będący spółką doradztwa podatkowego, od 19 lat skutecznie reprezentuje podatników w sporach z organami podatkowymi. Nasz Zespół doświadczonych specjalistów reprezentuje podatników przed organami podatkowymi i organami kontroli skarbowej na każdym stadium postępowań kontrolno – podatkowych a także w postępowaniach sądowo – administracyjnych.

Czytaj więcej >>

 

AKTUALNOŚCI PODATKOWE

 

Satyrykon Podatkowy – Wydanie świąteczne

 

 

 

Spis treści:

Komentarz nieuczesany: kto jest cichym kustoszem patologii polskiego systemu podatkowego?

PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG

1. Nowe warunki zwrotu podatku od dnia 1 stycznia 2017 r. – Wojciech Safian
2. Mechanizm odwrotnego obciążenia – zmiany od 1 stycznia 2017 r. – Mikołaj Stelmach
3. Prawo do stosowania stawki 0% w przypadku braku dokumentu – Maciej Jendraszczyk
4. Czy podmiot, który zajmuje się wyłudzaniem zwrotów podatku od towarów i usług jest w sensie prawnym „podatnikiem” podatku od towarów i usług? – Witold Modzelewski
5. Dostawy ciepła przez wspólnotę mieszkaniową a limit zwolnienia podmiotowego w podatku od towarów i usług  – dr Joanna Kiszka

PODATKI DOCHODOWE

6. Jak obliczyć stratę ze sprzedaży wierzytelności własnej? – Andrzej Łukiańczuk
7. Wniesienie dopłaty do spółki kapitałowej nie stanowi przychodu – Wojciech Safian
8. Wspólne rozliczanie małżonków a złożenie zeznania rocznego po terminie 30 kwietnia – Marcin Szymocha
9. Czy pośredni udział w kapitale spółki zagranicznej stanowi przesłankę do uznania jej za zagraniczną spółkę kontrolowaną (CFC)? – dr Joanna Kiszka
10. Kwota przeznaczona na spłatę kredytu nie podlega zwolnieniu przy wykorzystaniu ulgi odsetkowej – Małgorzata Słomka
11. Wydatki ponoszone z tytułu działalności rozrywkowej a koszty uzyskania przychodów – Malwina Sik
12. W jakiej wysokości należy zastosować koszty podatkowe gdy przychód pracownika wynosi 100 zł? – Andrzej Łukiańczuk
13. Zaliczki uproszczone po połączeniu przez zawiązanie nowej spółki – Marcin Szymocha
14. Rozliczenie delegacji zagranicznej – Mikołaj Stelmach

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE

15. Fikcyjność zgłoszenia do pracowniczego ubezpieczenia społecznego – Malwina Sik

POZOSTAŁE ZAGADNIENIA

16. Ustawa o KAS podpisana przez prezydenta – Piotr Zyśk
17. Termin przechowywania ksiąg podatkowych w przypadku poniesienia straty – Maciej Jendraszczyk
18. Ochrona z interpretacji indywidualnej przysługuje także następcy prawnemu – Małgorzata Słomka
19. Nowe zasady opodatkowania sprzedaży żywności przez rolników – Piotr Zyśk

O WSPÓŁCZESNOŚCI, HISTORII I DNIACH PRZYSZŁYCH
(Dział publicystyczny)

20. Szkice polsko-rosyjskie: Ignacy Hryniewiecki – jedyny Polak, który zabił cara, będącego tytularnym Królem Polski

 

II. AUDYT PODATKOWY

 

III. INSTRUKCJE PODATKOWE

  1. Instrukcja dotyczącą obowiązku składania miesięcznych informacji elektronicznych w formacie jednolitego pliku kontrolnego na podstawie art. 82 § 1b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa
  2. Uniwersalna Instrukcja dotycząca obowiązkowej centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług przez  jednostki samorządu terytorialnego

 

IV. PROMOCJE WYDAWNICZE

 

V. SATYRYCZNY KOMENTARZ TYGODNIA

 

Kontakt z Redakcją

W przypadku Państwa zainteresowania usługami doradztwa podatkowego uprzejmie prosimy o kontakt z Panem Mariuszem Uniskiem – Dyrektorem Generalnym ds. Doradztwa Podatkowego (tel. 22 517 30 94, mariusz.unisk@isp-modzelewski.pl).
W przypadku Państwa zainteresowania usługami w zakresie obsługi postępowań uprzejmie prosimy o kontakt z Panem Jackiem Aninowskim – Dyrektorem Generalnym ds. Obsługi Postępowań (tel. 22 517 30 60, jacek.aninowski@isp-modzelewski.pl).

 

Pejzaż na 12 grudnia 2016 r.

 

 

 

 

Komentarz nieuczesany: kto jest cichym kustoszem patologii polskiego systemu podatkowego?

Zacznę od refleksji historycznej: stosunek tzw. Zachodu do Polski i Polaków przez ostatnie 300 lat kształtowały głównie opinie przedstawicieli państw niemieckich, w tym zwłaszcza Prusaków, Saksończyków i Brandenburczyków (dużo rzadziej Francuzów i Włochów). Słynne porównanie nas do Irokezów przez Wielkiego Fryca obrazujące jakoby „ polską dzicz”, powtarzane było później nie tylko przez Voltaira. Tenże władca zainicjował i skutecznie realizował politykę utrzymania słabości polskiego państwa, wspierania bezrządu, torpedowania wszelkich prób naprawy, w tym zwłaszcza reform skarbowych (tak, tak). Był to znany, opisany przez historyków spisek mocarstw ościennych, który ostatecznie doprowadził do upadku naszej państwowości. Wtedy jeszcze nie obowiązywał marksistowsko-leninowski sposób interpretacji dziejów, gdzie przecież nie ma miejsca na „spiskową teorię historii”. Marksizm w pełni zwyciężył: wszyscy – od prawa do lewa, z zasady odrzucają tezę, że o naszym losie mogą decydować jacyś podstępni ale za to skuteczni szubrawscy, którzy działają w złej wierze na naszą szkodę; tak nakazuje obowiązująca poprawność.

Po co ten przydługi wstęp? Ano chciałbym zrozumieć dlaczego rządzący, mimo deklarowanych w czasie kampanii wyborczej intencji, nie są w stanie naprawić najważniejszej słabości naszego państwa, którą jest „liberalny” (czyli dziurawy) system podatkowy. Przez poprzednie lata był on psuty przez lobbystów i zagraniczny biznes doradczy, co autoryzowali urzędnicy z resortu finansów często moszcząc sobie drogę do intratnych posad w tymże biznesie. Po wykonaniu tego zadania masowo przechodzili do tych struktur aby już jawnie działać na szkodę interesu publicznego. Liberalni politycy w pełni akceptowali ten stan lub wisiał im on nacią od pietruszki. Nikt tu nawet nie ukrywał ich oficjalnych związków z zagranicznym biznesem podatkowym, czego spektakularnym przykładem była pewna dama pełniąca funkcję „społecznego doradcy ministra finansów” (Jana Jacka Rostowskiego), która przez lata rządziła polskim oddziałem firmy Arthur Andersen (specjaliści od „kreatywnej księgowości” o światowej renomie).

Przegrana liberałów w zeszłorocznych wyborach rodziła nadzieję na zmiany mające na celu naprawę naszego państwa, a przede wszystkim na usunięcie luk w systemie podatkowym. Były projekty ustaw i jednoznaczne deklaracje – wyborcy uwierzyli. Dziś po roku wiemy, że wszystkie zaprezentowane w kampanii wyborczej pomysły usuwające te luki poszły do kosza, a rząd – być może bezwiednie – realizuje pomysły tego samego trio, bo na Świętokrzyskiej  projekty ustaw przygotowują ci sami urzędnicy (?) co poprzednio. Przypomnę, że tuż przed wyborami cała wierchuszka jednego z departamentów zajmujących się podatkami uczestniczyła w konwentyklu zorganizowanym przez biznes podatkowy i radziła nad… uszczelnieniem VAT-u. Groteska. Później też niewiele zmieniło się. Firma owej damy, która społecznie doradzała ministrowi Rostowskiemu, zorganizowała w czasie Forum w Krynicy panel na temat szwindli podatkowych, w którym uczestniczył… wiceminister finansów. Majstersztykiem było podrzucanie nowemu rządowi pomysłu platforerskiego pomysłu „jednolitej daniny”, czyli bezsensownego połączenia podatku dochodowego ze składkami na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Operacja ta ma dać zarobek ciężkich pieniędzy biznesowi informatycznemu i doradczemu oraz… pogrążyć nowy rząd, bo nie da się jej obiektywnie przeprowadzić przez rok a nawet przez trzy lata. Ale jest szansa, aby ten nonsens, podrzucony obecnej większości, trafił do kosza.
Gorzej, że w dalszym ciągu psute są najważniejsze podatki, a zwłaszcza VAT i akcyza, którą „reformuje się” pod dyktando lobbystów. Z początkiem przyszłego roku wprowadzane są m.in.:

  • rozszerzenie stawki 0% na kolejne wyroby elektroniczne i całość usług budowlanych, które są wykonywane przez podwykonawców,
  • obowiązek przekazywania ministrowi finansów całości ewidencji podatkowej prowadzonej przez małych i średnich podatników VAT: autorem tego pomysłu jest często cytowana przez polityków zagraniczna firma doradcza, inkasująca zresztą za opinię na ten temat kilkadziesiąt milionów złotych.

Najważniejsze jest to, że blokowane są wszystkie zmiany w tym podatku, które zwiększyłyby dochody budżetowe i ograniczyły (wyeliminowały?) masowe wyłudzenia tego podatku. Były projekty – ktoś je storpedował. Czy na pewno pierwsze skrzypce grają tu wszechwładni urzędnicy, którzy działają w interesie zagranicznego biznesu podatkowego? Tak się powszechnie sądzi. A może jednak jest inaczej: ich działania służą podtrzymaniu słabości naszego państwa, które (jak widać) nie umie poradzić sobie z poborem podatków. Czy ów wszechmocny „międzynarodowy” biznes optymalizacyjny nie tylko realizuje interesy swoich prywatnych klientów, którzy nie chce płacić w Polsce podatków? Może mocodawcy są dużo potężniejsi? Wiem, wiem: to spiskowa teoria historii, której poprawność nakazuje z pogardą odrzucić. Ale jak wytłumaczyć, że urzędnicy jacyś w sumie nieważni są w stanie przekreślić wynik wyborów i obronić luki w systemie podatkowym? Może ktoś zna inną odpowiedź na to pytanie?

Witold Modzelewski
Profesor Uniwersytetu Warszawskiego
Instytut Studiów Podatkowych

 

VAT 2017

         

Skontaktuj się z naszą redakcją