Serwis Doradztwa Podatkowego

Serwis Doradztwa Podatkowego – nr 397 – 27 marca 2017 r.

 

 

 

POSTĘPOWANIA KONTROLNE, PODATKOWE I SĄDOWO-ADMINISTRACYJNE:
CENTRUM OBSŁUGI ISP.
Instytut Studiów Podatkowych, będący spółką
doradztwa podatkowego, od 19 lat skutecznie reprezentuje podatników w sporach z organami podatkowymi.
Nasz Zespół doświadczonych specjalistów reprezentuje podatników przed organami podatkowymi i organami
kontroli skarbowej na każdym stadium postępowań kontrolno – podatkowych a także w postępowaniach sądowo
– administracyjnych.

Czytaj
więcej >>

 

AKTUALNOŚCI PODATKOWE

 

Spis treści:

Odpowiedź na „list otwarty” Pana Cezarego Kaźmierczaka

PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG

1. Czy wynajem koparki bez operatora podlega opodatkowaniu odwrotnym obciążeniem? – Wojciech Safian
2. Wystawienie faktury dla strony postępowania o rozgraniczenie nieruchomości z tytułu ustalonych kosztów tego postępowania – Malwina Sik
3. Wynajem samochodów pracownikom a odliczenie podatku od towarów i usług – dr Joanna Kiszka
4. Czy różnice kursowe powodują obowiązek korygowania faktur? – Mikołaj Stelmach
5. Czy obciążenie przez Gminę  stron postępowania o rozgraniczenie nieruchomości kosztami usług geodety powinno podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług? – Barbara Głowacka
6. Obowiązek korygowania faktury zaliczkowej w przypadku niedojścia do skutku transakcji opodatkowanej podatkiem od towarów i usług – Mikołaj Stelmach

PODATKI DOCHODOWE

7. Kiedy należy złożyć PIT-2 aby zastosować ulgę podatkową? – Andrzej Łukiańczuk
8. Opłaty za autostradę i parking w delegacji pracownika – Małgorzata Słomka
9. Czy koszty szkoleń poniesione przez pracodawcę zgodnie z przepisami Kodeksu pracy na podniesienie kwalifikacji zawodowych pracowników, stanowią przychód pracownika  ze stosunku pracy? – Barbara Głowacka
10. Samorządowy zakład budżetowy jest podatnikiem podatku dochodowego – Maciej Jendraszczyk
11. Zwrot kosztów wyżywienia w podróży służbowej – Małgorzata Słomka
12. Dobudowa balkonu podlega zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym – Malwina Sik
13. Kwalifikacja wydatków z tytułu bonusów oraz usług marketingowych na gruncie podatku dochodowego od osób prawnych – dr Joanna Kiszka
14. Kiedy dochód  z działalności gospodarczej podmiotu działającego na terenie specjalnej strefy  ekonomicznej  może być zwolniony z podatku dochodowego osób prawnych? – Barbara Głowacka
15. Czy nabycie waluty obcej w związku z realizacją umowy opcji rzeczywistych powoduje powstanie przychodu podatkowego? – Andrzej Łukiańczuk
16. „Exit Fee” a koszt uzyskania przychodu – Maciej Jendraszczyk
17. Odpisy od aktywów w spółce komandytowej powstałej z przekształcenia spółki kapitałowej a koszt uzyskania przychodu – dr Joanna Kiszka

POZOSTAŁE ZAGADNIENIA

18. Kiedy można złożyć korektę deklaracji w przypadku kontroli celno – skarbowej? – Wojciech Safian

O WSPÓŁCZESNOŚCI, HISTORII I DNIACH PRZYSZŁYCH
(Dział publicystyczny)

19. Szkice polsko-rosyjskie: postbolszewizm, czyli o europejskiej poprawności.

 

II. AUDYT PODATKOWY

 

III. INSTRUKCJE PODATKOWE

  1. Wzorcowe Instrukcje dotyczące fakturowania dla potrzeb podatku od towarów i usług oraz sporządzania deklaracji VAT
  2. Wzorcowa Instrukcja rozliczania podatku od towarów i usług w 2017 r. usług budowlanych

 

IV. PROMOCJE WYDAWNICZE

 

V. SATYRYCZNY KOMENTARZ TYGODNIA

 

Kontakt z Redakcją

W przypadku Państwa zainteresowania usługami doradztwa
podatkowego
uprzejmie prosimy o kontakt z Panem Mariuszem
Uniskiem
– Dyrektorem Generalnym ds. Doradztwa Podatkowego (tel. 22 517 30
94
, mariusz.unisk@isp-modzelewski.pl).
W przypadku Państwa zainteresowania usługami w zakresie obsługi
postępowań
uprzejmie prosimy o kontakt z Panem Jackiem
Aninowskim
– Dyrektorem Generalnym ds. Obsługi Postępowań (tel. 22 517 30 60,
jacek.aninowski@isp-modzelewski.pl).

 

 

Pejzaż na 27 marca 2017 r.

 

 

 

Skontaktuj się z naszą redakcją