Serwis Doradztwa Podatkowego

Serwis Doradztwa Podatkowego – nr 422 – 18 września 2017 r.

 

 

 

 

POSTĘPOWANIA KONTROLNE, PODATKOWE I SĄDOWO-ADMINISTRACYJNE: CENTRUM OBSŁUGI ISP. Instytut Studiów Podatkowych, będący spółką doradztwa podatkowego, od 19 lat skutecznie reprezentuje podatników w sporach z organami podatkowymi. Nasz Zespół doświadczonych specjalistów reprezentuje podatników przed organami podatkowymi i organami kontroli skarbowej na każdym stadium postępowań kontrolno – podatkowych a także w postępowaniach sądowo – administracyjnych.

Czytaj więcej >>

 

Od początku marca tego roku wprowadzono bezprecedensowe zmiany w zasadach fakturowania i ewidencjonowania podatku od towarów i usług, które wynikają z wprowadzenia nowych form przestępstw przeciwko dokumentom (art. 270a i 271 kodeksu karnego). W związku z dużym zainteresowaniem powyższą tematyką ISP proponuje szkolenie, które odbędzie się w Warszawie w dniu 1 września 2017 r. pt. „Nowe przestępstwa fakturowe i ewidencyjne od dnia 1 marca 2017 r.: konieczne zmiany w zasadach dokumentowania, ewidencjonowania i archiwizowania dla potrzeb podatkowych”

 

AKTUALNOŚCI PODATKOWE

 • Najem a podatek dochodowy od osób fizycznych – czytaj więcej tekst nr 6
 • Jak dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych traktować należy kwotę spłaty kredytu hipotecznego zaciągniętego na zakup zbywanego lokalu mieszkalnego? – czytaj więcej tekst nr 11

 

 

Spis treści:

Komentarz nieuczesany: degradacja państwa, czyli o przyczynach patologizacji podatku od towarów i usług w latach 2008-2016

PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG

1. Opodatkowanie dotacji na gruncie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług – Mikołaj Stelmach
2. Usługi konserwatorsko-restauratorskie, a zwolnienie z VAT – Maciej Jendraszczyk
3. Pojęcie „odpłatności” świadczenia, jako czynnik decydujący o opodatkowaniu  podatkiem od towarów i usług – Mikołaj Stelmach
4. Czy odstępne przy rezygnacji z zawarcia umowy przedwstępnej zobowiązującej do zawarcia umowy sprzedaży towarów używanych podlega opodatkowaniu VAT? – dr Joanna Kiszka

PODATKI DOCHODOWE

5. Jak ustalić koszty podatkowe ze zbycia akcji nabytych w drodze umowy zamiany? – Andrzej Łukiańczuk
6. Najem a podatek dochodowy od osób fizycznych – Agata Strocka
7. Kiedy nabyta licencja stanowi WNIP? – Małgorzata Słomka
8. Możliwość stosowania art. 15c do pożyczek zaciągniętych przed 1 stycznia 2015 r. – Maciej Jendraszczyk
9. Zwrot środków pieniężnych z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia a przychód podatkowy – Wojciech Safian
10. Transakcja sprzedaży przedsiębiorstwa a przychód wspólnika spółki jawnej – Barbara Głowacka
11. Jak dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych traktować należy kwotę spłaty kredytu hipotecznego zaciągniętego na zakup zbywanego lokalu mieszkalnego? – dr Joanna Kiszka
12. Przyznana pomoc finansowa – czy jest opodatkowana podatkiem dochodowym od osób prawnych? Aleksandra Garbarczyk
13. Czy dopłaty stanowią przychód podatkowy? – Andrzej Łukiańczuk
14. Zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów straty z odpłatnego zbycia przedawnionej wierzytelności własnej – dr Joanna Kiszka
15. Certyfikat w wersji papierowej nie powoduje nieważności certyfikatu rezydencji wydanego przez właściwy organ w wersji elektronicznej – Malwina Sik

INNE PODATKI

16. Skutki podatkowe nabycia środków pieniężnych tytułem darowizny w gotówce – Aleksandra Garbarczyk

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE

17. Karty podarunkowe dla pracowników a składki ZUS – Agata Strocka
18. Dodatek do zasiłku rodzinnego – Malwina Sik

POZOSTAŁE ZAGADNIENIA

19. Czym jest  utrwalona praktyka interpretacyjna? – Barbara Głowacka
20. Obowiązki sprawozdawcze wobec NBP – nowe rozporządzenie – Małgorzata Słomka

 

O WSPÓŁCZESNOŚCI, HISTORII I DNIACH PRZYSZŁYCH
(Dział publicystyczny)

21. Szkice polsko-rosyjskie: koloryzowanie naszej (i nie tylko naszej) przeszłości

II. AUDYT PODATKOWY

III. INSTRUKCJE PODATKOWE

 1. Wystawianie i ewidencjonowanie faktur VAT w świetle nowych przepisów Kodeksu karnego, czyli co zrobić, aby nie popełnić nowych przestępstw fakturowych.

 

IV. PROMOCJE WYDAWNICZE

 

V. SATYRYCZNY KOMENTARZ TYGODNIA

 

Kontakt z Redakcją

W przypadku Państwa zainteresowania usługami doradztwa podatkowego uprzejmie prosimy o kontakt z Panem Mariuszem Uniskiem – Dyrektorem Generalnym ds. Doradztwa Podatkowego (tel. 22 517 30 94, mariusz.unisk@isp-modzelewski.pl).
W przypadku Państwa zainteresowania usługami w zakresie obsługi postępowań uprzejmie prosimy o kontakt z Panem Jackiem Aninowskim – Dyrektorem Generalnym ds. Obsługi Postępowań (tel. 22 517 30 60, jacek.aninowski@isp-modzelewski.pl).

 

 

Pejzaż na 18 września 2017 r.

 

 

 

Komentarz nieuczesany: degradacja państwa, czyli o przyczynach patologizacji podatku od towarów i usług w latach 2008-2016

Gdy od dziesięciu lat tracimy rok w rok kilkadziesiąt miliardów złotych dlatego, że mamy patologiczny podatek, trzeba zadać pytanie: jakie są przyczyny powstania tak kosztownego wspólnotowego podatku od wartości dodanej, w  tym współczesnego, polskiego podatku od towarów i usług? Odpowiedź na to wręcz fundamentalne pytanie nie mieści się w zakresie wąsko rozumianych nauk prawno-finansowych.  Jest to pytanie o sposób funkcjonowania państwa, które:

 • tworzy prawo podatkowe w sposób sprzeczny z interesem publicznym, afirmując „inwestycje legislacyjne” w tym prawie podmiotów zainteresowanych unikaniem opodatkowania lub uzyskiwaniem nienależnych zwrotów (lobbing, interesariusze, klientelizm),
 • urzędowo interpretuje przepisy prawa podatkowego w interesie podmiotów zainteresowanych unikaniem opodatkowania lub wyłudzania zwrotów tego podatku,
 • ekceważy lub wprost nie stosuje przepisów prawa ustanowionego przez ustawodawcę, które chronią interes publiczny, afirmując ich interpretację contra legem, sprzyjającą ucieczce od podatków lub otrzymywaniu w istocie nienależnych zwrotów,
 • wykorzystuje ten podatek do porachunków politycznych, eliminacji niechcianej konkurencji; było tak, że gdy jakaś polska firma zbyt urosła, nie wiadomo dlaczego pojawiali się w niej kontrolerzy, którzy wykrywali „gigantyczne oszustwa podatkowe”.

Trzeba również wskazać na „środowisko ekonomiczne”, w którym funkcjonuje nasz, wspólnotowy podatek od towarów i usług, zresztą jednocześnie je tworząc. Ma ono wiele negatywnych cech:

 • po pierwsze, powstała i generuje wielkie zyski „równoległa gospodarka”, w pełni udokumentowana i zaewidencjonowana, której opłacalność gwarantują patologie tego podatku; gdyby ich nie było, nie powstałby ów sektor gospodarki. To jest prawdziwa „szara strefa” wbrew temu co twierdzi jeden z liderów międzynarodowego biznesu podatkowego, popierany zresztą przez część polityków,
 • po drugie, istnieje w pełni fikcyjna gospodarka, również w pełni udokumentowana i ewidencjonowana, gdzie nie ma jakiejkolwiek realnej działalności (czysta fikcja), która finansowana jest z nienależnych zwrotów tego podatku; to jest zorganizowana przestępczość (żadni tam „podatnicy”), którzy tworzą największą mafię świata,
 • po trzecie, uczciwe interesy, czyli realnie istniejące firmy, przegrywają z konkurencją tworzoną przez „równoległą gospodarkę”, bo oferuje ona towary i usługi z rabatami, które są finansowane z niezapłaconego podatku lub z nienależnie uzyskanych zwrotów,
 • po czwarte, ludzie, którzy zarabiają dzięki patologiom tego podatku, robią wiele dla zatarcia różnicy między swoim „biznesem” a rzeczywistą gospodarką: ich celem jest to, aby każdy przedsiębiorca był choć trochę „umoczony” w oszustwa podatkowe, a władza nie potrafiła rozróżnić między uczciwym i nieuczciwym biznesem i oczywiście skoncentrowała się na tych pierwszych,
 •  po piąte, strategicznym celem animatorów pierwszego i drugiego sektora jest ekonomiczna klęska uczciwego biznesu, który jest również ofiarą działań również organów skarbowych: to ci ostatni są głównie przedmiotem działań kontrolnych, bo rokują nadzieje na wyegzekwowanie zaległości podatkowych. Dziś można każdego „zabić” donosem, że fałszuje faktury, a tego rodzaju ciosy adresowane są zwłaszcza do uczciwych firm,
 • po szóste, patologie tego podatku prowadzą do zasadniczych i sprzecznych z interesem publicznym zmian na rynku: mają one „wydeptać ścieżkę” dla nowych firm, które wykorzystują słabość uwikłanych w (rzeczywiste i domniemane) oszustwa podatkowe miejscowych konkurentów.

Powyższe cechy naszej gospodarki są odległe od obrazu wynikającego z oficjalnej, proeuropejskiej poprawności, lecz są bardzo dobrze znane wielu polskim przedsiębiorcom. Warto przypomnieć, że tzw. afera złomiarska w tym podatku (lata 2008-2011) miała następujące etapy:

 • najpierw pojawiali się agresywni, w pełni bezkarni „przedsiębiorcy”, którzy oferowali fikcyjne transakcje tym towarem gwarantując ich pełne bezpieczeństwo („parasol”),
 • niestety część uczciwych firm skorzystało (również nieświadomie) z tych możliwości, uzyskując wielkie pieniądze dzięki zwrotom podatku z tytułu (jakoby) wywożonego złomu do innych państw UE (drugi etap),
 • trzecim etapem były zmasowane kontrole, zresztą w pełni zasadne, które ujawniły „aferę złomiarską” w wielu dużych i znanych firmach,
 • czwartym etapem był lobbing, że (jakoby) jedynym sposobem wyeliminowania tej afery jest… wyeliminowanie opodatkowania poprzez tzw. odwrócony VAT, czyli inaczej nazywana stawka 0%,
 • ostatnim, piątym etapem było wejście na rynek nowych firm, które już nie muszą płacić tego podatku.

Podobny scenariusz zrealizowano dwa lata później w obrocie kolejnymi towarami.
Czy władze publiczne wiedziały o tych zjawiskach? Oczywiście że tak, bo wystarczyło czytać codzienną prasę i kierować się zdrowym rozsądkiem, który nakazuje rozróżnić „opodatkowanie” (np. stawka 23% obciążająca sprzedawcę towaru) i brak opodatkowania zarówno sprzedawcy jak i nabywcy, czyli tzw. odwrócony VAT. Jednak władze w pełni afirmowały legislacyjną patologizację tego podatku uchwalając podsuwane przez lobbystów przepisy.
Na koniec raczej dość smutne refleksje świadczące o naszej bezsilności w zwalczaniu tego zjawiska.

Po pierwsze, aby utrudnić wykrycie tych zjawisk podrzucono władzy „wynalazki” kontrolne, które oddalają nas od poznania problemu. Przecież pierwszy i drugi sektor oszustów podatkowych wystawia miliardy faktur, które ewidencjonuje również uczciwy biznes: jeżeli każemy raportować wszystkim podatnikom (również tym nieuczciwym, którzy to robią z ochotą) ich wszystkie transakcje, czyli biliony zdarzeń, to wykrycie oszustów jest dużo trudniejsze – w końcu najlepiej w lesie ukryć liść. Ów wynalazek oczywiście podsunął władzy biznes podatkowy, a teraz gorliwie chwali za jego wprowadzenie resort finansów.

Po drugie, podatek ten uczynił wiele zła w środowiskach eksperckich, doradczych a nawet naukowych. Beneficjenci patologii mieli (i mają) za dużo pieniędzy, a za nie można kupić wszystko: zwłaszcza poparcie. Gdy wreszcie powstanie komisja śledcza mająca na celu wykrycie przyczyn istniejącego zła, należy każdego, kto będzie służył jej wiedzą, zapytać o konflikt interesów, a zwłaszcza czy świadczył usługi dla międzynarodowego biznesu podatkowego lub lobbystów.

Witold Modzelewski
Profesor Uniwersytetu Warszawskiego
Instytut Studiów Podatkowych

 

reklama szkolenia

 

Skontaktuj się z naszą redakcją