Serwis Doradztwa Podatkowego

Serwis Doradztwa Podatkowego – nr 389 – 30 stycznia 2017 r.

 

 

 

Podyplomowe studium podatków i prawa podatkowego

 

 

POSTĘPOWANIA KONTROLNE, PODATKOWE I SĄDOWO-ADMINISTRACYJNE: CENTRUM OBSŁUGI ISP. Instytut Studiów Podatkowych, będący spółką doradztwa podatkowego, od 19 lat skutecznie reprezentuje podatników w sporach z organami podatkowymi. Nasz Zespół doświadczonych specjalistów reprezentuje podatników przed organami podatkowymi i organami kontroli skarbowej na każdym stadium postępowań kontrolno – podatkowych a także w postępowaniach sądowo – administracyjnych.

Czytaj więcej >>

 

AKTUALNOŚCI PODATKOWE

 • Sankcje podatkowe za nierzetelne rozliczanie podatku od towarów i usług  – czytaj więcej tekst nr 2
 • Odwrotne obciążenie – prawo nabywcy do odliczenia podatku naliczonego. Deklarowanie i informowanie o świadczonych usługach (wykonawca i podwykonawca) – czytaj więcej tekst nr 4
 • VAT – kto jest „podwykonawcą” usług wymienionych w załączniku nr 14 do ustawy o VAT – czytaj więcej tekst nr 5
 • Czy wydatki na zakup drobnych prezentów przekazywanych kontrahentom mogą stanowić koszt uzyskania przychodu spółki?  – czytaj więcej tekst nr 8
 • Podatek od nieruchomości od spółki cywilnej czy wspólników?   – czytaj więcej tekst nr 13

 

Spis treści:

Komentarz nieuczesany: bez komisji śledczej nie zlikwidujemy wyłudzeń zwrotów VAT-u wynoszących co najmniej 15 mld zł rocznie

PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG

1. Wynajmujący lokal użytkowy innemu przedsiębiorcy zwalnia  najemcę z płatności czynszu w zamian za nakłady – Marcin Szymocha
2. Sankcje podatkowe za nierzetelne rozliczanie podatku od towarów i usług – Malwina Sik
3. Czy odsetki za odroczenie terminu płatności po dostawie towaru powinny być dokumentowane fakturą, czy notą, ujęte w deklaracji, wpływają na proporcję? – Marcin Szymocha
4. Odwrotne obciążenie – prawo nabywcy do odliczenia podatku naliczonego. Deklarowanie i informowanie o świadczonych usługach (wykonawca i podwykonawca) – Mikołaj Stelmach
5. VAT – kto jest „podwykonawcą” usług wymienionych w załączniku nr 14 do ustawy o VAT – Witold Modzelewski
6. Części używane pochodzące z pojazdu samochodowego wycofanego z eksploatacji, nabytego przez przedsiębiorstwo zajmujące się recyklingiem samochodowym od osoby fizycznej i przeznaczone do odsprzedaży jako części zamienne stanowią „towary używane” – Malwina Sik więcej na Portalu
7. Odbiorcy nie zwracają nam palet gdyż według nich dostarczone palety nie spełniają wymogów palet euro. Czy należy takie wydanie opodatkować? – Marcin Szymocha więcej na Portalu

PODATKI DOCHODOWE

8. Czy wydatki na zakup drobnych prezentów przekazywanych kontrahentom mogą stanowić koszt uzyskania przychodu spółki? – dr Joanna Kiszka
9. Czy nabycie od nierezydenta usług informatycznych podlega opodatkowaniu podatkiem u źródła? – Andrzej Łukiańczuk
10. Wydatki marketingowe jako koszt podatkowy – Małgorzata Słomka
11. Czy wskutek spłaty przewalutowanej pożyczki powstają podatkowe różnice kursowe? – Andrzej Łukiańczuk więcej na Portalu
12. Powstanie podatkowych różnic kursowych – Malwina Sik więcej na Portalu

INNE PODATKI

13. Podatek od nieruchomości od spółki cywilnej czy wspólników? – dr Joanna Kiszka
14. Przekazanie zysku spółki cywilnej na kapitał rezerwowy lub pozostawienie niepodzielonego zysku do dyspozycji wspólników nie jest opodatkowane podatkiem od czynności cywilnoprawnych – Maciej Jendraszczyk
15. Umowa pożyczki na gruncie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych – Mikołaj Stelmach

POZOSTAŁE ZAGADNIENIA

16. Ochrona wynikająca art. 14k i 14m Ordynacji podatkowej przysługuje również, gdy wniosek zostanie złożony przed powstaniem podmiotu, którego interpretacja ma dotyczyć – Maciej Jendraszczyk

O WSPÓŁCZESNOŚCI, HISTORII I DNIACH PRZYSZŁYCH
(Dział publicystyczny)

17. Stany Zjednoczone nigdy nie były antyrosyjskie

II. AUDYT PODATKOWY

 

III. INSTRUKCJE PODATKOWE

 1. Instrukcja dotyczącą obowiązku składania miesięcznych informacji elektronicznych w formacie jednolitego pliku kontrolnego na podstawie art. 82 § 1b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa
 2. Uniwersalna Instrukcja dotycząca obowiązkowej centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług przez  jednostki samorządu terytorialnego
 3. Wzorcowa Instrukcja rozliczania podatku od towarów i usług w 2017 r. usług budowlanych

 

IV. PROMOCJE WYDAWNICZE

 

V. SATYRYCZNY KOMENTARZ TYGODNIA

 

Kontakt z Redakcją

W przypadku Państwa zainteresowania usługami doradztwa podatkowego uprzejmie prosimy o kontakt z Panem Mariuszem Uniskiem – Dyrektorem Generalnym ds. Doradztwa Podatkowego (tel. 22 517 30 94, mariusz.unisk@isp-modzelewski.pl).
W przypadku Państwa zainteresowania usługami w zakresie obsługi postępowań uprzejmie prosimy o kontakt z Panem Jackiem Aninowskim – Dyrektorem Generalnym ds. Obsługi Postępowań (tel. 22 517 30 60, jacek.aninowski@isp-modzelewski.pl).

 

Pejzaż na 30 stycznia 2017 r.

 

 

Komentarz nieuczesany: bez komisji śledczej nie zlikwidujemy wyłudzeń zwrotów VAT-u wynoszących co najmniej 15 mld zł rocznie

Jedną ze wstydliwie ukrywanych informacji dotyczących podatku od towarów i usług jest kwota zwrotów dokonywanych na rzecz podatników. Trochę to dziwi, bo owe zwroty nie są tu czymś wyjątkowym: wręcz odwrotnie – są istotą funkcjonowania tego podatku. Przysługują one głównie czterem grupom podatników:

 • stosujących stawkę 0% z tytułu dostawy wewnątrzwpólnotwej i eksportu towarów,
 • dokonującym dostawy towarów i świadczącym usługi objęte tzw. odwróconym VAT-em na terytorium kraju,
 • dokonującym dostawy towarów i świadczącym usługi poza terytorium kraju,
 • nabywających towary i usługi w celach inwestycyjnych.

Przypadki wymienione w pkt 2) i 3) są inaczej krypto stawka 0%: w sensie obiektywnym ów „odwrócony VAT” niczym się nie różni od stawki 0%. Wykonujący czynność ma prawo do zwrotu podatku naliczonego, a nabywca (usługobiorca) będący podatnikiem nie ponosi jakiegokolwiek ciężaru podatkowego (w samej nazwie „odwrotne obciążenie” jest świadome zafałszowanie).

Dochody budżetu państwa z tytułu tego podatku stanowią saldo (nadwyżkę) wpływów i zwrotów podatku oraz zwróconych nadpłat. Resort finansów nie publikuje kwot zwróconych nadpłat i bardzo niechętnie przyznaje się ile wypłacono zwrotów. Należy przypomnieć, że owe zwroty, których dokonują naczelnicy urzędów skarbowych mają dwie formy:

 • przelewu na rachunek bankowy podatnika,
 • zaliczenia kwoty zwrotu na poczet zobowiązań podatkowych.

Jest rzeczą oczywistą, że dominuje forma pierwsza, lecz jak dotąd nie opublikowano, ile pieniędzy fizycznie wypływa z budżetu. Łączna kwota zwrotów  wzrasta nominalnie i realnie od 2009 roku i wynosi w ostatnich latach: 75 mld (2012 r.), 80 mld zł (2013 r.), 86 mld zł (2014 r.), 89 mld zł (2015 r.). Dane podawane przez resort finansów są bardzo zbliżone do powyższych szacunków (rozbieżność dotyczy 2015 r.). Nie wiemy jeszcze ile pieniędzy zwrócono w 2016 r.: była to kwota większa niż w 2016 r., prawdopodobnie ponad 90 mld zł, a ile dokładnie – nie wiadomo.

Prawdopodobnie nigdy się nie dowiemy, bo władza może posłużyć się kreatywną księgowością przesuwając na 2017 r. zwroty, które należało wypłacić w poprzednim roku. Udział kwoty zwrotów we wpływach wzrasta, lecz gdy przekroczył poziom 41% tempo jego dalszego wzrostu spadło (w 2013 r. było to 41,4%, a w 2015 r. 41,7%). Obrazowo mówiąc z każdych stu złotych wpływów budżet zwraca ponad 41 zł. Czy to dużo czy mało? Dużo, bo w porównywalnych gospodarkach (zbliżony udział szeroko rozumianego eksportu i inwestycji zwroty oscylują w przedziale od 30-35%). U nas od 2011 r. systematycznie rozszerza się zakres zastosowania stawki 0%. Zwroty otrzymują już całe branże takie jak: producenci i dystrybutorzy stali, złomu, surowców wtórnych, metali kolorowych, elektroniki a od tego roku budownictwa. Resort finansów nie chce podać, ile wpłacił więcej w wyniku ulegania lobbingowi tych branż – jest to temat wstydliwy. Ogólnie przekonuje, że nawet na tym zyskał. Ogólne dane tego nie potwierdzają. Od 2011 r. do 2015 r. kwota zwrotów wzrosła nominalnie około 20 mld zł.

Należy zadać oczywiste pytanie, ile w kwocie zwrotów jest kwot nienależnych? Te ostatnie należy podzielić na dwie części:

 • nienależny zwrot wypłacony podatnikowi, który otrzymał go w dobrej wierze, lecz z naruszeniem prawa,
 • wyłudzenia, czyli zwroty wypłacone podmiotom nie będącym „podatnikami”, lecz podmiotami wykonującymi fikcyjne operacje w tym tzw. transakcje karuzelowe.

W ciągu ostatnich lat udoskonalono procedurę wyłudzania zwrotów, której nadaje się pozory legalności. Zmienia się tylko towar lub usługa, która służy tym działaniom. Od 2013 r. rozwijają się „operacje stalowe”, czyli fikcyjny obrót towarami objętymi „odwróconym VAT-em”. Schemat jest banalny: fikcyjna usługa niematerialna, od której nikt nigdy nie zapłacił podatku, przechodzi przez kilka podstawowych firm, którą „nabywa” podmiot handlujący np. stalą i dzięki zakupowi i odprzedaży tej samej partii stali uzyskuje prawo do zwrotu. Stąd fenomen gwałtownego wzrostu obrotów towarami, które zostają objęte tym przywilejem, a opinię publiczną oszukuje się, że jest to wynik „ograniczenia szarej strefy”. Bzdury, ale powtarzane przez „opiniotwórcze media”.

Nikt nie wie dokładnie, jaką kwotę zwrotów wyłudza się co rok. Szacunki wahają się od 10% do 20%. Jeżeli luka w tym podatku wynosi od 30 do 46 mld zł, to co najmniej połowa tej kwoty przypada na nienależne zwroty, w tym zwłaszcza na kwoty wyłudzone. Czyli nie mniej niż 15 mld zł. W 2015 r. wpływy wynosiły 211 mld zł, gdyby zwroty wynosiły 30% tej kwoty (poziom racjonalny), czyli około 63 mld zł, to różnica na niekorzyść budżetu wynosi aż 26 mld zł, czyli znacznie więcej niż 20%.

Możemy różnic się w szacunkach, ale trzeba wreszcie podjąć publiczną dyskusję na ten temat. Dotychczas była ona niemożliwa. Gdy Instytut Studiów Podatkowych opublikował raport na ten temat w 2014 r. (10-lecie wspólnotowego VAT-u), to resort finansów zareagował wyjątkowo agresywnie i nerwowo twierdząc, że w raporcie „używa się sformułowań cynicznych, wręcz obraźliwych” – pismo z dnia 25 września 2014 r. PT5/812/38/354/EKQ/14/RD83787). Autor tej odpowiedzi dotknięty do żywego treścią naszego raportu, jednak nie zakwestionował podanych tam faktów, w tym zwłaszcza stwierdzenia, że wiele przepisów w tym podatku stworzono w interesie lobbystów, a zwłaszcza biznesu zajmującego się „optymalizacją podatkową”. Co najważniejsze, poza „zbulwersowaniem”, resortowy autor (RD?) nie zaprzeczył szacunkom strat w dochodach z tego podatku, które przypomnę w 2014 r. wynosiły już ponad 30 mld zł. A tak na marginesie: czy faktyczny autor tego pisma jeszcze pracuje w resorcie, czy już przeszedł do „międzynarodowej” i „renomowanej” firmy doradczej, która wówczas chwaliła się „wyśmienitymi relacjami” z urzędnikami resortu?

Jedno jest pewne: bez sejmowej komisji śledczej na temat przyczyn utraty przez nasz kraj corocznie kilkudziesięciu miliardów złotych nie naprawimy tego podatku. Dalej będą nim rządzić (rządzą do dziś?) ci sami ludzie, którzy jeszcze rok temu zaprzeczali istnieniu zorganizowanej przestępczości podatkowej zajmującej się wyłudzeniami zwrotów VAT-u. Przecież ktoś, kto dzięki temu procederowi dysponuje kwotami liczonymi w miliardach złotych jest po prostu groźny dla naszego państwa.

Witold Modzelewski
Profesor Uniwersytetu Warszawskiego
Instytut Studiów Podatkowych
   

VAT 2017

 

Skontaktuj się z naszą redakcją