Serwis Doradztwa Podatkowego

Serwis Doradztwa Podatkowego – nr 396 – 20 marca 2017 r.

 

 

POSTĘPOWANIA KONTROLNE, PODATKOWE I SĄDOWO-ADMINISTRACYJNE:
CENTRUM OBSŁUGI ISP.
Instytut Studiów Podatkowych, będący spółką
doradztwa podatkowego, od 19 lat skutecznie reprezentuje podatników w sporach z organami podatkowymi.
Nasz Zespół doświadczonych specjalistów reprezentuje podatników przed organami podatkowymi i organami
kontroli skarbowej na każdym stadium postępowań kontrolno – podatkowych a także w postępowaniach sądowo
– administracyjnych.

Czytaj więcej >>

 

AKTUALNOŚCI PODATKOWE

 

 

Spis treści:

Komentarz nieuczesany: podatkami rządzi wciąż ten sam od lat układ biznesowo-urzędniczy, który żyje z ich słabości

 

PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG

1. Dostawa towarów zachodzi także bez ich przemieszczania – Wojciech Safian
2. Czy usługi biegłych sądowych korzystają ze zwolnienia w podatku od towarów i usług? – Barbara Głowacka
3. Wstęp do parku rozrywki objęty niższą, 8% stawką podatku – Aleksandra Garbarczyk
4. Czy Gminie przysługuje prawo obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia towarów i usług związanych z realizacją projektu polegającego na wymianie źródeł światła oświetlenia ulicznego na energooszczędne typu LED na terenie Gminy? – Barbara Głowacka
5. Anulowanie faktur w świetle nowych przestępstw fakturowych: czyli o katastrofie interpretacyjnej – Witold Modzelewski
6. Czy gmina ma prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur wystawionych na jej rzecz przez kancelarię prawną? – Mikołaj Stelmach
7. Sposób rozliczenia wystawionych przez sprzedawcę faktur korygujących in plus – Mikołaj Stelmach

PODATKI DOCHODOWE

8. Czy nabycie oprogramowania na własne potrzeby podlega podatkowi u źródła? – Andrzej Łukiańczuk
9. Wzór oświadczenia PIT-OP o przekazaniu 1% podatku – Aleksandra Garbarczyk
10. Nagroda z udziału w konkursie w związku z wykonywaną działalnością gospodarczą – Wojciech Safian
11. Koszty szkoleń menedżera jako koszt podatkowy – Małgorzata Słomka
12. Kiedy ewidencja przebiegu pojazdu warunkuje zaliczenie wydatków do kosztów uzyskania przychodu? – Barbara Głowacka
13. Zwrot kosztów podróży i zakwaterowania menedżerowi na kontrakcie menedżerskim – Małgorzata Słomka
14. Czy zwrot wydatków poniesionych przez pracowników na noclegi podczas wykonywania obowiązków służbowych stanowi u nich przychód ze stosunku pracy? – dr Joanna Kiszka
15. Co jest przychodem w sprzedaży usług turystycznych opodatkowanych wg marży? – Andrzej Łukiańczuk
16. Korekta przychodów i kosztów u podatników podatku dochodowego od osób prawnych, których rok podatkowy jest inny niż kalendarzowy – dr Joanna Kiszka

INNE PODATKI

17. Spółka cywilna nie jest podatnikiem podatku od nieruchomości – Maciej Jendraszczyk
18. Cesja praw z tytułu umowy zlecenia zakupu nieruchomości nie skutkuje opodatkowaniem w podatku od czynności cywilnoprawnych – Maciej Jendraszczyk

POZOSTAŁE ZAGADNIENIA

19. Zapłata podatku lub zaliczki na podatek przez spółkę komandytową w imieniu komandytariusza – Maciej Jendraszczyk

O WSPÓŁCZESNOŚCI, HISTORII I DNIACH PRZYSZŁYCH
(Dział publicystyczny)

20. Szkice polsko-rosyjskie: czy bolszewicki przewrót sprzed 100 lat należy do naszej historii?

II. AUDYT PODATKOWY

 

III. INSTRUKCJE PODATKOWE

 1. Wzorcowe Instrukcje dotyczące fakturowania dla potrzeb podatku od towarów i usług oraz sporządzania deklaracji VAT
 2. Wzorcowa Instrukcja rozliczania podatku od towarów i usług w 2017 r. usług budowlanych

 

IV. PROMOCJE WYDAWNICZE

 

V. SATYRYCZNY KOMENTARZ TYGODNIA

 

Kontakt z Redakcją

W przypadku Państwa zainteresowania usługami doradztwa
podatkowego
uprzejmie prosimy o kontakt z Panem Mariuszem
Uniskiem
– Dyrektorem Generalnym ds. Doradztwa Podatkowego (tel. 22 517 30
94
, mariusz.unisk@isp-modzelewski.pl).
W przypadku Państwa zainteresowania usługami w zakresie obsługi
postępowań
uprzejmie prosimy o kontakt z Panem Jackiem
Aninowskim
– Dyrektorem Generalnym ds. Obsługi Postępowań (tel. 22 517 30 60,
jacek.aninowski@isp-modzelewski.pl).

 

Pejzaż na 20 marca 2017 r.

 

 

 

 

Komentarz nieuczesany: podatkami rządzi wciąż ten sam od lat układ biznesowo-urzędniczy, który żyje z ich słabości

Unikatowy, nieznany w czasach pokoju kryzys systemu podatkowego w większości państw
UE jest faktem, któremu nie sposób zaprzeczyć lub przysłowiowo „zamieść go pod dywan”. Ma on charakter długotrwały:
w przypadku podatku od wartości dodanej trwa on od 2009 r. W akcyzie, gdzie ma nieco płytszy i bardziej złożony
charakter, trwa od 2010 r. Są to dwa najważniejsze i najszerzej (na nasze nieszczęście) zharmonizowane podatki, w
których kwota bezpowrotnie utraconych dochodów wynosi w krajach członkowskich średnio co rok (w zależności od
szacunków) od 16 do 26% (VAT) oraz od 12 do 21% (akcyza). Drugą cechą tego kryzysu jest empirycznie stwierdzona
niemoc naprawy tych podatków: cały czas trwają jakieś prace nad ich uszczelnieniem, przedstawiane są i wdrażane
kolejne genialne rozwiązania, które (jakoby) mają uzdrowić ich stan, lecz wszystko pozostaje po staremu. Kwota
utraconych dochodów (nie mylić z tzw. luką) nie zmniejsza się lecz nawet zwiększa – czym więcej europejscy politycy
mówią i robią dla „uszczelnienia” tych podatków, tym większe straty ponoszą budżety państw członkowskich, zwłaszcza
tych, które należą do „nowej Europy”. Stawiana jest od prawie dziesięciu lat teza, że zgoda na straty podatkowe w
tych państwach jest  prawdziwą polityczną ceną naszej integracji. Ów deal ma ponoć wyglądać tak:

 • państwa wschodniej i południowej Europy mają się nie przeszkadzać w unikaniu
  opodatkowania przez prawdziwe zachodnie firmy – w zamian rządy państw, w których mają siedziby te firmy, będą
  przychylnie patrzeć na ich „inwestycje” w tej „dzikiej” części świata i w razie czego rozepną na nimi
  dyplomatyczny parasol, czyli np. zaprotestują skutecznie przed „nękaniem kontrolami”.

Nie raz słyszałem wypowiedzi byłych urzędników skarbowych (wtedy rozwiązują się
języki), że nie mieli wstępu do niektórych „międzynarodowych” spółek, a zdarzały się przypadki wyrzucenia
kontrolerów, na co trzeba było przymknąć oko. Takie liberalne czasy. Na razie chyba nic tu się nie zmieniło, jeżeli
już, to na gorsze, bo sprawdza się czarna prognoza obecnej przebudowy aparatu skarbowego, jaką zafundował nam resort
finansów. Dezorganizacja, niekompetencja, brak większości przepisów wykonawczych. Czy aparat skarbowy, któremu
przetrącono kark, może zdobyć się na odważne działanie wobec świętych krów, które nie muszą przestrzegać naszego
prawa? Może to tylko złe początki czegoś, co wyjdzie nam na dobre. Może.

Teraz najistotniejsze jest to, aby dobra zmiana dotarła wreszcie (z ponad rocznym
opóźnieniem) do ministerstwa finansów, które wciąż jest „twierdzą III RP”. Tam w najlepsze realizuje się pomysły
liberałów, wyjątkowo szkodliwe dla systemu fiskalnego, które doprowadziły w latach 2009-2015 do największego w
historii spadku dochodów budżetowych. Lista tych wynalazków jest powszechnie znana:

 • obowiązek składania co miesiąc w formie elektronicznej informacji zawierającej
  ewidencję dla potrzeb VAT: wielki zarobek dla firm informatycznych, brak jakichkolwiek pozytywnych skutków
  fiskalnych,
 • zakaz nadużycia prawa w podatku od towarów i usług – przepis martwy, brak skutków
  fiskalnych,
 • wyłączenie kolejnych towarów i usług z opodatkowania (pod nazwą „odwróconego VAT-u”)
  – utracono kolejne kilka miliardów złotych, które trzeba zwrócić.

Pomysły te jak wiemy podsuwa „międzynarodowy” i „renomowany” biznes podatkowy,
zaliczający sam siebie do tzw. wielkiej czwórki. Robi to zresztą nie za darmo: tak, jak resort im płaci. Od lat
ekspertami tego resortu są osoby, które nie kryły swoich powiązań z tymi firmami (teraz już kryją), a w tych firmach
możemy spotkać wiele twarzy znanych poprzednio ze Świętokrzyskiej 12.

Wiemy jedno: tylko antyliberalny rząd ma szansę dokonać sanacji systemu podatkowego.
Przeszkodą jest jednak resort finansów, który jest przykładem tzw. głębokiego państwa, czyli ukrytych, wewnętrznych
sił, które są w stanie storpedować wynik wyborów. Tak dzieje się dziś w USA, a w Polsce od roku. Czas na gruntowne
zmiany na Świętokrzyskiej – podobnie jak w resorcie spraw zagranicznych.
Witold
Modzelewski

 

VAT 2017

         

Skontaktuj się z naszą redakcją