Serwis Doradztwa Podatkowego

Serwis Doradztwa Podatkowego – nr 409 – 19 czerwca 2017 r.

 

 

Konferencje ISP

 

Prawo Finansowe i Skarbowość

 

POSTĘPOWANIA KONTROLNE, PODATKOWE I SĄDOWO-ADMINISTRACYJNE: CENTRUM OBSŁUGI ISP. Instytut Studiów Podatkowych, będący spółką doradztwa podatkowego, od 19 lat skutecznie reprezentuje podatników w sporach z organami podatkowymi. Nasz Zespół doświadczonych specjalistów reprezentuje podatników przed organami podatkowymi i organami kontroli skarbowej na każdym stadium postępowań kontrolno – podatkowych a także w postępowaniach sądowo – administracyjnych.

Czytaj więcej >>

 

AKTUALNOŚCI PODATKOWE

  • Usługi świadczone przez komorników sądowych a podatek od towarów i usług  – czytaj więcej tekst nr 2
  • Czy konwersja wierzytelności na udziały to wkład pieniężny czy niepieniężny na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych? –  czytaj więcej tekst nr 4

 

 

Spis treści:

Komentarz nieuczesany: czy dochody budżetowe z VAT–u mogą w 2017 roku przekroczyć kwotę 150 mld zł?

PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG

1. Nieodpłatne przekazanie przez gminę infrastruktury kanalizacyjnej Wojciech Safian
2. Usługi świadczone przez komorników sądowych a podatek od towarów i usług – dr Joanna Kiszka

AKCYZA

3. Czy kontaminat powinien być opodatkowany podatkiem akcyzowym? – dr Joanna Kiszka – czytaj więcej na Portalu

PODATKI DOCHODOWE

4. Czy konwersja wierzytelności na udziały to wkład pieniężny czy niepieniężny na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych? – Andrzej Łukiańczuk
5. Projektowane zmiany zasad stosowania ulgi z tytułu wydatków na działalność badawczo- rozwojową – dr Joanna Kiszka
6. Brak możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z wybudowaniem obiektów małej architektury – Aleksandra Garbarczyk
7. Jak określić wartość przychodów z tytułu sprzedaży nieruchomości? – Andrzej Łukiańczuk
8. Odprawa z tytułu gwarancji zatrudnienia nie korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego – Maciej Jendraszczyk
9. Miejsce zamieszkania a rezydencja podatkowa – Małgorzata Słomka
10. Odsetki za zwłokę od wypłaconego odszkodowania nie korzystają ze zwolnienia od podatku dochodowego – Maciej Jendraszczyk – czytaj więcej na Portalu

INNE PODATKI

11. Moment powstania obowiązku podatkowego w przypadku wygaśnięcia decyzji o wycofania pojazdu – Wojciech Safian

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE

12. Pełnienie funkcji członka zarządu wyłącznie na podstawie uchwały wspólników o powołaniu a obowiązek podlegania ubezpieczeniom społecznym – Mikołaj Stelmach
13. Kontrakt menedżerski na gruncie ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych – Mikołaj Stelmach – czytaj więcej na Portalu

POZOSTAŁE ZAGADNIENIA

14. Rozszerzona konfiskata i przepadek przedsiębiorstwa w kodeksie karnym i kodeksie karnym skarbowym – Alan Lipnicki
15. Rozszerzona konfiskata na gruncie kodeksu karnego skarbowego – Alan Lipnicki
16. Zmniejszanie ryzyka podlegania przepisom regulującym rozszerzoną konfiskatę – Alan Lipnicki
17.Odpowiedzialność płatnika – Małgorzata Słomka

O WSPÓŁCZESNOŚCI, HISTORII I DNIACH PRZYSZŁYCH
(Dział publicystyczny)

18. Szkice polsko-rosyjskie: politycy niemieccy dezintegrują inne narody

 

II. AUDYT PODATKOWY

 

III. INSTRUKCJE PODATKOWE

  1. Wzorcowe Instrukcje dotyczące fakturowania dla potrzeb podatku od towarów i usług oraz sporządzania deklaracji VAT
  2. Wzorcowa Instrukcja rozliczania podatku od towarów i usług w 2017 r. usług budowlanych

 

IV. PROMOCJE WYDAWNICZE

 

V. SATYRYCZNY KOMENTARZ TYGODNIA

 

Kontakt z Redakcją

W przypadku Państwa zainteresowania usługami doradztwa podatkowego uprzejmie prosimy o kontakt z Panem Mariuszem Uniskiem – Dyrektorem Generalnym ds. Doradztwa Podatkowego (tel. 22 517 30 94, mariusz.unisk@isp-modzelewski.pl).
W przypadku Państwa zainteresowania usługami w zakresie obsługi postępowań uprzejmie prosimy o kontakt z Panem Jackiem Aninowskim – Dyrektorem Generalnym ds. Obsługi Postępowań (tel. 22 517 30 60, jacek.aninowski@isp-modzelewski.pl).

 

 

Pejzaż na 19 czerwca 2017 r.

 

 

Komentarz nieuczesany: czy dochody budżetowe z VAT–u mogą w 2017 roku przekroczyć kwotę 150 mld zł?

Na pytanie zadane w tytule odpowiedź jest oczywiście twierdząca: już w 2014 roku, gdy trwały opozycyjne prace nad nową ustawą o podatku od towarów i usług, sformułowano tę prognozę na 2016 r. Wtedy  jeszcze rządziły tym podatkiem dwie ”międzynarodowe” firmy doradcze wespół z „liberalnymi” urzędnikami z ulicy Świętokrzyskiej, a w oficjalnych mediach opowiadano liberalne dyrdymały np. przecząc istnieniu wyłudzeń i masowego fałszowania faktur. Resort finansów był „obrażony” i zbulwersowany” tego rodzaju twierdzeniami, a w jego murach obradowała ponoć jakaś „rada konsultacyjna” – złożona m.in. z ludzi zajmujących się biznesem podatkowym – o tym jak „uszczelnić VAT”; – żyliśmy w dość „oryginalnym” świecie.

Jak wiemy „twierdza III RP” przetrwała wybory w prawie nienaruszonym stanie w 2016 r. Ci sami co w poprzednich latach urzędnicy i związane z nimi firmy doradcze  (oczywiście „międzynarodowe”) zaczęli „uszczelniać” ten podatek według liberalnych pomysłów (np. JPK). W związku z tym poprzedni rok był jeszcze gorszy niż 2015 r., bo dochody były na tym samym poziomie (dwa miliardy różnicy, czyli w granicach błędu), ale za to pobito rekord zwrotów, które przekroczyły 100 mld zł ku uciesze biznesu podatkowego i wszystkich oszustów. Nie bez powodu opozycja chwaliła „rozsądek” kierownictwa resortu, a pewna dziennikarka z (jakoby) prawicowego tygodnika broniła ówczesnej polityki resortu, bo jej zdaniem wszystko „trzeba robić pomalutku”. Jak to pozory mylą i gorliwie „propisowski” tygodnik może wspierać tych, którzy od lat demolują nasz system podatkowy.  Zresztą, czy liberałom szczelny i spójny system podatkowy jest w ogóle potrzebny?

Ten rok będzie lepszy dla budżetu, bo już nie ma na Świętokrzyskiej wielu „platformerskich” urzędników (może przeszli do biznesu podatkowego?). Jest jednak pewne „ale”: gdy niedawno słuchałem jak (nowy) dyrektor opowiadał na konferencji w SGH o „uszczelnianiu” tego podatku, jego wizja nie różniła się zbytnio od poglądów ekspertów z biznesu podatkowego. Bądźmy jednak sprawiedliwi: wprowadzono z dniem 1 stycznia 2017 r. kilka koniecznych zmian, ale to tylko nieduże łaty na jeszcze większych dziurach. To, co naprawdę przestraszyło część oszustów, wyszło z innego adresu: ministerstwo sprawiedliwości przeforsowało w Sejmie dwie zmiany w Kodeksie karnym, w tym wieloletnie kary więzienia za przestępstwa fakturowe (art. 270a i 271a) oraz poszerzoną konfiskatę i przymusowy zarząd jako środki karne. Za tego rodzaju przestępstwa istotna część oszustw zaczęła zwijać swoje interesy i przenosić się do bardziej przyjaznych jurysdykcji (np. na Słowację). W ten sposób próbuje się wyeliminować najbardziej ordynarne formy wyłudzeń podatkowych. Będzie to skuteczne pod warunkiem, że w tym roku ktoś nie wpadnie na pomysł, aby zwrócić w jedynym miesiącu kilkanaście miliardów złotych – tak jak to było w grudniu 2016 r. Pozytywny efekt fiskalny budżetu zostanie osiągnięty również kosztem budownictwa, gdyż podwykonawcy w dużej części poczekają sobie na zwroty (stawka 0% pod nazwą „odwrotnego obciążenia”). Z rocznym opóźnieniem dochody z tego podatku mogą przekroczyć więc 150 mld zł, ale wciąż czekamy na rzeczywistą naprawę przepisów podatkowych dotyczących tego podatku.

 

Witold Modzelewski
Uniwersytet Warszawski
Instytut Studiów Podatkowych
 

Fakturowanie, ewidencjonowanie i deklarowanie faktur

 

Skontaktuj się z naszą redakcją