Serwis Doradztwa Podatkowego

Serwis Doradztwa Podatkowego – nr 418 – 21 sierpnia 2017 r.

 

AUDYT PODATKOWY

Instytut Studiów Podatkowych w związku z licznymi zmianami przepisów prawa podatkowego pragnie przedstawić Państwu propozycję usługi audytu podatkowego.

Audyt podatkowy jest unikatową usługą mającą na celu wewnętrzną weryfikację zgodności z prawem prowadzenia ewidencji podatkowej oraz deklarowania i rozliczania podatków w zakresie objętym tą usługą. Celem audytu jest sprawdzenie legalności i prawidłowości rozliczeń Zamawiającego oraz zarekomendowanie ewentualnych zmian, w tym również korekt deklaracji, a także przedstawienie innych zaleceń praktycznych umożliwiających uniknięcie nieprawidłowości w przyszłości. Audyt podatkowy ma również zwiększyć bezpieczeństwo prawne i finansowe Podatnika, osób kierujących tym podmiotem oraz uczestniczących w jego rozliczeniach podatkowych.

Proponujemy audyt następujących tytułów:

  1. podatek od towarów i usług,
  2. podatek dochodowy od osób prawnych z weryfikacją dokumentacji cen transferowych,
  3. podatek dochodowy od osób fizycznych (funkcji płatnika),
  4. składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne,
  5. podatek od nieruchomości,
  6. podatek od czynności cywilnoprawnych.

Audyt we wskazanych tytułach jest przeprowadzany na próbie uzgodnionej z Zamawiającym oraz na uzgodnionej reprezentatywnej próbie dokumentów sprzedaży i zakupu z badanego okresu.

Poza przedstawionymi propozycjami, Instytut Studiów Podatkowych przeprowadza również audyty podatkowe wskazanych przez Zamawiającego zagadnień oraz audyty prawne. Każde badane zagadnienie jest przedmiotem odrębnej, szczegółowej analizy z uwzględnieniem specyfiki działalności prowadzonej przez Zamawiającego, a jego celem jest wykrycie wszelkich nieprawidłowości w sferach objętych badaniem, zdiagnozowanie błędnych działań oraz ochrona Zamawiającego przed skutkami (finansowymi i prawnymi) takich działań.

Z przeprowadzonego audytu Zamawiający otrzyma Raport zawierający potwierdzenie prawidłowości postępowania, opis ewentualnych stwierdzonych nieprawidłowości oraz wskazanie praktycznych sposobów ich usunięcia. Raport przeznaczony jest do wyłącznej wiadomości Zleceniodawcy i jednocześnie chroniony jest tajemnicą zawodową doradcy podatkowego.

Koszt realizacji audytu uzależniony jest od pracochłonności, która zostanie określona na podstawie danych i informacji zawartych w karcie informacyjnej. Uprzejmie prosimy o wypełnienie i odesłanie karty informacyjnej (pobierz) na adres email: agata.strocka@isp-modzelewski.pl. Na tej podstawie zostanie sporządzona dla Państwa oferta audytu.

W cenie usługi Zamawiający otrzyma roczny dostęp do elektronicznego Tygodniowego Przeglądu Informacji Podatkowych, Specjalistyczną Instrukcję Rozliczeń Podatkowych oraz jedno jednodniowe szkolenie wybrane przez Zamawiającego z oferty ISP.
W przypadku zainteresowania naszą ofertą do Państwa dyspozycji pozostaje starszy specjalista w Dziale Audytu Podatkowego w Instytucie Studiów Podatkowych – Agata Strocka tel. 22 517 30 69, email: agata.strocka@isp-modzelewski.pl


Agata Strocka
Starszy specjalista
Dział Audytu Podatkowego

 

Skontaktuj się z naszą redakcją