Serwis Doradztwa Podatkowego

Serwis Doradztwa Podatkowego – nr 404 – 15 maja 2017 r.

 

 

 

Konferencje ISP

 

 

POSTĘPOWANIA KONTROLNE, PODATKOWE I SĄDOWO-ADMINISTRACYJNE: CENTRUM OBSŁUGI ISP. Instytut Studiów Podatkowych, będący spółką doradztwa podatkowego, od 19 lat skutecznie reprezentuje podatników w sporach z organami podatkowymi. Nasz Zespół doświadczonych specjalistów reprezentuje podatników przed organami podatkowymi i organami kontroli skarbowej na każdym stadium postępowań kontrolno – podatkowych a także w postępowaniach sądowo – administracyjnych.

Czytaj więcej >>

 

AKTUALNOŚCI PODATKOWE

 

 

Spis treści:

Komentarz nieuczesany: zastanawiająca niemoc: dlaczego nie może powstać projekt rzeczywistego uszczelnienia VAT-u?

PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG

1. Czy dostawa z montażem konstrukcji stalowych podlega odwrotnemu obciążeniu? – Andrzej Łukiańczuk
2. Zakres pojęcia „tytoniu do palenia” – Malwina Sik
3. Brak wymogu podania daty faktury VAT RR nie pozbawia podatnika prawa do odliczenia – Wojciech Safian – czytaj więcej na Portalu
4. Przyznanie rabatu, obowiązek korygowania faktury – Mikołaj Stelmach – czytaj więcej na Portalu

PODATKI DOCHODOWE

5. Bilety lotnicze – podatek u źródła – projekt zakładający uproszczenia – Marcin Szymocha
6. Zwolnienie od podatku dochodowego dochodu z tytułu sprzedaży nieruchomości wybudowanej na wcześniej nabytym gruncie – Maciej Jendraszczyk
7. Czy przedłożenie umowy spółki lub jej zmiany do KRS może stanowić zawiadomienie o zmianie roku podatkowego? – Wojciech Safian
8. Uchwała NSA w sprawie podatku u źródła – Marcin Szymocha
9. Zwolnienie dochodów niektórych podmiotów – Małgorzata Słomka
10. Opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób fizycznych dyskonta w walucie obcej – dr Joanna Kiszka
11. Czy dochód z tytułu dostawy wyrobu wraz z montażem jest wolny od podatku dochodowego od osób prawnych? – Andrzej Łukiańczuk
12. Wpływ zwrotu nieruchomości uprzednio wywłaszczonej na opodatkowanie zbycia nieruchomości – Wojciech Safian – czytaj więcej na Portalu
13. Przychodu opodatkowanego w formie ryczałtu wykonawca dzieła/zlecenia nie wykazuje w zeznaniu rocznym – Mikołaj Stelmach – czytaj więcej na Portalu

INNE PODATKI

14. Opodatkowanie podatkiem od nieruchomości pawilonu handlowego – Malwina Sik
15. Sprzedaż mieszkania a ulga mieszkaniowa w podatku od spadków i darowizn – Maciej Jendraszczyk
16. Czy zawarcie umowy przedwstępnej sprzedaży nieruchomości spowoduje powstanie obowiązku zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych? – Aleksandra Garbarczyk – czytaj więcej na Portalu

POZOSTAŁE ZAGADNIENIA

17. Firmanctwo – kiedy występuje? – Barbara Głowacka
18. Rachunkowość organizacji pracodawców jako jednostek mikro – Małgorzata Słomka
19. Skutki niepodania elektronicznego adresu do doręczeń w pełnomocnictwie szczególnym składanym przez adwokata – dr Joanna Kiszka

O WSPÓŁCZESNOŚCI, HISTORII I DNIACH PRZYSZŁYCH
(Dział publicystyczny)

20. Szkice polsko – rosyjskie: zwycięstwa bolszewików są trwalsze niż sam bolszewizm

 

II. AUDYT PODATKOWY

 

III. INSTRUKCJE PODATKOWE

 1. Wzorcowe Instrukcje dotyczące fakturowania dla potrzeb podatku od towarów i usług oraz sporządzania deklaracji VAT
 2. Wzorcowa Instrukcja rozliczania podatku od towarów i usług w 2017 r. usług budowlanych

 

IV. PROMOCJE WYDAWNICZE

 

V. SATYRYCZNY KOMENTARZ TYGODNIA

 

Kontakt z Redakcją

W przypadku Państwa zainteresowania usługami doradztwa podatkowego uprzejmie prosimy o kontakt z Panem Mariuszem Uniskiem – Dyrektorem Generalnym ds. Doradztwa Podatkowego (tel. 22 517 30 94, mariusz.unisk@isp-modzelewski.pl).
W przypadku Państwa zainteresowania usługami w zakresie obsługi postępowań uprzejmie prosimy o kontakt z Panem Jackiem Aninowskim – Dyrektorem Generalnym ds. Obsługi Postępowań (tel. 22 517 30 60, jacek.aninowski@isp-modzelewski.pl).

 

 

Pejzaż na 15 maja 2017 r.

 

 

 

 

Komentarz nieuczesany: zastanawiająca niemoc: dlaczego nie może powstać projekt rzeczywistego uszczelnienia VAT-u?

Z wyrzuceniem liberałów ze Świętokrzyskiej 12 wiązano nadzieje na zasadniczą zmianę systemu podatkowego – nie tylko jego formy i treści – ale również sposobu funkcjonowania. Jak on był postrzegany oczami uczciwych (czyli większości) podatników prowadzących działalność gospodarczą? Źle lub bardzo źle, co potwierdzają wszystkie badania. Charakteryzowały go bowiem cztery podstawowe cechy:

 1. klientelizm legislacyjny: dla wybranych tworzono „przepisy korzystne dla podatników”, zapewniające legalizację (pozorną lub rzeczywistą) unikania opodatkowania,
 2. klientelizm interpretacyjny: prawdziwe bezpieczeństwo podatkowe, chroniące przed wrogą interpretacją, dawało parasol firm doradczo-audytorskich (lista bardzo krótka), które były dobrze widziane na liberalnych salonach i oczywiście w resorcie finansów,
 3. faktyczny brak obowiązywania jakiegokolwiek prawa podatkowego w tradycyjnym tego znaczenia: nieistotna jest treść (jakoby) obowiązujących przepisów – ważny jest pogląd interpretacyjny, który jest tylko do ciebie adresowany; oczywiście może być on w każdej chwili zmieniony,
 4. całkowita nieprzewidywalność orzecznictwa sądowego, które może w każdej chwili zmienić zdanie i przekreślić to, co głosiło dotychczas. Sądy orzekają głównie na podstawie swoich wyroków, nie stosując przepisów prawa stanowionego, a trudne i skomplikowane problemy materialnego prawa podatkowego rzadko były (i są) pozytywnie rozwiązywane. Są tu jednak pewne prawidłowości:
 • gdy decyzja organu podatkowego została wydana na podstawie trudnego stanu prawnomaterialnego, którego ocena wymagałaby dogłębnej znajomości problematyki podatkowej, wyroki z zasady w pełni afirmują wszelkie możliwe warianty poglądów prezentowanych przez organy podatkowe,
  najistotniejsze znaczenie mają tu drugorzędne problemy proceduralne, zarówno dotyczące postępowania podatkowego jak i postępowania przed sądami administracyjnymi; a rzeczywiste problemy podatkowe, które wynikają przecież z prawa materialnego, są bardzo często pozostawione bez rozpatrzenia,
  „prawotwórczy” charakter wyroków (największa patologia): sądy wymyślają ad hoc „normy prawne”, które (jakoby) obowiązują w prawie podatkowym i na ich podstawie oceniają wydane decyzje lub wyroki w pierwszej instancji.

Nadzieje na dobrą zmianę w podatkach wciąż nie zostały spełnione. Pierwszy rok nowych rządów w tym resorcie był całkowicie stracony, bo nie tylko pozostawiono tam poprzedni układ urzędniczy, lecz również realizowano pomysły zaplanowane przez liberałów. Najlepszym przykładem było podrzucanie rządowi projektów lub pomysłów z lat 2009-2015 r. a zwłaszcza trupiarni w postaci „klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania”, które nie stosuje się do VAT-u oraz tzw. JPK-VAT, czyli absurdalnego z punktu widzenia podatników i zupełnie nieprzydatnego dla władzy pomysłu wysyłania do ministerstwa finansów ewidencji prowadzonej dla potrzeb VAT-u. Kto zarobił na tym pomyśle? Jak zawsze „międzynarodowa” i oczywiście „renomowana” firma doradcza, która wzięła za to kilkadziesiąt miliardów złotych od Skarbu Państwa i biznes informatyczny, który wyciągnął od firm kilkadziesiąt razy więcej. Czyli wszystko zostało po staremu. Rok 2016 należał jeszcze do „liberalnej demokracji” w resorcie finansów stąd nikt nie protestował (bo nie było powodu) przeciwko „kaczyzmowi” na Świętokrzyskiej 12. Najważniejsze, że układ urzędniczo-biznesowy storpedował likwidację luk w tym podatku zapowiadaną w czasie kampanii wyborczej, a przede wszystkim:

 • likwidację krypto stawki 0% pod nazwą „odwrotnego obciążenia”, które w latach 2011-2016 załatwiały sobie kolejne grupy interesów (bez komisji śledczej nikt nie wyjaśni ile kosztowało załatwienie tego przywileju – padają kwoty liczone w milionach złotych),
 • wprowadzenie podzielonej płatności, która ograniczy wyłudzenia zwrotów VAT-u i przerzucenie fiskalnych skutków oszustw podatkowych (przepraszam: „optymalizacji rozliczeń VAT”) na czuciowych podatników,
 • wprowadzenie centralnego rejestru podatników: do dziś nikt nie we, ile jest prawdziwych a ile fikcyjnych podmiotów zarejestrowanych przez urzędy skarbowe, nieoficjalnie wiadomo, że jest to 1,6 mld podmiotów, z czego lekko licząc jedna czwarta ma tylko sens „optymalizacyjny”,
 • przywrócenie usuniętych w 2008 r. w wyniku wprowadzenia w błąd Sejmu sankcji podatkowych za oszustwa deklaracyjne (zrobiono to pod wpływem zmasowanej krytyki dopiero z dniem 1 stycznia 2017 r.),
 • nie wyrzucono z resortu wszystkich lobbystów poprzebieranych za „ekspertów”, którzy faktycznie rządzą tym podatkiem: więcej, nowi szefowie resortu cytują jakieś „raporty” napisane przez te firmy na temat „luki w VAT” podając publicznie nazwę ich autorów, a nowoprzyjęci urzędnicy przed chwilą zajmowali się w biznesie podatkowym „optymalizacją” tego podatku.

Od kilku miesięcy zapowiadana jest „duża nowelizacja” ustawy o VAT, mimo że od dwóch lat leży projekt nowej ustawy. Jeżeli zapewnienia te traktować w dobrej wierze, to jedno jest pewne: usunięcie luk w tym podatku jest zadaniem przekraczającym umiejętności „resortowych ekspertów”. Gwoli sprawiedliwości trzeba przyznać, że jeden pomysł naprawy tego podatku zaprezentowany w czasie kampanii wyborczej, został częściowo zrealizowany: idzie o tzw. graniczną płatność podatku z tytułu WNT, którą jednak wprowadzono tylko do paliw silnikowych, co oczywiście dało istotne efekty fiskalne. Natomiast sztuczny wzrost dochodów w I kwartale 2017 r. osiągnięto dzięki dokonaniu w grudniu 2016 r. zwrotów akonto przyszłych miesięcy, co nie ma żadnego fiskalnego znaczenia w skali roku. Czy wreszcie PiS wygra z „liberalną demokracją” w tym resorcie?
Witold Modzelewski
Uniwersytet Warszawski
Instytut Studiów Podatkowych

VAT od 1 marca 2017 r.

 

Skontaktuj się z naszą redakcją