Serwis Doradztwa Podatkowego

Serwis Doradztwa Podatkowego – nr 395 – 13 marca 2017 r.

 

 

 

POSTĘPOWANIA KONTROLNE, PODATKOWE I SĄDOWO-ADMINISTRACYJNE:
CENTRUM OBSŁUGI ISP.
Instytut Studiów Podatkowych, będący spółką
doradztwa podatkowego, od 19 lat skutecznie reprezentuje podatników w sporach z organami podatkowymi.
Nasz Zespół doświadczonych specjalistów reprezentuje podatników przed organami podatkowymi i organami
kontroli skarbowej na każdym stadium postępowań kontrolno – podatkowych a także w postępowaniach sądowo
– administracyjnych.

Czytaj
więcej >>

 

AKTUALNOŚCI PODATKOWE

 • Czy sprzedaż prywatnej nieruchomości oddanej w dzierżawę podlega
  podatkowi od towarów i usług? – czytaj więcej
  tekst nr 1
 • Gmina ma prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur, które zostaną
  omyłkowo wystawione po dokonaniu „centralizacji” ze wskazaniem danych jednostek budżetowych –  czytaj więcej
  tekst nr 2
 • Czy do „faktur optymalizacyjnych” mogą mieć zastosowanie nowe przepisy
  Kodeksu karnego?  –
  czytaj więcej tekst nr 4

 • Zaniechanie poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych
  dochodów (przychodów) związanych z użytkowaniem lokalu mieszkalnego – czytaj więcej
  tekst nr 8
 • Czy wykonując opinie dla sądów i innych organów państwa biegły sądowy
  może skorzystać z 50% kosztów uzyskania przychodów?  – czytaj więcej
  tekst nr 10
 • Pozyskiwanie billingów i innych danych wrażliwych od operatorów
  telekomunikacyjnych – czytaj więcej
  tekst nr 19

 

 

Spis treści:

Komentarz nieuczesany: czy minister finansów wie, co podatnicy sądzą o JPK-VAT?

PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG

1. Czy sprzedaż prywatnej nieruchomości oddanej w dzierżawę podlega podatkowi od towarów i usług? – dr Joanna Kiszka
2. Gmina ma prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur, które zostaną omyłkowo wystawione po dokonaniu „centralizacji” ze wskazaniem danych jednostek budżetowych – Aleksandra Garbarczyk
3. Czy usługi świadczone przez dom pomocy społecznej (powiatową  jednostkę budżetową) podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług ? – Barbara Głowacka
4. Czy do „faktur optymalizacyjnych” mogą mieć zastosowanie nowe przepisy Kodeksu karnego? – Witold Modzelewski
5. Czy świadczenie usług ochrony nieruchomości podlega opodatkowaniu w miejscu jej położenia? – Wojciech Safian
6. Czy Powiatowy Urząd Pracy podlega centralizacji rozliczeń VAT w ramach powiatu? –  Aleksandra Garbarczyk

PODATKI DOCHODOWE

7. Czy w koszty składek pracowniczych za przynależność do organizacji zrzeszającej inżynierów jest kosztem uzyskania przychodu dla pracodawcy? – Andrzej Łukiańczuk
8. Zaniechanie poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów) związanych z użytkowaniem lokalu mieszkalnego – Malwina Sik
9. Wynagrodzenie członka zarządu – kontrakt menadżerski – Małgorzata Słomka
10. Czy wykonując opinie dla sądów i innych organów państwa biegły sądowy może skorzystać z 50% kosztów uzyskania przychodów? – Barbara Głowacka
11. Zwolnienie dla wygranych w konkursie – Małgorzata Słomka
12. Czy wydatki na organizację pielgrzymki pracowników są kosztem uzyskania przychodu? – Andrzej Łukiańczuk
13. Zamknięcie roku podatkowego i rozliczanie kosztów w podatku dochodowym od osób prawnych w przypadku łączenia spółek kapitałowych – dr Joanna Kiszka
14. Przychód z działalności wykonywanej osobiście a kara umowna – Malwina Sik
15. Kiedy umowa najmu samochodu jest  umową leasingu operacyjnego w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych? – Barbara Głowacka
16. Dzień poniesienia pośrednich kosztów uzyskania przychodów na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych – Mikołaj Stelmach
17. Opłata ostrożnościowa za IV kwartał w banku a koszt uzyskania przychodu – Maciej Jendraszczyk
18. Bierne rozliczenia międzyokresowe a koszty uzyskania przychodów  – Mikołaj Stelmach

POZOSTAŁE ZAGADNIENIA

19. Pozyskiwanie billingów i innych danych wrażliwych od operatorów telekomunikacyjnych – Wojciech Safian

O WSPÓŁCZESNOŚCI, HISTORII I DNIACH PRZYSZŁYCH
(Dział publicystyczny)

20. Szkice polsko-rosyjskie: jak nazwać bolszewickie rządy po październikowym przewrocie?

II. AUDYT PODATKOWY

 

III. INSTRUKCJE PODATKOWE

 1. Wzorcowe Instrukcje dotyczące fakturowania dla potrzeb podatku od towarów i usług oraz sporządzania deklaracji VAT
 2. Wzorcowa Instrukcja rozliczania podatku od towarów i usług w 2017 r. usług budowlanych

 

IV. PROMOCJE WYDAWNICZE

 

V. SATYRYCZNY KOMENTARZ TYGODNIA

 

Kontakt z Redakcją

W przypadku Państwa zainteresowania usługami doradztwa
podatkowego
uprzejmie prosimy o kontakt z Panem Mariuszem
Uniskiem
– Dyrektorem Generalnym ds. Doradztwa Podatkowego (tel. 22 517 30
94
, mariusz.unisk@isp-modzelewski.pl).
W przypadku Państwa zainteresowania usługami w zakresie obsługi
postępowań
uprzejmie prosimy o kontakt z Panem Jackiem
Aninowskim
– Dyrektorem Generalnym ds. Obsługi Postępowań (tel. 22 517 30 60,
jacek.aninowski@isp-modzelewski.pl).

 

Pejzaż na 13 marca 2017 r.

 

 

Komentarz nieuczesany: czy minister finansów wie, co podatnicy sądzą o JPK-VAT?

Mali i średni podatnicy VAT złożyli w lutym br. pierwsze elektroniczne informacje o
ich ewidencjach prowadzonych dla potrzeb tego podatku. Nikt nie zna i nie rozumie sensu tych wysiłków: wiadomo jedno
– trzeba dać zarobek firmom, które sprzedają „niezbędne” oprogramowanie, bo przecież inaczej nie da się tego zrobić.
Chce na tym również na siłę zarobić „międzynarodowy” i oczywiście „renomowany” biznes podatkowy, który dał się
trochę wymydlić informatykom, bo oni tu zagarnęli całą pulę, mimo że sam pomysł obciążania podatników obowiązkiem
przekazywania informacji o całości prowadzonej ewidencji wywodzi się z biznesu podatkowego. Księgowi śmieją się z
żałosnych prób zaistnienia ofertowego tychże firm, które w gazetach, chyba za ciężkie pieniądze, oferują usługę
badania zgodności owej informacji z… deklaracją podatkową VAT-7; być może międzynarodowi eksperci tych firm nie
wiedzą, że ewidencję dla potrzeb tego podatku prowadzi się tylko po to, aby złożyć prawidłowo tę deklarację (VAT-7
albo VAT-7k, ewentualnie VAT-14) – po nic więcej. Nie ma obowiązku ewidencjonowania zdarzeń i dokumentów, które nie
są podstawą sporządzania tych deklaracji, ale to jest (dla niektórych) wiedza tajemna. Ewidencja jest jedynym
źródłem sporządzania deklaracji i jest z nią z zasady zgodna.

Najważniejsze jest jednak pytanie, po co – poza korzyścią dla tych, którzy mają na
tym zarobić – nałożono ten obowiązek na podatników? Według oficjalnych enuncjacji i odpowiedzi (jestem w posiadaniu
takiego dokumentu podpisanego nawet przez wiceministra finansów), informacje te mają służyć stworzeniu jakichś
„instrumentów informatycznych”, które mają służyć „uszczelnieniu VAT-u”. Może autorzy tych odpowiedzi na Boga
jedynego wiedzą, jak przy pomocy elektronicznego przekazywania ewidencji do jakiejś „spółki celowej” można
„uszczelnić” jakikolwiek podatek? Albo ktoś bredzi albo kpi z obywateli z tradycyjną dla liberałów pogardą dla
„głupszych”, którzy nie wiedzą jak jest na „Zachodzie”. Na czym ma polegać owo „uszczelnienie”? Postaram się
wyjaśnić to, co dla każdego księgowego jest oczywiste, ale może dzięki temu zakończy się ogłupianie („bałwanienie”)
opinii publicznej i podatników. W ewidencji prowadzonej dla potrzeb tego podatku księgowane są tylko „bieżące”
faktury (nawet nie wszystkie): nikt nie prowadzi rejestrów np. faktur:

 • wystawianych w związku ze zwrotem paragonów fiskalnych,
 • duplikatów faktur i faktur korygujących.

Nabywcy, którzy otrzymają powyższe faktury, z reguły wprowadzają je do rejestrów
zakupu – ale nie zawsze. Oznacza to, że aby przeprowadzić najprostszą kontrolę krzyżową, trzeba sięgnąć u dostawcy
(usługodawcy) do jego dokumentów źródłowych (a nie rejestrów!), czyli już na pierwszej, dość banalnej rafie
roztrzaskał się cały pomysł. Po drugie, obowiązki ewidencyjne podatników wynikają z ustawy (art. 109 ust. 3 ustawy o
VAT) i żadna „struktura logiczna” opublikowana na stronie resortu nie może ich zmienić ani rozszerzyć. Ale nie to
jest najważniejsze. Porównywanie zapisów w ewidencji nigdy niczego nie „uszczelni”, a nawet nie daje możliwości
wykrycia fikcyjnych faktur lub pozornych transakcji. Dlaczego? Odpowiedź jest prosta: „podmiot optymalizacyjny” (nie
jest to przecież „podatnik”) wystawia faktury, na podstawie których np. wyłudzane są zwroty VAT-u „rzetelnie”
ewidencjonując te dokumenty, a ich odbiorca robi to samo. W tym samym rejestrze zaewidencjonowane są obok siebie
faktury jak najbardziej fikcyjne i rzetelne i porównując ewidencję nie można wyciągnąć żadnych racjonalnych
wniosków. Wystawca sfałszowanych faktur najczęściej zawiera „transakcję” z zagranicznym „kontrahentem”, który
następnie refakturuje nieistniejący towar lub usługę do Polski. Czym różnicą się w ewidencji te szwindle od
rzeczywistych transakcji? Niczym. Oszukany podatnik, który dał się wkręcić w tego rodzaju machinacje, też nie
odróżnia faktur podrobionych od rzetelnych, bo jak ma to robić? Mam pytanie do autorów owego JPK-VAT: może oni
powiedzą nam w jaki sposób będą wykrywać sfałszowane faktury? Może trzeba wprowadzić ustawowy obowiązek, aby
wystawca stawiał w rogu małą literkę F (od słowa fałsz)?
Dość żartów. Autorom pomysłu, aby poprzez przesyłanie
ewidencji podatkowych do jakiejś „spółki celowej” doprowadzić do „uszczelnienia VAT-u”, przekażmy, wraz z
pozdrowieniami, nieco wiedzy o tym podatku:

 1. absolutna większość wystawianych i ewidencjonowanych faktur jest zgodna z prawem i
  rzeczywistością i nie trzeba ani ich analizować ani tym bardziej zaśmiecać nimi informacji,
 2. sfałszowane lub nierzetelne faktury zaewidencjonowane w rejestrach niczym nie różnią
  się od rzetelnych,
 3. biznes optymalizacyjny, który wdraża metody unikania tego podatku i wyłudzania
  zwrotów, dba, aby wszystkie faktury związane z tym operacjami były „rzetelnie” zaewidencjonowane,
 4. zwrotów podatku dokonuje się nie na podstawie konkretnych faktur, lecz deklaracji,
  które mogą być sporządzane zarówno na podstawie rzetelnych jak i sfałszowanych faktur,
 5. „podmioty optymalizacyjne”, które zajmują się wystawianiem faktur lub używaniem
  sfałszowanych faktur w ewidencji podatkowej niczym nie różnią się od uczciwych podatników, a gdy władza przy
  pomocy działań kontrolnych czy operacyjnych połapie się, że był to słup, ludzie, którzy zorganizowali ten
  proceder, będą już nieuchwytni, wytransferują wyłudzone zwroty i nawet nie będzie komu postawić zarzutów
  karnych, że o odzyskaniu pieniędzy nie wspomnę. Tak samo działa dotychczasowa kontrola skarbowa – duże
  „przypisy”, minimalne efekty fiskalne.

Aby zapobiec wyłudzeniom tego podatku, trzeba zacząć od początku a nie od końca:
ktoś przecież tworzy nowe podmioty optymalizacyjne, rejestruje je, musi znaleźć podstawionych „szefów”, zorganizować
wystawianie sfałszowanych faktur. Dzieje się to tylko na kilku rynkach, ludzie ci w poczuciu całkowitej bezkarności
spotykają się oficjalnie, prowadzą korespondencję. A tu władza jest całkowicie nieobecna: pojawia się wtedy, gdy po
dwóch latach zacznie podejrzewać analizując donosy, że może coś tam się nie zgadza. Najzabawniejsze jest to, że
ludzie organizujący ten „biznes” są znani, zakładają kolejne firmy i nikt im w tym nie przeszkadza. Gdyby władza
dużo wcześniej zakwestionowała ich działania, może ich pewność siebie byłaby nieco mniejsza. Ale obserwując ich
zachowania można by dowiedzieć się czegoś, o czym lepiej nie wiedzieć. Np. można pójść ścieżką, która prowadzi do
podmiotów, które dziś – przynajmniej w mediach – stoją w pierwszym szeregu… „ostrej walki z przestępczością
podatkową”.

Na koniec pewna informacja: kilka lat temu lobbyści wymyślili tezę, że likwidując
faktycznie opodatkowanie tym podatkiem i zwiększając zwroty (tzw. odwrotne obciążenie) jakoby uszczelnia się ten
podatek. Bzdury, ale z szerokim poparciem „eksperckim” co rok rozszerza się lista towarów i usług, które objęte są
tym przywilejem. W 2016 r. „uszczelniono” w ten sposób kolejne branże, co doprowadziło do tego, że dochody za ten
rok były tak samo kiepskie jak za czasów liberałów. Co na to medialni „eksperci” od tego podatku? Dlaczego, wbrew
ważnym twierdzeniom, „odwrotne obciążenie” nie zwiększyło dochodów budżetu? Pomyliliście się? Lepiej siedźcie cicho.

Witold Modzelewski
Profesor Uniwersytetu
Warszawskiego

Instytut Studiów Podatkowych

 

VAT 2017

 

Skontaktuj się z naszą redakcją