Serwis Doradztwa Podatkowego

Serwis Doradztwa Podatkowego – nr 383 – 19 grudnia 2016

 

 

 

Życzenia dla CzytelnikówWszystkim Czytelnikom Serwisu Doradztwa Podatkowego składamy najserdeczniejsze życzenia świąteczne, zdrowych, szczęśliwych i spokojnych Świąt Bożego Narodzenia.

 

Życzy
Redakcja Serwisu

 

Podyplomowe studium podatków i prawa podatkowego

 

POSTĘPOWANIA KONTROLNE, PODATKOWE I SĄDOWO-ADMINISTRACYJNE: CENTRUM OBSŁUGI ISP. Instytut Studiów Podatkowych, będący spółką doradztwa podatkowego, od 19 lat skutecznie reprezentuje podatników w sporach z organami podatkowymi. Nasz Zespół doświadczonych specjalistów reprezentuje podatników przed organami podatkowymi i organami kontroli skarbowej na każdym stadium postępowań kontrolno – podatkowych a także w postępowaniach sądowo – administracyjnych.

Czytaj więcej >>

 

AKTUALNOŚCI PODATKOWE

 

 

Spis treści:

Komentarz nieuczesany: 2017 rok: przyrost dochodów z podatku VAT o 15 mld zł jest mało realny.

PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG

1. Kiedy przedpłata nie powoduje obowiązku podatkowego? – Wojciech Safian
2. VAT’2017: czarny scenariusz podatkowy dla podwykonawców usług podatkowych – Witold Modzelewski
3. Możliwość zrezygnowania ze zwolnienia z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. – Mikołaj Stelmach

AKCYZA

4. Stanowisko TK w sprawie  oświadczeń o przeznaczeniu oleju opałowego na cele opałowe w wyroku z dnia 6 grudnia 2016 r.(SK 7/15) – dr Joanna Kiszka

PODATKI DOCHODOWE

5. Na co zwrócić uwagę przy sporządzaniu dokumentacji podatkowej dotyczącej umowy konsorcjum? – Andrzej Łukiańczuk
6. Czy nabyty udział w nieruchomości stanowi nowy środek trwały? – dr Joanna Kiszka
7. Zmiany w akcyzie i PIT podpisane przez Prezydenta – Piotr Zyśk
8. Remanent a koszty uzyskania przychodów – Marcin Szymocha
9. Nieodpłatne przekazanie małżonkowi przedsiębiorstwa nie skutkuje powstaniem przychodu – Maciej Jendraszczyk
10. Ulga odsetkowa – kredyt refinansowy – Mikołaj Stelmach
11. Kiedy powstaje przychód z tytułu wykonania usług budowlanych? – Andrzej Łukiańczuk
12. Imprezy integracyjno szkoleniowe jako koszty uzyskania przychodów – Wojciech Safian
13. Naprawy reklamacyjne a koszty uzyskania przychodów – Marcin Szymocha
14. Odpłatne zbycie nieruchomości a zapłata podatku – Malwina Sik

INNE PODATKI

15. Czy będziemy świadkami dużej zmiany w podatku od nieruchomości? – Piotr Zyśk

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE

16. Kontrole ZUS coraz częściej w szkołach wyższych, w firmach szkoleniowych i w szkołach językowych – Małgorzata Słomka
17. Termin na wydanie decyzji dotyczącej obowiązku zwrotu nienależnego świadczenia – Malwina Sik
18. Świadczenia z ZFŚS – Małgorzata Słomka

O WSPÓŁCZESNOŚCI, HISTORII I DNIACH PRZYSZŁYCH
(Dział publicystyczny)

19. Szkice polsko-rosyjskie: zasadnicze różnice między demokracją a dyktaturą, czyli czym dziś różnimy się od Rosji

 

II. AUDYT PODATKOWY

 

III. INSTRUKCJE PODATKOWE

  1. Instrukcja dotyczącą obowiązku składania miesięcznych informacji elektronicznych w formacie jednolitego pliku kontrolnego na podstawie art. 82 § 1b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa
  2. Uniwersalna Instrukcja dotycząca obowiązkowej centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług przez  jednostki samorządu terytorialnego

 

IV. PROMOCJE WYDAWNICZE

 

V. SATYRYCZNY KOMENTARZ TYGODNIA

 

Kontakt z Redakcją

W przypadku Państwa zainteresowania usługami doradztwa podatkowego uprzejmie prosimy o kontakt z Panem Mariuszem Uniskiem – Dyrektorem Generalnym ds. Doradztwa Podatkowego (tel. 22 517 30 94, mariusz.unisk@isp-modzelewski.pl).
W przypadku Państwa zainteresowania usługami w zakresie obsługi postępowań uprzejmie prosimy o kontakt z Panem Jackiem Aninowskim – Dyrektorem Generalnym ds. Obsługi Postępowań (tel. 22 517 30 60, jacek.aninowski@isp-modzelewski.pl).

 

 

Pejzaż na 12 grudnia 2016 r.

 

 

 

 

Komentarz nieuczesany: 2017 rok: przyrost dochodów z podatku VAT o 15 mld zł jest mało realny.

Projekt budżetu państwa zakłada w 2017 r. pewien, niezbyt duży wzrost dochodów podatkowych – o około 26 mld zł. Największy przyrost gotówki ma dać budżetowi VAT: o 15 mld zł, akcyza i podatek dochodowy od osób prawnych – po 4 mld zł i PIT – niecałe 3 mld zł. Reszta to kwoty w granicach błędu. Z punktu widzenia makroekonomicznego prognoza ta należy do ostrożnych, wręcz pesymistycznych. Biorąc jednak pod uwagę potencjalną a zarazem realną efektywność fiskalną powyższych podatków, przyjmując ją zresztą tylko na poziomie sprzed 2009 r., czyli od roku rozpoczęcia ich „liberalnej” destrukcji, dochody z tych podatków w 2017 r. mogłyby ukształtować się na następującym poziomie:

  • podatek od towarów i usług – co najmniej 155 mld zł (prognoza 143 mld zł),
  • podatek akcyzowy – co najmniej 76 mld zł (prognoza 69 mld zł),
  • podatek dochodowy od osób prawnych – około 36 mld zł (prognoza 29 mld zł),
  • podatek dochodowy od osób fizycznych – około 57 mld zł (prognoza 51 mld zł),

czyli łącznie 324 mld zł – o ponad 30 mld zł więcej niż w prognozie na 2017 r. Skąd biorą się te liczby? Odpowiedź jest dość prosta – w porównywalnych warunkach makroekonomicznych efektywność fiskalna każdego podatku zależy od:

  • treści rozwiązań prawnych, które mogą rozszerzać lub zawężać zakres przywilejów podatkowych,
  • skali faktycznej tolerancji władzy dla tych, którzy uchylają się od opodatkowania,
  • zakresu występowania postaw destrukcyjnych w stosunku do obowiązków podatkowych wśród podatników i pseudopodatników; szeroki a zarazem cichy bunt przeciwko płaceniu podatków jest w zasadzie bezkarny, a władza zawsze pozostanie wobec niego bezsilna.

W latach 2008-2016 wszystkie powyższe zjawiska potęgowały się niekiedy w tempie nieznanym w tzw. normalnych czasach. Uchwalono nieznaną w historii ilość nowelizacji optymalizacyjnych i lobbystycznych – załatwienie przepisów, które pozwalały unikać opodatkowania, było (i jest) czymś, oczywiście nie za darmo, legalnie dostępnym. Jawne powiązania władzy z biznesem optymalizacyjnym („rynki podatkowe”) poszerzały pole tolerancji dla uchylania się od opodatkowania: stało się regułą, że duże podmioty z kapitałem zagranicznym, obsługiwane przez kilka równie zagranicznych firm podatkowych, mających „znakomite relacje” (ich określenie) z urzędnikami resortu finansów, miały (i mają) pełny faktyczny immunitet od kontroli podatkowych. Stan ten jest powszechnie znany, co skutkowało poszerzaniu się negatywnych postaw wśród nieuprzywilejowanej większości podatników, którzy nie chcieli (i nie chcą) wychodzić na naiwnych durniów płacących podatki przez co stając się niekonkurencyjnymi.
Średnioroczne straty budżetu państwa będące skutkiem działania powyższych czynników, wynosiły w latach 2009-2015 co najmniej 26 mld zł, co daje łącznie ponad 180 mld zł. Nie oznacza to jednak, że staliśmy się przez to bogatsi o tę kwotę, „więcej pieniędzy zostało w kieszeni podatników”, bo w ich część (większość?) została ona prawdopodobnie wytransferowana za granicę.

Jeżeli budżet prognozuje wzrost dochodów z podatku od towarów i usług o 15 mld zł w 2017 r. (mimo że mógłby on być większy o 27 mld zł) to znaczy, że zakłada – w porównywalnych warunkach makroekonomicznych – częściową eliminację lub ograniczenie tych czynników, które zmniejszają efektywność systemu podatkowego. Na razie nic nam nie wiadomo o wyeliminowaniu z treści przepisów prawa przynajmniej istotnej części przywilejów podatkowych, ba, przewiduje się wprowadzenie nowych, np. stawka 0% na roboty budowlane: znane projekty będą pogłębiały ujemny skutek fiskalny. Być może ograniczy się zakres tolerowanego uchylania się od opodatkowania. Tu rzeczywiście nastąpiła zmiana na lepsze, bo organy kontroli skarbowej zajęły się częścią zorganizowanego (i niezorganizowanego) procederu wyłudzenia VAT: nikt jednak nie słyszał choć o jednej kontroli w bankach czy innych „instytucjach finansowych”, które albo nie płacą do budżetu nic, albo tylko tyle ile chcą. Nie przecięto również związków biznesu podatkowego z resortem finansów. Może więc zakłada się zmianę postaw podatników, którzy przestaną się po cichu buntować przeciwko płaceniu podatków. Może tu coś zmienią – trudno ocenić.

Być może po zmianie ministra finansów (wreszcie) będą przygotowane przepisy, które usuną większość luk w przepisach podatkowych. Konkluzja jest jednak dość oczywista: zakładany przyrost dochodów z podatku od towarów i usług o 15 mld zł jest optymistyczny i mało realny. Wciąż możemy dopiero oczekiwać „dobrej zmiany” w resorcie finansów.

Na koniec refleksja na 2017 r.: wszystko wskazuje na to, że pomysł „scalenia” podatków dochodowego od osób fizycznych oraz składek na ubezpieczenie społeczne trafi do kosza, bo podrzucenie tego pomysłu było klasyczną dywersją aby nowy rząd potknął się w sposób spektakularny. Ktoś, chyba Pani Premier, połapała się o co tu chodzi. To na razie najpoważniejszy sukces polityki podatkowej roku 2016.Witold Modzelewski
Profesor Uniwersytetu Warszawskiego
Instytut Studiów Podatkowych

 

VAT 2017

 

Skontaktuj się z naszą redakcją