Serwis Doradztwa Podatkowego

Serwis Doradztwa Podatkowego – nr 418 – 21 sierpnia 2017 r.

 

 

 

Prawo Finansowe i Skarbowość

 

POSTĘPOWANIA KONTROLNE, PODATKOWE I SĄDOWO-ADMINISTRACYJNE: CENTRUM OBSŁUGI ISP. Instytut Studiów Podatkowych, będący spółką doradztwa podatkowego, od 19 lat skutecznie reprezentuje podatników w sporach z organami podatkowymi. Nasz Zespół doświadczonych specjalistów reprezentuje podatników przed organami podatkowymi i organami kontroli skarbowej na każdym stadium postępowań kontrolno – podatkowych a także w postępowaniach sądowo – administracyjnych.

Czytaj więcej >>

 

Od początku marca tego roku wprowadzono bezprecedensowe zmiany w zasadach fakturowania i ewidencjonowania podatku od towarów i usług, które wynikają z wprowadzenia nowych form przestępstw przeciwko dokumentom (art. 270a i 271 kodeksu karnego). W związku z dużym zainteresowaniem powyższą tematyką ISP proponuje szkolenie, które odbędzie się w Warszawie w dniu 1 września 2017 r. pt. „Nowe przestępstwa fakturowe i ewidencyjne od dnia 1 marca 2017 r.: konieczne zmiany w zasadach dokumentowania, ewidencjonowania i archiwizowania dla potrzeb podatkowych”

 

AKTUALNOŚCI PODATKOWE

  • Czy faktury, o których mowa w art. 108 ustawy o VAT, związane z transakcjami optymalizacyjnymi mogą dokumentować koszt uzyskania przychodów w podatku dochodowym? – czytaj więcej tekst nr 6
  • Zmiany w zasadach opodatkowania zagranicznych spółek kontrolowanych (CFC) – czytaj więcej tekst nr 7
  • Zaliczenie wierzytelności do kosztów uzyskania przychodów a treść postanowienia o nieściągalności – czytaj więcej tekst nr 10

  • Czy przekazanie bonów żywieniowych pracownikom korzysta ze zwolnienia w podatku dochodowym od osób fizycznych? – czytaj więcej tekst nr 12
  • Zwrot kosztów podróży na rzecz członków rady nadzorczej a składki ZUS – czytaj więcej tekst nr 17

 

 

Spis treści:

Komentarz nieuczesany: trzeba wreszcie zlikwidować krajowe „odwrotne obciążenie”

PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG

1. Czy świadczone przez przedsiębiorcę usługi gotowości do świadczenia usług medycznych są zwolnione z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy o podatku od towarów i usług? – Barbara Głowacka
2. Czy sprzedaż apartamentów spełniających warunki techniczne wymagane dla lokali mieszkalnych podlega preferencyjnej stawce VAT? – dr Joanna Kiszka
3. Kiedy nieodpłatne przekazanie towaru nie podlega podatkowi od towarów i usług? – Andrzej Łukiańczuk
4. Brak NIP na fakturze a prawo do odliczenia – Wojciech Safian
5. Dostawa znaczków drogą elektroniczną nie oznacza świadczenia usługi elektronicznej Aleksandra Garbarczyk

PODATKI DOCHODOWE

6. Czy faktury, o których mowa w art. 108 ustawy o VAT, związane z transakcjami optymalizacyjnymi mogą dokumentować koszt uzyskania przychodów w podatku dochodowym? – Witold Modzelewski
7. Zmiany w zasadach opodatkowania zagranicznych spółek kontrolowanych (CFC) – Rafał Linka
8. Czy wydatki na utworzenie fundacji stanowią koszty uzyskania przychodu? – Andrzej Łukiańczuk
9. Czy zakup ubezpieczenia oc członków zarządu, rady nadzorczej i prokurentów stanowi koszt podatkowy? – Małgorzata Słomka
10. Zaliczenie wierzytelności do kosztów uzyskania przychodów a treść postanowienia o nieściągalności – dr Joanna Kiszka
11. Sprzedaż firmowego mieszkania – jakie źródło przychodów? – Wojciech Safian
12. Czy przekazanie bonów żywieniowych pracownikom korzysta ze zwolnienia w podatku dochodowym od osób fizycznych? – Barbara Głowacka
13. Nabycie nieruchomość w drodze spadku – od kiedy liczyć 5 letni termin? – Wojciech Safian
14. Odliczanie straty podatkowej przez szpital – Maciej Jendraszczyk
15. Moment wydatkowania środków na budowę domu a prawo do zwolnienia dochodu z tytułu sprzedaży mieszkania? – Barbara Głowacka
16. Wydatkowanie przez szpital osiągniętego dochodu na cele inne niż statutowe a możliwość odliczenia straty z działalności statutowej w latach wcześniejszych – Maciej Jendraszczyk

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE

17. Zwrot kosztów podróży na rzecz członków rady nadzorczej a składki ZUS – Małgorzata Słomka

POZOSTAŁE ZAGADNIENIA

18. Wezwanie do wniesienia opłaty za parkowanie nie jest decyzją – Aleksandra Garbarczyk

O WSPÓŁCZESNOŚCI, HISTORII I DNIACH PRZYSZŁYCH
(Dział publicystyczny)

19. Szkice polsko – rosyjskie: Aleksander Kiereński – autor bolszewickiego sukcesu

II. AUDYT PODATKOWY

III. INSTRUKCJE PODATKOWE

 

IV. PROMOCJE WYDAWNICZE

 

V. SATYRYCZNY KOMENTARZ TYGODNIA

 

Kontakt z Redakcją

W przypadku Państwa zainteresowania usługami doradztwa podatkowego uprzejmie prosimy o kontakt z Panem Mariuszem Uniskiem – Dyrektorem Generalnym ds. Doradztwa Podatkowego (tel. 22 517 30 94, mariusz.unisk@isp-modzelewski.pl).
W przypadku Państwa zainteresowania usługami w zakresie obsługi postępowań uprzejmie prosimy o kontakt z Panem Jackiem Aninowskim – Dyrektorem Generalnym ds. Obsługi Postępowań (tel. 22 517 30 60, jacek.aninowski@isp-modzelewski.pl).

 

 

Pejzaż na 21 sierpnia 2017 r.

 

   

Skontaktuj się z naszą redakcją