Serwis Doradztwa Podatkowego

Serwis Doradztwa Podatkowego – nr 418 – 21 sierpnia 2017 r.

 

13. Nabycie nieruchomość w drodze spadku – od kiedy liczyć 5 letni termin?

W niniejszym artykule omówiono sposób liczenia 5 letniego terminu sprzedaży nieruchomości.Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych źródłem przychodu odpłatne zbycie nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości – jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a-c – przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, a innych rzeczy – przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie; w przypadku zamiany okresy te odnoszą się do każdej z osób dokonującej zamiany. W interpretacji indywidualnej z dnia 2 sierpnia 2017 r. (0113-KDIPT3.4011.157.2017.1.AJ) Dyrektor KIS stwierdził, że „Spadek otwiera się z chwila śmierci, natomiast spadkobierca nabywa spadek z chwilą otwarcia spadku. Oznacza to, że z chwilą śmierci należące do spadkodawcy prawa i obowiązki staja się spadkiem, który podlega przepisom prawa spadkowego, a data śmierci spadkodawcy decyduje, kto staje się spadkobiercą oraz co wchodzi w skład masy spadkowej. Stąd przy ustaleniu, czy zbycie nieruchomości nabytej w spadku będzie opodatkowane decyduje data śmierci spadkodawcy, a nie data poświadczenia dziedziczenia.”
Podsumowując, zdaniem organów podatkowych 5 letni termin, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych liczy się od daty śmierci spadkodawcy.
Wojciech Safian
Doradca podatkowy nr wpisu 12 914
Wicedyrektor ds.. Doradztwa Podatkowego
i Audytu Podatkowego
w Oddziale Wielkopolskim
wojciech.safian@isp-modzelewski.pl
tel. 61 848 33 48

Skontaktuj się z naszą redakcją