Serwis Doradztwa Podatkowego

Serwis Doradztwa Podatkowego – nr 408 – 12 czerwca 2017 r.

 

 

 

Konferencje ISP

 

 

Prawo Finansowe i Skarbowość

 

 

POSTĘPOWANIA KONTROLNE, PODATKOWE I SĄDOWO-ADMINISTRACYJNE: CENTRUM OBSŁUGI ISP. Instytut Studiów Podatkowych, będący spółką doradztwa podatkowego, od 19 lat skutecznie reprezentuje podatników w sporach z organami podatkowymi. Nasz Zespół doświadczonych specjalistów reprezentuje podatników przed organami podatkowymi i organami kontroli skarbowej na każdym stadium postępowań kontrolno – podatkowych a także w postępowaniach sądowo – administracyjnych.

Czytaj więcej >>

 

AKTUALNOŚCI PODATKOWE

 

 

Spis treści:

Komentarz nieuczesany: kto się boi a kto powinien bać się nowych przepisów Kodeksu karnego dotyczących fakturowania?

PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG

1. Sprzedaż nakładów a prawo do stawki 8% – Marcin Szymocha
2. Niesłusznie zapłacony VAT, a jego zwrot – Aleksandra Garbarczyk
3. „Harmoniści”, czyli autorzy katastrofy obecnej wersji podatku od towarów i usług – Witold Modzelewski
4. Kiedy zabudowę meblową można opodatkować 8% stawką podatku? – Wojciech Safian – czytaj więcej na Portalu

AKCYZA

5. Warunki zwolnienia z akcyzy obowiązują również spadkobierców podatnika – Maciej Jendraszczyk
6. Opłaty dystrybucyjne a zwolnienie od akcyzy  zakładów energochłonnych wykorzystujących energię elektryczną – Wojciech Safian

PODATKI DOCHODOWE

7. Czy można obniżać i podwyższać stawki amortyzacji – Andrzej Łukiańczuk
8. Umowa ramowa a koszty uzyskania przychodów – Wojciech Safian
9. Różnicowanie wysokości dopłat do wypoczynku pracowników z zfśs – Małgorzata Słomka
10. Niepobrany, ale zapłacony przez płatnika podatek u źródła może stanowić koszt uzyskania przychodu – Maciej Jendraszczyk
11. Środek trwały musi być kompletny i zdatny do użytku – Małgorzata Słomka
12. Nowe regulacje UE w sprawie unikania opodatkowania dr Joanna Kiszka
13. Rozliczenia międzyokresowe bierne a koszty uzyskania przychodów – Marcin Szymocha
14. Zwrot wydatków poniesionych przez członka zarządu a koszty uzyskania przychodu spółki kapitałowej – dr Joanna Kiszka
15. Powstanie przychodu podatkowego z tytułu nieodpłatnych świadczeń w związku z ponoszeniem przez spółkę kosztów noclegów na rzecz osób zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia, bądź umowy o dzieło – Aleksandra Garbarczyk – czytaj więcej na Portalu
16. Paragony fiskalne a wynajem lokalu – Malwina Sik– czytaj więcej na Portalu
17. Czy wartość majątku spółki przejmowanej stanowi przychód podatkowy spółki przejmującej? – Mikołaj Stelmach – czytaj więcej na Portalu

POZOSTAŁE ZAGADNIENIA

18. Jakie są zasady archiwizowania dokumentacji rachunkowej na gruncie prawa bilansowego? – Andrzej Łukiańczuk
19. Czy wspólnicy spółki cywilnej planujący przekształcenie w spółkę prawa handlowego mogą wystąpić o interpretację indywidualną w sprawie podmiotu powstałego w wyniku przekształcenia? – dr Joanna Kiszka
 

O WSPÓŁCZESNOŚCI, HISTORII I DNIACH PRZYSZŁYCH
(Dział publicystyczny)

20. Szkice polsko-rosyjskie: niedoceniane skutki bolszewickiego przewrotu

 

II. AUDYT PODATKOWY

 

III. INSTRUKCJE PODATKOWE

  1. Wzorcowe Instrukcje dotyczące fakturowania dla potrzeb podatku od towarów i usług oraz sporządzania deklaracji VAT
  2. Wzorcowa Instrukcja rozliczania podatku od towarów i usług w 2017 r. usług budowlanych

 

IV. PROMOCJE WYDAWNICZE

 

V. SATYRYCZNY KOMENTARZ TYGODNIA

 

Kontakt z Redakcją

W przypadku Państwa zainteresowania usługami doradztwa podatkowego uprzejmie prosimy o kontakt z Panem Mariuszem Uniskiem – Dyrektorem Generalnym ds. Doradztwa Podatkowego (tel. 22 517 30 94, mariusz.unisk@isp-modzelewski.pl).
W przypadku Państwa zainteresowania usługami w zakresie obsługi postępowań uprzejmie prosimy o kontakt z Panem Jackiem Aninowskim – Dyrektorem Generalnym ds. Obsługi Postępowań (tel. 22 517 30 60, jacek.aninowski@isp-modzelewski.pl).

 

 

Pejzaż na 12 czerwca 2017 r.

 

 

 

Komentarz nieuczesany: kto się boi a kto powinien bać się nowych przepisów Kodeksu karnego dotyczących fakturowania?

Mija już trzeci miesiąc obowiązywania przepisów Kodeksu karnego, które wprowadziły nowe przestępstwa fakturowe art. 270a i 271a. Budzą one wręcz wyjątkowe zainteresowanie, mimo że oficjalne media wzięły na ich temat przysłowiową wodę w ustaw. Ten ostatni fenomen jest łatwy do wytłumaczenia: pisze się o tych nowych przepisach podatkowych, które wprowadzono dla zarobku biznesu informatycznego i doradczego. Na Kodeksie karnym nie da się bezpośrednio zarobić – więc szkoda czasu. Co innego taki JPK-VAT: docelowo każdy podatnik VAT będzie musiał:

  • kupić oprogramowanie do wysyłki swoich ewidencji prowadzonych dla potrzeb tego podatku,
  • zweryfikować zgodność (po co?) JPK z deklaracją VAT-7, mimo że w rejestrze są tylko te faktury, które są potrzebne dla potrzeb sporządzenia tej deklaracji.

Ciekawe, ile podatnicy VAT będą musieli wydać na to pieniędzy? Wiemy również, że system ten „nie ruszył”, bo brak jest jakiegoś „narzędzia”, które miałoby wyszukiwać sprzeczności między tymi ewidencjami. Na razie resort finansów wysyła… maile do podatników, które nie mogą przecież nałożyć na kogokolwiek obowiązków, wzbudzając tym samym wesołość lub zażenowanie swoich adresatów. Przypomnę, że przepisy te wprowadzono w 2016 r., czyli już pod rządami „kaczystów”. Dlaczego ten skandal nie jest piętnowany przez tradycyjnego strażnika moralności w resorcie finansów, czyli „Gazetę Wyborcza”? Co innego, gdyby to było za czasów rządów Jana Vincenta Rostowskiego: wtedy byłyby to zapewne „niezbędne działania mające na celu uszczelnienie VAT-u”. Ale gdy przepisy tworzone są dla zarobku biznesu informatycznego przez „pisowski” resort, to jest wielki skandal, o którym nie wolno milczeć. Prawda? Skąd to przyzwolenie? Odpowiedź jest prosta: ten resort wcale nie jest „pisowski” (wręcz odwrotnie) i realizuje on wciąż pomysły z czasów rządów „najlepszego ministra finansów”.

Podobnie można wytłumaczyć dziwną ciszę wokół „pisowskich” przepisów w Kodeksie karnym. Można by przecież gromić do woli ich twórców twierdząc, że mają one na celu „niszczenie uczciwych podatników”. Mogłyby przecież na co dzień pojawiać się w prasie uśmiechnięte twarze korpoludów z „renomowanych” i „międzynarodowych” firm doradczych, którzy z troską o los gnębionych przez „kaczyzm” podatników zmiażdżyliby intelektualnie twórców tych przepisów. A tu cisza.

Dlaczego więc nie pchają się oni do mediów, które od lat lubią ich cytować? Są różne hipotezy, lecz jedna jest dość prawdopodobna. W ciągu ostatnich lat wiele rzetelnych i uczciwych firm zdecydowało się na skorzystanie z usług optymalizacyjnych, których istotą są faktury wystawiona lub księgowane przez wymyślone dla potrzeb tych operacji podmioty. Są to byty prawne, których jedynym sensem jest zapewnienie uniknięcia przez kogoś opodatkowania. Podmioty, które otrzymują od nich faktury, dziś zadają wprost pytania: czy mogą mieć tu zastosowanie nowe przepisy Kodeksu karnego? Czy podmiot, który faktycznie nie wykonał żadnej czynności i istnieje tylko na papierze, wystawia rzetelny dokument, czy fakturę w rozumieniu art. 270a Kodeksu karnego? Są to dość nieprzyjemne pytania, zwłaszcza dla tych, którzy przekonali swoich klientów o legalności tychże przepisów. Wśród ich autorów konsternacja graniczy z popłochem, bo pytania podatników stają się coraz bardziej natarczywe i nieprzyjemne.
Niedawno spotkałem się z dość typowym pytaniem: podatnik „kupił” za niemałe pieniądze wynalazek optymalizacyjny polegający na tym, że część jego majątku została wniesiona do nowej spółki, która faktycznie za darmo kupiła te aktywa, a teraz fakturuje „usługi”, które „świadczy” na byłym majątku właściciela, każąc mu płacić za coś, co miał za darmo. W przypływie szczerości dyrektor finansowy tej firmy zadał mi publicznie pytanie, czy księgując faktury wystawiane co miesiąc przez ten podmiot ryzykuje się popełnieniem czynu zabronionego z winy umyślnej? Złowrogi śmiech na Sali wśród okrzyków „już siedzisz” chyba nie uspokoił jego obaw.

W konkluzji można tylko stwierdzić: przyszły „ciężkie czasy”, ale nie dla uczciwych podatników (ci nie mają się czego bać): kłopoty mogą mieć podmioty „liberalne”, stosujące  „agresywne planowanie podatkowe”.

Witold Modzelewski
Profesor Uniwersytetu Warszawskiego
Instytut Studiów Podatkowych

 

Fakturowanie, ewidencjonowanie i deklarowanie faktur

 

Skontaktuj się z naszą redakcją