Serwis Doradztwa Podatkowego

Serwis Doradztwa Podatkowego – nr 418 – 21 sierpnia 2017 r.

 

PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG

1. Czy świadczone przez przedsiębiorcę usługi gotowości do świadczenia usług medycznych są zwolnione z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy o podatku od towarów i usług ?

Gotowość podatnika do wykonywania usług w zakresie opieki medycznej, służącej profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia korzysta ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy.Usługi świadczone przez przedsiębiorcę polegające na gotowości do świadczenia usług medycznych korzystają ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy o podatku od towarów i usług, gdyż spełniają one zarówno przesłankę podmiotową – są świadczone przez podmiot wykonujący działalność leczniczą o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 5 ustawy o działalności leczniczej – jak i przesłankę przedmiotową – służą profilaktyce zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia. Powyższe potwierdza Dyrektor Krajowej Administracji skarbowej w interpretacji z dnia 3 sierpnia 2017 r. (sygn. akt 0113-KDIPT1-1.4012.323.2017.1.JD). Zdaniem Organu gotowość do świadczenia usług medycznych Wnioskodawcy pomimo, iż w praktyce nie wiąże się z wykonywaniem świadczeń, stanowi usługę, której celem jest opieka medyczna, służąca profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia. Zatem gotowość podatnika do wykonywania usług w zakresie opieki medycznej, służącej profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia korzysta ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy.Barbara Głowacka
Doradca podatkowy
nr wpisu 12538
barbara.glowacka@isp-modzelewski.pl

 

Skontaktuj się z naszą redakcją