Serwis Doradztwa Podatkowego

Serwis Doradztwa Podatkowego – nr 418 – 21 sierpnia 2017 r.

 

15. Moment wydatkowania środków na budowę domu a prawo do zwolnienia dochodu z tytułu sprzedaży mieszkania?

Podstawową okolicznością decydującą o stosowaniu zwolnień z opodatkowania dochodu uzyskanego ze sprzedaży mieszkania jest wyłącznie przeznaczenie przychodów uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości lub praw majątkowych na własne cele mieszkaniowe począwszy od dnia odpłatnego zbycia nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie. Podstawową okolicznością decydującą o stosowaniu zwolnień z opodatkowania dochodu uzyskanego ze sprzedaży mieszkania jest wyłącznie przeznaczenie przychodów uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości lub praw majątkowych na własne cele mieszkaniowe począwszy od dnia odpłatnego zbycia nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie. Zdaniem Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej wyrażonym w interpretacji z dnia 3 sierpnia 2017 r. (sygn. akt 0115-KDIT2-1.4011.147.2017.1.AS) początkiem terminu, od jakiego można ponosić wydatki uwzględnione do obliczenia dochodu zwolnionego jest – co wynika wprost z art. 21 ust. 1 pkt 131 ww. ustawy – dzień odpłatnego zbycia, czyli dzień w którym została zawarta przez Podatnika właściwa umowa sprzedaży.
W ocenie Organu powyższe oznacza, że kwota przychodu wydatkowana na budowę domu przed datą odpłatnego zbycia lokalu nie może być uwzględniona do obliczenia dochodu zwolnionego. Ze stanu faktycznego zawartego w przedmiotowej interpretacji wynika, że Podatnik kwotę którą otrzymał na poczet zawartej umowy sprzedaży przeznaczył na budowę domu, a następnie zawarł umowę sprzedaży. Oznacza to, że Wnioskodawca wydatkował wskazaną kwotę na budowę domu zanim dokonał odpłatnego zbycia nieruchomości, a tylko dzień zawarcia umowy sprzedaży przenoszącej własność jest dniem odpłatnego zbycia. W konsekwencji – w ocenie Organu – termin wydatkowania przychodu przez Wnioskodawcę nie został spełniony. Wydatkowanie przychodu z kwoty otrzymanej na poczet ceny sprzedaży przed datą opłatnego zbycia nie uprawnia zatem Podatnika do skorzystania ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Barbara Głowacka
doradca podatkowy
nr wpisu 12538
barbara.glowacka@isp-modzelewski.pl

Skontaktuj się z naszą redakcją