Serwis Doradztwa Podatkowego

Serwis Doradztwa Podatkowego – nr 414 – 24 lipca 2017 r.

 

 

 

Nowy dyrektor Kancelarii Prawnej

 

 

Prawo Finansowe i Skarbowość

 

POSTĘPOWANIA KONTROLNE, PODATKOWE I SĄDOWO-ADMINISTRACYJNE: CENTRUM OBSŁUGI ISP. Instytut Studiów Podatkowych, będący spółką doradztwa podatkowego, od 19 lat skutecznie reprezentuje podatników w sporach z organami podatkowymi. Nasz Zespół doświadczonych specjalistów reprezentuje podatników przed organami podatkowymi i organami kontroli skarbowej na każdym stadium postępowań kontrolno – podatkowych a także w postępowaniach sądowo – administracyjnych.

Czytaj więcej >>

 

 

AKTUALNOŚCI PODATKOWE

 • Ministerstwo Finansów zdefiniuje „należytą staranność” – jak się zabezpieczyć przed uwikłaniem w proceder wyłudzania VAT – czytaj więcej tekst nr 2
 • Projekt zmian w ustawach o podatkach dochodowych mających na celu uszczelnienie systemu podatku dochodowego  –  czytaj więcej tekst nr 7 i 8
 • Rozliczenie straty po utracie zezwolenia na działalność w Specjalnej Strefie Ekonomicznej  – czytaj więcej tekst nr 12
 • Powrót „superurzędu” – Centrum Obsługi Kluczowych Podmiotów – czytaj więcej tekst nr 19
 • Nieuczciwe wykorzystywanie przewagi kontraktowej – przesłanki stosowania  ustawy z dni 15 grudnia 2016 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi – czytaj więcej tekst nr 20

 

 

Spis treści:

Komentarz nieuczesany: system podatkowy to przede wszystkim wielki biznes sprzeczny z interesem publicznym

PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG

1. Stosowanie przepisów o sposobie określania proporcji  po centralizacji  w jednostkach samorządu terytorialnego – Aleksandra Garbarczyk
2. Ministerstwo Finansów zdefiniuje „należytą staranność” – jak się zabezpieczyć przed uwikłaniem w proceder wyłudzania VAT – Marcin Szymocha
3. Brak sprzedaży opodatkowanej a raport fiskalny dobowy – Wojciech Safian
4. Prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków związanych z używaniem samochodów – Malwina Sik – czytaj więcej na Portalu
5. Czy ulga na złe długi znajduje zastosowanie do wierzytelności z tytułu usług wykonanych na rzecz  konsumentów? – dr Joanna Kiszka – czytaj więcej na Portalu

PODATKI DOCHODOWE

6. Czy wartość szczepionek otrzymanych przez pracowników jest dla nich przychodem ze stosunku pracy? – Andrzej Łukiańczuk
7. Projekt zmian w ustawach o podatkach dochodowych mających na celu uszczelnienie systemu podatku dochodowego – Małgorzata Słomka
8. Ryczałt z tytuły najmu 8,5% tylko do 100 tysięcy złotych przychodu – Marcin Szymocha
9. Czy dla obowiązku sporządzenia dokumentacji podatkowej należy sumować transakcje jednego rodzaju? – Andrzej Łukiańczuk
10. Ulga meldunkowa – Małgorzata Słomka
11. Rozłożenie klientowi zapłaty za usługę na raty a podatek od niektórych instytucji finansowych – Maciej Jendraszczyk
12. Rozliczenie straty po utracie zezwolenia na działalność w Specjalnej Strefie Ekonomicznej – dr Joanna Kiszka
13. Dochody, których źródłem finansowania jest zysk netto osób prawnych nie są jedynymi dochodami z udziału w zyskach osób prawnych w rozumieniu art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. – Mikołaj Stelmach
14. Zwolnienie od podatku zbycia udziałów we współwłasności nieruchomości wchodzącej w skład gospodarstwa rolnego – Wojciech Safian
15. Zakup ekspresu a koszty uzyskania przychodów – Malwina Sik
16. Wydatek na zabudowę wnęki nie stanowi własnego celu mieszkaniowego w rozumieniu PIT – Maciej Jendraszczyk – czytaj więcej na Portalu
17. Kupony rabatowe przy zakupie towarów za pośrednictwem platformy internetowej a podatek dochodowy od osób fizycznych – dr Joanna Kiszka – czytaj więcej na Portalu

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE

18. Kontrakt menedżerski – gdy ubezpieczony uzyskuje przychody z więcej niż jednego tytułu – Mikołaj Stelmach

POZOSTAŁE ZAGADNIENIA

19. Powrót „superurzędu” – Centrum Obsługi Kluczowych Podmiotów – Marcin Szymocha
20. Nieuczciwe wykorzystywanie przewagi kontraktowej – przesłanki stosowania  ustawy z dni 15 grudnia 2016 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi – Mikołaj Stelmach

O WSPÓŁCZESNOŚCI, HISTORII I DNIACH PRZYSZŁYCH
(Dział publicystyczny)

21. Szkice polsko-rosyjskie: kiedy nastąpi likwidacja ekonomicznego dziedzictwa bolszewizmu?

II. AUDYT PODATKOWY

 

III. INSTRUKCJE PODATKOWE

 1. Wzorcowe Instrukcje dotyczące fakturowania dla potrzeb podatku od towarów i usług oraz sporządzania deklaracji VAT
 2. Wzorcowa Instrukcja rozliczania podatku od towarów i usług w 2017 r. usług budowlanych

 

IV. PROMOCJE WYDAWNICZE

 

V. SATYRYCZNY KOMENTARZ TYGODNIA

 

Kontakt z Redakcją

W przypadku Państwa zainteresowania usługami doradztwa podatkowego uprzejmie prosimy o kontakt z Panem Mariuszem Uniskiem – Dyrektorem Generalnym ds. Doradztwa Podatkowego (tel. 22 517 30 94, mariusz.unisk@isp-modzelewski.pl).
W przypadku Państwa zainteresowania usługami w zakresie obsługi postępowań uprzejmie prosimy o kontakt z Panem Jackiem Aninowskim – Dyrektorem Generalnym ds. Obsługi Postępowań (tel. 22 517 30 60, jacek.aninowski@isp-modzelewski.pl).

 

Pejzaż na 24 lipca 2017 r.

 

 

 

Komentarz nieuczesany: system podatkowy to przede wszystkim wielki biznes sprzeczny z interesem publicznym

Współczesny system podatkowy ma dwie, odmienne twarze: pierwszą, dominującą w oficjalnych mediach, charakteryzuje „fiskalizm”, despotyzm interpretacyjny oraz całkowity brak poszanowania dla interesów podatnika. „Fiskus” każdego może zniszczyć, nie obowiązuje tu prawo podatkowe w tradycyjnym sensie – wystarczy aby organy lub sądy miały inny pogląd niż podatnik, aby wymierzyć mu zaległości podatkowe i sankcje karne. Drugą twarz kształtuje biznes podatkowy, który oferuje nie tylko „bezpieczeństwo interpretacyjne”, ale również uchwalenie odpowiednich przepisów „korzystnych dla podatników”. Tu nie ma poczucia zagrożenia: wręcz odwrotnie – jest pole dla „inwestycji podatkowych” i podatkowej działalności innowacyjnej, przynoszących wysokie zyski. Nie jest tajemnicą, że efektywność dużych inwestycji podatkowych w Polsce jest często wielokrotnie wyższa od inwestycji w realnej gospodarce. Przykłady są powszechnie znane: umieszczenie towaru w załączniku nr 11 do ustawy o VAT, czyli faktyczna eliminacja opodatkowania, daje korzyści liczone w dziesiątkach lub setkach milionów złotych a nakłady w tej inwestycji stanowią tylko niewielki procent tych korzyści.

Bardziej znana jest pierwsza twarz systemu: istnieją nawet stowarzyszenia poszkodowanych przez organy podatkowe i sądy (np. ruch „Niepokonanych”) – piszą o tym oficjalne media. Druga twarz otoczona jest zmową milczenia, co nie musi dziwić, bo główni gracze biznesu podatkowego są wszechobecni na rynku medialnym, a przede wszystkim dużo inwestują w reklamy.

Obie twarze są prawdziwe. Która z nich jest ważniejsza? Oczywiście ta druga i to w każdej możliwej płaszczyźnie. Biznes podatkowy sprzedaje swoje usługi na wszystkich polach tego systemu, a zwłaszcza zapewnia:

 1. uchwalanie lub zmianę przepisów, które dają korzyści zleceniodawcy („inwestycje legislacyjne”),
 2. bezpieczeństwo wszelkich, nawet najbardziej ryzykownych operacji podatkowych dzięki dobrym relacjom z władzą („parasol podatkowy”),
 3. doradztwo optymalizacyjne, którego przedmiotem są „innowacje podatkowe” przynoszące oszczędności fiskalne,
 4. obsługę prawną spraw administracyjnych i sądowych związanych z rozliczeniami podatkowymi,
 5. obsługę informatyczną rozliczeń podatkowych i sprawozdawczości na rzecz organów podatkowych,
 6. rutynową obsługę prowadzenia ewidencji podatkowych, składania deklaracji oraz dokumentowania,
 7. szkolenia, edukacja i warsztaty dla pracowników zajmujących się rozliczeniami podatkowymi.

Samo istnienie biznesu podatkowego nie jest oczywiście niczym złym: prawie każdy jest podatnikiem, demokracja wiąże się z fiskalizmem, ilość przepisów podatkowych wzrosłaby nawet bez wpływu tego biznesu. Nawet gdyby władza działała w interesie publicznym, wielu podatników potrzebuje doradztwa i pomocy, powierzając osobom trzecim nie tylko obsługę sporów, lecz również prowadzenie ksiąg podatkowych oraz edukację. Od 40 lat w jakiejś części należę do tego biznesu, zwłaszcza w dziedzinie obsługi rozliczeń i sporów podatkowych: jest on częścią rynku usług księgowych i prawnych, choć już przed 20 laty, wraz z uchwaleniem ustawy o doradztwie podatkowym, ma już swoją specyfikę i odrębności. W tradycyjnym kształcie nie był niczym groźnym. Jego patologizacja nastąpiła dość niedawno – przede wszystkim po naszym „wuniowstąpieniu”. Część biznesu podatkowego sięgnęła po nowe zdobycze. Jego głównym sukcesem systemowym było połączenie działalności audytorskiej i doradczej, co z istoty jest chore, gdyż występuje tu nieusuwalny konflikt interesów. Jednak najważniejszym sukcesem zagranicznego biznesu podatkowego było ”zdobycie” resortu finansowego, co ostatecznie nastąpiło pod rządami liberałów. Nikt nie ukrywał tego faktu: w budynku przy Świętokrzyskiej 12 odrębny gabinet miała osoba pieczętująca się tytułem „ społecznego doradcy ministra finansów”, która była jednocześnie wiceszefową jednego z „anderesenów”. Aby cokolwiek załatwić w tym resorcie trzeba było zgłosić się nie do urzędników, lecz do „obsługującej” go firmy. Nikt tego nie ukrywał: urzędnicy publicznie biesiadowali z ekspertami tych firm czemu nadano pozory konferencji naukowych. Często na tych  konwentyklach pojawiali się również… sędziowie, dla zwykłego, czyli naiwnego podatnika było to czymś szokującym. Związki władzy z tym biznesem, który szybko zdominował ten układ, przestały być jakąkolwiek tajemnicą. Sprzyjała temu personalna karuzela: urzędnicy resortu finansowego przechodzili do biznesu podatkowego, a na wysokie urzędy powoływano ludzi z tej półki.

Jest rzeczą oczywistą, że nikt nie dbał o interes publiczny pod tym adresem, czego natychmiastowym efektem był spadek dochodów budżetowych, wzrost kwot wyłudzonych podatków, bezkarność agresywnego planowania podatkowego i ogólna demoralizacja: ci, których nie było stać na usługi wielkiego biznesu podatkowego,  irytowali się koniecznością ciężarów podatkowych, gdy inni – „lepsi” mogli tego nie robić. Większość przedsiębiorców nie akceptowała tamtej rzeczywistości i nie chciała zmian. Ze zwycięstwem Prawa i Sprawiedliwości wiązano nadzieję nie tylko na koniec rządów biznesu podatkowego ale również na powrót rządów prawa (podatkowego) i sprawiedliwości (podatkowej). Panowało powszechne przekonanie, że tylko odsunięcie od władzy liberałów spowoduje  wyrzucenie ze Świętokrzyskiej 12 przedstawicieli tego biznesu, a stanowienie i stosowanie prawa będzie w interesie publicznym i uczciwych obywateli.

Pierwszy rok nowych rządów był najgłębszym zawodem dla sympatyków dobrej zmiany. Nie zmieniło się nic: pozostali ci sami ludzie, a nowy rząd realizował pomysły, które „kupiły” (w sensie dosłownym – za pieniądze)  ich poprzednicy od biznesu podatkowego. Na podatników nałożony wiele zbędnych nowych obowiązków, które dały zarobek dla wielkiego biznesu podatkowego: rok 2016 należał jeszcze do poprzedniej epoki. Niedawno nastąpiły  pewne zmiany: jest nowy … główny gracz biznesu podatkowego, który obsadza nawet wiele istotnych stanowisk.

„Dobra zmiana” podlega więc na zmianie firmy, którą rządzi pod wiadomym adresem. Ciekawe czy polityczni liderzy, a zwłaszcza Naczelnik Państwa, wie jak realizowany  jest program wyborczy obecnej większości parlamentarnej?            
Witold Modzelewski
Profesor Uniwersytetu Warszawskiego
Instytut Studiów Podatkowych
   

Fakturowanie, ewidencjonowanie i deklarowanie faktur

 

Skontaktuj się z naszą redakcją