Serwis Doradztwa Podatkowego

Serwis Doradztwa Podatkowego – nr 398 – 3 kwietnia 2017 r.

 

 

POSTĘPOWANIA KONTROLNE, PODATKOWE I SĄDOWO-ADMINISTRACYJNE:
CENTRUM OBSŁUGI ISP.
Instytut Studiów Podatkowych, będący spółką
doradztwa podatkowego, od 19 lat skutecznie reprezentuje podatników w sporach z organami podatkowymi.
Nasz Zespół doświadczonych specjalistów reprezentuje podatników przed organami podatkowymi i organami
kontroli skarbowej na każdym stadium postępowań kontrolno – podatkowych a także w postępowaniach sądowo
– administracyjnych.

Czytaj
więcej >>

 

AKTUALNOŚCI PODATKOWE

 • Czasowe używanie aut przeznaczonych do sprzedaży a prawo do pełnego odliczenia podatku od towarów i
  usług – wyrok WSA w Krakowie – czytaj więcej
  tekst nr 2
 • Czy można pomniejszyć zryczałtowany podatek dochodowy o 1% podatku? –  czytaj więcej
  tekst nr 4
 • Czy nieodpłatne przejęcie długów wspólników spółki jawnej przez tę
  spółkę stanowi przychód podlegający opodatkowaniu?  – czytaj więcej
  tekst nr 5

 • Jakim wymogom ma odpowiadać ewidencja  rachunkowa działalności na
  terenie specjalnej strefy ekonomicznej w przypadku dwóch odrębnych zezwoleń? – czytaj więcej
  tekst nr 9
 • Zapłacony w innym kraju podatek z tytułu nabycia spadku, a polski
  podatek od spadków i darowizn –  czytaj więcej
  tekst nr 12

 

 

Spis treści:

Komentarz nieuczesany: Frankowicze – nadzieja jeszcze nie umarła

PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG

1. Miejsce opodatkowania usług projektowych – Wojciech Safian
2. Czasowe używanie aut przeznaczonych do sprzedaży a prawo do pełnego odliczenia podatku od towarów i usług – Barbara Głowacka
3. Warunki sukcesji podatkowej a ulga na złe długi – dr Joanna Kiszka

PODATKI DOCHODOWE

4. Czy można pomniejszyć zryczałtowany podatek dochodowy o 1% podatku? – Andrzej Łukiańczuk
5. Czy nieodpłatne przejęcie długów wspólników spółki jawnej przez tę spółkę stanowi przychód podlegający opodatkowaniu? – dr Joanna Kiszka
6. Nieodpłatne świadczenia na gruncie podatku dochodowego od osób prawnych – Małgorzata Słomka
7. Kiedy dopuszczalne jest udzielenie pomocy regionalnej na nowe inwestycje wraz z pomocą na tworzenie nowych miejsc pracy? – Barbara Głowacka
8. Dodatkowe świadczenia dla zleceniobiorców – Małgorzata Słomka
9. Jakim wymogom ma odpowiadać ewidencja  rachunkowa działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej w przypadku dwóch odrębnych zezwoleń? – dr Joanna Kiszka
10. Kiedy wynagrodzenie pracownika stanowi koszt kwalifikowany na potrzeby stosowania ulgi B + R? – Wojciech Safian
11. Jak kwalifikować podatkowo wkład koproducenta do realizacji filmu? – Andrzej Łukiańczuk

INNE PODATKI

12. Zapłacony w innym kraju podatek z tytułu nabycia spadku, a polski podatek od spadków i darowizn – Maciej Jendraszczyk
13. Zamiana nieruchomości  a podatek od czynności cywilnoprawnych – Barbara Głowacka
14. Darowizna od przyrodniego brata również zwolniona od podatku od spadków i darowizn – Maciej Jendraszczyk

O WSPÓŁCZESNOŚCI, HISTORII I DNIACH PRZYSZŁYCH
(Dział publicystyczny)

15. Szkice polsko-rosyjskie: co z bolszewizmu przetrwało do dziś w „starej Europie”

 

II. AUDYT PODATKOWY

 

III. INSTRUKCJE PODATKOWE

 1. Wzorcowe Instrukcje dotyczące fakturowania dla potrzeb podatku od towarów i usług oraz sporządzania deklaracji VAT
 2. Wzorcowa Instrukcja rozliczania podatku od towarów i usług w 2017 r. usług budowlanych

 

IV. PROMOCJE WYDAWNICZE

 

V. SATYRYCZNY KOMENTARZ TYGODNIA

 

Kontakt z Redakcją

W przypadku Państwa zainteresowania usługami doradztwa
podatkowego
uprzejmie prosimy o kontakt z Panem Mariuszem
Uniskiem
– Dyrektorem Generalnym ds. Doradztwa Podatkowego (tel. 22 517 30
94
, mariusz.unisk@isp-modzelewski.pl).
W przypadku Państwa zainteresowania usługami w zakresie obsługi
postępowań
uprzejmie prosimy o kontakt z Panem Jackiem
Aninowskim
– Dyrektorem Generalnym ds. Obsługi Postępowań (tel. 22 517 30 60,
jacek.aninowski@isp-modzelewski.pl).

 

 

Pejzaż na 3 kwietnia 2017 r.

 

 

 

Komentarz nieuczesany: Frankowicze – nadzieja jeszcze nie umarła

Jak dotąd w sporze o kredyty frankowe banki są zwycięzcami, a lista przegranych jest
coraz dłuższa. Zaliczają się do nich:

 • kredytobiorcy, którzy jak dotąd nie uzyskali nic, mimo obietnic wyborczych, a przede
  wszystkim nie uchwalono ustawy, która choć trochę chroniłaby ich interesy, zwłaszcza „odwalutowujące” te
  kredyty,
 • Głowa Państwa: przecież obiecał on „przewalutowanie” tychże kredytów po kursie z
  dnia uchwalenia, co jak dotąd nie nastąpiło,
 • obóz Zjednoczonej Prawicy, w tym zwłaszcza  rządzący z jego rekomendacji minister
  finansów i prezes NBP, którzy odebrali nadzieje kredytobiorcom na zmianę ich losu,
 • wszystkie osoby wspierające interesy obywateli w ich sporze z bankami, którzy
  zmarnowali czas i siły na tworzenie kolejnych koncepcji rozwiązania tego problemu wyrzucanych niezmiennie do
  kosza pod wpływem lobby kilku banków.

Ostatnim pomysłem, w który zresztą chyba nikt nie wierzy, jest zmuszenie (?) banków
do „dobrowolnego odwalutowania” tych kredytów. Mamy naiwnie czekać, a one same zrobią to, na co nie chciały się
zgodzić, torpedując skutecznie wszystkie próby ustawowego rozwiązania tego problemu? Wolne żarty, ale chciałbym się
mylić.

Dzieją się jednak dziwne rzeczy. Niedawno na jednej z warszawskich uczelni
ekonomicznych przez przypadek spotkałem prezesa banku udzielającego te kredyty. Szanując skuteczność przeciwnika
pogratulowałem mu publicznie sukcesu storpedowania wszystkich dotychczasowych prób ustawowej ochrony interesu
obywateli. Jest czego, bo wielu naiwnym wydawało się, że zwycięscy dotrzymają zobowiązań wyborczych i nie będą
działać (podobnie jak liberałowie) w interesie kilku banków.

Jakie było moje zaskoczenie, gdy ów prezes będący adresatem moich jak najbardziej
uzasadnionych gratulacji, wręcz eksplodował atakiem pod moim adresem, użył wielu słów, które mógłbym uznać za co
najmniej niestosowne. Chyba nie tak zachowują się zwycięzcy. Przecież po przyjęciu do jednego z banków byłego szefa
KNF i degradacji wizerunku polityków, którzy kiedyś walczyli w interesie obywateli, my, przegrani, nie jesteśmy
nikim groźnym. Można by nas co najmniej ze współczuciem poklepać po plecach: „przyjmijcie swoją przegraną z
godnością”. A tu takie rzeczy i to w wydaniu osoby, którą znam od lat, człowieka kulturalnego i wykształconego,
któremu coś takiego nigdy się nie zdarzało.

Co się więc stało? Otóż jest nadzieja na całkowitą zmianę sytuacji. Pamiętamy w jaki
sposób banki przedstawiły (i przedstawiają) przyczyny nieszczęścia kredytobiorców (i źródła swoich korzyści),
których odebranie – ich zdaniem – doprowadzi je do natychmiastowego upadku). Otóż tę legendę budują na uwypukleniu
swojej… niekompetencji: ich zdaniem udzielając tychże kredytów informowały obywateli o ryzyku, które miałoby być
niewielkie, bo (jakoby) nie można było przewidzieć istotnego osłabienia kursu złotego w stosunku do franka
szwajcarskiego. To przekraczało ich wiedzę i umiejętności. Byli tym zaskoczeni jak przysłowiowe MPO nadejściem
nieprzewidywalnej co rok zimy. Jest to dość kompromitujący sposób uzasadniania swoich działań, ale jedyny możliwy,
bo lepiej wyjść na dyletanta niż na oszusta. Bo przyznanie się do braku znajomości problematyki kursowej, w tym do
braku umiejętności przewidywania zmian kursu złotego, byłyby jednocześnie pośrednio potwierdzeniem zarzutu
świadomego działania na szkodę kredytobiorców. Wiemy, że do banków udzielających te kredyty wkroczyła niedawno
policja i czegoś szuka. A jak znajdzie dowody, że banki dobrze wiedziały co się stanie z kursem franka, a mimo to
wprowadziły w błąd kredytobiorców?  

Może to jest źródło nerwów, których nie sposób opanować? Może. Frankowicze: nihl
desperadium: w państwie, w którym silniejsi nie są zdolni do kompromisu ze słabszymi, rządzić musi prokurator.

Witold Modzelewski
Profesor Uniwersytetu
Warszawskiego

Instytut Studiów Podatkowych

VAT od 1 marca 2017 r.

 

Skontaktuj się z naszą redakcją