Serwis Doradztwa Podatkowego

Serwis Doradztwa Podatkowego – nr 402 – 4 maja 2017 r.

 

 

 

Konferencje ISP

 

POSTĘPOWANIA KONTROLNE, PODATKOWE I SĄDOWO-ADMINISTRACYJNE: CENTRUM OBSŁUGI ISP. Instytut Studiów Podatkowych, będący spółką doradztwa podatkowego, od 19 lat skutecznie reprezentuje podatników w sporach z organami podatkowymi. Nasz Zespół doświadczonych specjalistów reprezentuje podatników przed organami podatkowymi i organami kontroli skarbowej na każdym stadium postępowań kontrolno – podatkowych a także w postępowaniach sądowo – administracyjnych.

Czytaj więcej >>

 

AKTUALNOŚCI PODATKOWE

 • Dojazdy samochodem służbowym do pracy a pełne prawo do odliczenia – czytaj więcej tekst nr 1
 • „Odwrotne obciążenie” tylko zwiększa kwoty zwrotów VAT-u –  czytaj więcej tekst nr 3
 • Ubezpieczenie NNW podczas zagranicznej podróży służbowej a przychód pracownika – czytaj więcej tekst nr 9
 • Przysługiwanie świadczenia rehabilitacyjnego – czytaj więcej tekst nr 13
 • Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie towarów, których przewóz jest objęty systemem monitorowania drogowego przewozu towarów –  czytaj więcej tekst nr 17

 

 

Spis treści:

Komentarz nieuczesany: nonsensowne interpretacje dotyczące odwrotnego obciążenia podwykonawców usług budowlanych

PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG

1. Dojazdy samochodem służbowym do pracy a pełne prawo do odliczenia – Wojciech Safian
2. Czy kurator spadku staje się podatnikiem podatku od towarów i usług? – dr Joanna Kiszka
3. „Odwrotne obciążenie” tylko zwiększa kwoty zwrotów VAT-u – Witold Modzelewski
4. Czy możliwe jest skorygowanie VAT przy sprzedaży udokumentowanej paragonem? – dr Joanna Kiszka

PODATKI DOCHODOWE

5. Jak rozliczyć otrzymaną dywidendę? – Andrzej Łukiańczuk
6. Anulowanie kary nałożonej na pracownika – Małgorzata Słomka
7. Otrzymanie dotacji celowej na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania w budynkach i lokalach mieszkalnych jest zwolniona od podatku dochodowego od osób fizycznych – Maciej Jendraszczyk
8. Jak opodatkowane są  dochody ze sprzedaży papierów wartościowych? – Barbara Głowacka
9. Ubezpieczenie NNW podczas zagranicznej podróży służbowej a przychód pracownika – dr Joanna Kiszka
10. Czy Europejskie Zgrupowanie Interesów Gospodarczych jest podatnikiem podatku dochodowego? – Andrzej Łukiańczuk
11. Fundusz inwestycyjny zamknięty nie jest podatnikiem z tytułu otrzymania środków po likwidacji spółki, której był akcjonariuszem – Maciej Jendraszczyk
12. Czy pierwsza rata leasingowa powinna być rozliczana w czasie – Wojciech Safian

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE

13. Przysługiwanie świadczenia rehabilitacyjnego – Malwina Sik
14. Obniżone składki ZUS dla rozpoczynających wykonywanie działalności gospodarczej – Małgorzata Słomka

POZOSTAŁE ZAGADNIENIA

15. Podwyższone odsetki za zwłokę w wysokości 150% tylko dla zaległości podatkowych powstałych po 1 stycznia 2016 r. – wyjaśnienia Ministerstwa Finansów – Marcin Szymocha
16. Ponaglenie na niezałatwienie sprawy w terminie – Mikołaj Stelmach
17. Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie towarów, których przewóz jest objęty systemem monitorowania drogowego przewozu towarów – Aleksandra Garbarczyk
18. Skarga na bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania – Mikołaj Stelmach

O WSPÓŁCZESNOŚCI, HISTORII I DNIACH PRZYSZŁYCH
(Dział publicystyczny)

19. Szkice polsko – rosyjskie: lata 1917-2017 – stulecie niemieckich wpływów w Warszawie?

II. AUDYT PODATKOWY

 

III. INSTRUKCJE PODATKOWE

 1. Wzorcowe Instrukcje dotyczące fakturowania dla potrzeb podatku od towarów i usług oraz sporządzania deklaracji VAT
 2. Wzorcowa Instrukcja rozliczania podatku od towarów i usług w 2017 r. usług budowlanych

 

IV. PROMOCJE WYDAWNICZE

 

V. SATYRYCZNY KOMENTARZ TYGODNIA

 

Kontakt z Redakcją

W przypadku Państwa zainteresowania usługami doradztwa podatkowego uprzejmie prosimy o kontakt z Panem Mariuszem Uniskiem – Dyrektorem Generalnym ds. Doradztwa Podatkowego (tel. 22 517 30 94, mariusz.unisk@isp-modzelewski.pl).
W przypadku Państwa zainteresowania usługami w zakresie obsługi postępowań uprzejmie prosimy o kontakt z Panem Jackiem Aninowskim – Dyrektorem Generalnym ds. Obsługi Postępowań (tel. 22 517 30 60, jacek.aninowski@isp-modzelewski.pl).

 

Pejzaż na 4 maja 2017 r.

 

 

 

 

Komentarz nieuczesany: nonsensowne interpretacje dotyczące odwrotnego obciążenia podwykonawców usług budowlanych

Wiemy, że nie wiadomo dlaczego i po co zlikwidowano od tego roku opodatkowanie VAT-em usług budowlanych świadczonych przez ich podwykonawców. Ma to postać tzw. odwrotnego obciążenia, czyli inaczej nazwanej stawki 0%. Dlaczego rozszerzono ten przywilej na kolejne dziesiątki tysięcy podatników? Nie wiadomo. Dotychczas załatwienie tego przywileju odbywało się przecież zupełnie inaczej. Całość operacji składała się z czterech etapów:

 1. wolne media z autentycznym niepokojem przedstawiały dramatyczny obraz wzrostu oszustw podatkowych i nieopodatkowanej podaży określonych towarów, które miały być docelowo objęte tym przywilejem,
 2. niezależni eksperci, wywodzący się z kilku (dokładnie dwóch) zagranicznych firm doradczych, przekonywali publicznie (zupełnie spontanicznie), że jedynym sposobem wyeliminowania niespodziewanej podaży jest wprowadzenie „odwrotnego obciążenia”,
 3. wybitni znawcy tego podatku, również zbrojni w tytuły i stopnie naukowe, prezentowali (również spontanicznie) swoje pełne poparcie dla objęcia kolejnej grupy towarów tym przywilejem, bo to ma przynieść nie tylko „uszczelnienie VAT-u”, ale nawet „wzrost dochodów budżetowych”, (wiadomo, oni wiedzą lepiej),
 4. w ministerstwie finansów pojawił się nie wiadomo skąd projekt zmiany ustawy o VAT, który realizował te słuszne postulaty: wiadomo, że u nas Sejm uchwala to, co się mu podłoży.

Aby przeprowadzić tę operacje trzeba było powołać lub reaktywować „izbę”, którą przedstawiało się jako reprezentant „całej branży”. Przypomnę kalendarium rozszerzania tego przywileju: 

 1. sprzedaż praw do emisji gazów cieplnych – 2011 r.,
 2. dostawa złomu, odpadów i surowców wtórnych – również 2011 r.,
 3. dostawa stali i miedzi – 2013 r.,
 4. dostawa pozostałych metali kolorowych i większość elektroniki – 2015 r.,
 5. sprzedaż pozostałej części elektroniki i robót budowlanych – 2017 r.

Nie podano nigdy do wiadomości publicznej, ile trzeba było zainwestować, aby przeprowadzić tę operację. Padają fantastyczne kwoty od kilku do kilkudziesięciu milionów złotych, ale na tle korzyści, które daje ten przywilej, są to w sumie śmieszne pieniądze. Przypomnę, że „podatnik”, który jest objęty tym przywilejem:

 • nie płaci ani grosza do urzędu skarbowego,
 • uzyskuje w dowolnej wysokości zwrot podatku naliczonego.

Może jakiś dziennikarz śledczy sprawdziłby, ile trzeba wydać, aby uzyskać ten przywilej? W końcu to wszystko jest w pełni legalne (tak twierdzą wszyscy jawni uczestnicy tych operacji i nie mamy powodów im nie wierzyć) a ministerstwo finansów czyta gazety przecież i może spontanicznie reagować na postulaty wolnych mediów i zaprzyjaźnionych firm doradczych. Mam w tej sprawie wątek osobisty. Od początku byłem przeciwnikiem psucia tego podatku i publicznie przeciwstawiałem się jego „liberalizacji”, czyli wyłączania spod opodatkowania kolejnych grup wyrobów. Pisałem do prasy, ale tam, poza dwoma wyjątkami, mają lepszych ode mnie ekspertów z międzynarodowego biznesu podatkowego, który jest zwolennikiem „ucywilizowania” tego podatku, więc moje teksty trafiły więc do kosza, bo były sprzeczne z „linią gazety”. Pisałem również listy, na które reagowali niektórzy przedstawiciele władzy i ich odpowiedzi można podzielić na dwie części:

 • pełna aprobata dla krytycznej oceny tego „wynalazku”, ale tylko w nieoficjalnych rozmowach,
 • „zbulwersowanie” i niechęć w oficjalnych odpowiedziach.

Parokrotnie sondowano również Instytut Studiów Podatkowych oraz mnie osobiście ile chciałbym za zmianę zdania co do „odwrotnego obciążenia” lub przynajmniej za milczenie. Padały nawet kwoty. Ich kosmiczna (przynajmniej w moich realiach) wielkość może pośrednio sugerować jaką wartość ma ten  przywilej. Z perspektywy tych sześciu lat możemy z satysfakcją stwierdzić, że czas w pełni potwierdził oceny i prognozy fiskalne: w latach 2011 – 2016, czyli w okresie ciągłego rozszerzania tego wynalazku, nastąpił i największy w historii realny spadek dochodów budżetowych z tego podatku (mimo wzrostu stawek), a kwota zwrotów wzrosła o 50% i wynosi obecnie już ponad 90 mld zł rocznie (katastrofa).
Co było charakterystyczne dla wprowadzenia tego przywileju w budownictwie? Całkowity brak powyższych elementów tego scenariusza: nie było alarmujących artykułów, oraz wywiadów z liderem jakiejś izby budowlanej. Wręcz odwrotnie: przedstawiciele branży byli zaskoczeni tym pomysłem i w większości przeciwni. Konieczność uzyskiwania zwrotów podatku ma również swoje wady, gdyż:

 • zagraża płynności: na zapłatę całości faktur zakupu z VAT-em trzeba mieć pieniądze, a częściowo będzie to zależeć od urzędu skarbowego, bo na zwrot czeka się 60 dni lub więcej,
 • podmioty występujące o zwroty są dużo częściej kontrolowane, a tego nikt nie lubi.

 

Najgorliwszym przeciwnikiem tego pomysły były i są krajowi producenci oraz hurtownie materiałów budowlanych, bo one zaczęły tracić (i stracą) większość dużych klientów. Dlaczego? To wie każdy, kto rozumie jakie są skutki wprowadzenia tego przywileju: każdy uczciwy podwykonawca, którego usługi są objęte tym przywilejem, musi zmienić dostawców na nieopodatkowanych,aby uratować swoją płynność, czyli kupować towary i usługi zza granicy wspólnotowej aby płacić tylko ceny netto i nie występować o zwroty.

Wszystkim „ekspertom”, którzy twierdzą, że „odwrotne obciążenie” jest „neutralne podatkowo”, a nawet (jakoby) powoduje wzrost dochodów budżetowych (ponoć za takie poglądy resort finansów płaci kilkadziesiąt tysięcy złotych od opinii), polecam:

 • lekturę deklaracji VAT-7 lub VAT-7 K: proste, tylko dwie strony,
 • wizytę w dowolnej hurtowni materiałów budowlanych: tylko nie radzę ujawniać się jako zwolennik „odwrotnego obciążenia” w budownictwie i nie mówić im, że to spowoduje „wzrost dochodów budżetowych”, bo można wtedy w najlepszym wariancie usłyszeć kilka brzydkich słów.

Większość małych i średnich podwykonawców jest przeciwnikami zmian wprowadzonych w tym roku bo wie, że na zwroty podatku z tytułu zakupu materiałów będą musieli długo czekać. Wiadomo: w tym roku dochody budżetowe mają wzrosnąć o 20 mld zł, a najlepiej to osiągnąć blokując (często zupełnie zasadnie) zwroty tego podatku. Wystarczyłoby odmówić wypłaty tylko 20% żądanych kwot aby uzyskać ten efekt. Skala wyłudzeń wynosi prawdopodobnie tyle. Wiemy jednak, że jest inaczej: od lat blokuje się należne kwoty, a zwraca jak leci tym, którym „trzeba”. W latach rządów liberałów gwarantowała np. tzw. parasol, czyli umowa z zagraniczną i „renomowaną” firmą doradczą, która była dobrze widziana na odpowiednich salonach (ciekawe czy się tu coś zmieniło?).

Mali i średni nie są w stanie załatwić sobie zakupu materiałów zza granicy, więc albo muszą występować o zwroty, albo chcą wykonywać swoje usługi z powierzonych materiałów. Zlecający może je kupić od osób trzecich, albo załatwia je wykonawca, który staje się równolegle dostawcą towarów. Nikt mu tego nie może zabronić. Dzięki temu budżet ma wzrost dochodów i nie musi zwracać podatku. Logiczne? Nie dla wszystkich: ponoć Dyrektor Krajowej Informacji Podatkowej wydał jakąś interpretację, że tak nie wolno, czyli jego zdaniem nie można wykonać usług budowlanych z powierzonych materiałów, a wykonawcy – jak w komunizmie – nie wolno zafakturować dostarczonych materiałów. Bzdury, ale zdaniem autora tych rewelacji wynika to ponoć z orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości. Nie znalazłem żadnego wyroku, który zakazywałby sprzedaży towarów przez podmiot wykonujący również usługi budowlane jako podwykonawca. Dla wyjaśnienia specjalistom, którzy są autorami tychże interpretacji: podatnik, który świadczy usługi np. mycia samochodów, może sprzedawać dowolne towary (i odwrotnie): wszystko zależy od zawartych umów – dla przypomnienia: zagadnienia te reguluje kodeks cywilny i wola stron, a nie wyroki TSUE i urzędowe interpretacje.

Na koniec pytanie: skąd biorą się tego rodzaju poglądy, które nie tylko są sprzeczne z prawem i zdrowym rozsądkiem, lecz również są działaniem na szkodę budżetu? Dlaczego ktoś może ośmieszać rząd kompromitując go takimi poglądami? Czy „twierdza III RP” postanowiła pomóc obecnej opozycji wygrać przyszłe wybory?

Witold Modzelewski
Uniwersytet Warszawski
Instytut Studiów Podatkowych

 

Skontaktuj się z naszą redakcją