Serwis Doradztwa Podatkowego

Serwis Doradztwa Podatkowego – nr 386 – 2 stycznia 2017 r.

                     
PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG

1. Czy z tytułu wydatków poniesionych na wydanie czasopisma można odliczyć naliczony podatek VAT?

Podatnik może odliczyć naliczony podatek od towarów i usług w związku z poniesieniem wydatków na wytworzenie czasopisma, o ile będzie istnieć związek podatku naliczonego ze sprzedażą opodatkowaną.Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Przepis ten jest emanacją podstawowej zasady podatku, tj. jego neutralności dla podatnika VAT.

W ocenie autora, podatnik będzie miał prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dotyczących wytworzenia i dystrybucji czasopisma – magazynu (koszty druku, przygotowania, konfekcjonowania i wysyłki gazet), bowiem w pierwszej kolejności zakupy te należy powiązać bezpośrednio ze sprzedażą samych czasopism i w ten sposób zdefiniować związek zakupu ze sprzedażą opodatkowaną, warunkujący odliczenie. W ocenie autora także sprzedaż po cenie niższej niż koszt wytworzenia nie stanowi samoistnej przesłanki negatywnej odliczenia. Produkcję i dystrybucję czasopisma powiązać należy ponadto także  z działalnością promocyjną podatnika, co także kreuje samoistnie związek zakupów z działalnością opodatkowaną podatnika jako taką.

Andrzej Łukiańczuk
Doradca podatkowy nr 10266
andrzej.lukianczuk@isp-modzelewski.pl
tel. (22) 517 30 60 wew. 129

 

Zmiany w podatkach

 

Skontaktuj się z naszą redakcją