Serwis Doradztwa Podatkowego

Serwis Doradztwa Podatkowego – nr 392 – 20 lutego 2017 r.

 

 

 

 

Podyplomowe studium podatków i prawa podatkowego

 

 

POSTĘPOWANIA KONTROLNE, PODATKOWE I SĄDOWO-ADMINISTRACYJNE:
CENTRUM OBSŁUGI ISP.
Instytut Studiów Podatkowych, będący spółką
doradztwa podatkowego, od 19 lat skutecznie reprezentuje podatników w sporach z organami podatkowymi.
Nasz Zespół doświadczonych specjalistów reprezentuje podatników przed organami podatkowymi i organami
kontroli skarbowej na każdym stadium postępowań kontrolno – podatkowych a także w postępowaniach sądowo
– administracyjnych.

Czytaj
więcej >>

 

AKTUALNOŚCI PODATKOWE

 • Czy wystawienie faktury, która nie dokumentuje rzeczywistych czynności
  skutkuje wykreśleniem z rejestru? – czytaj więcej
  tekst nr 1
 • Wydawanie przez gminę za pośrednictwem placówek oświatowych duplikatów
  legitymacji oraz świadectw po centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług będzie podlegało
  opodatkowaniu – czytaj
  więcej tekst nr 3
 • Ktoś powinien sprawdzić przyczyny katastrofalnego przyrostu zwrotów
  VAT-u pod koniec 2016 roku – czytaj więcej
  tekst nr 5

 • Czy straty z tytułu odpłatnego zbycia własnych wierzytelności
  przedawnionych uprzednio zarachowanych jako przychód mogą stanowić koszty podatkowe? – czytaj więcej
  tekst nr 16
 • Świadczenia wypłacane z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych – czytaj więcej
  tekst nr 16

 

 

Spis treści:

Komentarz nieuczesany: dlaczego bez sejmowej komisji śledczej nie naprawimy polskiego VAT-u?

PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG

1. Czy wystawienie faktury, która nie dokumentuje rzeczywistych czynności skutkuje wykreśleniem z rejestru? – Barbara Głowacka
2. Nakłady poniesione na ulepszenie środka trwałego – korekta podatku naliczonego – Mikołaj Stelmach
3. Wydawanie przez gminę za pośrednictwem placówek oświatowych duplikatów legitymacji oraz świadectw po centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług będzie podlegało opodatkowaniu – Aleksandra Garbarczyk
4. Jaka jest stawka podatku od towarów i usług na rejsy dla wędkarzy lub nurków organizowane przez podmioty działające w sferze turystyki sportowo-rekreacyjnej? – Barbara Głowacka
5. Ktoś powinien sprawdzić przyczyny katastrofalnego przyrostu zwrotów VAT-u pod koniec 2016 roku – Witold Modzelewski
6. Kiedy w podatku od towarów i usług występują usługi świadczone w sposób ciągły?– dr Joanna Kiszka

PODATKI DOCHODOWE

7. Czy przejęcie spółki osobowej przez kapitałową skutkuje powstaniem przychodu w spółce kapitałowej? – Andrzej Łukiańczuk
8. Czy straty z tytułu odpłatnego zbycia własnych wierzytelności przedawnionych uprzednio zarachowanych jako przychód mogą stanowić koszty podatkowe? – dr Joanna Kiszka
9. Wydatki na noclegi i wyżywienie jako koszt uzyskania przychodów – Małgorzata Słomka
10. Wynajem mieszkania członkowi zarządu stanowi nieodpłatne świadczenie – Aleksandra Garbarczyk
11. Miejsce pracy a zwrot kosztów podróży pracowników – Małgorzata Słomka
12. Premia jest kosztem uzyskania przychodu w miesiącu, za który jest należna – Maciej Jendraszczyk
13. Wartość nabytych uprawnień do emisji zgłaszanych do umorzenia a koszt operacyjny podstawowej działalności – Malwina Sik
14. Zwrot sprzedanego towaru po wniesieniu aportem zorganizowanej części przedsiębiorstwa, w ramach której dokonano sprzedaży – Maciej Jendraszczyk

INNE PODATKI

15. Czy podatnikami podatku od nieruchomości są spółki cywilne czy wspólnicy tych spółek? – Barbara Głowacka

 

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE

16. Świadczenia wypłacane z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych – Malwina Sik

 

POZOSTAŁE ZAGADNIENIA

17. Na czym polega istota sukcesji uniwersalnej? – Andrzej Łukiańczuk
18. Stwierdzenie nadpłaty a ostateczna decyzja określająca wysokość zobowiązania podatkowego – dr Joanna Kiszka
19. Zmiana siedziby spółki z o.o. a wszczęcie kontroli podatkowej przed ujawnieniem zmiany w KRS – Mikołaj Stelmach

 

O WSPÓŁCZESNOŚCI, HISTORII I DNIACH PRZYSZŁYCH
(Dział publicystyczny)
Nasz współczesny okres „powojenny”, który nie skończy się „rosyjską agresją”.

 

II. AUDYT PODATKOWY

 

III. INSTRUKCJE PODATKOWE

 1. Wzorcowe Instrukcje dotyczące fakturowania dla potrzeb podatku od towarów i usług oraz sporządzania deklaracji VAT
 2. Wzorcowa Instrukcja rozliczania podatku od towarów i usług w 2017 r. usług budowlanych

 

IV. PROMOCJE WYDAWNICZE

 

V. SATYRYCZNY KOMENTARZ TYGODNIA

 

Kontakt z Redakcją

W przypadku Państwa zainteresowania usługami doradztwa
podatkowego
uprzejmie prosimy o kontakt z Panem Mariuszem
Uniskiem
– Dyrektorem Generalnym ds. Doradztwa Podatkowego (tel. 22 517 30
94
, mariusz.unisk@isp-modzelewski.pl).
W przypadku Państwa zainteresowania usługami w zakresie obsługi
postępowań
uprzejmie prosimy o kontakt z Panem Jackiem
Aninowskim
– Dyrektorem Generalnym ds. Obsługi Postępowań (tel. 22 517 30 60,
jacek.aninowski@isp-modzelewski.pl).

 

Pejzaż na 20 lutego 2017 r.

 

 

 

Komentarz nieuczesany: dlaczego bez sejmowej komisji śledczej nie naprawimy polskiego VAT-u?

Zgodnie z politycznymi zapowiedziami Sejm miał powołać komisję śledczą w sprawie
wyłudzeń VAT-u jeszcze w pierwszej połowie zeszłego roku. Potem sprawa ucichła: resort finansów i jego poprzedni
szef zaczęli opowiadać o skutecznym „uszczelnieniu” tego podatku, a przede wszystkim powtarzano bzdury o wyjątkowym
przyroście dochodów z tego podatku. Miało być dobrze, choć w 2016 r. nie usunięto przecież żadnej istotnej luki w
tym podatku. Pod koniec roku z hukiem pękła propagandowa bańka: dochody w 2016 r. były na tym samym (niskim)
poziomie co za czasów liberałów. Wzrosły za to zwroty i wielkość bezpośrednio utraconych dochodów.
Aby wyrwać
ten podatek z rąk dyletantów (?), którzy przez rok skutecznie bronili swoich wpływów, trzeba oficjalnie wyjaśnić
sposób, w jaki rządzono nim przynajmniej od wejścia w życie obecnej ustawy, czyli od dnia 1 maja 2004 r., a na pewno
od 2009 roku, gdy zaczęły spadać dochody; od tego roku gwałtownie rośnie kwota bezpowrotnie utraconych dochodów,
czyli różnica między realnym, ekonomicznie zasadnym ich poziomem a wysokością rzeczywistą. Przypomnę tylko, że
dochody w tym podatku są różnicą między wpływami (to co wpłacają podatnicy) a zwrotami, które wciąż rosną: w zeszłym
roku przekroczyły już 90 mld zł, a w budżecie zostało około 125 mld zł czyli tyle samo co w złym 2015 r. Czasowy,
zresztą pozorny przyrost bieżących dochodów osiągnięto w 2016 r. poprzez blokadę zwrotów do listopada tego roku.
Jednak w ciągu ostatniego miesiąca zeszłego roku zwrócono kilkanaście miliardów złotych, a w budżecie zostało tylko
5 mld zł., co było wydarzeniem bez precedensu w historii tego podatku.
O sposobie rządzenia tym podatkiem
wiele już wiemy, choć są również pewne niewiadome. Przykładowo: aby załatwić sobie niepłacenie tego podatku pod
nazwą tzw. odwróconego VAT-u przećwiczono w latach 2011-2016 następujący scenariusz:

 1. w mediach ukazywały się (zupełnie przypadkiem) serie alarmujących artykułów, że w obrocie określonymi towarami
  (np. stalą) pojawia się (jakoby) faktycznie nieopodatkowana sprzedaż,
 2. potem wypowiadali się „eksperci” zajmujący się na co dzień optymalizacją podatkową, potwierdzający potrzebę
  wyeliminowania tych praktyk, które jakoby zagrażają „uczciwym podatnikom”, czyli konieczność „uszczelnienia VAT”
  w ściśle określony sposób, czyli poprzez tzw. odwrócony VAT (nie inny),
 3. nie wiadomo skąd pojawił się projekt ustawy, który wprowadzał na te towary tzw. odwrócony VAT, w którym nikt
  niczego nie płaci, bo:
  • sprzedawca tych towarów jest faktycznie nieopodatkowany (brak podatku należnego) i otrzymuje zwrot podatku
   naliczonego,
  • kupujący (formalny podatnik) też nic nie płaci, bo jego podatek należny równa się podatkowi naliczonemu.
 4. resort finansów posłusznie wysyła ten projekt do Sejmu, który to uchwala: głosują za tym wszyscy: rządzący i
  opozycja.

Być może tak załatwiono brak opodatkowania na złom, stal, metale kolorowe i elektronikę.
W 2016 roku, czyli za czasów nowego rządu, wprowadzono ten przywilej na kolejne wyroby elektroniczne; w prawie
wszystkich mediach pojawiły się teksty i wywiady z osobą lobbującą za wprowadzeniem tych przepisów. I udało się: od
dnia 1 stycznia 2017 r. kolejne towary z tej grupy nie są już opodatkowane.
Wiadomo jednak, że czym więcej
towarów objętych odwróconym VAT-em, tym większe muszą być zwroty i muszą obniżyć się dochody budżetowe.
Komisja
śledcza musi wyjaśnić, kto załatwił sobie przepisy legalizujące unikanie opodatkowania, ile to kosztowało oraz kto
blokował wprowadzenie zmian w przepisach, które miały na celu eliminację tych luk. Przede wszystkim komu
zawdzięczamy wyrzucenie do kosza programu wyborczego PiS, który zakładał usunięcie wszystkich patologii
legislacyjnych tego podatku, a przede wszystkim:

 • usunięcie tzw. odwróconego VAT-u; sprzedawcy stali, metali kolorowych, złomu, elektroniki i odpadów muszą
  przecież – tak jak wszyscy – zacząć płacić VAT,
 • wprowadzenie płatności granicznej podatku z tytułu wewnętrznego nabycia towarów na wszystkie towary „wrażliwe”
  (nie tylko paliwa),
 • tzw. podzielonej płatności z tytułu zakupu towarów i usług.

Patologia VAT-u tkwi w systemie politycznym, który ją chroni. Pora z tym skończyć. Na
koniec pewna refleksja: niedawno w jednej z opozycyjnych stacji radiowych wypowiadał się były minister finansów
Jacek Rostowski. Na bardzo przyjaźnie zadane pytanie co zrobił w czasie swoich rządów by ograniczyć wyłudzenia
VAT-u, które wtedy osiągnęły obecny poziom, ów liberalny polityk stwierdził, że to on wprowadził „karuzelę obejścia
prawa” oraz „jednolity plik kontrolny”. Zawsze podejrzewałem, że wiedza tego polityka o podatkach jest dość skromna,
ale widać, że nie ma on również wiedzy o faktach, bo:

 • klauzuli obejścia prawa, której przecież nie stosuje się do VAT-u, została wprowadzona 15 lipca 2016 r.,
 • tzw. jednolity plik kontrolny, który jest tylko kolejnym sprawozdaniem składanym przez podatników nie będącym
  dotychczas przedmiotem jakichkolwiek badań ze strony organów skarbowych wprowadzono z dniem 1 lipca 2016 r.

Chyba w tym czasie polityk ten nie tylko nie był ministrem finansów, ale nawet nie był
parlamentarzystą. Oczywiście przyjaźnie nastawiona dziennikarka (pozdrowienia dla TOK FM) nawet nie skomentowała
tych nieprawdziwych informacji (też nie wiedziała o czym jest mowa). Taka jest wiedza na temat VAT-u „najlepszego”
(wśród liberałów) ministra finansów. Niezależnie od tego jaki mamy stosunek do obecnej władzy, chyba byłoby dobrze,
aby już ten polityk nie wrócił na ulicę Świętokrzyską 12.

Witold Modzelewski
Uniwersytet
Warszawski

Instytut Studiów Podatkowych
VAT 2017

 

Skontaktuj się z naszą redakcją