Serwis Doradztwa Podatkowego

Serwis Doradztwa Podatkowego – nr 418 – 21 sierpnia 2017 r.

 

INSTRUKCJE PODATKOWE

 

Instrukcja dotyczącą obowiązku składania miesięcznych informacji elektronicznych w formacie jednolitego pliku kontrolnego na podstawie art. 82 § 1b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa

 

Na podatników podatku od towarów i usług zostały nałożone nowe wymogi w zakresie prowadzenia ewidencji sprzedaży i zakupu. Zmiana związana jest z wdrożeniem JPK_VAT i dotyczy „dużych” przedsiębiorców od dnia 1 lipca 2016 r., „małych i średnich” – od dnia 1 stycznia 2017 r. a „mikroprzedsiębiorców” – od dnia 1 stycznia 2018 r. Na podstawie art. 82 § 1b Ordynacji podatkowej podatnicy prowadzący księgi podatkowe przy użyciu programów komputerowych są obowiązani przesyłać bez wezwania organu podatkowego ewidencję, o której mowa w art. 109 ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług, w postaci elektronicznej, odpowiadającej strukturze logicznej JPK_VAT.

Wychodząc naprzeciw tym potrzebom Instytut Studiów Podatkowych przygotował:„Instrukcję dotyczącą obowiązku składania miesięcznych informacji elektronicznych w formacie jednolitego pliku kontrolnego na podstawie art. 82 § 1b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowaInstrukcja określa zakres podmiotowy i przedmiotowy, termin i sposób składania miesięcznych informacji elektronicznych w formacie JPK_VAT. Wyjaśnia, co należy – w opinii ISP – rozumieć przez „prowadzenie ewidencji przy pomocy programu komputerowego”. Wskazuje też na potrzebę włączenia od 2017r. do prowadzonych rejestrów dodatkowych elementów (m.in. danych służących identyfikacji poszczególnych transakcji, jak również NIP kontrahentów), które obecnie nie są zazwyczaj uwzględniane przez podatników w rejestrze, niemniej jednak będą konieczne, aby przesłać prawidłowy JPK_VAT.

Nabycie Instrukcji następuje poprzez udzielenie licencji przez Instytut Studiów Podatkowych.

W przypadku potrzeby uzyskania informacji w powyższym zakresie do Państwa dyspozycji pozostaje Pan Andrzej Sarna (telefon kontaktowy 22 517 30 86, e-mail: andrzej.sarna@isp-modzelewski.pl).

Formularz zamówienia

 

Uniwersalna Instrukcja dotycząca obowiązkowej centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług przez jednostki samorządu terytorialnego

 

Od dnia 1 października 2016 r. wejdzie w życie Ustawa o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków publicznych przeznaczonych na realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu przez jednostki samorządu terytorialnegonarzucająca wszystkim gminom, miastom, powiatom i województwom obowiązek tzw. centralizacji rozliczenia podatku od towarów i usług na szczeblu jednostek samorządu terytorialnego.

W celu sprawnego przeprowadzenia powyższej operacji Instytut Studiów Podatkowych przygotował nową wersję: „Uniwersalnej Instrukcji dotyczącej obowiązkowej centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług przez jednostki samorządu terytorialnego od dnia 1 października 2016 r. do 1 stycznia 2017 r. w związku z Ustawą z dnia 5 września 2016 r.”

Jest to niezbędny w każdej jednostce samorządu terytorialnego dokument wewnętrzny będący podstawą przeprowadzenia tej bardzo skomplikowanej operacji.

W przypadku potrzeby udzielenia informacji w powyższym zakresie pozostaję do dyspozycji pod tel. 22 517 30 86, mail: andrzej.sarna@isp-modzelewski.pl

Pobierz formularz zamówienia na InstrukcjęAndrzej Sarna
Dyrektor ds. marketingu

Skontaktuj się z naszą redakcją