Serwis Doradztwa Podatkowego

Serwis Doradztwa Podatkowego – nr 394 – 6 marca 2017 r.

 

 

 

POSTĘPOWANIA KONTROLNE, PODATKOWE I SĄDOWO-ADMINISTRACYJNE:
CENTRUM OBSŁUGI ISP.
Instytut Studiów Podatkowych, będący spółką
doradztwa podatkowego, od 19 lat skutecznie reprezentuje podatników w sporach z organami podatkowymi.
Nasz Zespół doświadczonych specjalistów reprezentuje podatników przed organami podatkowymi i organami
kontroli skarbowej na każdym stadium postępowań kontrolno – podatkowych a także w postępowaniach sądowo
– administracyjnych.

Czytaj
więcej >>

 

AKTUALNOŚCI PODATKOWE

 • Montaż okien lub drzwi przez producenta a odwrotne obciążenie – czytaj więcej
  tekst nr 1
 • Czy wykonując usługi budowlane od stycznia 2017 r. w ramach procedury
  „odwrotnego obciążenia” jestem zobowiązany przejść z rozliczeń kwartalnych na miesięczne? –  czytaj więcej
  tekst nr 6
 • Resortowa koncepcja „split payment” rodzi pytanie, czy rządzący wiedzą
  co się dzieje na ulicy Świętokrzyskiej 12? – czytaj więcej
  tekst nr 7

 • Sposoby wszczęcia kontroli celno – skarbowej od dnia 1 marca 2017 r. –
  czytaj więcej tekst
  nr 16
 • Interpretacje indywidualne prawa podatkowego – zmiany od dnia 1 marca
  2017 r. – czytaj
  więcej tekst nr 17
 • Projektowane rozwiązania nowej ustawy o wymianie informacji podatkowych
  z innymi państwami – czytaj
  więcej tekst nr 18

 

Spis treści:

Komentarz nieuczesany: powszechne fałszowanie faktur jest dziś najważniejszym „sukcesem” dziesięcioleci harmonizacji VAT-u

PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG

1. Montaż okien lub drzwi przez producenta a odwrotne obciążenie – Marcin Szymocha
2. Czy pobieranie od klientów opłat windykacyjnych stanowi czynność podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?dr Joanna Kiszka
3. Jaki kurs zastosować do przeliczenia wartości wyrażonych na fakturach w walucie obcych z tytułu eksportu towarów? – Barbara Głowacka
4. Czy naprawa przyłączy kanalizacyjnych i wodnych stanowi usługi związane z nieruchomościami? – Wojciech Safian
5. Kiedy powstaje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego w przypadku importu usług? – Barbara Głowacka
6. Czy wykonując usługi budowlane od stycznia 2017 r. w ramach procedury „odwrotnego obciążenia” podatnik obowiązany przejść z rozliczeń kwartalnych na miesięczne? – Marcin Szymocha
7. Resortowa koncepcja „split payment” rodzi pytanie, czy rządzący wiedzą co się dzieje na ulicy Świętokrzyskiej 12? – Witold Modzelewski
8. Czy podwykonawca usług budowlanych realizujący wyłącznie sprzedaż na zasadzie „odwrotnego obciążenia” uzyska zwrot podatku w terminie 60 dni? – Marcin Szymocha
9. Formalne warunki stosowania stawki 0% przy wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów wedle stanowiska TSUE w sprawie C-21/16 – dr Joanna Kiszka

PODATKI DOCHODOWE

10. Jak dokumentować nabycie usług niematerialnych? – Andrzej Łukiańczuk
11. Zwrot dopłat wniesionych przez byłego udziałowca na gruncie podatku dochodowego – Maciej Jendraszczyk
12. Czy sfinansowanie zakwaterowania pracownika niebędącego w podróży służbowej zawsze rodzi dla niego przychód podatkowy? – Małgorzata Słomka
13. Czy dofinansowanie szkolenia kontrahenta stanowi koszt uzyskania przychodu? – Andrzej Łukiańczuk
14. Sprzedaż lokalu mieszkalnego – skutki w zakresie podatku dochodowego – Aleksandra Garbarczyk
15. Wysokość odliczenia w ramach ulgi prorodzinnej wymaga porozumienia między rodzicami dziecka – Maciej Jendraszczyk

POZOSTAŁE ZAGADNIENIA

16. Sposoby wszczęcia kontroli celno – skarbowej od dnia 1 marca 2017 r. – Wojciech Safian
17. Interpretacje indywidualne prawa podatkowego – zmiany od dnia 1 marca 2017 r. – Mikołaj Stelmach
18. Projektowane rozwiązania nowej ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami – dr Joanna Kiszka

O WSPÓŁCZESNOŚCI, HISTORII I DNIACH PRZYSZŁYCH
(Dział publicystyczny)

19. Szkice polsko-rosyjskie: bolszewicki „dekret o pokoju” dał początek współczesności

II. AUDYT PODATKOWY

 

III. INSTRUKCJE PODATKOWE

 1. Wzorcowe Instrukcje dotyczące fakturowania dla potrzeb podatku od towarów i usług oraz sporządzania deklaracji VAT
 2. Wzorcowa Instrukcja rozliczania podatku od towarów i usług w 2017 r. usług budowlanych

 

IV. PROMOCJE WYDAWNICZE

 

V. SATYRYCZNY KOMENTARZ TYGODNIA

 

Kontakt z Redakcją

 

W przypadku Państwa zainteresowania usługami doradztwa
podatkowego
uprzejmie prosimy o kontakt z Panem Mariuszem
Uniskiem
– Dyrektorem Generalnym ds. Doradztwa Podatkowego (tel. 22 517 30
94
, mariusz.unisk@isp-modzelewski.pl).
W przypadku Państwa zainteresowania usługami w zakresie obsługi
postępowań
uprzejmie prosimy o kontakt z Panem Jackiem
Aninowskim
– Dyrektorem Generalnym ds. Obsługi Postępowań (tel. 22 517 30 60,
jacek.aninowski@isp-modzelewski.pl).

 

 

Pejzaż na 6 marca 2017 r.

 

 

 

Komentarz nieuczesany: powszechne fałszowanie faktur jest dziś najważniejszym „sukcesem” dziesięcioleci harmonizacji VAT-u.

Zapewne wszyscy podatnicy podatku od towarów i usług uznają, że dzień 1 marca 2017
r. jest najważniejszą datą w historii tego podatku. Wejście w życie trzech nowych przestępstw:

 • podrabiania i przerabiania faktur w celu użycia jako autentyczną,
 • potwierdzenie nieprawdy na wystawianej fakturze w celu życia jako autentyczną,
 • użycie faktur sfałszowanych (podrobionych, przerobionych lub potwierdzających
  nieprawdę) w okolicznościach faktycznych mogących mieć znaczenie dla określenia należności publicznej lub jej
  zwrotu (czyli zaewidencjonowanie dla potrzeb podatkowych),

zmienia świat każdego podatnika i jego hierarchię istotności. W jaki sposób?
Odpowiedź jest złożona i wielowątkowa.

Po pierwsze, każdy podatnik musi od początku marca objąć szczególnych nadzorem
wystawianie faktur, aby nie popełniać czynu zabronionego w toku tych czynności. Faktura wystawiona pod wpływem błędu
na wadliwy podmiot niczym zewnętrznie nie różni się od faktury podrobionej, a błędy w treści faktury co do
przedmiotu czynności lub podstawy opodatkowania nie różnią się zewnętrznie od potwierdzenia nieprawdy. Istotą jest
tu tylko wina: ten, kto wystawia te faktury z winy umyślnej jako przestępstwo kierunkowe (czyli wie, że fałszuje
dokument i chce go sfałszować), popełnia przestępstwo. Ten, kto się myli, działając z winy nieumyślnej, nie jest
przestępcą. Sporny jest problem, czy przestępstwa te można popełnić w zamiarze ewentualnym (nie chcąc ale godząc się
na popełnienie): nawet jeżeli przyjąć, że tak, to tym bardziej nadzór nad wystawianiem faktur staje się
najistotniejszym problemem praktycznym wszystkich podatników, którzy powinni powstrzymać się od różnego rodzaju
eksperymentów optymalizacyjnych podsuwanych przez biznes podatkowy.

Po drugie, użycie faktur sfałszowanych w okolicznościach faktycznych mogących mieć
znaczenie dla określenia należności publicznych lub ich zwrotu, czyli ich zaewidencjonowanie dla potrzeb rozliczeń
podatkowych, wymaga wprowadzenia szczególnych środków nadzoru nad prowadzeniem ksiąg podatkowych i składaniem
deklaracji podatkowych. Tu przestępstwo może być popełnione zarówno w zamiarze bezpośrednim jak i ewentualnym.
Jeżeli prawdą jest, że około 20% (licząc wartościowo) wszystkich faktur stanowią faktury sfałszowane lub
„optymalizacyjne”, czyli, mówiąc po ludzku, podrobione dla potrzeb „optymalizacji VAT-u”, to każdy, nawet
najuczciwszy podatnik, może z winy nieumyślnej zaksięgować ten dokument. Jest co prawda ofiarą przestępstwa, ale
rozróżnienie między nieumyślnym a umyślnym (w zamiarze ewentualnym) użyciem dokumentu w księgach podatkowych, jest
dość trudne. Dowodzi tego wieloletnia praktyka stosowania wspólnotowej zasady zachowania prawa do odliczenia w
przypadku użycia faktury sfałszowanej, gdy nabywca (usługobiorca) „nie wiedział lub przy dołożeniu należnej
staranności nie mógł wiedzieć”, że używa takiej faktury. Jak często daje się wiarę podatnikom? Bardzo rzadko.
Oznacza to, że weryfikacja i dekretacja faktur przed ich „podatkowym” użyciem staje się kluczowym elementem nadzoru
nad rozliczeniami podatkowymi, a podatnicy muszą dla własnego dobra zrezygnować z możliwości, którą dawał dotychczas
wspólnotowy VAT: większość „wehikułów optymalizacyjnych”, gdzie tworzy się podmioty, które zza granicy (zamiast w
kraju) świadczą usługi, czy też dostarczają nam towary bez VAT-u, wystawiają faktury, którym można postawić zarzut
sfałszowania, a nabywcę można oskarżyć o ich przestępcze używanie.

Po trzecie wreszcie, podatnicy kierując się instynktem samozachowawczym zrezygnują z
większości „agresywnych struktur podatkowych” i innych usług, które rodzą ryzyko wystawienia lub użycia
sfałszowanych faktur. Dlatego wypasiony od lat na harmonizacji VAT-u „międzynarodowy” i oczywiście „renomowany”
biznes podatkowy ma dziś pełne spodnie, bo od 1 marca 2017 r. każdy, kto wystawia lub używa faktury na podstawie ich
pomysłów może trafić do więzienia. Każdy wie co robi, a ten, kto przekonał podatników, że we „wspólnotowym wacie
wszystko przejdzie”, może nie mieć odwagi pokazać się na oczy swoim klientom. Przepisy karne nie mają mocy wstępnej,
ale od początku marca co dzień wystawia się i używa tysiące faktur: lepiej nie księgować tych, które rodzą
podejrzenia fałszerstwa.Witold Modzelewski
Profesor Uniwersytetu
Warszawskiego

Instytut Studiów Podatkowych

VAT 2017

 

Skontaktuj się z naszą redakcją