Serwis Doradztwa Podatkowego

Serwis Doradztwa Podatkowego – nr 399 – 10 kwietnia 2017 r.

 

 

 

 

 

Konferencje ISP

 

POSTĘPOWANIA KONTROLNE, PODATKOWE I SĄDOWO-ADMINISTRACYJNE:
CENTRUM OBSŁUGI ISP.
Instytut Studiów Podatkowych, będący spółką
doradztwa podatkowego, od 19 lat skutecznie reprezentuje podatników w sporach z organami podatkowymi.
Nasz Zespół doświadczonych specjalistów reprezentuje podatników przed organami podatkowymi i organami
kontroli skarbowej na każdym stadium postępowań kontrolno – podatkowych a także w postępowaniach sądowo
– administracyjnych.

Czytaj
więcej >>

 

AKTUALNOŚCI PODATKOWE

 

 

Spis treści:

 

Komentarz nieuczesany: czy można obiektywnie ocenić sprawozdanie finansowe podmiotu, któremu się doradza, zwłaszcza w celu unikania opodatkowania?

 

PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG

1. Dostawa sprzętu (audiowizualnego) wraz z montażem a odwrotne obciążenie – Marcin Szymocha
2. Partner konsorcjum wystawia na rzecz lidera fakturę z odwrotnym obciążeniem – Maciej Jendraszczyk
3. Wykonanie przyłącza wodociągowego a odwrotne obciążenie – Marcin Szymocha

 

PODATKI DOCHODOWE

4. Kiedy powstaje obowiązek składania CIT-ST? – Andrzej Łukiańczuk
5. Kompensaty o wartości przekraczającej 15000 zł a koszty uzyskania przychodów – Wojciech Safian
6. Ulga rehabilitacyjna – zakres i warunki skorzystania – Małgorzata Słomka
7. Czy zwiększone koszty uzyskania przychodów przysługujące twórcom są naliczane także od premii? – dr Joanna Kiszka
8. Kiedy potrącić koszty bezpośrednio związane z przychodami? – Andrzej Łukiańczuk
9. Czy wykorzystywanie środków trwałych tymczasowo poza specjalną strefą ekonomiczną wpływa na uznanie wydatków za kwalifikowane – Barbara Głowacka
10. Czy wydatki na naprawy reklamacyjne stanowią koszty uzyskania przychodu? – Małgorzata Słomka
11. Pożyczka lub kredyt w zagranicznym bank (z Wielkiej Brytanii) a podatek u źródła – Marcin Szymocha
12. Składanie oświadczeń o posiadanej dokumentacji cen transferowych – Wojciech Safian
13. Dotacja a koszty uzyskania przychodów w podatku dochodowym od osób fizycznych – dr Joanna Kiszka

INNE PODATKI

14. Warunkowe zwolnienie od podatku od czynności cywilnoprawnych sprzedaży gospodarstwa rolnego – Maciej Jendraszczyk

O WSPÓŁCZESNOŚCI, HISTORII I DNIACH PRZYSZŁYCH
(Dział publicystyczny)

15. Szkice polsko – rosyjskie: po której stronie – zwycięzców czy zwyciężonych – byliśmy w 1918 roku?

II. AUDYT PODATKOWY

 

III. INSTRUKCJE PODATKOWE

  1. Wzorcowe Instrukcje dotyczące fakturowania dla potrzeb podatku od towarów i usług oraz sporządzania deklaracji VAT
  2. Wzorcowa Instrukcja rozliczania podatku od towarów i usług w 2017 r. usług budowlanych

 

IV. PROMOCJE WYDAWNICZE

 

V. SATYRYCZNY KOMENTARZ TYGODNIA

 

Kontakt z Redakcją

W przypadku Państwa zainteresowania usługami doradztwa
podatkowego
uprzejmie prosimy o kontakt z Panem Mariuszem
Uniskiem
– Dyrektorem Generalnym ds. Doradztwa Podatkowego (tel. 22 517 30
94
, mariusz.unisk@isp-modzelewski.pl).
W przypadku Państwa zainteresowania usługami w zakresie obsługi
postępowań
uprzejmie prosimy o kontakt z Panem Jackiem
Aninowskim
– Dyrektorem Generalnym ds. Obsługi Postępowań (tel. 22 517 30 60,
jacek.aninowski@isp-modzelewski.pl).

 

Pejzaż na 10 kwietnia 2017 r.

 

 

 

Komentarz nieuczesany: czy można obiektywnie ocenić sprawozdanie finansowe podmiotu, któremu się doradza, zwłaszcza w celu unikania opodatkowania?

Pytanie zadane w tytule niniejszego artykułu wiąże się z pracami nad nową ustawą o
biegłych rewidentach i firmach audytorskich, która musi wreszcie wprowadzić tu jakiś elementarny ład, bo obecny stan
prawny jest od lat skandalem. Liberałowie oraz lewica (oczywiście liberalna) w pełni aprobowali patologiczny układ,
w którym podmiot będący (jakoby) niezależnym audytorem badał i oceniał (jakoby) obiektywnie sprawozdanie finansowe
podmiotu, któremu jednocześnie doradzał, w dodatku zarabiając dużo więcej na tym doradztwie. Sytuacja ta jest wypisz
wymaluj przykładem sędziego, który wyrokuje w sprawie, w której jednocześnie był (i jest dalej) doradcą oskarżonego
lub strony w procesie cywilnym. W liberalnych standardach tego rodzaju stan rzeczy był normą, ale chyba już (miejmy
nadzieję na bardzo długo) pożegnaliśmy się z rządami liberałów. W prawie musi pojawić się wreszcie jasny,
bezwyjątkowy zakaz, że podmiot, który chce świadczyć usługi badania sprawozdania finansowego, nie może w jakikolwiek
sposób doradzać badanemu podmiotowi: ani w trakcie badania, ani w perspektywie poprzednich lat – co najmniej pięciu.
Również po wykonaniu tej usługi musi obowiązywać zakaz świadczenia usług doradczych na rzecz badanego podmiotu.
Długo: najlepiej też pięć lat. Dotyczy to zwłaszcza doradztwa podatkowego.

Zakaz musi być wyjątkowo restrykcyjny, bo tu dzieje się od lat wiele złego. Wiemy,
że ktoś podsuwał podatnikom „wynalazki optymalizacyjne”, których istotą był zbiór fikcyjnych lub pozornych
„transakcji” zawieranych tylko po to, aby uchylać się od opodatkowania lub wyłudzić zwroty. Czy robili to „doradcy
podatkowi”? Sądzę, że nie, bo jest to w Polsce zawód zaufania publicznego, który jest uregulowany ustawą
zobowiązującą jego członków do uczciwości, legalizmu i etycznego działania. Czy takimi ograniczeniami są objęte
podmioty uprawnione do badania sprawozdań finansowych, które świadczą usługi doradcze? Nie:  tu nie ma wielu
ustawowych ograniczeń obowiązujących zawody zaufania publicznego, takie jak adwokat, radca prawny czy doradca
podatkowy.

Przyjrzyjmy się bliżej istocie tych patologii. Tzw. nowoczesne i międzynarodowe
sposoby unikania opodatkowania zbudowane są na fikcji wielu skomplikowanych „transakcji”, kompletnie zbędnych z
ekonomicznego punktu widzenia. Ich jedynym uzasadnieniem jest obniżanie lub unikanie opodatkowania.  Z reguły
„transakcje” te mają pozorny (fikcyjny?) charakter lub podmiot będący ich wykonawcą albo adresatem istnieje tylko na
papierze. Wszystkie opiera się na typowo anglosaskim założeniu, że może jest to fikcja „ale niczego mi nie
udowodnicie”. Aby nic nie wyszło na jaw, świadczący te usługi jest objęty tajemnicą handlową. Jeżeli równocześnie
„niezależny” rewident stwierdzi badając sprawozdanie finansowe, że te fikcje są rzetelnym biznesem, to kto im
podskoczy? Tak właśnie działają „międzynarodowe” konglomeraty doradczo-audytorskie, które same skromnie nazywają się
„renomowanymi”.

Tego rodzaju działalność budzi również zasadnicze wątpliwości prawne: czy jeżeli
audytor wie, że pozostaje w konflikcie interesów, bo jego firma jako doradca wpływała w sposób istotny na badający
podmiot, a zwłaszcza proponując i wdrażając ryzykowne (z istoty) operacje podatkowe, to czy nie powinien natychmiast
odstąpić od badania, nie chcąc popełnić czynu zabronionego? A może powinien zawiadomić organy ścigania o podejrzeniu
popełnienia przestępstwa, bo przecież wie lub może podejrzewać, że optymalizacja podatkowa wiąże się z co najmniej
wątpliwymi transakcjami? Czy ktoś sporządził na ten temat ekspertyzę dla Sejmu? Przecież gdyby jakiś np. radca
prawny nie tylko reprezentował, ale również zajmował się sprawą gdy istnieje podejrzenie konfliktu interesów, to nie
tylko wyleciałby z hukiem z zawodu, ale mógłby odpowiadać prawnie.

Wiadomo, rynek międzynarodowych firm doradczo-audytorskich należy do naszych
„wypróbowanych przyjaciół”, więc może panoszyć się na postkomunistycznych antypodach i robić co chce. Najbardziej
skandaliczne rzeczy dzieją się wokół spółek Skarbu Państwa lub z ich udziałem. Tu zagraniczne firmy audytorskie na
co dzień „doradzają” za astronomiczne kwoty swoim klientom, którzy ich zdaniem muszę się na bieżąco pytać o skutki
księgowe nawet mało istotnych operacji. Dlaczego organy nadzoru (właściciel) nie badają tych przypadków, o których
opowiadają na co dzień pracownicy tych spółek? Przecież w żadnej prywatnej firmie nikt rozsądny nie odważyłby się na
taką rozrzutność i wyrzucanie pieniędzy w błoto.
Jedno jest oczywiste: „dobra zmiana” w gospodarce to nie tylko
naprawa wymiaru sprawiedliwości, lecz również rynku badania sprawozdań finansowych. Albo jest się obiektywnym
audytorem, albo doradza się działając w interesie klienta. Czas skończyć z patologią, której bronią zajadle
przedstawiciele tego biznesu. Nie wyobrażam sobie, aby Prawo i Sprawiedliwość, wzorem liberałów, afirmowało
istniejący stan rzeczy.
Witold Modzelewski
Profesor
Uniwersytetu Warszawskiego

Instytut Studiów Podatkowych

 

VAT od 10 marca 2017 r.

 

Skontaktuj się z naszą redakcją