Serwis Doradztwa Podatkowego

Serwis Doradztwa Podatkowego – nr 401 – 24 kwietnia 2017 r.

 

 

 

Konferencje ISP

 

POSTĘPOWANIA KONTROLNE, PODATKOWE I SĄDOWO-ADMINISTRACYJNE: CENTRUM OBSŁUGI ISP. Instytut Studiów Podatkowych, będący spółką doradztwa podatkowego, od 19 lat skutecznie reprezentuje podatników w sporach z organami podatkowymi. Nasz Zespół doświadczonych specjalistów reprezentuje podatników przed organami podatkowymi i organami kontroli skarbowej na każdym stadium postępowań kontrolno – podatkowych a także w postępowaniach sądowo – administracyjnych.

Czytaj więcej >>

 

AKTUALNOŚCI PODATKOWE

  • Projekt ustawy w zakresie wprowadzenia ujednoliconej stawki VAT na książki i ebooki oraz gazety i ich wydania elektroniczne – czytaj więcej tekst nr 2
  • Refakturowanie decyzji za zajęcie pasa drogowego a „odwrotne obciążenie” – czytaj więcej tekst nr 4

 

 

Spis treści:

Komentarz nieuczesany: czy używając paragonu fiskalnego jako faktury można popełnić przestępstwo pospolite w rozumieniu nowych art. 270a lub 271a Kodeksu karnego?

PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG

1. Sprzedaż własności nieruchomości na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego na gruncie podatku od towarów i usług – Maciej Jendraszczyk
2. Projekt ustawy w zakresie wprowadzenia ujednoliconej stawki VAT na książki i ebooki oraz gazety i ich wydania elektroniczne – Aleksandra Garbarczyk
3. Kompensata należności a ulga na złe długi – dr Joanna Kiszka
4. Refakturowanie decyzji za zajęcie pasa drogowego a „odwrotne obciążenie” – Marcin Szymocha
5. „Odwrotne obciążenie” nie uszczelnia VAT-u – wręcz odwrotnie – Witold Modzelewski
6. Czy zerowa stawka VAT znajdzie zastosowanie w przypadku przerwania transportu towarów poza UE? – dr Joanna Kiszka więcej na Portalu
7. Najem a kasa rejestrująca – Marcin Szymocha więcej na Portalu
8. Stawka VAT 0% dla dostaw towarów do wolnych obszarów celnych – Aleksandra Garbarczyk więcej na Portalu

PODATKI DOCHODOWE

9. Jak rozliczyć dochody dziecka z tytułu renty rodzinnej? – Andrzej Łukiańczuk
10. Remont środka trwałego – Małgorzata Słomka
11. Kiedy każda faktura stanowi odrębną transakcję? – Wojciech Safian
12. Nakłady na wartości niematerialne i prawne – Małgorzata Słomka
13. Od kiedy liczyć pięcioletni okres, po którego upływie  możliwa jest sprzedaż zwolniona od podatku dochodowego odziedziczonej nieruchomości, którą spadkodawca nabył w drodze zasiedzenia? – Maciej Jendraszczyk
14. Jakie są skutki pokrycia kosztów zakwaterowania pracownikowi oddelegowanemu? – Andrzej Łukiańczuk
15. Strata z inwestycji w obcym środku trwałym a koszt uzyskania przychodu – dr Joanna Kiszka
16. Dochody fundacji uzyskane z odpłatnej działalności przeznaczone na cele statutowe zwolnione z podatku dochodowego od osób prawnych – Aleksandra Garbarczyk
17. Możliwość skorzystania z ulgi na dzieci w pełnej wysokości przez jednego z rodziców – Malwina Sik więcej na Portalu
18. Czy po stronie podatnika otrzymującego nieodpłatnie produkty do testowania powstaje przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym? – Mikołaj Stelmach więcej na Portalu

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE

19. Zmniejszenie obciążenia składkami na ubezpieczenia społeczne przedsiębiorców o niskich przychodach – projekt – Malwina Sik

POZOSTAŁE ZAGADNIENIA

20. Skarga na przewlekłe prowadzenie kontroli podatkowej podlega rozpoznaniu przez sądy administracyjne – Mikołaj Stelmach

O WSPÓŁCZESNOŚCI, HISTORII I DNIACH PRZYSZŁYCH
(Dział publicystyczny)

21. Szkice polsko-rosyjskie: my – polscy potomkowie bolszewickiej rewolucji

 

II. AUDYT PODATKOWY

 

III. INSTRUKCJE PODATKOWE

  1. Wzorcowe Instrukcje dotyczące fakturowania dla potrzeb podatku od towarów i usług oraz sporządzania deklaracji VAT
  2. Wzorcowa Instrukcja rozliczania podatku od towarów i usług w 2017 r. usług budowlanych

 

IV. PROMOCJE WYDAWNICZE

 

V. SATYRYCZNY KOMENTARZ TYGODNIA

 

Kontakt z Redakcją

W przypadku Państwa zainteresowania usługami doradztwa podatkowego uprzejmie prosimy o kontakt z Panem Mariuszem Uniskiem – Dyrektorem Generalnym ds. Doradztwa Podatkowego (tel. 22 517 30 94, mariusz.unisk@isp-modzelewski.pl).
W przypadku Państwa zainteresowania usługami w zakresie obsługi postępowań uprzejmie prosimy o kontakt z Panem Jackiem Aninowskim – Dyrektorem Generalnym ds. Obsługi Postępowań (tel. 22 517 30 60, jacek.aninowski@isp-modzelewski.pl).

 

Pejzaż na 24 kwietnia 2017 r.

 

 

 

 

 

Komentarz nieuczesany: czy używając paragonu fiskalnego jako faktury można popełnić przestępstwo pospolite w rozumieniu nowych art. 270a lub 271a Kodeksu karnego?

Wiemy, że nowe pospolite przestępstwa dotyczą wyłącznie wystawiania i używania faktur w rozumieniu art. 2 pkt 31 ustawy o VAT, więc pytanie zadane w tytule wydaje się absurdalne. Otóż nie. Zgodnie z art. 106 e ust. 5 pkt 3 tej ustawy faktury o wartości brutto do 450 zł lub 100 EURO może nie zawierać nie tylko danych dotyczących odbiorcy, lecz również precyzyjnych informacji o poszczególnych czynnościach podatnika. Te cechy maja paragony fiskalne w rozumieniu przepisów o kasach rejestrujących, które:

  • w sensie prawnym nie są przecież fakturami w chwili wystawienia,
  • są jednak używane jako faktury (czyli są „fakturami” w rozumieniu art. 2 pkt 31 ustawy o VAT) przez nabywcę towaru (usługobiorcę).

Rodzi się więc pytanie, czy dokument, który w chwili wystawienia nie był fakturą, może być uznany za „fakturę” w chwili jego użycia dla potrzeb rozliczeń podatkowych? Oczywiście tak, ale czy mogą tu mieć zastosowanie przepisów prawa karnego? Sytuacji faktycznych może być wiele. Do najbardziej typowych należy przypadek, gdy nabywca używa w okolicznościach faktycznych mogących mieć znaczenie dla określenia należności publicznych lub jej zwrotu paragon fiskalny, który potwierdza nieprawdę (zamiast faktycznie zakupionego alkoholu podano na nim artykuły spożywcze, a kupujący odliczył z tego tytułu podatek naliczony oraz zaliczył ten wydatek w ciężar kosztów uzyskania przychodów). Przypadek wcale nie tak rzadki. Czy wystawiając ten paragon poświadczający nieprawdę można popełnić przestępstwo pospolite? Z istoty nie, bo paragon ten z reguły opiewa na kwotę mniejszą niż 450 zł, a przepis art. 271 a Kodeksu karnego ma zastosowanie do faktury lub faktur przekraczających kwotę 200 tys. zł. Może mieć jednak tu zastosowanie art. 270 a tego kodeksu, gdy podrobiono ten paragon, który następnie był użyty jako faktura (nie ma limitu kwotowego). Tu jednak pojawia się problem, czy jest to „potwierdzenie nieprawdy” (czyli art. 271a) czy „podrobienie lub przerobienie” (art. 270a)? Paragon jest prawdziwy: wystawił go podatnik, który wykazał czynność podlegającą opodatkowaniu, lecz podał w nim nieprawdę co do przedmiotu opodatkowania. Można więc sądzić, że judykatura opowie się podobnie jak dotychczas – za „fałszem intelektualnym”, co ograniczy praktycznie znaczenie wprowadzonych w dniu 1 marca 2017 r. zmian w prawie karnym.

Sporym problemem jest (i będzie) ścisłe rozgraniczenie faktur w rozumieniu art. 2 pkt 31 tej ustawy i paragonów fiskalnych wystawianych z tytułu czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Formalnie są to dwa całkowicie niezależne dokumenty, ale nie wiadomo po co firmy informatyczne zaczęły zacierać różnicę między nimi i z tej samej drukarki nabywca otrzymuje nie wiadomo co. Czy jest to jeszcze paragon czy już uproszczona faktura? Ma to dziś podstawowe znaczenie, bo gdy podatnik nie wystawia faktury lecz inny dokument, nie może popełnić przestępstw pospolitych wymienionych w art. 270a i 271a Kodeksu karnego. Gdy jednak wystawia dokument, który w zamiarze ma być również fakturą oraz ma wszystkie albo tylko główne cechy faktury w rozumieniu tej ustawy, to siłą rzeczy może popełnić czyny zabronione w rozumieniu tych przepisów.

Jedno jest pewne: tam gdzie nie należy wystawiać faktur w rozumieniu art. 2 pkt 31 ustawy o VAT podatnik nie powinien tego robić. Również powinien zrezygnować z ich wystawiania w tych przypadkach, gdy jest to prawnie dopuszczalne: po co ryzykować. Podatnicy dziś często narzekają, że są niewolnikami programów fakturowych, które są nie tylko sprzeczne z przepisami, lecz również nie pozwalają na usunięcie faktur wystawionych pod wpływem błędu, co dziś narażać może na zarzut podrobienia faktury, o którym mowa w art. 270a Kodeksu karnego. Trzeba więc ręcznie wykonywać wiele czynności, które zabezpieczają przed zarzutem karnym. Jak widać biznes interpretacyjny przegapił kolejną okazję.
Witold Modzelewski
Profesor Uniwersytetu Warszawskiego
Instytut Studiów Podatkowych      

VAT od 1 marca 2017 r.

 

Skontaktuj się z naszą redakcją