Serwis Doradztwa Podatkowego

Serwis Doradztwa Podatkowego – nr 410 – 26 czerwca 2017 r.

 

 

 

 

Prawo Finansowe i Skarbowość

 

 

POSTĘPOWANIA KONTROLNE, PODATKOWE I SĄDOWO-ADMINISTRACYJNE: CENTRUM OBSŁUGI ISP. Instytut Studiów Podatkowych, będący spółką doradztwa podatkowego, od 19 lat skutecznie reprezentuje podatników w sporach z organami podatkowymi. Nasz Zespół doświadczonych specjalistów reprezentuje podatników przed organami podatkowymi i organami kontroli skarbowej na każdym stadium postępowań kontrolno – podatkowych a także w postępowaniach sądowo – administracyjnych.

Czytaj więcej >>

 

AKTUALNOŚCI PODATKOWE

 • Projekt rozwiązań dotyczących statusu rejestracyjnego podatników VAT – czytaj więcej tekst nr 1
 • Usługi budowlane a odwrotne obciążenie – czytaj więcej tekst nr 2
 • Usługa zaprojektuj i wybuduj – usługa kompleksowa czy dwie odrębne usługi –  czytaj więcej tekst nr 3
 • Czy faktura imienna związana z podróżą służbową pracownika może stanowić koszt podatkowy –  czytaj więcej tekst nr 6
 • Zwiększenie poziomu ochrony graczy oraz walka z szarą strefą – czytaj więcej tekst nr 15
 • Czy zakwalifikowanie towaru lub usługi do grupowania PKWiU może być przedmiotem interpretacji wydawanej w trybie art. 14b § 3 Ordynacji podatkowej? – czytaj więcej tekst nr 17

 

Spis treści:

Komentarz nieuczesany: dlaczego przez poprzednie lata tolerowano gigantyczne oszustwa w podatku od towarów i usług?

PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG

1. Projekt rozwiązań dotyczących statusu rejestracyjnego podatników VAT – dr Joanna Kiszka
2. Usługi budowlane a odwrotne obciążenie – Barbara Głowacka
3. Usługa zaprojektuj i wybuduj – usługa kompleksowa czy dwie odrębne usługi – Marcin Szymocha
4. Czy w trakcie roku podatnik może wybrać zwolnienie podmiotowe, o którym mowa w art. 113 ustawy o podatku od towarów i usług? – Barbara Głowacka
5. Paragon z NIP nabywcy nie jest fakturą uproszczoną – Wojciech Safian – czytaj więcej na Portalu

PODATKI DOCHODOWE

6. Czy faktura imienna związana z podróżą służbową pracownika może stanowić koszt podatkowy – Andrzej Łukiańczuk
7. Obowiązki płatnika w związku z wypłatą wygranych pieniężnych w zorganizowanym konkursie na rzecz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – Maciej Jendraszczyk
8. Odpisy na fundusz rekultywacji – Barbara Głowacka
9. Nieodpłatne świadczenia związane z promocją i reklamą – Małgorzata Słomka
10. Spłata kredytu hipotecznego zaciągniętego na cele mieszkaniowe a podatek dochodowy od osób fizycznych – dr Joanna Kiszka
11. Czy odległy termin wypłaty dywidendy rodzi negatywne skutki podatkowe dla spółki ją wypłacającej – Andrzej Łukiańczuk
12. Wynagrodzenie ze sprzedaży nasadzeń, urządzeń i obiektów a przychód z odpłatnego zbycia rzeczy – Malwina Sik – czytaj więcej na Portalu
13. Otrzymanie spłaty w związku z działem spadku jako przychód podatkowy – Maciej Jendraszczyk – czytaj więcej na Portalu

INNE PODATKI

14. Gmina ma prawo wprowadzać zróżnicowane stawki opłaty na różnych targowiskach – Aleksandra Garbarczyk
15. Zwiększenie poziomu ochrony graczy oraz walka z szarą strefą – Malwina Sik

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE

16. Czy wykład może być przedmiotem umowy o dzieło? – Małgorzata Słomka

POZOSTAŁE ZAGADNIENIA

17. Czy zakwalifikowanie towaru lub usługi do grupowania PKWiU może być przedmiotem interpretacji wydawanej w trybie art. 14b § 3 Ordynacji podatkowej? – dr Joanna Kiszka
18. Zawieszenie biegu terminu przedawnienia a wszczęcie postępowania karnoskarbowego – Wojciech Safian – czytaj więcej na Portalu
19. Uchylenie zabezpieczenia a odsetki za zwłokę – Marcin Szymocha – czytaj więcej na Portalu

O WSPÓŁCZESNOŚCI, HISTORII I DNIACH PRZYSZŁYCH
(Dział publicystyczny)

20. Szkice polsko-rosyjskie: kto ma „kompleks Rosji”?

 

II. AUDYT PODATKOWY

 

III. INSTRUKCJE PODATKOWE

 1. Wzorcowe Instrukcje dotyczące fakturowania dla potrzeb podatku od towarów i usług oraz sporządzania deklaracji VAT
 2. Wzorcowa Instrukcja rozliczania podatku od towarów i usług w 2017 r. usług budowlanych

 

IV. PROMOCJE WYDAWNICZE

 

V. SATYRYCZNY KOMENTARZ TYGODNIA

 

Kontakt z Redakcją

W przypadku Państwa zainteresowania usługami doradztwa podatkowego uprzejmie prosimy o kontakt z Panem Mariuszem Uniskiem – Dyrektorem Generalnym ds. Doradztwa Podatkowego (tel. 22 517 30 94, mariusz.unisk@isp-modzelewski.pl).
W przypadku Państwa zainteresowania usługami w zakresie obsługi postępowań uprzejmie prosimy o kontakt z Panem Jackiem Aninowskim – Dyrektorem Generalnym ds. Obsługi Postępowań (tel. 22 517 30 60, jacek.aninowski@isp-modzelewski.pl).

 

Pejzaż na 26 czerwca 2017 r.

 

 

 

Komentarz nieuczesany: dlaczego przez poprzednie lata tolerowano gigantyczne oszustwa w podatku od towarów i usług?

Czy niedawno przedstawiona w debacie telewizyjnej teza, że władze zabraniały celnikom zwalczać mafię paliwową, która zarabiała w oszustwach podatkowych, jest prawdziwa? Powiedział to zasłużony celnik, działacz związkowy, osoba znana z nieprzejednanej postawy wobec oszustw podatkowych. Można mu wierzyć, choć nie mam dostatecznej wiedzy na ten temat – nie miałem wstępu na liberalne salony, nie byłem przyjmowany w ministerialnych gabinetach. Nie miałem tam czego szukać (zresztą nie chciałem), a królujący tam eksperci powiązani z „międzynarodowym biznesem doradczym” nie są moim towarzystwem. Dla mnie było rzeczą oczywistą, że nie można na raz doradzać resortowi finansów, który działa w interesie publicznym, i zarabiać na „międzynarodowej” optymalizacji podatkowej. Chyba że władza nie działa w interesie publicznym, co pokazałyby słowa znanego celnika: prawdę powiedziawszy w poprzednim dziesięcioleciu można było mieć takie podejrzenia.

A zarobek na wspólnotowym podatku od towarów i usług był bardzo prosty i powszechnie znany. Wymienię tylko trzy najprostsze warianty:
Wariant pierwszy związany z nabyciem wewnątrzwspólnotowych towarów: kupuje się „uczciwie” towar zza granicą, do kraju przynosi go „firma optymalizacyjna” (czyli słup), a pseudopodatkowanie nabycia wewnątrzwspólnotowego nie rodzi żadnych skutków fiskalnych. Następnie towar jest sprzedawany  z rabatem (poniżej ceny zakupu) na rynku krajowym ze  stawką 23%, a podatkiem należnym, który nie jest płacony do budżetu, pokrywa się stratę i realizuje zyski. „Firma optymalizacyjna” działa kilka miesięcy i jakoś nikt nie interesował się jej zniknięciem. Ile paliw silnikowych, cementu, itp. przyjechało do Polski w ten sposób ?, a budżet sfinansował ich spadek cen, w ciągu ostatnich lat? Nie wiadomo, lecz ostrożnie można oszacować ich wartość na dziesiątki miliardów złotych (może więcej?).

Wariant drugi związany z „odwrotnym obciążeniem”. Kupuje się i sprzedaje (wielokrotnie) dowolną partię towarów objętych w latach 2011 – 2016 tzw. odwrotnym obciążeniem (stal, metale kolorowe, elektronika), to daje obu  stronom tych „transakcji” prawo do zwrotu podatku (odwrotnym obciążeniem jest inaczej nazwana stawka 0%). Każda ze stron „kupuje” jednocześnie towary  i usługi  z dużym podatkiem naliczonym, który przechodząc przez kilka podstawionych firm, również dostarczany jest przez „firmą optymalizacyjna” nie płacącą nic do budżetu. Zarobkiem jest wyłudzony zwrot podatku. Skala tego wariantu jest dużo większa niż pierwszego, bo w tym okresie prawie co rok wydłużała się lista towarów objętych owym przywilejem i gwałtownie rosły obroty towarów po jego wprowadzeniu a zwroty VAT-u wzrosły o ponad 50% (z 60 mld do 100 mld zł).

Wariant trzeci związany z „eksportem usług”: usługa na rzecz krajowego kontrahenta była formalnie świadczona na rzecz „firmy optymalizacyjnej” z siedzibą w innym kraju członkowskim, która następnie refakturowała te usługi na faktycznego usługobiorcę: zamiast zapłacić 23% VAT-u, krajowy usługodawca uzyskuje zwrot podatku, a faktyczny usługobiorca również nic nie płaci, bo import usług też nie jest – podobnie jak w przypadku tzw. odwrotnego obciążenia – nieopodatkowany.

To tylko najprostsze i najbardziej upowszechnione warianty zarobku na wspólnotowym podatku od towarów i usług. Trzeba zadać następujące pytanie:

 • czy władza wiedziała o tym precedensie ?
 • jeśli tak, to dlaczego nie zablokowała tych działań ?
 • dlaczego mimo realnego spadku dochodów budżetowych i szybkim przyrostem zwrotów podatku nikt nie reagował?

Pragnę tylko przypomnieć, że w 2014 roku Instytut Studiów Podatkowych opracował raport na temat 10 lecia wspólnotowego VAT-u, który został przesłany do resortu finansów. Jaka  była reakcja: w raporcie tym dokładnie przedstawiono mechanizmy uchylenia się od tego podatku.  I co? Resort odpowiedział nam, że jest „zbulwersowany” i „obrażony”. I tyle: służymy treścią tego raportu, bo nic nie stracił na aktualności. Nie tylko z tego źródła ówczesna władza, dobrze wiedziała co się dzieje, ale jej powszechnie znane „ wyśmienite relacje” z biznesem podatkowym być może utrudniały podjęcie jakichś istotnych działań. Z tego, co dowiedzieliśmy się od podatników, to dzieliła się ona na ich grupy:

 • „pieszczochów”, którzy kupili sobie parasol ochronny w dobrze ustosunkowanej firmie consultingowej,
 • „ofiary losu”, czyli tych, których wytypowano na ministerialnych naradach do roli oszustów podatkowych, często do tej grupy trafiali polscy konkurenci zagranicznych firm.

Oczywiście doprowadziło to do całkowitej degradacji rynku doradczego, bo nikt uczciwy nie mógł zaoferować owego „parasola”.

Z wyborami w 2015 roku większość podatników wiązała nadzieję na zmianę powyższej sytuacji. Był projekt nowej ustawy, który likwidował przepisy ułatwiające  ten proceder. Resort finansów wraz z biznesem podatkowym zablokował jego uchwalenie. Zmieniła się również firma doradcza, która ma „wyśmienite relacje” z urzędnikami, którzy pochodzą … z tej firmy. Chyba już czas na komisję śledczą w sprawie VAT-u.

Witold Modzelewski
Profesor Uniwersytetu Warszawskiego
Instytut Studiów Podatkowych

Fakturowanie, ewidencjonowanie i deklarowanie faktur

 

Skontaktuj się z naszą redakcją