Serwis Doradztwa Podatkowego

Serwis Doradztwa Podatkowego – nr 405 – 22 maja 2017 r.

 

 

 

Konferencje ISP

 

 

POSTĘPOWANIA KONTROLNE, PODATKOWE I SĄDOWO-ADMINISTRACYJNE: CENTRUM OBSŁUGI ISP. Instytut Studiów Podatkowych, będący spółką doradztwa podatkowego, od 19 lat skutecznie reprezentuje podatników w sporach z organami podatkowymi. Nasz Zespół doświadczonych specjalistów reprezentuje podatników przed organami podatkowymi i organami kontroli skarbowej na każdym stadium postępowań kontrolno – podatkowych a także w postępowaniach sądowo – administracyjnych.

Czytaj więcej >>

 

AKTUALNOŚCI PODATKOWE

  • Czy czynności rozliczeniowe dotyczące transakcji dokonanych za pomocą kart płatniczych stanowią usługę kompleksową zwolnioną z VAT?  – czytaj więcej tekst nr 1
  • Projekt ustawy w sprawie podzielonej płatności (tzw. split payment)  – czytaj więcej tekst nr 2

 

 

Spis treści:

Komentarz nieuczesany: oszuści podatkowi jednak przestraszyli się zmian w Kodeksie karnym, dzięki temu wzrosły dochody z VAT-u: brawo dla ministra sprawiedliwości!

PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG

1. Czy czynności rozliczeniowe dotyczące transakcji dokonanych za pomocą kart płatniczych stanowią usługę kompleksową zwolnioną z VAT? – dr Joanna Kiszka
2. Projekt ustawy w sprawie podzielonej płatności (tzw. split payment) – Aleksandra Garbarczyk
3. Resortowa koncepcja split payment: fatalny debiut – Witold Modzelewski
4. Prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktury wystawionej przez podmiot niezarejestrowany – Mikołaj Stelmach – czytaj więcej na Portalu

PODATKI DOCHODOWE

5. Kiedy usługi doradcze nie są wykonywane w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej? – Andrzej Łukiańczuk
6. Bilety lotnicze – podatek u źródła – zakup biletów przez pracownika – Marcin Szymocha
7. Wynagrodzenie otrzymywane przez członka zarządu na podstawie kontraktu menedżerskiego – źródło przychodów – Małgorzata Słomka
8. Faktury nieodzwierciedlające faktycznego przebiegu zdarzeń gospodarczych a koszt uzyskania przychodu – dr Joanna Kiszka
9. Ryczałt samochodowy a przychód – Małgorzata Słomka
10. Uchwała NSA w sprawie podatku dochodowego od osób fizycznych w przypadku dziedziczenia nieruchomości (syng.: II FPS 2/17) – Krzysztof Szlaski
11. Kiedy nabycie usług niematerialmych jest kosztem uzyskania przychodu? – Andrzej Łukiańczuk – czytaj więcej na Portalu
12. Bilety lotnicze – podatek u źródła – wyliczenie kwoty podatku – Marcin Szymocha – czytaj więcej na Portalu
13. Ustalenie przez spółkę przejmującą uzyskanego dochodu i poniesionej straty  w roku podatkowym, w którym doszło do przejęcia – Mikołaj Stelmach – czytaj więcej na Portalu

INNE PODATKI

14. Pożyczka zaciągnięta u rodzeństwa może korzystać ze zwolnienia od podatku od czynności cywilnoprawnych – Maciej Jendraszczyk
15. Sprostowanie omyłki pisarskiej w postanowieniu sądu o nabyciu spadku nie wydłuża terminu na złożenie SD-Z2 – Maciej Jendraszczyk

O WSPÓŁCZESNOŚCI, HISTORII I DNIACH PRZYSZŁYCH
(Dział publicystyczny)

16. Szkice polsko – rosyjskie: czy czegoś nauczyły nas klęski ostatniego stulecia?

 

II. AUDYT PODATKOWY

 

III. INSTRUKCJE PODATKOWE

  1. Wzorcowe Instrukcje dotyczące fakturowania dla potrzeb podatku od towarów i usług oraz sporządzania deklaracji VAT
  2. Wzorcowa Instrukcja rozliczania podatku od towarów i usług w 2017 r. usług budowlanych

 

IV. PROMOCJE WYDAWNICZE

 

V. SATYRYCZNY KOMENTARZ TYGODNIA

 

Kontakt z Redakcją

W przypadku Państwa zainteresowania usługami doradztwa podatkowego uprzejmie prosimy o kontakt z Panem Mariuszem Uniskiem – Dyrektorem Generalnym ds. Doradztwa Podatkowego (tel. 22 517 30 94, mariusz.unisk@isp-modzelewski.pl).
W przypadku Państwa zainteresowania usługami w zakresie obsługi postępowań uprzejmie prosimy o kontakt z Panem Jackiem Aninowskim – Dyrektorem Generalnym ds. Obsługi Postępowań (tel. 22 517 30 60, jacek.aninowski@isp-modzelewski.pl).

 

 

Pejzaż na 22 maja 2017 r.

 

 

 

 

Komentarz nieuczesany: oszuści podatkowi jednak przestraszyli się zmian w Kodeksie karnym, dzięki temu wzrosły dochody z VAT-u: brawo dla ministra sprawiedliwości!

Od marca 2017 r. sfałszowanie faktury podatkowej lub jej zaewidencjonowanie jest przestępstwem pospolitym zagrożonym karą do 8 lat więzienia, a gdy wartość tych faktur przekroczy 10 mln zł – nawet 25 lat pozbawienia wolności. Dużo, nawet bardzo. Po trzech miesiącach obowiązywania tych przepisów wiemy już, że uzyskano efekt prewencyjny (ciekawe na jak długo): spadła ilość wyłudzanych i księgowanych „faktur optymalizacyjnych”, czyli wystawianych tylko po to, aby wyłudzić zwroty podatku. Skąd wnoszę te w sumie optymistyczną diagnozę? Już się tłumaczę. „Rynek” oszustw podatkowych, na którym funkcjonują sfałszowane faktury ma trzy segmenty:

  • pierwszy i największy, to skomplikowane struktury formalne, które czymś „handlują” hurtowo na gigantyczne sumy, obstawiony przez firmy doradcze, gdzie dba się o pozytywny wizerunek (jego aktorzy nie wywodzą się ze środowisk kryminalnych),
  • ucywilizowany  rynek post przestępców, który z wymuszeń rozbójniczych i handlu wódą przerzucił się na fałszowanie faktur z tytułu „handlu” złomem, stalą czy paliwami; tu też dba się o jakieś pozory, ale daleko im do „białych kołnierzyków” z pierwszej grupy,
  • rynek trzeci, czyli oszuści okazjonalni, którzy obok normalnej działalności sprzedają faktury (kwota VAT-u + ok. 15% ceny netto), „pokrywają” swoimi fakturami cudze czynności „usługowe”, dostosowując się do życzeń klienta treść faktur. Tu jednostkowo kwoty są raczej małe (najwięcej kilkanaście tysięcy złotych), ale skala tego zjawiska była w ostatnich latach bardzo duża, gdyż dominowało poczucie całkowitej bezkarności tego rodzaju działań.

Te rynki można lepiej czy gorzej obserwować: widzą je biura rachunkowe, firmy handlowe a także każdy zjadacz chleba, bo istotna część ofert jest dostępna w internecie. Poza tym łatwo wyłudzane pieniądze ze zwrotu po prostu widać, bo ich część jest szybko wydawana, a Polska to w sumie mały kraj. Przypomnę, że w zeszłym roku zwrócono rekordową kwotę 100 mld zł ku uciesze nie tylko uczciwych podatników: łatwy sukces staje się głośny. Jestem człowiekiem rozpoznawalnym i kojarzonym z podatkami i w miejscach publicznych w styczniu tego roku nie raz usłyszałem „podziękowana” za grudniowe wypłaty tychże zwrotów, których wielkość przekraczała wszystkich wyobrażenia.

Na kogo zadziałały częściowo obawy przed karą za przestępstwa fakturowe? Przede wszystkim na grupę trzecią, a także częściowo drugą. Po prostu nie ma już tylu odważnych do wystawiania i księgowania tych faktur. Gdy biura rachunkowe zawiadomiły swoich klientów o treści tych przepisów i zażądały zobowiązania się do przedkładania wyłącznie rzetelnych faktur, część firm natychmiast ogłosiło likwidację lub zostały wystawione na sprzedaż.
Ludzie z drugiej grupy, którzy byli debiutantami w roli „biznesmenów”, nie czują się tu tak pewnie jak w swojej „tradycyjnej” profesji. Wiedzą dobrze, że to nie przestępstwa skarbowe, których od dawna się nikt nie boi: można złożyć czynny żal i po sprawie. Za wcześnie na dokładne szacunki, ale w ostatnich trzech miesiącach spadła nie tylko ilość wystawionych, ale przede wszystkim zaksięgowanych faktu, których rzetelność jest raczej – wątpliwa. Wzrosła świadomość prawnokarna nie tylko pracowników, ale również  zwykłych ludzi, bez których nie da się zrobić żadnego szwindla na podatkach.

W pierwszej grupie nie zmieniło się nic, choć widać postawę wyczekującą: z tej grupy rośnie ilość pytań o znamiona czynów zabronionych.
W marcu i kwietniu tego roku dochody z VAT-u wyniosły nieco mniej niż 30 mld zł (ok. 29 mld zł) z czego ostrożnie licząc, ponad 10% (do. 3 mld zł) to efekt prewencji (żadne tam JPK). Brawo dla Ministra Sprawiedliwości.

Witold Modzelewski
Profesor Uniwersytetu Warszawskiego
Instytut Studiów Podatkowych

VAT od 1 marca 2017 r.

 

Skontaktuj się z naszą redakcją